16.2.07

CIRI-CIRI PUTRA BANI TAMIM (1)

Di antara sifat dan watak Putra Bani Tamim itu seperti yang dinyatakan oleh beberapa buah hadist, cerita para sahabat, para tabiin, para tabiit tabiin, para ulama adalah seperti berikut.

A. Sifat-sifat Pribadinya

1. Namanya ialah Syuaib bin Saleh

Sabda Nabi SAW,
“Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang laki-laki daripada suku Tamim yang datang dari Timur.”

Ammar bin Yasir RA berkata,
“Pembawa Panji-panji Al-Mahdi adalah Syuaib bin Saleh.”

Yaitu bukan nama sebenarnya tetapi merujuk kepada Bani bangsanya (Bani kecil dari suatu bangsa), merupakan seorang yang baik dan keluarganya juga adalah orang-orang yang berakhlak baik. Persoalannya, kenapa nama Putra Bani Tamim itu bukannya Syuaib bin Saleh seperti yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW? Bukankah Syuaib bin Saleh itu adalah nama sebenarnya Putra Bani Tamim itu? Atau apakah hadist Nabi SAW itu palsu atau jika benar kenapa namanya tidak benar-benar Syuaib bin Saleh?

Sesungguhnya hadis itu adalah benar, bukan hadis palsu. Mustahil Nabi SAW berdusta, karena setiap hadis dari Nabi SAW adalah datang dari Allah. Bagaimana Nabi SAW dapat berdusta? Nabi SAW adalah sodiqul masduq (seorang yang benar lagi dibenarkan).

Dari segi bahasa Arab, kalimah Syu'bun berarti Bani bangsa atau puak dari suatu bangsa. Sedangkan kalimah Syu'aibun berarti suatu Bani kecil dari sebuah kabilah. Lagipula, Nabi SAW tidak pernah menyatakan bahwa Putra Bani Tamim itu benar-benar bernama Syuaib bin Saleh.

Kalimah Bin itu pula berasal dari Ibnun, artinya anak lelaki. Atau lebih tepat lagi, seorang lelaki. Maknanya pribadi Syuaib itu adalah:

· seorang lelaki (benar-benar seorang lelaki, bukan perempuan).

· Yang memiliki sifat-sifat seorang lelaki (berjanggut, bermisai, berjambang dan berserban).

· Seorang yang berwatak lelaki (berani, gigih, sabar, pejuang, berpikiran luas, senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan jauh langkahnya).

· Merupakan lelaki Allah (Rijalullah) yakni beliau adalah seorang yang bertaraf wali, ulama sejati, ulama mujahid dan mujtahid.

Jika diperhatikan benar-benar, penggunaan kalimah Bin itu merupakan suatu sebutan yang agak janggal dalam bahasa Arab. Agak jarang orang Arab disebut dengan Bin, yakni disambung namanya dengan sebutan Bin. Cuma orang Islam di Nusantara saja yang lazim berbuat demikian.

Kalimah Saleh pula bermaksud orang yang baik. Baik di sini bermaksud seperti berikut:

· Baik namanya, yaitu bukan nama yang bercampur-campur dengan istilah dari bahasa Sansekerta, nama setempat atau dari bangsa yang bukan Islam.

· Baik kepribadiannya yaitu dikenal sebagai seorang yang tetap teguh dengan pendiriannya.

· Baik akidahnya yaitu seorang yang benar-benar mengikuti akidah Islam yang sejati.

· Baik keturunannya yaitu keturunannya diketahui dari yang baik-baik, tidak tercemar dengan akhlak-akhlak yang rendah.

· Baik agamanya, yaitu beliau dan keturunan sebelah atasnya adalah dari kalangan ahli-ahli agama atau orang yang cinta agama.

· Beliau memang seorang yang saleh. Saleh di sini ialah baik dan banyak amalan agamanya. Amalan agama itu sudah melekat dengan dirinya sejak dari kecil.

· Baik pemikirannya yaitu seorang yang mempunyai ide yang baik untuk mengubah masyarakatnya untuk menghayati ajaran Islam sejati ketika mereka sedang hanyut bergelumang dengan arus jahiliyah.

· Baik akhlaknya. Merupakan seorang yang terpuji akhlaknya di kalangan hamba Allah pada masa itu.

Jika hadis-hadis berkenaan benar, kenapa namanya disebutkan sebagai Syuaib bin Saleh? Kenapa tidak disebutkan nama sebenarnya? Jawabannya:

· Untuk mengelirukan musuh-musuh Islam. Dengan ini, beliau selamat dari diburu, dibunuh, dihalangi atau di'apa-apa'kan oleh musuh-musuh Islam yang memang mencoba menghalangi kebangkitan Islam kedua ini dengan segala daya upaya mereka.

· Supaya umat Islam berusaha mencari identitas sebenarnya Syuaib bin Saleh itu. Di sini, umat Islam yang percaya dengan hadis-hadis berkenaan akan berusaha mencari siapakah pribadi yang dikatakan sebagai Putra Bani Tamim itu. Setelah bertemu, mereka akan membaiatnya sebagai ketua mereka. Orang yang berusaha, akan diberikan pahala.

· Untuk menguji keimanan umat Islam terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Putra Bani Tamim itu. Ada yang percaya dan ada yang tidak mudah percaya, apalagi saat itu memang orang banyak sudah tidak percaya lagi dengan hadis-hadis mengenai Putra Bani Tamim.

· Supaya yang empunya diri itu tidak mengetahui (pada peringkat awalnya) siapa sebenarnya Putra Bani Tamim itu sendiri. Beliau tidak menyadari bahwa beliaulah orang yang dimaksudkan oleh hadis-hadis berkenaan sebagai Syuaib bin Saleh. Beliau hanya menyadari tentang pribadi dirinya setelah jauh dan lama berjuang.

· Untuk menipu pihak musuh Islam. Karena tidak ada uraian lebih lanjut dari para ulama terhadap kepribadian Putra Bani Tamim ini, pihak musuh menyangka bahwa namanya menang benar-benar Syuaib bin Saleh seperti yang tersebut di dalam hadis. Karena itu, mereka sedaya upaya mencari nama berkenaan, bukan pribadi berkenaan.

Berdasarkan uraian yang diberi, jelaslah sebab-sebab sebenarnya Nabi SAW tidak menyebutkan nama sebenarnya Putra Bani Tamim itu. Diharapkan dengan penjelasan ini, umat Islam tidak akan mempersoalkan lagi mengenai nama sebenarnya Syuaib bin Saleh itu.

2. Dia berketurunan Bani Tamim atau Bani Tamim
Yaitu suatu Bani Arab Quraisy, dari keturunan Sayidina Ali, yang hari ini kebanyakan tinggal di Palestina dan Jordania. Tetapi dia lahir bukan di kedua tempat itu. Bani Tamim itu bukanlah merupakan suatu golongan atau kaum yang besar. Golongan ini hanyalah satu Bani yang kecil dan tidak ramai.

Perlu disebutkan di sini, Bani Tamim yang ini adalah sebagian dari Ahlul Bait karena Sayidina Ali adalah salah seorang anggota Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah SAW. Para ulama berbeda pendapat mengenai takrif Ahlul Bait itu sendiri.

Bani Tamim itu tidak lagi mendiami Hijaz karena telah dihalau keluar oleh pemerintahan Bani Saud yang kini memerintah di Arab Saudi. Banyak pula yang dibunuh. Tidak kurang yang disiksa dan dihalau keluar dari tanah tumpah darah mereka, yaitu Hijaz. Banyak pula yang terpaksa lari menyelamatkan diri karena diburu oleh agen-agen kerajaan Saudi. Ada yang lari ke selatan India dan banyak pula yang menetap di Nusantara, tapak awal berdirinya daulah kedua nanti.

Ada ulama yang menyatakan:
· Semua keturunan Abdul Muttalib adalah Ahlul Bait.

· Semua keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Ahlul Bait, termasuk isteri-isteri Nabi SAW dan menantu-menantunya.

· Semua keturunan Abdul Muttalib yang Islam adalah Ahlul Bait.

· Semua keturunan Sayidina Ali dengan Fatimah al-Batul adalah Ahlul Bait. Pendapat ini terutama disokong oleh mazhab Syiah.

· Semua keturunan Abdu Manaf adalah Ahlul Bait.

Di kalangan bangsa Arab, memang ada satu kabilah yang bernama Tamim. Kabilah Tamim ini memang suatu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitar kota Makkah. Sahabat yang berasal dari kabilah Tamim di antaranya ialah sahabat setia baginda SAW, Sayidina Abu Bakar as-Siddiq. Namun, kabilah Tamim ini bukanlah Bani Tamim, malah antara kedua-duanya memang tidak ada hubung kait.

Yang pertama disebut kabilah Tamim dan yang satu lagi Bani Tamim atau Bani Tamim. Kedua-duanya berbeda. Kabilah Tamim bertebaran di hampir seluruh Tanah Arab.

Perbedaan pandangan ini tidak menjadi persoalan yang terlalu besar atau sangat dipentingkan. Yang penting di sini ialah Putra Bani Tamim itu memang berasal dari keturunan Ahlul Bait juga atau diakui oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul bait.

3. Dia memakai serban biru.
Ketika itu, hanya dia yang memakai serban berwarna biru di dunia ini. Mungkin serban biru itu tidak selalu dipakainya, cuma sekali-sekali saja. Namun begitu, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa hanya beliau yang sanggup memakai serban biru. Ulama lain ketika itu, terutama ulama fiqh, sudah tidak sanggup lagi meletakkan serban di atas kepala sebagai pakaian harian, apalagi untuk memakai serban yang berwarna biru atau hijau.

Pernyataan ini bukan datang dari hadis Nabi SAW atau dari tabiin, tetapi datang dari ramalan Nostradamus, seorang peramal bangsa Perancis yang terkenal itu. Oleh itu, ramalan beliau ini boleh dijadikan sebagai sumber tambahan saja, bukan untuk dipercayai, apalagi untuk diyakini, walaupun mungkin benar.

Pernyataan dari Nostradamus tentang pemakaian serban berwarna biru ketika zahirnya Putra Bani Tamim ini berkaitan dengan mendapat kekuasaan di dunia sebelah Timur. Maknanya, serban warna biru itu dipakainya ketika beliau mula-mula mendapat kuasa di negeri sebelah timur dan mula-mula mendapat baiah dari sekalian manusia. Mungkin begitulah yang dimaksudkan serban biru oleh Nostradamus.

4. Dia senantiasa memakai celak mata.
Celak adalah amalan sunat. Setiap orang Islam baik lelaki atau perempuan disunatkan memakai celak mata. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa bercelak itu sunat hukumnya.

Para sahabat dahulu suka bercelak, karena mengikut amalan Nabi SAW. Para ulama dahulu (salaf dan khalaf) yang salihin adalah golongan yang suka memakai celak. Mereka memandang perbuatan memakai celak itu sebagai suatu sunnah yang penting dan besar, terutama dalam mendekatkan diri kepada Khaliq.

Para ulama dan cerdik pandai hari ini sudah tidak mau memakai celak walaupun tahu hukum memakai celak adalah sunat. Terdapat hadis dhaif yang menyebutkan bahwa para malaikat juga bercelak. Wallahu 'alam.

Terdapat juga hadis (walaupun kebanyakannya adalah hadis dhaif) yang menyatakan kelebihan bercelak. Di antaranya ialah dapat mencerahkan pandangan mata, mengelakkan terkena penyakit mata, menambah seri muka dan banyak lagi.

Para wali Allah memang diketahui umum oleh umat pada zaman dahulu sebagai golongan yang istiqamah memakai celak.

Beliau memakai celak ketika para ulama lain sudah tidak mau lagi memakai celak, ketika umat Islam sudah tidak tahu hukum memakai celak, ketika umat Islam sudah tidak tahu lagi cara untuk mengenakan celak ke mata mereka dan ketika para pemimpin menganggap celak sebagai suatu yang rendah dan memalukan jika dipakai. Ada juga pemimpin dan ulama hari ini yang menyatakan celak sebenarnya bukan dari amalan Islam.

Itulah perbedaan antara beliau dengan para ulama dan umat sezaman.

5. Dia senantiasa memakai tongkat.
Yaitu sunnah Rasulullah SAW, para Khulafaur Rasyidin, para wali dan ulama muktabar zaman dahulu. Walaupun badannya masih segar dan dapat berjalan tanpa menggunakan tongkat, beliau memakainya sebagai suatu sunnah Nabi SAW yang perlu dijaga. Ketika itu, para ulama dan orang alim sudah tidak mau menggunakan tongkat sebagai alat untuk membantunya berjalan. Para pemimpin di seluruh dunia juga sudah tidak ada yang memakai tongkat.

Pada hari ini, perbuatan memakai tongkat sudah ditinggalkan. Malah orang yang lebih tua juga tidak mau memakai tongkat. Pada anggapan orang banyak, memakai tongkat adalah suatu kekurangan dan penghinaan, di samping tongkat merupakan sesuatu yang melemahkan jiwa dan pikiran.

Jika dilihat pada hukum Islam, memakai tongkat adalah disunatkan kepada orang yang berumur 40 tahun ke atas. Orang yang berusia 40 tahun atau lebih, jika tidak memakai tongkat akan dikatakan sebagai orang yang sombong kepada Allah. Demikian maksud sebuah hadis qudsi.

Sebab itu, pada zaman Nabi SAW, sahabat dan setelah itu, mereka memakai tongkat sebagai suatu sunnah yang tidak dipersoalkan. Setiap orang yang mencapai usia 40 tahun, perkara pertama yang dilakukannya ialah memakai tongkat.

Perlu pula diketahui, para wali Allah itu senantiasa memakai tongkat ke mana pun mereka pergi. Tongkat itu kegunaannya bagi mereka, hanyalah sebagai suatu simbolik saja dan tidak mempunyai banyak keistimewaan lain. Mereka memakainya sebagai suatu sunnah yang perlu diikuti dengan hati yang ikhlas.

Orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW walaupun kecil, akan diberi pahala oleh Allah. Apalagi jika dibuat dengan hati yang ikhlas.

39 comments:

beauty said...

abuya...pemuda bani tamil je

beauty said...

nama pemuda itu memang Syuib bin Saleh.tak perlu bekias...carilah beliau

zaki said...

kalau asari itu bani tamim mengapa selepas beliau mengistiharkan selama bertahun-tahun tetapi tidak ada apa-apa yg terjadi .hayaa tipu kaa

asari bukan bani tamim .

bani tamin itu seorang wali Allah ..seorang wali Allah itu tidak ada akuan dan takyin . kalau ada akuan dan takyin bukannya wali tetapi kuali

zaki said...

Al fatehah kepada putra bani tamim nampaknya kematiannya menjadi pengajaran kepada para pengikutnya supaya melupakan sahaja perbuatan yg silap dan membetulkan kembali fahaman yg terkhilaf .

kembalilah wahai rofaqo dan ikhwan global ... carilah syuib bin salleh yg sebenar ... sudah aku katakan bahawa anda silap langkah ..tetapi anda boleh bertaubat dan pulang kepangkuan islam yg sebenar ...

husnulkhuluq said...

Saya berharap kumpulan Global Ikhwan mendapat jawapan dengan pemergian selamanya pemimpin tertinggi mereka. Hujah-hujah yang diberikan adalah kerana nak sesuaikan dengan beliau. Kalau kata nama Putera Bani Tamim disembunyikan untuk mengelirukan pihak musuh (siapa?), kenapa nama Imam Mahdi disebut jelas oleh Nabi? sedangkan Imam Mahdi lebih tinggi darjatnya. Para nabi pun nama mereka disebut jelas oleh Allah...

hamba allah yg hina said...

beauty kmu harus semak balik semua hadis tentang putera bani tamim yg rasulullah maksudkan...syuib bin saleh itu adalah nma gelaran bg putera bani tamim je..klu la betul putera bani tamim 2 nma nya syuib bin saleh dh lama semua yg nma nya syuib bin saleh kna tmbak dek yahudi...yahudi akan berperang habis2an supaya yg di katakn rasulullah itu xmnjadi...Allah menyembunyikan wali-wali-Nya di kalangan hamba-hamba-Nya. Maka janganlah kamu menghina seorang pun dari kalangan hamba-hamba Allah. Boleh jadi wali Allah terdapat di kalangan mereka...dn jgn la kamu perbetul kan orang lain jika kamu tidak betul...renung2kan la...sy nie bkn nk berpihak kepada sesiapa...harap maklum

Johan Masran said...

Salam Jihad!

elfizonanwar said...

APAKAH ADA KETURUNAN AHLUL BAIT?

Dlm Al Quran yang menyebut 'ahlulbait', rasanya ada 3 (tiga) ayat dan 3 surat.

1. QS. 11:73: Para Malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah".

Ayat ini jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka makna 'ahlulbait' adalah terdiri dari isteri dari Nabi Ibrahim.

2. QS. 28:12: Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukan(nya) sebelum itu; maka berkatalah Saudara Musa: 'Maukahkamu aku tunjukkan kepadamu 'ahlulbait' yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?

Ayat ini jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka makna 'ahlulbait' adalah meliputi Ibu kandung Nabi Musa As. atau ya Saudara kandung Nabi Musa As.

3. QS. 33:33: "...Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu 'ahlulbait' dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".

Ayat ini jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya QS. 33: 28, 30 dan 32, maka makna para ahlulbait adalah para isteri Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan ditinjau dari sesudah ayat 33 yakni QS. 33:34, 37 dan 40 maka penggambaran ahlulbaitnya mencakup keluarga besar Nabi Muhammad SAW. para isteri dan anak-anak beliau.

Jika kita kaitkan dengan makna ketiga ayat di atas dan bukan hanya QS. 33:33, maka lingkup ahlul bait tersebut sifatnya menjadi universal terdiri dari:

1. Kedua orang tua Saidina Muhammad SAW, sayangnya kedua orang tua beliau ini disaat Saidina Muhammad SAW diangkat sbg 'nabi' dan rasul sudah meninggal terlebih dahulu.

2. Saudara kandung Saidina Muhammad SAW, tapi sayangnya saudara kandung beliau ini, tak ada karena beliau 'anak tunggal' dari Bapak Abdullah dengan Ibu Aminah.

3. Isteri-isteri beliau.

4. Anak-anak beliau baik perempuan maupun laki-laki. Khusus anak lelaki beliau yang berhak menurunkan 'nasab'-nya, sayangnya tak ada yang hidup sampai anaknya dewasa, sehingga anak lelakinya tak meninggalkan keturunan.

Bagaimana tentang pewaris tahta 'ahlul bait' dari Bunda Fatimah?. Ya jika merujuk pada QS. 33:4-5, jelas bahwa Islam tidaklah mengambil garis nasab dari perempuan kecuali bagi Nabi Isa Al Masih yakni bin Maryam.

Lalu, apakah anak-anak Bunda Fatimah dengan Saidina Ali boleh kita anggap bernasabkan kepada nasabnya Bunda Fatimah?. ya jika merujuk pada Al Quran maka anak Bunda Fatimah dengan Saidina Ali tidaklah bisa mewariskan nasab Saidina Muhammad SAW.

Kalaupun kita paksakan, bahwa anak Bunda Fatimah juga ahlul bait, karena kita mau mengambil garis dari perempuannya (Bunda Fatimah), maka untuk selanjutnya yang seharusnya pemegang waris tahta ahlul bait diambil dari anak perempuannya seperti Fatimah dan juga Zainab, bukan Hasan dan Husein sbg penerima warisnya.

Dengan demikian sistim nasab yang diterapkan itu tidan sistim nasab berzigzag, setelah nasab perempuan lalu lari atau kembali lagi ke nasab laki-laki, ya seharusnya diambil dari nasab perempuan seterusnya.

Bagaimana Saidina Ali bin Abi Thalib, anak paman Saidina Muhammad SAW, ya jika merujuk pada ayat-ayat ahlul bait pastilah beliau bukan termasuk kelompok ahlul bait. Jadi, anak Saidina Ali bin Abi Thalib baik anak lelakinya mapun perempuan, otomatis tidaklah dapat mewarisi tahta 'ahlul bait'.

Kesimpulan dari tulisan di atas, maka pewaris tahta 'ahlul bait' yang terakhir hanya tinggal bunda Fatimah. Berarti anaknya Saidina Hasan dan Husein bukanlah pewaris tahta AHLUL BAIT.

elfizonanwar said...

Issu kedatangan Imam Mahdi itu sebenarnya wujud harapan pengikut Nabi Ibrahim As. setelah beliau berdoa sbb.: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur’an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” (QS. 2:129).

Oleh katurunan beliau ini selanjutnya, ditunggu-tunggulah kedatangannya sampai datang nabi terakhir dari dinasti Bani Israel yakni Nabi Isa As bin Maryam. Namun sayang, dalam Injil masih disebut issu Imam Mahdi, Mesiah, Satrio Piningit dsb. berarti masih akan datang lagi Imam Mahdi yang pamungkas, yang sesungguhnya.

Maka akhirnya, lahirlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan sekaligus penutup para nabi (QS. 33:40) dengan membawa Al Quran yang didalamnya memuat pernyataan atau ikrar Allah SWT bahwa Nabi Muhammad SAW dianugerahi agama ISLAM (QS. 5:3). Nama Islam tidak pernah termuat dalam kitab-kitab suci sebelum Al Quran.

Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW sekaligus juga terjawablah issu tentang akan datang lagi Nabi Isa bin Maryam dan issu Imam Mahdi. Nabi Isa As. tidak akan datang lagi karena sudah tegas dinyatakan dalam Al Qiran (S. 2:134 dan 141). Begitu juga Imam Mahdi tidak akan lahir lagi karena penutup para nabi hanyalah Nabi kita Muhammad SAW.

Tinggal bagaimana para khalifah-khalifah (ya raja, presiden, gubernur, pangeran, sultan, bupati atau walikota) kini dan yang akan datang ‘mampu’ membumikan Islam dan Al Quran dalam kehidupan nyata di dunia ini, ya masalah sosial budaya terutama masalah kekuasaan dan pemerintahannya.

Muak said...

elfizonanwar dasar ente bahlul

Muak said...

ente kalam Berarti anaknya Jiddina Saidina Hasan dan Husein bukanlah pewaris tahta AHLUL BAIT.ente belajar bahasa Arab yang benar dan terlalu banyak pemahaman Wahabi dalam diri ente dan komen ente di Komunitas hanya memngadu domba dan memecah belah Ummat islam dalam berjihad

Muak said...

ente belajar bahasa Arab yang benar dan terlalu banyak pemahaman Wahabi dalam diri ente dan komen ente di Komunitas Kingdoms of Alawiyyin Dynasty (Khilafah Dzuriat Ahlul Bayt) hanya memngadu domba dan memecah belah Ummat islam dalam berjihad

raihan said...

abuya adalah benar pemuda bani tamim,suatu saat nanti manusia akan terperanjat kalau abuya itu memang benar pemuda bani tamim

chilmi said...

Imam Mahdi & Putra bani Tamim sudah ada, mereka adalah :
Imam Mahdi : Nasser Muhammad Al-Yamani (Yaman)website: http://www.mahdi-alumma.com/forumdisplay.php?24-English-Language

Putra bani Tamim (Indonesia) : Abd. Aziz Muhammad Nasir telp. 0818-0372-6920
Facebook : https://www.facebook.com/abdul.muhammadnasir?ref=ts

Mereka berdua yang akan mempersatukan Umat Islam seluruh dunia

Senapi Wan Ketengah said...
This comment has been removed by the author.
ainun salsabila said...

Ad Daulatul Islamiyah Melayu
Khilafah Islam Akhir Zaman

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat
Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami
Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi
as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

Kunjungi Undangan kami
di http://dimalayo.co.deTentara Daulah Islam Melayu said...

Ad Daulatul Islamiyah Melayu
Khilafah Islam Akhir Zaman

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat
Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami
Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi
as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

Kami mengundang Anda Menjadi Bagian Bangsa Islam berdasar Aqidah Islam
Bukan Menjadi bagian dari Bangsa-bangsa berdasarkan Suku ataupun wilayah

Kunjungi Undangan kami Kehadiran anda kami tunggu di
di http://khilafahislam.de.pl

mad mall said...

kita jangan berdebat sini berdebat sana...kita sama2 cari siapa yg sebenarnya bani tamim tu siapa dn syuib bin salleh sebenar2nya...kita jgn berpecah belah...kita bersatu...bila kita bersatu kafir laknatullah,syiah dn israel akn takut dn gerun...jika kita berpecah kita xakan kuat utk berjihad ke jalan Allah...percaya lah...mari sahabat2 islam sekelian kita bersatu padu...juangkn islam sama2....kita kuatkn akidah kita jalin muhibbah...kita pakat2 kita boleh bersama2 jatuhkn israel laknatullah yg sentiasa membinasakn.umat islam...takbir Allahuakbar!!!

mad mall said...

kita jangan berdebat sini berdebat sana...kita sama2 cari siapa yg sebenarnya bani tamim tu siapa dn syuib bin salleh sebenar2nya...kita jgn berpecah belah...kita bersatu...bila kita bersatu kafir laknatullah,syiah dn israel akn takut dn gerun...jika kita berpecah kita xakan kuat utk berjihad ke jalan Allah...percaya lah...mari sahabat2 islam sekelian kita bersatu padu...juangkn islam sama2....kita kuatkn akidah kita jalin muhibbah...kita pakat2 kita boleh bersama2 jatuhkn israel laknatullah yg sentiasa membinasakn.umat islam...takbir Allahuakbar!!!

atok ijoy said...

Salam kita semua xperlu berbalah sesama islam yang pasti perancanganNya adalah sebaik2 perancangan..wsalam

atok ijoy said...

Salam kita semua xperlu berbalah sesama islam yang pasti perancanganNya adalah sebaik2 perancangan..wsalam

wira sakti said...

Hemmm...tgu aja kehadiranya..tgl 9 tahun lg.

awal cavalera said...

bani tamim akan muncul di khorasan iaitu timur sempadan iran dan afghanistan. mereka tentera yang mengamalkan cara hidup islam. jika ada jawapan lain selain dari khorasan semuanya mengarut belaka.

jibril ilo said...

Baiknya kita di indonesia khususnya waspada, bisa jadi ada keturunan bani tamim diantara masyarakat kita. Mengingat sekarang indonesia terkepung pangkalan militer anteknya Zionis alias amerika dan ini adalah fakta yg tidak bisa dibantah.

Rostam said...

Anda suruh org bertaubat..anda dah taubat ke belum..nabi 70kali sehari solat taubat.. Anda siapa? "hindari ujub"sifat iblis laknatullah jika ada..

Rostam said...

Ade bau sifat khibir di akhir ayat.. "bukanya wali tetapi kuali" yg semestinya nafsu mutmainah xakan ucapkanya.. Siapa ni?

Rostam said...

Soalnya "Baqa" erti kekal.. Soal lahir tiap keturunan itu urusan allah..bkn urusan nabi2 allah.. Anda plak siapa? Nk tentukan keturunan?

Rostam said...

Fitnah dajjal!! Fitnah itu dajjal.. Dajjal itu fitnah.. Kata2 dusta itu fitnah.. Mana dajjal?

Habibur Rahman said...

SIAPAKAH SEBENERNYA MEREKA ITU BANI TAMIM...???

Bermula mereka itu asal berasal dari Nasab Wali 7, mereka itu yg pertama2 menyebarkan Islam keNusantara hingga keChina. Masanya itu mereka belayar berhijrah keluar yaitu sekira2 selepas 88 tahun Atok Nabi Muhammad SAW wafat dijemput berpulang keHadrat Ilahi. Mereka itu 7 beradik Ahlulbait dari putra2 nasab Imam Sayyedina Ali Zainal Abideen, satu2nya putra dari Nasab Imam Sayyedina Hussein AS yg terselamat dari peristiwa kejam 10 Muharram dibumi Karbala. Hmmm... Dunia Islam sudah ribuan tahun tetipah tertipu dgn sejarah2 palsu.

Siapakah sebener2nya Imam Mahdi AS...??? Kini sudah tiba masanya Dunia Islam wajib tahu, sebener2nya Imam Sayyedina Hussein AS dia itu bukan cucu kepada Atok Nabi Muhammad SAW, dia juga bukan putra Tok Imam Ali dgn Fatimah Zaharah. Sebener2nya Imam Sayyedina Hussein AS dia itu adalah sebener2nya "ANAK KANDONG" dari Sulbinya Atok Nabi Muhammad SAW dgn Opah Siti Khodijah. Riwayatnya kewujudan sejarah penanggongan Imam Sayyedian paling menyanyatkan hati.

Takojod...??? Biar takojod dulu dari sekarang, dari takojod berok dikemudian hari. Maseh bengong lagi...??? Buat sementara waktu ini, katakanlah Imam Sayyedina Hussein AS dia itu "Anak Pintak" ato "Anak Mukjizat Nabi", sehingga setelah bangkit Sang Ratu Adil Sejati aka Imam AlMahdi, setiap penipuan penyelewengan fitnah kekufuran dlm dlm Dunia dan Sejarah Islam akan terbongkar diperbetolkan. Sang Juru Penyelamat sudah pun bangkit. Apa yg tersirat tersembunyi akan dicerahi. For sure finally the Realm Of The Original Ahlulbaits will be known.

Sang Penjaga Air membimbingi - Sang Ratu Adil Sejati sentiasa memerhati - Sang Zulqarnaen amat keras menghukumi...

SingaHitam said...

PUTRA BANI TAMIM
DEKLARASI PERANG TERBUKA
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
TERHADAP DAJJAL-NKRI
https://twitter.com/amrikgmdim/status/661526206236364800

Baharuddin Osman said...

Apa hal awak ni rupanya kamu berhalusinasi atau mabuk ketum,merapu

Baharuddin Osman said...

Buat pengetahuan tnAwal saya ada jawapan lain dan apakah autoriti yg ada pd tuan mengatakan yg hujah tnsaja yg betul

Sapi Galak said...
This comment has been removed by the author.
Huzaifah Osman said...

Abuya mmg kuali...bknnya wali...hahahaha

Sky Kingdom said...

Allahuaalam....yang pasti kita manusia cuma mengetahui setitis air daripada lautan ilmu....tiada yang lebih mengetahui selain ALLAH SWT...

Sky Kingdom said...

Allahuaalam....yang pasti kita manusia cuma mengetahui setitis air daripada lautan ilmu....tiada yang lebih mengetahui selain ALLAH SWT...

Antichrist said...

Facebook.com/brigade.tamim

SANG GELIGA said...

Nak berdebat pun jangan sampai bergadug sesama melayu sendiri.. jaga akhlak untuk kuatkan iman.. bila iman kuat baru dpt laksanakan perintah Allah dengan Baik..

Pemuda Bani Tamim said...

Sbnr nya smua hadis tu hanya kiasan jer dr nabi saw & allah swt..mcm citer indiana jones..smua tu spt kod2 dr 4 kitab suci allah taala ttg bila berlaku nya hari kiamat di akhir zaman.kalau ikut smua cite yg di tulis tu bodo la tuhan kite..seolah2 ambik kayu pukul kepala sendiri..mmg smua musuh tgu kt lokasi tmpt munculnya ketiga2 pahlawan islam tu..cuba fikir2 betul2..pd pandangan sy lah brg sesiapa yg bertaubat dosa zina di akhir zaman ini dgn sungguh2 maka dia akn di bawa oleh allah swt ke smua pelosok alam batin rohani & nyata utk melihat setiap satu kesan & akibat drpd perbuatan itu sehingga habis..iaitu dosa zina boleh menyebabkan dunia ini kiamat.sb dosa itu no.1 paling di benci allah..smua nasab keturunan rosak..siapa2 yg bertaubat dosa itu dgn se ikhlas hati maka dia lah pemuda bani tamim,imam mahdi & nabi isa as di akhir zaman.3 in 1..allah maha besar dan lagi maha mengatahui.