16.12.06

KEISTIMEWAAN & KELEBIHAN BANI TAMIM

Berikut adalah rumusan yang dapat di catatkan berdasarkan hadith dan pandangan ulama’ berkaitan keistimewaan Bani tamim:

1. Rasul amat memuliakan Bani Tamim
2. Rasul mengkagumi Bani Tamim pada hayat Baginda
3. Rasul menegah memburuk-buruk Bani Tamim
4. Rasul menyuruh mencintai Bani Tamim
5. Abi Hurairah tidak pernah sekali pun memarahi Bani Tamim
6. Kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga atas jalan syafaat.
7. Bila dikatakan mereka adalah antara umat Baginda Rasul SAW yang paling ramai memasuki syurga atas jalan syafaat; bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW, Imam Mahdi dan Fata At-Tamimi. Justeru itu tidak hairan kelompok Bani Tamim inilah yang paling serius dalam menghayati konsep tabarruk dan tawassul.
8. Berjiwa besar
9. Amat berpegang dengan sunnah
10. Menjelaskan kebenaran mimpi / mempunyai pengalaman rohaniah
11. Tetap pendirian.
12. Keyakinan mereka tetap tidak mudah digoyang atau diganggu gugat
13. Suku arab yang paling banyak percampurannya dengan bangsa yang lain dari bangsa arab (ajam)
14. Paling fasih berbahasa Arab di kalangan bangsa arab. Ini menandakan Bani Tamim akan mempelopori uslub dakwah melalui bidang seni suara bahkan kemerduan suara Bani Tamim inilah yang akan dapat menundukkan bangsa-bangsa yang lain bagi menerima Fata At-Tamimi dan Imam Mahdi.
15. Qabilah yang nasabnya tidak lagi dapat dikenal pasti secara keseluruhan berbanding Ahlil Bait Rasulillah SAW
16. Jaminan nasab keturunan Bani Tamim tidak akan terputus hingga akhir zaman (berdasarkan hadith mereka amat memusuhi Dajjal)
17. Suku bangsa arab yang disimpan untuk berperanan diakhir zaman seiring dengan suku Quraisy; mengesahkan isyarat hadith Fata At-Tamimi akan seganding dengan Imam Mahdi.
18. Ketegasan dalam menentang Dajjal menunjukkan pemimpin akhir zaman akan muncul dari Bani Tamim.
19. Tebaran ahli keluarga Bani Tamim telah merata ke seluruh dunia
20. Fata At-Tamimi disembunyikan melalui perkahwinan campur dengan bangsa ajam
21. Pilihan Tuhan bagi suku ini yang akan memerangi Dajjal menandakan Bani Tamim akan berperanan penting di akhir zaman sebelum dan selepas kedatangan Imam Mahdi
22. Munculnya Fata At-Tamimi dari kelompok mereka yang akan menjadi orang kanan Imam Mahdi.
23. Di datangkan kerajaan Bani Saud yang berfahaman Wahabi untuk melindungi Bani Tamim yang dipilih Tuhan. (Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ad. Wahhab dari Bani Tamim)
24. Kerajaan Wahabi menyebar luaskan maklumat berkaitan Bani Tamim
25. Hadith-hadith dan riwayat yang dikeluarkan oleh golongan Wahabi tentang Bani Tamim tidak dapat dipertikaikan lagi kerana mereka begitu tegas dalam penggunaan hadith yang sahih atau hasan.
26. Bani Tamim merupakan kelompok yang mempunyai kecerdikan dan berkeupayaan memimpin serta mengatur strategi perjuangan. Para ahli ilmu mengakui kecerdikan anak-anak dari keturunan Bani Tamim.
27. Pembela kebenaran diakhir zaman
28. Jelas cita-cita.
29. Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas dan mampu mencapainya
30. Qabilah yang menjadi tunggak bangsa arab
31. Qabilah yang paling ramai dan tersohor
32. Banyak menerima bantuan secara rohaniah
33. Bila dikatakan mereka adalah antara umat Baginda Rasul SAW yang paling ramai memasuki syurga atas jalan syafaat; bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW, Imam Mahdi dan Fata At-Tamimi. Justeru itu tidak hairan kelompok Bani Tamim inilah yang paling serius dalam menghayati konsep tabarruk dan tawassul.
34. Terkenal sebagai kelompok yang menguasai pemerintahan negara di mana saja mereka berada
35. Mereka menjadi golongan atasan dan bangsawan di dalam masyarakat
36. Mereka dihormati dan dimuliakan37. Amat gigih dalam perjuangan di medan jihad dan dilapangan dakwah
38. Terkenal gagah berani di medan perang.
39. Banyak terlibat dalam peperangan dan penerokaan wilayah Islam. Panglima Islam yang membunuh Panglima Rustum (Parsi) dlm perang Al-Qadisiyah ialah Panglima Zuhrah Ibni Hawiyyah As-Sa’adiey dari Bani Tamim.
40. Bani Tamim boleh dikenali diakhir zaman melalui penglibatan mereka dalam perjuangan kebenaran yang diasaskan melalui uslub dakwah tidak dalam bentuk yang lain.
41. Kelompok yang suka mengembara
42. Kelompok yang banyak bergelanggang di medan dakwah ke seluruh pelusuk dunia
43. Kelompok yang paling menonjol berpegang dengan perjuangan kebenaran diakhir zaman
44. Kelompok yang menguasai bidang ilmu dunia dan akhirat sepanjang zaman.
45. Terdapat bukti di sepanjang sejarah, ramainya ulamak besar dari Bani Tamim
46. Menjadi tempat rujuk di dalam masyarakatnya
47. Amat serius dalam pengamalan Islam
48. Kelompok Bani Tamim lebih ramai berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah Waljamaah berbanding Wahabi, Cuma Wahabi tertonjol kerana penguasaan mereka terhadap kerajaan Bani Saud (Saudi)

28 comments:

sampalee said...

How come so few malays[muslim] are aware of PBT

Admin said...

lets promote the Figure(PBT)

Admin said...

Kedatangan para rasul dan mujaddid juga sangat ditunggu-tunggu oleh musuh terutama Yahudi. Para pendeta Yahudi dan Nasrani telah membawa berita dari generasi ke generasi tentang kedatangan wakil-wakil Tuhan ke muka bumi. Tujuannya ialah supaya mereka bersiap sedia dan merancang untuk memerangi orang-orang Tuhan di setiap zaman. Mereka sedar bahawa kedatangan pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan tidak boleh dihalang, kerana itu adalah janji Tuhan. Tetapi mereka tidak berputus asa, malah sentiasa berusaha merancang bagaimana untuk menutup rahsia ini supaya manusia tidak tahu, mengganggu dan menghalang manusia daripada menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan mujaddid sepanjang zaman.

sampalee said...

In malaysia the enemy are not the Jew,but Umno munafiq controlled by the Jew.In spite of Tuhan's inspired knowledge,the malay muslims are up till now still blind to the Trojan horse planted within our very own muslim community administered by the evil umno.Why are the Mukmin SILENT and let the innocent suffer unnecessarily

HELICONIA said...

most malays are ignorant

Danial said...

Kalau saya tak percaya perkara2 ini semua, apa hukumnya?

Editor said...

Ini bukan perkara yang termasuk dalam rukun iman. Makanya tidak percaya itu tidak dihukum sesat. Samalah seperti kepercayaan kepada Imam Mahdi. Ia disepakati ulamak bukan perkara pokok dalam akidah. Tidak mempercayainya tidak boleh dikatakan sesat atau menyimpang. Wallahua'lam.

rahmat said...

HIMPUNAN PEMUDA SINAR SYAHID


Ditulis MUHAMMAD RAHMAT SYAWAL
KETUA DEPARTEMEN DAKWAH HIMPASS
PEMIMPIN AKHIR ZAMAN TELAH DATANG
PENDAHULUAN
Assalamuaikum Wr. Wb.
Segala Puji Bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam. Dialah yang telah mengutus pada utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya mengalahkan seluruh agama. Walaupun orang-orang yang menyekutukan itu benci. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Shalawat dan salam selalu tercurah kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, keturunannya dan orang-orang yang berjuang bersamanya sampai saat yang akhir.
Adapun selanjutnya. Mengacu pada firman Allah dalam
surat Ali Imran ayat 104.
Artinya :
“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. 3 : 104.)
Pada ayat ini penulis mendapat perintah dari Allah SWT untuk menyampaikan kebenaran yang telah didatangkannya kepada penulis melalui perantara seorang Rasul, mengingat sangat pentingnya berita besar ini untuk disampaikan kepada semua manusia maka penulispun berinisiatif untuk membuat buku yang penulis beri judul “Pemimpin Akhir Zaman Telang Datang” ini semua penulis lakukan agar kita dapat mengenal dan mengetahui kebenaran yang telah di datangkan Allah kepada Rasul-Nya.

Ucapan syukur dan ribuan terima kasih, penulis haturkan kepada Tuan Guru Syekh Al-Akhi Al-Mukarram Muhammad Zubir Amir bin Amir Abdullah Al-Jabir yang telah mengajarkan kepada penulis pada apa-apa yang belum penulis ketahui dan dialah yang membimbing penulis dalam memahami ayat-ayat Allah, tak terlupakan pula kepada para khalifah-khalifah beliau dan ikhwan-ikhwan penulis dalam agama yang haq ini.
Sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf., penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca buku ini apabila dalam tulisan ini terdapat kesalahan, karena sebenarnya kesalahan itu pasti datang dari manusia itu sendiri dan sesungguhnya yang benar itu pasti datang dari allah SWT.
Demikianlah Mukaddimah yang dapat penulis tuliskan dalam memulai buku ini. Besar harapan penulis, semoga dengan membaca buku ini, kita dapat memahami kebenaran yang didatangkan Allah di akhir zaman ini lewat perantara seorang Rasul-Nya. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Medan, 01 Mei 2007
Penulis
KEYAQINAN MANUSIA TENTANG ADANYA TUHAN
Setiap manusia yang mau memikirkan tentang penciptaan dan kejadian yang ada di alam semesta ini pasti menyadari adanya kekuatan ghaib yang di luar dari kekuatan manusia itu sendiri. Mustahil semua ini tercipta tanpa Sang Pencipta mustahil semua yang ada di alam semesta ini dapat teratur tanpa Seorang Pengatur. Dialah yang dinamakan Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta dan Pengatur alam Semesta.
Dalam kesempatan ini, penulis mau menyampaikan beberapa firman Allah yang menjelaskan, bahwa sebenarnya orang-orang kafirpun sangat meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah SWT.
Artinya :
“ Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi Dan menundukkan matahari dan bulan?” Tentu mereka akan menjawab “Allah”, maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). (Q.S. 29:61)
Artinya :
“Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang menciptakan langhit dan bumi?” tentu mereka akan menjawab “Allah”. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui
.(Q.S. 31:25)
Artinya :
“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” niscaya mereka menjawab “Allah”. Katakanlah “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain “Allah”, jika allah hendak mendatangkan kemudorotan kepadaku apakah sesembahan-sesembahan mu itu dapat menghilangkan kemudorotan itu atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku apakah mereka dapat menahan rahmatNya, katakanlah “cukuplah Allah bagiku” kepadaNyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri.
(Q.S 39:38)
Artinya :
“Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” niscaya mereka akan menjawab, “Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa Lagi Maha Mengetahui” .
(Q.S 43:9)
Dari semua firman-firman Allah yang penulis sampaikan, mereka orang-orang kafir sangat meyaqini yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, namun mereka mengenal Allah hanya sebatas namanya saja karena sesuai dengan yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Sebenarnya sedikitpun mereka tidak mengerti dan memahami siapa hakikatnya Allah, terbukti setiap kali datang utusan Allah kepada mereka, mereka mengingkarinya, berarti mereka tidak mengetahui siapa yang mereka sembah sebenarnya, bahkan sebenarnya mereka hanyalah menyembah sesembahan-sesembahan yang tidak dapat memberi manfaat dan menghilangkan kemudorotan sedikitpun.
Artinya :
“Kamu tidak menyembah yang selain Allah hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan (sulton) tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
(Q.S. 12:40)
artinya :
“Dan apabila dikatakan kepada mereka “Ikutilah apa yang diturunkan Allah” mereka menjawab “(tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami”.
(Q.S. 2:170)
Artinya :
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang diturunkan Allah” mereka menjawab, “(tidak) tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.” Dan apakah mereka akan mengikuti (bapak-bapak mereka) walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?.
(Q.S. 31:21)
Demikianlah hal dan keadaan orang-orang kafir yang Allah ceritakan lewat kalam-kalamNya. Mereka menjalankan agama hanya mengikuti perbuatan yang dilakukan nenek-nenek moyang mereka terdahulu, tidak mendapat keterangan yang jelas dari seorang utusan. Bahkan yang lebih fatal keselahan mereka, ketika datang seorang utusan memberikan keterangan-keterangan yang jelas dari sisi Allah mereka orang-orang kafir menyatakan kami cukup mengikuti nenek moyang kami, maka sebab inilah saya menyatakan bahwa mereka sebenarnya mengenal Allah hanya sebatas nama yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka.
KEKAFIRAN PENYEMBAH ALLAH KETIKA MENGINGKARI UTUSANNYA
Berdasarkan firman Allah dalam surat Yusuf ayat 40 yang saya kumandangkan tadi,
Artinya :
“Kamu tidak menyembah yang selain Allah hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan (sulton) tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
(Q.S. 12:40)
Ayat tersebut jelaslah menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang kafir menyangka bahwa mereka menyembah Allah padahal sebenarnya mereka hanyalah menyembah nama-nama yang mereka dapatkan dari nenek moyangnya, dikarenakan mereka tidak mengikuti Rasul yang didatangkan Allah.
Dalam hal keyakinan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang harus di sembah telah disepakati oleh semua manusia terbukti dalam Al-Quran yang sudah saya bahas dalam bab awal meskipun dalam hal nama mereka berbeda dalam menyebutkannya, ada yang mengatakan: Allah, Ely, Yah We, Yang Widi dll.
Adapun yang mau penulis tegaskan adalah benarnya keyakinan dan kepercayaan mereka sebagai penyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa itu terbukti ketika mereka mau percaya dan taat (patuh) kepada utusan Allah yang datang kepada mereka pada setiap masa dan zamannya, sebagai contoh ketika mereka hidup dimasa Ibrahim AS. Benarnya mereka sebagai penyembah Allah ketika mereka mempercayai dan mengikuti Ibrahim AS karena Ibrahim adalah Utusan Allah ketika itu. Jikalau mereka tidak percaya dengan Utusan Tuhan tersebut bahkan menentangnya, berarti telah kafirlah mereka, meskipun mereka masih menyangka kalau yang mereka sembah Allah dan masih mengerjakan shalat. Tetapi sebenarnya shalat mereka sia-sia dan celaka.
Artinya :
“Shalat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu”.
(QS 8 : 35)
Artinya :
“Maka kecelakanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya”.
(QS 107 : 4 dan 5)
Syarat mutlak keimanan mereka kepada Allah ketika mereka mau percaya dan mengikuti utusan yang datang kepada mereka sesuai dengan masa dan zamannya. Hal demikian dikarenakan setiap kali Allah mendatangkan Utusan, pastilah Rasul tersebut mengajak untuk menyembah Allah karena memang tidak ada Tuhan selain Dia. Untuk menyembah Allah, Rasul tersebut pastilah mengajak umatnya untuk mengikuti dan patuh pada dirinya karena bila tidak patuh pada Rasul berarti telah menentang Allah itu sendiri.
Artinya :
“(yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertaqwalah kepadaNya dan taatlah kepadaku”. (QS 71 : 3)
Artinya :
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata “Hai kaumku sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertaqwa (kepada-Nya)?”.
(QS 23 : 23)
Artinya :
Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri (yang berkata), “Sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tiada Tuhan selain dariNya, maka mengapa kamu tidak bertaqwa (kepadaNya)”.
(QS 23 : 32)
Dari semua firman Allah tersebut menunjukkan semua Utusan Tuhan, mengajak untuk menyembah Allah dan mentaati dirinya (Rasul tersebut) karena ketika mereka taat pada Rasul, ketika itulah mereka telah taat pada Allah. Semua Utusan mengajak pada kaumnya untuk mengikuti jejak-Nya.
Artinya :
Katakanlah, “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS 3 : 31)
PENENTANG RASUL ADALAH PARA ULAMA DAN PEMBESAR NEGRI

Sudah menjadi Sunnatullah kalau pembawa kebenaran pasti mempunyai lawan tanding yang tidak mengiginkan tegaknya kebenaran tersebut. Sebenarnya kalau kita mau mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu, hal ini memang sudah tidak asing lagi. Semenjak Allah menciptakan Adam AS sebagai kehalifah (wakil) Allah dimuka bumi yang akan menjadi pemimpin,
Dia (Adam) sudah mempunyai musuh yaitu Iblis ,yang awalnya seorang pembesar dan `ulama di kalangan kaumnya (para malaikat), Iblis sebelum menentang kepada Allah dengan tidak tunduk kepada Adam awalnya adalah seorang `ulama, orang yang berilmu dan pembesar/pemimpin dari golongannya.
Status inilah yang awal mula membuat dia enggan dan menyombongkan diri untuk tunduk (Taslim) kepada pemimpin yang didatangkan oleh Allah. Walaupun akhirnya dia menyadari kalau dia telah kafir kepada Allah dia tetap merasa gengsi untuk tunduk (taslim) kepada Adam Khalifah Allah dimuka bumi.
Artinya :
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. Mereka berkata “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” .
(QS 2 : 30)
Dalam ayat ini di ceritakan sebelum Adam Khalifah Allah diciptakan sebagai wakil Tuhan sudah lebih dulu ada orang yang memang selalu memuji Allah dan mensucikan-Nya ketika itulah mereka para malaikat yang selalu membaca tahmid dan tasbih diuji oleh Allah dengan diciptakannya Adam sebagai Khalifah Allah, apabila mereka benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah tidak merasa sombong pasti mereka akan mau tunduk (taslim) kepada pemimpin yang didatangkan Allah, karena pemimpin yang di datangkan Allah itu datang dengan bukti dan keterangan yang nyata, dia dapat memberitakan/menerangkan nama-nama yang tidak dapat diketahui oleh para malaikat, karena selama ini malaikat hanya bisa mensucikan (bertasbih) dan memuji Tuhan. Dengan kemampuan Adam yang dapat menerangkan Nama-nama yang telah diajarkan Allah, seharusnya sudah sepantasnyalah para malaikat tunduk(taslim) padanya, akan tetapi bagi malaikat yang merasa lebih mulia dan lebik baik daripada pemimpin yang didatangkan Allah inilah yang akan mengingkari dan menentang khalifah Allah tersebut dialah IBLIS laknatullah yang telah kafir.
Artinya :
Dan (Ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat, “Sujudlah (tunduklah) kamu kepada Adam!” maka bersujudlah mereka kecuali Iblis , Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir”.
(QS 2 : 34)
Artinya :
Allah berfirman, “Hai Iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut sujud) bersama-sama mereka yang sujud itu?” Iblis berkata, “Aku sekalai-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”.
(Q.S. 15 : 32 dan 33)
Artinya :
Allah berfirman, “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?” Iblis menjawab, “Saya lebih baik daripadanya Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia Engkau ciptakan dari tanah”. (QS 7 : 12)
Artinya :
“Iblis berkata, “Aku lebih baik dari padanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah”.
(QS 38 : 76)
Demikianlah perkataan pemimpin dari para malaikat yang akhirnya menjadi kafir, karena dia merasa lebih baik dari pada pemimpin yang didatangkan Allah. Perasaan yang merasa lebih baik inilah yang menyebabkan dia akhirnya enggan dan menyombongkan diri untuk tunduk taslim kepada khalifah Allah dan karena hal dan keadaan itulah dia menjadi kafir.
Himbauan penulis terkhusus kepada para ulama dan pembesar negri. Berhati-hatilah! Dengan predikat dan status saudara selama ini karena berdasarkan pelajaran dari masa lalu predikat saudara yang sebagai ulama dan pembesar negri lebih mendekatkan anda pada kekafiran. Selanjutnya saya akan sampaikan ayat-ayat Allah yang menceritakan pengingkaran pembesar-pembesar negeri kepada para Rasul agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir.
Artinya :
Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, “Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata”.
(QS 7 : 60)
Artinya :
Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, “Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta”.
(QS 7 : 66).
Artinya :
Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri diantara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman diantara mereka, “Tahukah kamu bahwa Sholih orang yang diutus oleh TuhanNya?” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu, yang Sholih diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, “Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu”.
(QS 7 : 75, 76).
Artinya :
Pemuka-pemuka dari kaum Syu`aib yang menyombongkan diri berkata, “Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, Hai Syu`aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami”. Syu`aib berkata “Dan apakah (kamu akan mengusir kami) kendatipun kami tidak menyukainya?”.
Pemuka-pemuka kaum Syu`aib yang kafir berkata (kepada sesamanya) “Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu`aib, tentu jika berbuat demikian (menjadi) orang-orang yang rugi”.
(QS 7 : 88, 90)
Artinya :
Pemuka-pemuka kaum fir`aun berkata, “Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai”.
(QS 7 : 109).
Artinya :
Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, “Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina-dina diantara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang berdusta”.
(QS 11 : 27)
Artinya :
Maka pemuka-pemuka orang yang kafir diantara kaumnya menjawab, “Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bremaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi daripada kami dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami dengar (seruan yang seperti ini) pada masa nenek moyang kami dahulu”.
(QS 23 : 24)
Artinya :
Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir diantara kaumnya dan mendustakan akan menemui hari Akhirat dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia, “Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang yang merug”i
. (QS 23 : 33, 34)
Berdasarkan kalam-kalam Allah diatas, Allah memberi peringatan kepada para ulama dan pembesar negri supaya dapat mengambil pelajaran karena ada pepatah mengatakan “Kancil tidak akan masuk dua kali pada lubang yang sama” artinya : Binatang saja tidak mau salah dua kali apalagi manusia yang dibekali oleh Allah akal dan pikiran, seharusnya lebih cerdas daripada binatang.
AJARAN PARA RASUL MENGAJAK PADA PERSATUAN DAN KESATUAN

Semua Rasul di utus oleh Allah SWT ke muka bumi ini bertujuan untuk mengajak pada persatuan dan menegakkan kebenaran serta keadilan, mereka mengajak semua manusia yang mau percaya kepadanya kepada Tuhan Yang Maha Esa ajakan Rasul kepada manusia itu dengan tidak memandang dari golongan dan kelas mana manusia tersebut, semuanya diajak kepada Tuhan yang satu, karena persamaan Tuhanlah yang dapat menyatukan manusia. Setiap Rasul yang diutus pastilah dengan bahasa kaumnya, agar kaumnya dapat memahami kalam-kalam Tuhan dan supaya Rasul tersebut dapat menerangkan ajaran-ajaran Tuhan baik berupa perintah atau larangan dengan terang dan jelas.
Artinya :
“Kami tidak mengutus seorang Rasulpun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan Yang Maha Kuasa Lagi Maha Bijaksana”.
(QS 14 : 4)
Selanjutnya dalam tulisan ini saya kutip firman Allah yang menerangkan beberapa Tugas para Rasul terhadap umatnya.
1. Sebagai seorang saksi
Artinya :
“Sesungguhnya kami memutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan”.
(QS 48 :
Artinya :
“Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rosul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan qiblat yang menjadi qiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui (dengan nyata) siapa yang mengiktui Rasul dan siapa yang membelok. Dan sungguh (pemindahan) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu sesungguhnya Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang kepada manusia”.
(QS 2 : 143)
2. Penyampai kalam-kalam Tuhan
Artinya :
Hai golongan jin dan manusia apakah belum datang kepadamu Rosul-rosul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata “Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri”, “Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir”.
(QS 6 : 130)
3. Sebagai permimpin di muka bumi
Artinya :
Ingatlah ketika Tuhanmu berfiram kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. Mereka berkata “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (QS 2 : 30)
Artinya :
Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
(Q.S 38 : 26)
Artinya :
Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajad, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaNya , dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang.
(Q.S. 6 : 165)
Artinya :
Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (khalifah) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.
(QS 10 : 14)
Artinya :
“Lalu mereka mendustakanmu, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera dan Kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu”.
(QS 10 : 73)
Artinya :
Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambahkan kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah menambah kerugian mereka belaka.
(QS 35 : 39)
KE-QADIMAN AL-QURAN SEBAGAI PEDOMAN HIDUP
Al-quran merupakan sebuah kitab/ketetapan yang diturunkan Allah kepada Nabinya Muhammad dengan perantaraan malaikat-Nya (Jibril) untuk disampaikan kepada umatnya. Semua ketetapan yang terdapat dalam Al-quran merupakan sebuah kepastian yang telah terjadi, sedang terjadi dan pasti akan terjadi, artinya semua ayat Al-quran benar adanya yang tidak ada keraguan sedikitpun didalamnya, petunjuk bagi orang yang bertaqwa. Al-quran merupakan sebuah ketetapan yang qadim, yang berlaku kapan saja baik waktu dulu sekarang maupun akan datang.
Artinya :
Demikian itu kitab (Al-Qur`an) tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang yang bertaqwa
. (QS 2 : 2)
Artinya :
Segala puji bagi Allah yang telah menurunakan kepada hambanya al-kitab (Al-Qur`an) dan Dia tidak mengadakan penyimpangan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal sholeh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
(QS 18 : 1, 2)
Artinya :
Dan Kami turunkan (Al-Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al-Quran itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
(QS 17 : 105)
Wajib bagi semua manusia yang mengatakan beriman kepada Allah untuk percaya pada Al-Qur`an karena Al-quran merupakan kalam Allah/ucapan Allah itu sendiri bahkan kalau ada diantara manusia yang tidak percaya pada Al-Qur`an dan berusaha mendebatnya, sebenarnya dialah orang-orang kafir yang nyata.
Artinya :
Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir…….
(QS 40 : 4)
Berikutnya saya akan jelaskan beberapa sikap orang-orang kafir ketika mendengarkan Al-quran,
Artinya :
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami , Ia berkata (ini adalah) dongengan-dongengan orang-orang dahulu kala.
(QS 68 : 15)
Artinya :
Dan apabila dibacakan dihadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. Katakanlah apakah akan aku kabarkan kepada kamu yang lebih buruk dari pada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya pada orang-orang yang kafir dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali.
(QS 22 : 72)
Artinya :
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata orang-orang yang tidak mengharapkan pertamuan dengan kami berkata, “Datangkanlah Al-Qur`an yang lain dari ini atau gantilah dia”. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siska hari yang besar.
(QS 10 : 15)
Begitulah Allah menceritakan reaksi orang-orang kafir ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ada yang mengatakan kalam Al-Quran itu hanya dongengan orang-orang dulu, ada lagi yang ketika dibacakan Al-Quran dia menyuruh kepada orang yang membacanya untuk di ganti. Seharusnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah mendengar dan mengindahkan Al-Quran ketika di baca agar mereka mendapat Rahmat dari Allah SWT.
Artinya :
Dan apabila dibacakan Al-Qur`an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.
(QS 7 : 204)
NUBUAT PEMIMPIN AKHIR ZAMAN
Segala sesuatu yang ada didunia ini pasti mengalami kehancuran karena yang demikian itu merupakan hukum alam atau Sunnatullah yang sudah di tetapkan oleh Tuhan itu sendiri tidak terkecuali keadaan suatu umat juga mempunyai batas waktu kehancuran (ajal).
Artinya :
Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya.
(QS 7 : 34)
Artinya :
Katakanlah, “aku tidak berkuasa mendatangkan kemudorotan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku melainkan apa yang dikehendaki Allah”. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya.
(QS 10 : 49)
Setiap umat pasti mengalami proses alamiah berupa masa pertumbuhan lalu masa perkembangan kemudian masa kemajuan/kejayaan lalu masa kemunduran bahkan sampai masa kehancuran. Itulah yang kita sebut dengan istilah sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu yang berupa masa pertumbuhan, perkembangan, kejayaan, kemunduran dan kehancurannya. Yang mana sejarah itupun akan terulang kembali seperti tak ubahnya sebatang pohon dia pasti mengalami masa pertumbuhan, perkembangan, besar, tua dan akhirnya mati. Demikian pulalah hal yang sama akan terjadi pada setiap ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Karena sebenarnya manusia dulu adalah umat yang satu kemudian berpecah belah lalu Allah mendatangkan seorang Rasul kembali untuk mendamaikan dan menyatukan tentang apa yang mereka perselisihkan selama itu.
Artinya :
Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan diantara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
(QS 10 : 19)
Artinnya :
Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan) maka, Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainka orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab yaitu telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya pada jalan yang lurus
(QS 2 : 213)
Awalnya manusia adalah umat yang satu dipimpin oleh seorang Rasul kemudian setelah Rasul tiada dan bersamaan dengan bergulirnya waktu lambat laun akhirnya merekapun berselisih, sampai Allah kembali mendatangkan seorang Rasul untuk mendamaikan tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi datangnya Rasul kepada mereka sebagai wasit (penengah) dan menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran yang sesungguhnya serta mendamaikan apa yang mereka perselisihkan. Namun sedikit sekali dari mereka yang mau percaya kebanyakan dari mereka ragu-ragu bahkan yang lebih banyak lagi mengingkari, ada kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh orang-orang kafir yaitu : ketika seorang Rasul hidup berada ditengah-tengah mereka, sikap mereka selalu mengingkari dan menentang Rasul tersebut, namun bila Rasul tersebut telah tiada baru mereka mempercayainya bahkan memuja-mujanya seperti layaknya memuja Tuhan. Na’ujubilah min zalik
Artinya
Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang Rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu.
(QS 40 : 34)
Artinya :
Mereka menjawab, “Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
(QS 36 : 15)
Dikarenakan sikap dan perbuatan mereka yang sangat berlebihan kepada Rasul yang telah tiada inilah yangmenyebabkan mereka membatasi kekuasaan Allah dengan mengatakan “ Tidak mungkin Allah mendatangkan Rasul lagi setelahnya”. Padahal Allah senantiasa maha berkuasa dan berkehendak. Dan sikap mereka itu jugalah yang menyebabkan mereka tak percaya ketika datang Rasul sebagai pengganti dari Rasul yang telah tiada. Padahal ketika Rasul yang awal hidup mereka juga tak percaya dan ragu-ragu. Demikianlah hal dan keadaan orang-orang kafir ketika datang seorang Rasul yang iapun sebenarnya membenarkan Rasul-Rasul yang sebelumnya. Hal dan keadaan ini juga terjadi ketika datangnya Pemimpin Akhir Zaman yaitu Pemimpin yang memberi petunjuk (Iman Mahdi)
Artinya :
Dan ketika Isa putra Mariam berkata, “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang sebelumku dari Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rosul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad maka tak kala ia datang kepada mereka dengan keterangan dengan membawa keterangan yang nyata mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata”.
(QS 61 : 6)
Rasul sebelumnya(Isa as.) mengatakan akan datang Rasul setelah ku yang namanya :Ahmad” kelau kita perhatikan kata Ahmad ( ) ini merupakan isim Tafdhil ) dari kata Hamida ( ) yang bermakna terpuji/baik berarti Ahmad artinya yang lebih terpuji/lebih baik.
Jadi Rasul yang datang setelah Rasul yang sebelumnya (dalam hal ini Isa Ibnu Maryam AS) orang pilihan Allah yang menurut pandangan Allah Ia merupakan orang yang paling baik dan terpuji diantara kaumnya. Sehingga Allah memilihnya untuk mengemban amanah Allah yaitu Muhammad SAW.
Perlu saya jelaskan bahwa perkataan Isa Ibnu Maryam, ini juga diucapkan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu artinya : “akan datang Rasul setelah ku yang namanya “lebih terpuji” tapi maka ketika ia datang kepada mereka dengan keterangan yang jelas mereka berkata : ini sihir yang nyata.
Berikut ini saya sampaikan beberapa nubuah (pemberitaan) dari hadits mengenai pemimpin di akhir zaman :
Hadits I
Artinya :
Dari Asim dari Zir, dari Abdullah, dari Nabi SAW bersabda : “ seandainya waktu dunia ini hanya tersisa satu hari pasti Allah akan memanjangkan (melamakan) hari itu sampai Allah membangkitkan seorang lelaki dari golonganku atau dari ahli baitku yang namanya sesuai dengan namaku dan nama bapaknya sesuai dengan nama bapakku.
(H.R. Muslim, As-Tirmidji, Abn Daud, Kitab Mahdi)
Penjelasan :
Didalam hadist tersebut Nabi bersabda “seandainya dunia ini tinggal sehari pasti Allah akan panjangkan hari itu sampai Allah membangkitkan seorang lelaki dari golonganku atau ahli baitku”.
Maksudnya adalah : dunia ini tidak akan hancur (qiamat) sebelum datangnya lelaki dari golongan nabi yang akan menegakkan keadilan di dunia ini. “namanya sesuai dengan namaku dan nama bapaknya sesuai dengan nama bapakku” maksud upacapan nabi seperti ini menurut penulis “bahwa pemimpin yang datang berpredikat sama dengan nabi yaitu muhammad Rasulullah”. Untuk membahas hal ini mari kita lihat kalam Allah surat Al-Ahzab ayat 40,
Artinya :
Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup (Khatam) nabi-nabi (para pembawa berita) dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.
(QS 33 : 40)
Menurut ayat ini Muhammad itu bukan bapak dari salah satu anak laki-laki di antara kamu akan tetapi utusan Allah artinya : Muhammad Rasululllah itu bukan bentuk fisik, jasad atau lahiriyah akan tetapi merupakan hakikat, isi, jiwa atau Ruh dari raga Muhammad bin Abdullah. Khataman Nabiyin artinya yang menyetempel/menyegel para pembawa berita atau jika khatam di baca khatim berarti : penyetempel/penyegel/pengesah para pembawa berita. Jadi, Muhammad itu utusan Allah dan penyegel/pengesah para pembawa berita. Jadi Muhammad Rasulullah tidak pernah mati dia hidup selamanya karena yang mati hanyalah raganya/jasadnya, sedangkan isinya hakikatnya adalah tetap hidup di dalam jiwa orang-orang yang memperjuangkan kebenaran.
Artinya :
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur dijalan Allah (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya.(QS 2 : 154)
Hadis II
Artinya :
Dari Abi Nadhroh, dari Abi Sa’id Al-Khudry berkata : bersabda Rasulullah SAW : “Al-Mahdi itu dari golongan ku, lebar keningnya, mancung hidungnya, dia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia pernah dipenuhi dengan kezaliman. Dia akan memerintah selama tujuh tahun”
(H.R. Abu Daud, Muslim, At-Tarmidji)
Penjelasan :
Ucapan nabi yang mengatakan “Al-Mahdi dari golonganku” maksudnya : Al-Mahdi itu merupakan orang yang membawa ajaran seperti diajarkan oleh Rasulullah yaitu untuk menciptakan perdamaian keadilan di dunia sebagai Rahmat untuk semesta alam
Artinya :
Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam.
(QS 21 : 107)
“Lebar keningnya dan mencung hidungnya” maksudnya, Al-Mahdi merupakan orang yang mempunyai wawasan yang luas dan dapat memahami pendapat orang lain, serta dapat memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi di kemudian hari, kemudian hadis tersebut menceritakan dia akan menegakkan keadilan di mukabumi, menurut penulis keadilan hanya dapat ditegakkan oleh orang yang berwawasan luas bisa menerima pendapat orang lain tidak mau menang sendiri atau dengan kata lain tidak berpandangan dengan sebelah mata.
Hadist III
Artinya :
Dari Abi Ashaq berkata : berkata Ali dan ia sedang memandang anaknya Hasan lalu ia berkata : “sesungguhnya anakku ini pemimpin sebagaimana nabi SAW menyebutkan padanya dan akan lahir dari sulbinya seorang lelaki yang dinamakan dengan nama Nabi kalian SAW dia menyerupai padanya dalam masalah akhlak (budi pekerti) dan tidaklah ia menyerupai pada nabi dalam masalah rupa (kejadian)”. kemudian Ali menceritakan qisah dia akan menegakkan keadilan di dunia.
(H.R. Abu Daud, Muslim, At-Tarmidji).
Penjelasan :
Ucapan Ali yang menyatakan “seorang lelaki yang dinamakan dengan nama Nabi kalian SAW”. Maksudnya : dia akan mendapat nama sama seperti dengan nama Nabi kalian di karenakan akhlaknya menyerupai akhlak Rasulullah walawpun dalam bentuk fisiqnya atau rupanya mereka berbeda.
Hadist IV
Artinya :
Dari Hilal ibnu Amr berkata : “Aku mendengar Ali berkata. Bersabda Nabi SAW akan keluar seorang lelaki dari belakang sungai di katakan padanya “Haris Ibn Harras” (Penanam anak lelaki yang banyak menanam) didepannya ada lelaki yang dikatakan padanya “Mansur” (orang yang menolong) yang akan menempatkan dia pada keluarga Muhammad sebagaimana orang Qurayis menepatkan pada Rasulullah SAW. Wajib bagi setiap orang yang beriman untuk menolongnya atau Ali berkata : untuk mematuhinya.
(H.R. Abu Daud, Muslim, At-Tarmidji).
Penjelasan :
“Akan keluar lelaki dari belakang sungai” menurut penulis maksudnya : keberadaan Al-Mahdi sudah jauh dari negara Arab yang di karenakan keturunan nabi terus berkembang kewilayah-wilayah lain termasuk Indonesia bersamaan dengan masa yang begitu lama sehingga Al-Mahdi pun sudah tidak seperti orang Arab, inilah yang dikatakan nabi “akan keluar lelaki dari belakang sungai”.
“Dikatakan padanya “Haris bin Harras”. Dalam kamus Bahasa Arab Indonesia karangan Prof. Dr. Mahmud Yunus arti Haris adalah seorang penanan/peladang maksudnya Al-Mahdi adalah orang yang selalu menanamkan pelajaran-pelajaran/ilmu-ilmu kepada para pengikutnya agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
“Didepannya ada seorang lelaki yang dikatakan padanya Mansur (orang yang menolong) yang akan menempatkan dia pada keluarga Muhammad sebagaimana orang-orang menempatkan Rasulullah SAW. Maksudnya : Al-Mahdi mempunyai para pengikut yang siap menolongnya dan berada di garis depan dalam memperjuangkan kebenaran yang dibawa oleh Al-Mahdi, mereka para pengikut Al-Mahdi akan mengembalikan kedudukan Al-Mahdi kepada kedudukan keluarga Muhammad seperti orang-orang Qurayis yang memperjuangkan kedudukan Rasulullah SAW.
KEBENARAN MUHAMMAD ZUBIR IBN AMIR ABDULLAH AL-JABIR SEBAGAI PEMIMPIN AKHIR ZAMAN
Berbicara tentang sebuah kebenaran kalau kita tanyakan kepada manusia maka hasilnya relatif tergantung dari sudut mana manusia tersebut memandangnya. Maka kebenaran mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Maka tidak bisa tidak, untuk mendamaikan semua perselisihan atau perbedaan yang terjadi. Tuhan harus mendatangkan Utusannya kembali didunia ini yang semua itu bertujuan untuk mendamaikan dunia karena sebenarnya manusia adalah dari Tuhan yang Satu. Namun ketika datangnya Utusan tentu selalu ada yang mengingkarinya seperti yang saya kisahkan pada bab sebelumnya.
Dalam kali ini, saya akan jelaskan kebenaran kalam Tuhan yang di kumandangkan oleh Muhammad Zubir Ibn Amir Abdullah Al-Jabir seorang lelaki yang mengumandangkan kalam-kalam Tuhan di akhir zaman ini, saya termasuk bagian dari orang-orang yang telah percaya kepadanya sebagai pemimpin yang dijanjikan Allah dan Rasul di akhir zaman ini. Dialah yang menjadi saksi dua kalimat syahadat yang saya ucapkan ketika saya menundukkan diri kepada Allah, didepannyalah saya ucapkan “Asyhadu alla ilaha illallah wa asyahadu anna muhammadarrasulullah” yang artinya “aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah”.
Adapun keyakinan saya kepadanya sebagai pemimpin akhir zaman yang didatangkan Allah kepada saya berawal dari perjumpaan saya dengan beliau di sebuah masjid di kota Medan . Ketika itu, hari Minggu tanggal 2 April 2006, saya mengikuti ta’lim di masjid Al-Mubaroq. Tiba-tiba ketika itu datanglah seorang lelaki tak dikenal berpakaian serba putih memasuki masjid dengan didampingi seseorang lelaki yang menjadi mengikutnya. Semua mata ketika itu tertuju padanya begitu pula saya. Tak lama kemudian dia pun meminta izin kepada panitia ta’lim untuk menyampaikan sebuah berita berupa kalam-kalam Tuhan yang telah diamanahkan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada semua makhluk. Akhirnya panitia pun memberinya waktu sekitar 10 menit setelah sholat magrib utnuk mengumandangkan berita tersebut. Berikut ini ucapannya yang dapat saya ingat ketika itu:
“Assalamu alaikum wr.wb
Dialah yang telah mengutus pada utusanNya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkannya mengalahkan seluruh agama yang ada walaupun orang-orang yang menyekutukan itu benci. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Adapun selanjutnya. “Hai orang-orang yang beriman taqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan menundukkan diri (Taslim)”, kemudian dia mengumandangkan surat An-Nisa Ayat 59.
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Pemimpin diantara kamu….
(QS 4 : 59)
Kemudian ketika itu dia menerangkan kepada khalayak ramai pengertian dan ayat tersebut dengan menyatakan hakekatnya Allah, Rasul dan pemimpin diantara kamu itu bukan tiga melainkan satu jua adanya, maksudnya benarnya kamu taat kepada Allah yang tidak seumpama dengan sesuatu itu terbukti ketika datangnya utusanNya yang menyampaikan ayat-ayat Tuhan kepadamu dengan terang dan jelas, lalu kamu mau taat padanya berarti benar kamu telah taat pada Allah. Tetapi kalau kamu menentangnya berarti kamu telah menentang Allah Tuhan langit dan bumi. Kemudian benarnya kamu taat pada Rasul tersebut ketika datang pemimpin yang diantara kamu yang diapun akan mengumandangkan kalam-kalam Allah kepadamu, ketika kamu mau menerimanya dan percaya kepadanya berarti kamu telah menerima dan percaya kepada Rasul yang utusan Allah. Tetapi kalau kamu mendustainya dan menyombongkan diri kepada pemimpin yang didatangkan Allah kepadamu mungkin oleh karena dia tidak sesuai dengan keinginanmu ataupun karena alasan lain berarti kamu pun telah mendustai Rasul dan Allah itu sendiri, karena hakikatnya Allah Rasul dan pemimpin diantara kamu itu bukan tiga melainkan satu jua adanya. Lalu dia mengatakan “Pemimpin yang saya maksud bukan pemimpin yang kamu pilih namun pemimpin yang di datangkan Tuhan yang dia datang dengan keterangan-keterangan dan kalam-kalam Tuhan yang jelas maka “ikutilah ia!”, lalu ia mengatakan kepada khalayak ramai ketika itu “Pemimpin telah datang di kota Tuan-tuan”, kemudian setelah dia menerangkan kalam Allah surat An-Nisa ayat 59 tersebut diapun menyerukan kembali kepada orang-orang yang telah percaya untuk menolongnya dijalan Allah dengan membacakan kalam Allah sebagi berikut :
Artinya :
Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia “siapakah yang menjadi penolong-penolong ku (untuk menegakkan agama) Allah” tentang pengikut-pengikut setia itu berkata “Kamilah penolong-penolong agama Allah” lalu segolongan dari bani Israil beriman dan sebagian yang lain kafir maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka lalu, mereka menjadi orang-orang yang menang.
(QS 61 : 14)
Setelah dia selesai berbicara saya pun segera mendekatinya dan menanyakan tempat tinggalnya lalu ia pun memberi tahu alamatnya dengan jelas yaitu : Jl. Khaidir No. 1 lk. 15 Pabrik Papan Kecamatan Pekan Labuhan Kotamadya Medan .
Ternyata setelah saya pahami pengertian kalam Allah surat An-Nisa ayat 59 yang dijelaskannya tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :
Abu salamah Ibn Abdurrohman sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairoh sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang taat padaku maka sungguh dia taat pada Allah dan barang siapa yang menentang aku maka sungguh ia telah menetang Allah dan barang siapa yang taat pada pemimpinku maka sungguh dia telah taat padaku dan barang siapa yang menentang pemimpinku, maka sungguh ia telah menentang padaku”.
(H.R. Bukhori Kitab Al-Ahkam)
\ Saya pun pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang mengatakan bahwa pemimpin akhir zaman telah datang di Indonesia dengan di tandai banyaknya musibah yang melanda Indonesia . Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Qashash ayat 59.
Artinya :
“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezoliman”
(QS 28 : 59)
Kalau kita perhatikan ayat Allah tersebut jelaslah peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia mulai dari gempa bumi, Tsunami di Aceh, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, tenggelamnya kapal laut, hilangnya pesawat Adam Air, lumpur panas di Sidoarjo dan banyak lagi musibah lain yang memakan jutaan korban jiwa, ini semua menunjukkan telah datangnya pemimpin akhir zaman di Indonesia.
Negara Indonesia merupakan wilayah pilihan Allah, seperti perkatan Rosulullah dalam hadis ke-III yang saya jelaskan dalam Bab “Nubuat Pemimpin Akhir Zaman” yang saya terangkan sebelumnya, yang mana Nabi bersabda “akan datang seorang lelaki dari belakang sungai ( ) Menurut penulis yang dimaksud Nabi “Belakang Sungai” adalah Indonesia. Keyakinan penulis bertambah kuat ketika melihat posisi Pendopo (tempat berkumpul) para pejuang-pejuang Agama Allah yang di pimpin oleh Muhammad Zubir Ibnu Amir Abdullah menghadap ke utara yang terbuat dari papan dan paku sesuai dengan gua Ashabul Kahfi dan Kapal Nabi Nuh yang di nubuatkan (diberitakan) dalam Al-Qur`an.
Artinya :
Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka sebelah kanan dan bila matahari itu terbenam condong kesebelah kiri sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran Allah). Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang disesatkanNya maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
(QS. 18 : 17)
Artinya :
Dan Kami angkat Nuh keatas bahtera yang terbuat dari papan dan paku
(Q.S. 54 : 13)
HIMBAUAN KEPADA MANUSIA UNTUK MERAPATKAN DAN
MELURUSKAN BARISAN DIBELAKANG PEMIMPIN
YANG DIDATANGKAN ALLAH
Setelah penulis benar-benar yakin dan percaya bahwa Muhammad Zubir Ibn Amir Abdullah Al-Zabir adalah sosok pemimpin yang dijanjikan oleh Rasul dan Allah yang akan memimpin dunia dan akhir zaman ini, maka penulis pun mengadakan janji setia (Bai`at) kepadanya untuk siap berjuang bersamanya dalam mengumandangkan kalam-kalam Tuhan dan mengajak kepada semua manusia pada Tuhan Yang Maha Esa ketika itu diapun membacakan firman Allah yang beralamat dalam Surat Al-Fath ayat 10 kepada saya,
Artinya :
Bahwa sanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa yang menempati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
(Q.S. 48 : 10)
Setelah saya memahami ayat tersebut, langsung saya menjabat tangannya dan di depan dialah saya mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti bahwa saya telah percaya kepada Muhammad utusan Allah, setelah itu diapun mengatakan kepada saya bahwa kamu dan aku hakikatnya telah SATU, kamu adalah aku dan aku adalah kamu, tidak terlebih mulia aku daripada kamu dan tidak terlebih mulia pula kamu daripada aku. Kita telah satu dalam tali (ikatan) Allah. Lalu dia perintahkan untuk menyampaikan Berita Besar (An-Naba’) ini kepada semua orang yaitu Berita tentang datangnya pemimpin Akhir Zaman, dia mengatakan “orang yang percaya kepada kamu berarti telah percaya kepadaku meskipun ia tidak pernah melihat aku, karena kamu dan aku hakikatnya adalah SATU. Begitu pula orang yang mengingkari kamu tentang Berita ini berarti ia telah mengingkari aku meskipun ia tak pernah mengenal akan aku, dia katakan : “sampaikanlah yang kamu tau dari aku walaupun sepotong ayat”. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan kepada semua manusia untuk bersatu dan menerima pemimpin yang didatangkan Allah, “Wahai kaumku terimalah orang yang mengajak kepada allah dan percayalah kepadanya”.
Artinya :
Hai kaum kami terimalah seruan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada Nya niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.
(Q.S. 46 : 31)
Janganlah kita menyombongkan diri kepadanya karena Allahlah yang telah mengutusnya dan Allah pulalah yang membekalinya dengan petunjuk dan aturan-aturan yang benar melalui kalam-kalamNya. Janganlah pula kita seperti orang-orang kafir yang terdahulu yang menyombongkan diri karena utusan Allah yang datang tidak sesuai dengan keinginan mereka sehingga mereka berusaha untuk mengusirnya atau membunuhnya.
Artinya :
Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan alkitab (taurat) kepada Musa dan kami telah menyusulinya (berturut turut) sesudah itu dengan Rasul-Rasul dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran pada Isa putra Maryamdan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh maka beberapa orang (diantara mereka) kamu didustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh?
(Q.S. 2 : 87)
Dan janganlah seperti Iblis yang kafir hanya dia merasa lebih baik dari pada khalifah yang didatangkan Allah. Hal itulah yang menyebabkan dia enggan dan menyombongkan diri dan akhirnya menjadi kafir.
Artinya :
Allah berfirman : “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) diwaktu aku menyuruhmu?” Menjawab iblis: “saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah”.
(Q.S. 7 : 12)
Terimalah ia dengan tangan kanan sebagai lambang kita telah menerima kitab dengan tangan kanan. Seandainya penduduk negeri ini mau percaya dan tunduk padanya pasti Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi.
Artinya :
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
(Q.S. 7: 96)
Tetapi apabila kita mendustakannya dan menyombongkan diri kepadanya pasti Allah akan mendatangkan azabnya yang lebih besar lagi
Artinya :
Tidaklah Kami mengutus seorang Nabipun kepada suatu negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu), melainkan Kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri.
Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari diwaktu mereka sedang tidur?. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka diwaktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiadalah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
(Q.S. 7: 94,97,98,99)
Demikianlah Beirta Besar ini yang bisa saya terangkan dengan tulisan, semoga kita dapat bersatu dalam tali Allah dan merapatkan serta meluruskan barisan di belakang pemimpin yang didatangkan Allah, “Muhammad Zubir Ibn Amir Abdullah Al-Jabir”, Dialah Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di tanganyalah keadilan akan ditegakkan di dunia ini.
UPAYA DAJJAL DAN BALA TENTARANYA DALAM
MENYESATKAN MANUSIA
Dajjal adalah sosok yang akan menjadi musuh Al-Mahdi di dalam menegakkan kebenaran. Dajjal telah hadir dan telah menabur fitnahnya sebelum kedatangan Al-Mahdi seperti layaknya Iblis sebelum kedatangan Adam sebagai khalifah Allah, Iblis lebih terdahulu ada dari pada Adam, dia lebih dulu bertasbih dan memuji Allah. Begitu pula cerita Musa. Sebelum Musa menjadi utusan Allah, fir`aun telah berkuasa terlebih dulu. Di akhir zamanpun Kisah itu akan terulang kembali. Dajjal secara bahasa berarti pembohong. Sebelum kedatangan Al-Mahdi, dia sudah menebarkan ajaran-ajarannya yang semua itu ia persiapkan untuk menentang ajaran Al-Mahdi. Diantaranya dia mengatakan bahwa tidak boleh sujud (patuh) kepada manusia, padahal ini adalah perkataan Iblis.
Artinya :
Iblis berkata, “Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
(Q.S. 15:33)
Ini semua di ajarkannya agar ketika datang Al-Mahdi yang mengumandangkan dalam-kalam Tuhan, manusia tidak mau tunduk dan mengikuti Al-Mahdi. Padahal ketika manusia itu menentang utusan Allah berarti ia telah menentang Tuhan itu sendiri. Maka berhati-hatilah wahai manusia jangan sampai kalian menjadi bala tentara Dajjal, karena kalau hal itu terjadi maka kalian akan mendapatkan siksa Allah di dunia dan akhirat.
Artinya :
Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan-peringatan dari Allah dan RisalahNya dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. (Q.S 72 : 23)
Dajjal dapat dikenali oleh orang-orang yang telah beriman kepada Al-Mahdi karena Dajjal berpandangan sebelah mata (picek) dan di jidadnya tertulis kalimat “kafir”.
Artinya :
Dari Qatadah berkata : Aku mendengar Anas Ibn Malik dia bercerita dari nabi SAW : “Tidak di utus seeorang Nabipun kecuali pasti dia memberi peringatan pada umatnya tentang Dajjal yang picek (buta sebelah) lagi pendusta. Ketahuilah sesungguhnya dia picek dan Tuhanmu tidaklah picek, dan sesungguhnya diantara kedua matanya tertulis “Kafir”. (HR. Abu Daud, Muslim, Al-Tirmidji, Bab Dajjal).
Penjelasan
Dari Hadits di atas jelaslah bahwa setiap Nabi pasti memberi peringatan atau menakut-nakuti umatnya akan kehadiran Dajjal yang picek (Berpandangan dengan satu mata) dan Pendusta karena Dajjal inilah yang menentangnya dan mencegahnya dalam mengumandangkan kalam-kalam Tuhan dan menegakkan kebenaran. Dajjal hanya dapat dikenali oleh orang-orang yang beriman saja, jadi untuk dapat mengenali Dajjal agar terhindar dari fitnah-fitnahnya dan menjadi pengikutnya, berimanlah pada pemimpin yang didatangkan Allah di akhir zaman ini.
PENUTUP
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kekuatan pada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Semua ini penulis lakukan hanya semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan dan menerangkan kebenaran yang telah didatangkan Allah kepada penulis lewat RasulNya. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari buku ini :
- Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi
- Orang-orang yang awalnya menyembah Allah akan menjadi kafir ketika menentang Rasul yang didatangkan Allah
- Semua Rasul yang didatangkan Allah mengajak pada Tuhan Yang Esa
- Al-Qur`an merupakan sebuah ketetapan yang terjadi kapan saja, baik waktu dulu, sekarang dan akan datang dan selalu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran
- Al-Mahdi adalah pemimpin akhir zaman yang berasal dari golongan Nabi atau dari ahli bait Nabi SAW.
- Muhammad Zubir ibn Amir Abdullah Al-Zabir adalah pemimpin akhir zaman yang dijanjikan Rasulullah SAW untuk menegakkan keadilan didunia
- Dajjal si Pendusta akan dapat di kenali oleh orang-orang yang beriman.
Demikianlah kesimpulan dari buku ini yang bisa penulis sampaikan. Semoga Allah memberi manfaat dan keberkahan dalam tulisan ini. Amin. Apabila ada kesalahan dalam tulisan ini kepada Allah saya mohon ampun dan kepada pembaca saya mohon maaf. Karena sebenarnya kepada penulis semata-mata hanya diperintahkan untuk menyampaikan.
Artinya :
Kemudian jika mereka mendebat kamu. Maka katakanlah “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi alkitab dan kepada orang-orang yang Ummi, “Apakah kamu mau masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiabn kami hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah maha melihat akan hamba-hambaNya.
(Q.S 3:20)
Akhirul kalam Assalamu`alaikum Wr.Wb.
DAFTAR PUSTAKA
- Al-Qur`anul Karim
- Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Toha Putra, Semarang .
- Abu Daud Sulaiman Ibn Asyas, Sunan Abu Daud Darul Fikri, Beirut , Lebanon .
- Bukhori, Sohih Bukhori, Darul Fikri, Beirut , Lebanon , 1981
- Muslim, Sohih Muslim, Darul Fikri, Beirut , Lebanon , 1981.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, PT. Hidakarya Agung, Jakarta .

mohd hafez said...

TELAH LAHIR IMAM MAHDI DAN MASA DEPAN DUNIA

Kedatangan Imam Mahdi ke dunia adalah untuk menghilangkan semua anutan agama di dunia seperti Kristian, Hindu, Buddha,Yahudi, Sikh serta Islam dan lain - lain. Al-Mahdi walaubagaimanapun akan membenarkan agama islam yang telah diperbaharuinya dan diperbetulkan untuk terus dianuti di dunia sedangkan agama lain semuanya akan dihapuskan. Selama 60 tahun agama Islam Zaman Baharu dikembangkan ke seluruh dunia melalui pengikutnya ( wali quthb dan para mujadid dunia ) di kota parawali. Imam Mahdi mempunyai beberapa nama lain iaitu: Ketua Mujadid Dunia, Ketua Syurga, Penyelamat Dunia, Raja Dunia, Raja Malaikat Maut Nyata, Raja Yang Tidak Berpakaian, Raja Kejahatan Dunia, Raja Nabi - Nabi, Ketua Para Wali Zaman Baru, Wali Penongkat Dunia dan dia adalah wali bertaraf insanul kamil.


NASIB DUNIA AKAN DIUBAH OLEHNYA

Langkah pertama yang akan diambil olehnya untuk mengubah dunia adalah menghapuskan semua bangsa di dunia dan meninggalkan bangsa melayu dan yahudi sahaja. Dia tidak dapat menghapuskan orang yahudi kerana dihalang oleh Dajjal yang sama kuat dari segi kekeramatan dengannya. Dajjal akan menjadi raja orang yahudi dan imam Mahdi akan menjadi raja orang melayu. Dunia akan mengalami proses yang amat dahsyat ketika Imam Mahdi mengubahnya. Dunia akan menjadi kering sekering - keringnya hingga lautan pun tidak berair ( mata air zam-zam di Mekah juga kering ). Orang yang hidup akan mati kelaparan atau diserang wabak penyakit dan yang lain akan dibunuh oleh Al-Mahdi dengan tangannya sendiri. Manusia terpaksa memakan daging manusia, najis-najis, bangkai haiwan, tanah dan meminum air kencing. Sistem ekonomi dan tamadun manusia akan musnah untuk sementara waktu ( zaman peralihan kuasa ) sebelum dibangunkan semula olehnya. Bangsa selain melayu atau yahudi akan dibunuh kerana sebabnya; orang putih dan kulit hitam serta bangsa arab telah pun kufur, orang cina telah diserapi iblis putih, orang indonesia terlalu banyak mengamalkan ilmu hitam serta kufur dan bangsa India telahpun diserapi oleh iblis. Kurang lebih 7 billion manusia di seluruh dunia akan dibunuh oleh Imam Mahdi. Tinggallah bangsa melayu walaupun banyak melakukan dosa di dunia ( walaupun kebanyakannya telah diserapi oleh iblis ), tetapi orang melayu Malaysia telah dipilih untuk membentuk bangsa Melayu Zaman Baru yang akan menguasai dan memenuhi seluruh pelusuk dunia. Bangsa melayu akan menguasai dunia selama 2000 tahun ( sehingga kiamat ). Tetapi untuk memastikan orang melayu tunduk di bawah pemerintahannya dan tidak mengikuti orang kenamaan lain, dia akan membunuh menteri - menteri, orang - orang besar, datuk - datuk dan tan sri - tan sri di Malaysia serta menghapuskan pihak berkuasa yang sedia ada di Malaysia.

Langkah kedua dalam membentuk Kerajaan Seribu Tahun Imam Mahdi ialah membina kota parawali dan membangunkan semula dunia. Kota parawali terdiri daripada bangunan - bangunan yang dibina dari batuan putih syurga dan sebahagian bangunan terapung di udara. Ia adalah kota penuh kekeramatan. Ia adalah pusat pemerintahan dunia dan akan menjadi pusat pengembangan agama islam zaman baru selama 60 tahun sebelum ia diruntuhkan dan penghuninya dibunuh oleh imam Mahdi.Sebagai jasa mereka yang sangat besar kepada Al-Mahdi dan agama serta dunia, semua penduduk kota parawali akan duduk bersamanya ( duduk dalam cahaya ketuhanan / duduk di sisi tuhan ) dengan darjat yang tertinggi, iaitu satu tempat tinggal yang lebih tinggi dari syurga kelak di akhirat iaitu tempat yang hanya diduduki oleh mereka yang berdarjat lebih tinggi daripada nabi - nabi.

Pada masa yang sama di luar kota, iaitu di seluruh pelusuk dunia, pembangunan semula akan dijalankan. Para malaikat maut akan bekerja siang dan malam membina semula dunia yang telah hancur musnah dengan dibantu oleh manusia yang hanya tinggal tidak sampai 10 juta orang. Harta Qarun ( harta sahabat nabi Musa si Qarun yang tenggelam pada zaman nabi Musa ) akan dikeluarkan semula oleh Al Mahdi untuk membangunkan dunia dan diberikan kepada manusia. Harta Qarun hanya cukup untuk membangunkan 3\4 daripada permukaan bumi, yang selebihnya akan dibiayai melalui perbendaharaan jin yang dipunyai oleh adik Imam Mahdi. Bangunan baru dibina untuk tempat tinggal, restoran - restoran dan keperluan - keperluan lain manusia, masjid - masjid baru serta tempat - tempat hiburan dibina. Pada zaman pemerintahan AI Mahdi, semua keperluan manusia seperti tempat tinggal, makanan pakaian dan hiburan adalah percuma. Air, udara dan makanan serta segala sumber lain diperolehi secara langsung dari alam malaikat dan disediakan oleh malaikat yang bekerja dalam bidang masing-masing. Pada zaman itu semua kerja yang biasa dilakukan oleh manusia akan dilakukan oleh malaikat dan manusia hanya akan berhibur atau beribadat sahaja. Bagi yang tekun melakukan ibadat, mereka tidak lagi menghadapi masalah kerana segalanya percuma dan mudah sebab dibantu oleh keramat.

Umat Imam Mahdi terbahagi dua, iaitu mereka yang beragama islam batin sahaja ( iaitu tidak islam di zahir / tidak bersembahyang ) dan mereka yang beragama islam seperti orang islam hari ini yang bersembahyang. Kebanyakan orang islam yang sembahyang akan dapat duduk bersamanya dan yang tidak bersembahyang hanya mendapat syurga sahaja. Di zaman imam Mahdi islam hanya tinggal sembahyang sahaja dan syariat islam yang lain digugurkan.

Kerajaan Imam Mahdi yang diperintah melalui adiknya akan dapat bertahan sehingga 1000 tahun sahaja sebelum musnah akibat peperangan dengan Dajjal ( kerajaan Dajjal juga turut musnah dalam peperangan ini ). Akibat dari peperangan tersebut separuh dari permukaan bumi akan musnah dan penduduknya mati dan tinggal separuh sahaja, tiada siapa lagi yang sanggup untuk membangunkannya lagi. Beberapa ratus tahun kemudian bumi akan diserang oleh Yajuj Majuj dan kemudian Daabatul Ard. Setelah kurang lebih 2000 tahun, imam Mahdi akan dimatikan tuhan bersama pengikutnya yang masih hidup dan dunia akan kiamat kerana dia yang menongkat dunia selama masa tersebut. Semua manusia akan mati sebelum bumi hancur akibat teriakan sangkakala yang pertama, oleh itu tiada sesiapapun yang dapat menyaksikan kehancuran bumi yang amat dahsyat itu (tiada siapa yang akan sanggup melihatnya ) kerana jika mereka mengalami dan menyaksikan kebinasaan kiamat mereka akan menjadi trauma atau gila (kegilaan kiamat).
SEDIKIT TENTANG LATAR BELAKANGNYA

Dalam kitab agama samawi yang lain imam Mahdi diberi nama lain. Dalam agama Buddha ia diberi nama Buddha akhir zaman ( Maetraya ), dalam agama Hindu dia diberi nama Krishna, dalam agama Yahudi dia diberi nama Messiah dan orang cina memanggilnya Ma Sin Sing dan agama – agama lain meramalkan kedatangan penyelamat, tetapi ia merujuk kepada orang yang sama iaitu imam Mahdi. Imam Mahdi telah lahir dan kini telahpun belia. Dia adalah berbangsa melayu dari keturunan nabi Muhammad s.a.w dan tinggal di Malaysia dan bukannnya orang arab atau tinggal di tanah arab. Dia bertutur bahasa Malaysia, makan makanan yang dimakan oleh orang - orang melayu, boleh sakit atau sihat, belajar dan pernah bekerja tetapi kehadirannya tidak disedari kecuali apabila dia memperkenalkan diri ( tetapi ramai yang tidak mempercayai bahawa dia adalah imam Mahdi yang ditunggu - tunggu umat manusia walaupun oleh keluarganya atau saudara mara dan sahabat handai ). Apabila seseorang itu menjadi kasyaf setelah diberi olehnya, maka baharulah mereka mempercayainya dan dapat menerima ajaran batinnya serta menjadi pengikutnya. Pengikutnya kini telah pun ada berbelas ribu orang dari pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia tetapi mereka merahsiakannya. Mereka telah pun berkeramat seperti kasyaf, boleh berjalan melipat bumi, boleh melipat waktu, memakan makanan syurga semasa di dunia, mencabut roh manusia seperti malaikat maut, menghidupkan orang yang telah mati, menghafal semua ajarannya, berjalan hingga ke langit ke tujuh, melihat syurga dan neraka dari dunia, mengeluarkan air dan senjata dari telapak tangan, mengeluarkan api dari tangan dan beberapa keramat yang tidak ada semasa zaman nabi Muhammad s.a.w atau zaman sebelum ini. Perkara yang membezakan Al-Mahdi dari manusia biasa ialah cahaya kenabian yang dibawa olehnya. Cahaya ini adalah cahaya ghaib yang akan menjadikan seseorang itu wali ( islam ) apabila bertemu dengannya. Cahaya ini menjadikannya nabi, walaubagaimanapun dia berdarjat lebih tinggi daripada nabi - nabi yang pernah dilahirkan sebelum ini. Perkara ini tidak pernah difikirkan oleh mana - mana ulama sebelum ini bahawa akan ada seorang manusia yang berdarjat lebih tinggi daripada nabi. Dia adalah manusia yang tidak boleh dibunuh melalui sihir atau secara fizikal. Jika dia terbunuh maka kiamatlah dunia dengan segera. Di dahinya tertulis perkataan Allah dalam tulisan arab yang ditulis dengan cahaya ketuhanan yang hanya dapat dilihat oleh orang yang kasyaf. Jika dia disembah ( seperti sujud kepadanya ) pula kita akan 'nampak tuhan'. Jasadnya dipenuhi cahaya ketuhanan yang ditakuti oleh jin dan iblis.

Apabila kaabah diruntuhkan oleh imam Mahdi kelak, maka dia akan menjadi kiblat. Semua umatnya yang tidak terhingga banyaknya duduk di syurga yang lebih tinggi daripada syurga nabi Muhammad.SEBAHAGIAN KECIL DARIPADA AJARANNYA

1) Ajaran Agamanya:

1) Semua syariat nabi Muhammad dibatalkan kecuali sembahyang lima waktu. Puasa, zakat dan haji dimansuhkan. Sembahyang boleh dilakukan tanpa wuduk ( kerana pada zaman hadapan air sangat kurang ).

2) Hukum hakam agama tidak dikuatkuasakan oleh sesiapapun dan ia menjadi hak individu untuk mengikutinya atau melanggarnya. Agama dilonggarkan.

3) Azan tidak dibenarkan berkumandang lagi. Supaya agama boleh hilang dalam tempoh 1000 tahun.

4) Semua orang yang bersembahyang memakai pakaian putih ( pakaian malaikat ) untuk membezakan mereka dari umatnya yang tidak bersembahyang.

5) Batin redha ( hati yang redha dan bercahaya ) adalah batin islam. Seseorang menjadi kafir apabila batinnya ( hatinya ) menjadi hitam ( kufur ). Hati yang redha, maka seolah-olah tuannya sentiasa bersembahyang (sembahyang batin ) sepanjang waktu walaupun orang itu tidak melakukan sembahyang zahir ( sembahyang lima waktu ).

6) Bersembahyang dengan pakaian yang bersih mendapat pahala yang lebih berbanding dengan pakaian yang kotor. Bersembahyang sahaja sudah dapat pahala walaupun tanpa air sembahyang atau dengan pakaian yang kotor tetapi jika lebih sempurna air sembahyang dan lebih bersih maka pahalanya adalah lebih besar. Bacaan yang tidak berapa baik atau betul di dalam sembahyang tetap mendapat pahala tetapi bacaan yang baik dan betul mendapat lebih banyak pahala. Semua bacaan sembahyang akan di tukar ke bahasa melayu akan mendapat lebih banyak pahala.

7) Jika seseorang itu bukan wali maka dia adalah kafir.

8) Lailahaillallah Muhammadarasulullah adalah merujuk kepada imam Mahdi kerana dialah Allah dan dialah rasul. Lailahaillallah Muhammadarasulullah merujuk kepada imam Mahdi.
9) Zikir yang tertinggi adalah menyebut ‘Ya Hu’ yang bermaksud ‘wahai Dia’, dan Dia yang dimaksudkan adalah tuhan, setiap benda yang bernafas menyebut zikir ini di dalam nafas mereka. Ini menunjukkan bahawa setiap benda yang bernafas sentiasa bezikir walaupun tidak menyebut dengan lidah.

10) Perempuan tidak lagi wajib memakai tudung.

11) Pada zaman ini dan hadapan sembahyang mesti di lakukan secara berjemaah sahaja dan jika seseorang itu tidak mampu melakukannya mereka tidak perlu bersembahyang langsung.

12) Pada zaman hadapan bagi umat yang bersembahyang mereka hanya wajib bersembahyang maghrib sahaja sedangkan sembahyang waktu lain hanya sunat sahaja. Pada zaman hadapan waktu berlalu terlalu cepat hingga tidak sempat melakukan ke lima – lima waktu sembahyang. Semua sembahyang di pendekkan menjadi 2 rakaat sahaja.

13) Perhubungan batin antara seseorang dengan seseorang yang lain sebenarnya adalah persaudaraan syurga di mana orang yang boleh 'terasa' sebenarnya adalah saudaranya di syurga. Yang tidak terasa pula bukan saudaranya di syurga.

14) Dosa adalah api dan pahala adalah cahaya kuning keemasan.

15) Agama yang sebenar adalah agama perasaan. Imam Mahdi adalah agama ( agama berada dalam batinnya ) dan agama perasaan ini tidak disukai oleh iblis dan manusia iblis ( manusia yang beriblis dalam badan mereka ). Agama perasaan adalah salah satu cabang dari kuasa tuhan. Imam Mahdi sebenar – benarnya membawa agama baru.

16) Penderitaan adalah peningkat darjat yang paling berkesan dan darjat seseorang itu meningkat lebih cepat dalam keadaan derita berbanding ibadat. Pada zaman ini orang – orang yang bekerja dengan imam Mahdi mempunyai darjat yang paling tinggi berbanding dengan orang lain.

17) Lebih siksa cara matinya seseorang itu lebih tinggi darjat yang dia dapat. Mati terbakar atau di bakar hidup – hidup adalah mati yang mendapat darjat yang paling tinggi tetapi ia adalah mati yang paling sakit dan paling siksa.

18) Syiah adalah islam keluarga nabi dan sunnah pula adalah islam sahabat nabi. Kedua – dua aliran agama ini berbeza kerana keluarga nabi lebih dekat dengan nabi dan memahami agama islam lebih dari para sahabat nabi tetapi kedua – duanya adalah betul walaupun pada waktu kini banyak yang telah sesat. Walaubagaimanapun agama yang sebenar adalah cahaya kewalian yang diperolehi oleh sahabat nabi dan keluarga nabi dan cahaya kewalian ini telah berpindah kepada umat – umat seterusnya di bawah para sahabat iaitu tabiin dan tabit tabiin hingga ke zaman ini. Malangnya cahaya kewalian yang ditinggalkan oleh nabi Muhammad telah pun lenyap di telan zaman dan orang islam pada hari ini cahaya kewalian mereka telah diganti dengan cahaya iblis putih dan mereka masih manyangka ia adalah cahaya kewalian yang ditinggalkan oleh nabi Muhammad. Dengan kedatangan Imam Mahdi cahaya kewalian baru telah tersebar dan telah di terima oleh banyak orang yang telah berjumpa dengannya. Malangnya ketika datangnya imam Mahdi umat manusia telah di serapi oleh pelbagai iblis hingga imam Mahdi terpaksa membunuh hampir kesemua manusia di muka bumi dan menggantikan mereka dengan keturunan baru manusia kerana ini adalah lebih mudah berbanding untuk membetulkan batin dan menghilangkan iblis dalam kesemua manusia.

19) Imam Mahdi datang menghapuskan kekufuran dengan memberikan cahaya kewalian kepada umat manusia.

20) Imam Mahdi membawa agama baru yang dipanggil Agama Mahdi. Agama yang sebenar adalah agama perasaan dan apabila semakin besar menjadi agama suasana.

21) Pada zaman ini dan hadapan bukanlah banyaknya ibadat atau banyaknya rakaat sembahyang yang mereka buat yang menentukan tingginya darjat dan banyaknya pahala seseorang tetapi berapa banyak mereka mengikuti imam Mahdi yang menentukan kedudukan mereka di akhirat kelak. Pada zaman ini hanya perlu mengikuti imam Mahdi dan bukannya mengikuti agama nenek moyang.

22) Apa gunanya jika imam Mahdi datang dan mengetatkan agama dan menyebabkan semua manusia masuk neraka kerana tidak dapat mengikuti agama yang semakin berat untuk diikuti. Iblis pun boleh memasukkan manusia ke dalam neraka. Oleh itu imam Mahdi datang dan menghapuskan agama agar manusia semuanya masuk syurga.

23) Hanya wali peringkat tinggi sahaja yang wajib sembahyang.


2) Imam Mahdi dan Tuhan :

1) Imam Mahdi adalah tuhan dari segi batin dan apabila kita menyembahnya sama ada dengan hati atau fizikal kita akan nampak tuhan ( cahaya tuhan yang muncul dari bumi dan naik ke langit). Dia juga raja yang berkuasa tuhan.

2) Imam Mahdi adalah raja orang melayu ( Messiah sebenar ) dan Dajjal adalah raja orang yahudi ( Messiah palsu ).

3) Imam Mahdi adalah ketua syurga ( pemerintah syurga ) yang memerintah tingkat syurganya dan juga lain- lain tingkat syurga di samping nabi yang mengetuai umat masing - masing.

4) Tuhan adalah perempuan.

5) Imam Mahdi hidup selama 2000 tahun dan Dajjal pula hidup selama 1000 tahun.

6) Syurga dan neraka umat zaman ini dan hadapan terletak di tangan imam Mahdi.

7) Imam Mahdi adalah tuhan muka bumi dan di sana ada tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta telah meninggalkan muka bumi dan menjadikan imam Mahdi tuhan muka bumi.

8) Anak - anak luar nikah adalah anak tuhan dan imam Mahdi adalah tuhan.

9) Imam Mahdi akan mengeringkan semua air ( air daratan dan air lautan ) di dunia pada tahun 2021 dengan meminumnya dan air tersebut ghaib apabila tiba di perutnya.

10) Manusia akhir zaman ( pada hari ini ) banyak melakukan dosa tetapi darjat mereka tinggi-tinggi.

11) Imam Mahdi telah membebaskan penduduk 1000 neraka ( yang berasal dari 1000 bumi ) yang lepas dengan hanya mengatakan ‘bebaskan mereka’ apabila ditanya tuhan sama ada untuk membebaskan mereka atau tidak.


12) Apabila melihat kekeramatan imam Mahdi seolah-oleh kita melihat kuasa tuhan telah turun ke muka dunia kerana keramatnya tiada tandingan. Antara keramat yang terbesar adalah membelah dua bumi dan keramat peperangan.

13) Di akhirat kelak imam Mahdi menduduki syurga tertinggi sekali diikuti oleh syurga nabi Muhammad dan nabi-nabi lain di bawahnya dan syurga di tingkat bawah sekali adalah syurga nabi Adam bersama umatnya. Syurga di bawah syurga nabi Adam adalah syurga bagi orang yang bunuh diri dan tiada nabi ( tidak diketuai oleh nabi ).

14) Imam Mahdi dirasuk tuhan tetapi orang biasa yang tidak tahu menyangka dia dirasuk syaitan. Hanya wali peringkat tinggi sahaja faham siapa imam Mahdi sebenarnya.

15) Dajjal adalah kemarahan tuhan terhadap manusia manakala imam Mahdi pula adalah kebencian tuhan terhadap manusia.

16) Imam Mahdi berkuasa membunuh sesiapa sahaja yang dikehendakinya tanpa sebarang alasan walaupun orang tersebut belum sampai ajal kerana dia adalah tuhan yang berkuasa mutlak. orang yang tidak mengikut katanya dan perintahnya juga akan dibunuh.
17) Kematian dan pembunuhan adalah permainan baginya.

18) Imam Mahdi memiliki kuasa alam semesta ( kuasa kegelapan tuhan /kuasa hitam tuhan / kuasa hawa nafsu tuhan ). Bukankah alam semesta 99% adalah kegelapan dan hanya sebahagian kecil disinari oleh bintang yang dipanggil matahari dan bintang supernova. kuasa ini adalah kuasa yang terbesar yang pernah diberikan tuhan kepada manusia dan tidak pernah diberikan kepada sesiapapun. Dia juga ada kuasa cahaya alam semesta yang berbentuk titik (bebola) cahaya terletak di belakang hati.

19) Dari jasad imam Mahdi boleh keluar syurga, orang yang ada iblis dalam badan mereka akan terasa panas apabila terkena cahaya syurga tersebut (iblis terasa selesa dalam neraka dan terasa panas apabila berada dalam syurga ). manusia biasa terasa sejuk apabila terkena cahaya syurga yang keluar dari wajah dan badan imam Mahdi.20) Malaikat memanggil imam Mahdi sebagai Allah dan wali quthb mengatakannya dan memberitahu bahawa dirinya adalah imam Mahdi ketika dia tidak mengetahui siapa dirinya.

21) Imam Mahdi menjadi pahlawan keramat penyelamat dunia selama kurang lebih 1000 tahun (100 tahun selepas runtuhnya kota parawali ). Dia adalah pahlawan keramat terkuat pada masa itu.

22) Dalam ramalan orang terdahulu imam Mahdi adalah pemuda tuhan (mereka mentafsirkannya sebagai pemuda yang dihantar tuhan ) tetapi sebenarnya dia adalah tuhan dalam bentuk pemuda.

23) Pemegang panji-panji (orang yang melaksanakan semua tugas /pembantu ) imam Mahdi ialah Syuaib bin Musa.

24) Isterinya yang paling penting ( memegang kuasa keramatnya ) bernama Fazilah binti Hashim. Hanya 3 orang isterinya yang tinggal menemaninya selama 2000 tahun hingga hari kiamat. Yang lain mengikuti orang lain atau dibunuh olehnya.

25) Imam Roslan ( Wak Lan ) adalah ketua kerajaan duduk bersamanya /duduk di sisi tuhan / duduk di alam tuhan. Semua penduduknya akan meningkat darjat sehinggalah mereka 'bersatu dengan tuhan' (mereka tidak wujud, hanya tuhan sahaja yang wujud ).

26) Imam Mahdi hanya mempunyai satu buku catatan sahaja iaitu buku pahala dan segala apa yang dilakukan adalah pahala walaupun membunuh dan merogol.

27) Imam Mahdi adalah tuhan di dalam badan ( suara tuhan muncul dari dalam badan ) dan Fazilah adalah tuhan di luar badan ( Suara tuhan muncul dari luar ).

28) Imam Mahdi akan meratakan bumi hingga tiada gunung atau lurah semasa menjadi gergasi.

29) Imam Mahdi adalah nur muhammad yang menjadi punca segala roh (batin ) manusia di dunia. Oleh itu semua manusia mempunyai perhubungan batin dengannya dan perhubungan yang kuat ini menyebabkan seseorang itu terasa di 'tarik' kepada imam Mahdi. Orang-orang yang nur (roh )nya berpunca dari tangan imam Mahdi akan mempunyai perhubungan batin dengan orang lain yang lahir dari punca yang sama dan tidak ada perhubungan batin dengan orang yang batinnya lahir dari dada atau perut atau kaki nur Muhammad.

30) Wajah imam Mahdi dan Dajjal hampir serupa cuma Dajjal ada satu mata sahaja ( mata kiri) di mana mata kanannya tiada bebola mata. Di dahi imam Mahdi tertulis perrkataan 'Allah' dan di dahi Dajjal tertulis perkataan 'kafir'. kedua-duanya perkataan tersebut tertulis dengan cahaya ketuhanan. Untuk melihat perkataan tersebut perlu keramat kasyaf atau membuka alamnya.

31) Imam Mahdi memiliki pedang yang di beri nama pedang Allah ( Pedang yang terbina dari zat tuhan ) yang jika bilahnya disentuh dengan jari akan menyebabkan lumpuh pada jari tersebut. Ada ketikanya imam Mahdi membunuh dengan menggunakan pedang tersebut dan kematian dengan cara ini adalah kematian yang paling tidak sakit kerana jika leher dipenggal dengan pedang tersebut hanya terasa kebas sebelum mati kerana zat pedang tersebut.

32) Di dalam badan imam Mahdi ada alam tuhan dan suara tuhan adalah berpunca dari alam tersebut.

33) Alam semesta dan bumi dicipta tuhan kerana imam Mahdi.

34) Imam Mahdi datang membawa cahaya dan membetulkan batin manusia.

35) Imam Mahdi adalah tuhan kepada manusia, tuhan kepada jin, tuhan kepada iblis, tuhan kepada syaitan, tuhan kepada malaikat dan tuhan kepada segala hidupan dan tuhan kepada alam semesta.

36) Imam Mahdi adalah raja kepada manusia, raja kepada jin, raja kepada iblis, raja kepada syaitan, raja kepada malaikat dan raja kepada segala hidupan di alam semesta.

37) Tuhan berada antara di antara sesuatu.
38) Imam Mahdi memiliki kedua-dua batin syurga dan batin neraka. Orang lain boleh terasa panas atau sejuk apabila berdekatan dengannya. Syurga dan neraka ada dalam badan manusia.

39) Kerajaan syurga dan kerajaan dunia yang di miliki oleh imam Mahdi adalah yang terbesar sekali dan tiada nabi atau rasul sebelum ini memiliki kerajaan sebesarnya.

40) Imam Mahdi telah pun mati dalam keadaan nyata ( sedar ) sebanyak 7 kali dan mati dalam keadaan tidur sebanyak 11 000 kali. Ketika mati dalam keadaan sedar adalah berasa sakit mati dan ini menyebabkan kekuatan batin atau dalamannya bertambah melebihi manusia lain dan tiada manusia pada ketika ini mempunyai kekuatan batin yang sama atau melebihinya. Ini membolehkan dia membebaskan kuasa keramat dengan tenaga dan kekuatan yang luar biasa.

41) Pahala satu sembahyang imam Mahdi bersamaan dengan pahala 1000 tahun sembahyang seluruh penduduk dunia pada ketika ini.

42) Zat tuhan adalah cahaya dan di selimuti oleh hawa nafsu-Nya. Tuhan, Dia hancur luluh.

43) Manusia ‘lebih tuhan’ daripada malaikat dan malaikat ‘lebih tuhan’ dari jin dan iblis, dan jin dan iblis ‘lebih tuhan’ dari binatang dan tumbuhan.

44) Tiang – tiang cahaya yang diramalkan akan berlaku telah pun turun kepada imam Mahdi dan wali quthb pada tahun 1998. Tiang – tiang cahaya tersebut adalah sebenarnya cahaya kuasa tuhan yang turun bertali dari langit kepada imam Mahdi dan wali quthb yang mengawal tindakan mereka mengikut kehendak tuhan dan ia berlaku hanya beberapa saat sahaja sebelum lenyap.
45) Imam Mahdi adalah pemilik yang haram dan yang halal, oleh itu dia tidak berdosa melakukan perkara yang diharamkan oleh agama atau melakukan kejahatan atau memakan sesuatu yang haram kerana dia adalah tuhan kebaikan dan kejahatan.

46) Imam Mahdi dan semua nabi – nabi zahirnya seperti manusia lain iaitu mempunyai najis dan air kencing berbau busuk, bau badan dan lain – lain lagi tetapi batin bau – bau tersebut adalah wangi ( zahir bau busuk tetapi batin wangi ).

47) Imam Mahdi adalah separuh maksum tetapi Dajjal adalah maksum sepenuhnya. Imam Mahdi boleh bertindak dengan kehendaknya sendiri tetapi Dajjal adalah bertindak dengan sepenuhnya kehendak tuhan (maksum). Nabi Isa juga sepenuhnya maksum kerana semua kehendaknya dan perbuatannya adalah kehendak dan perbuatan tuhan.

48) Imam Mahdi mempunyai batin yang betul, tetapi jika ia menjadi rosak isterinya akan membetulkannya dan jika kedua – duanya rosak, malaikat akan membetulkannnya. Kerosakan berlaku apabila ‘dibuat’ oleh orang yang rosak batinnya. Di awal zaman parawali yang mempunyai batin yang telah dibetulkan melindungi imam Mahdi dari kerosakan batin dan mereka bersama – sama dengannya memperbetulkan batin para tetamu yang datang ke kota parawali. Mereka saling memperbetulkan.

49) Antara nabi-nabi yang mengetuai syurga masing-masing, mereka berrmusuhan antara satu sama lain, tetapi semua nabi-nabi tersebut menghormati imam Mahdi kerana dia telah memasukkan umat mereka yang masuk neraka ke dalam syurga.

50) Imam Mahdi datang membawa syurga ( memasukkan manusia ke dalam syurga ). Dia membawa syurga dalam hatinya dan batinnya.

51) Syuaib bin Musa yang merupakan pemegang panji – panji imam Mahdi pula adalah bergelar ketua mujadid No. 2 kerana dia adalah orang kedua di muka bumi yang banyak membunuh manusia.

52) Dalam hadis nabi Muhammad dan riwayat orang terdahulu yang mengatakan imam Mahdi lahir sebenarnya bukanlah bermaksud lahir dari perut ibu tetapi sebenarnya adalah lahir dari segi batin, batinnya yang sebenar keluar ke alam nyata di dalam tubuh badannya.

53) Syuaib bin Musa adalah lelaki berdarjat tertinggi di syurga dan Fazilah pula adalah perempuan berdarjat tertinggi di syurga. Imam Mahdi walaupun berdarjat tertinggi di syurga tetapi dia adalah bukan manusia tetapi dia adalah tuhan.
54) Imam Mahdi membenarkan / mengesahkan kebenaran semua beratus-ratus agama yang pernah hadir di dunia tetapi akan menghapuskan kesemuanya kemudian. Jika imam Mahdi tidak mengesahkan agama islam maka para wali quthb dan para mujadid dunia tidak akan menolongnya dan jika dia tidak membenarkan ajaran nabi Isa ( kristian ) maka Isa tidak akan menolongnya membunuh Dajjal dan Yajuj Majuj. Ini menerangkan mengapa imam Mahdi boleh membebaskan seluruh penduduk neraka yang berlainan agama dan tidak beragama dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Ini adalah kerana dia membawa semua agama. Umat akan datang yang bersembahyang adalah menyerupai umat nabi Muhammad tetapi tidak sama dan umat yang tidak bersembahyang adalah menyerupai umat kristian tetapi tidak sama. Prinsip agama islam adalah hidup untuk beribadat dan prinsip agama kristian adalah hidup menunggu mati. umat yang bersembahyang adalah beribadat dan yang tidak bersembahyang adalah hidup menunggu maut datang menjemput.

55) Zaman imam Mahdi adalah zaman tambahan ( reserve ) dan boleh kiamat bila – bila masa sahaja. Zaman telah di panjangkan dengan kelahiran imam Mahdi.

56) Imam Mahdi beragama kristian dan juga dialah segala agama yang pernah lahir di dunia. Dialah agama. Dialah raja kepada agama.

57) Imam Mahdi membawa agama Islam Zaman Baharu dan Kristian Zaman Baharu.

58) Syuaib bin Musa adalah tulang belakang imam Mahdi. Tanpanya semua jentera kerajaan imam Mahdi akan lumpuh kerana dialah yang mengarahkan semua para wali menjalankan kerja – kerja dari awal sebelum terbinanya kerajaan imam Mahdi hingga ke akhir hayatnya. Tanpanya para wali tidak mungkin akan mengikuti perintah imam Mahdi dan tiada kerajaan dunia imam Mahdi terwujud.

59) Imam Mahdi mempunyai penglihatan tuhan. Gambar mata di dalam segitiga wang kertas dolar Amerika adalah penglihatan tuhan dan segitiga itu pula adalah kitaran imam Mahdi, para wali quthb dan Dajjal, masing-masing di hujung segitiga tersebut. Bermaksud takdir ketiga-tiganya saling berkait dalam satu kitaran dan tidak boleh terputus.60) Sebahagian malaikat berpendapat bahawa manusia pada zaman ini tidak layak masuk ke syurga, kerana itulah malaikat tersebut telah cuba membunuh imam Mahdi sejak dia kecil lagi sehinggalah ke tahun 1998 agar manusia semuanya masuk neraka. Tetapi sebahagian malaikat yang lain berpendapat sebaliknya dan sentiasa melindungi imam Mahdi dari malaikat yang cuba membunuhnya. Selepas tahun 1998, orang-orang yang telah mendapat ajaran dan keramat darinya juga sebahagian berpendapat imam Mahdi harus di bunuh dan sebahagian lagi mahu dia terus hidup agar dapat menyelamatkan mereka dan manusia lain dari api neraka.

61) Manusia adalah pusat alam semesta dan imam Mahdi adalah pusat / tumpuan manusia dan juga punca kejadian manusia.

62) Pada tahun 2021 semasa menjadi gergasi imam Mahdi hanya dapat berrtahan selama 6 bulan sahaja tanpa makanan dan air yang mencukupi sebelum dia mati lalu jasadnya tumbang ke bumi. Tetapi jasadnya bangkit semula walaupun imam Mahdi sebenarnya telah pun mati dan tidak sedarkan diri lagi. Jasadnya terus berjalan dan membunuh manusia sepertimana yang dilakukannya sebelum dia mati. Apabila telah cukup dua tahun dan bumi telah pun hampir kosong dia akan kembali ke tempat yang akan di bangunkan menjadi kota parawali ( Kg. Bentong) dan jasadnya kembali mengecil seperti asal tetapi kecil sedikt berbanding jasad asalnya.
Apabila dia sedar kembali dia tidak mengenali dirinya atau isterinya atau pun parawali atau sesiapa pun, seperti orang yang baru lahir ke dunia. Dan para pengikutnya akan mengatakan dan memberitahu bahawa dia adalah imam Mahdi buat kali kedua. Kali pertama pengikutnya memberitahu bahawa dia adalah imam Mahdi pada tahun 1998.

63) Imam Roslan akan dimakan dan ditelan oleh imam Mahdi pada penghujung dia menjadi gergasi pada tahun 2023 tetapi badan barunya muncul semula di dunia. Dengan badan baru ini dia berusia 40 tahun ( badan asal berusia 80 tahun ) menjadi lebih muda dan zahir dan batinnya lebih bersih dan secara kasarnya dia adalah lahir semula. Walaubagaimanapun dia masih orang yang sama dengan ingatan yang sama. Dengan kelahiran yang baru ini dia layak bergelar imam Mahdi No. 2.

64) Nama dunia / zahir imam Mahdi adalah Mohd Hafez Bin Abu Bakar tetapi nama batinnya adalah Muhammad Bin Abdullah.


65) Imam Mahdi akan membunuh kesemua banduan, orang gila, orang – orang cacat (OKU) , orang – orang berpenyakit kronik dan penagih dadah agar mereka tidak lagi terseksa. Dia juga akan membunuh bomoh dan orang – orang yang berkawan dengan jin dan iblis jika mereka enggan meninggalkan amalan sesat mereka.

66) Imam Mahdi membawa turun kerajaan syurga ke dunia.

67) Imam Mahdi adalah penyelamat seluruh manusia.

68) Majlis para wali ( para mujadid dunia ) yang menyediakan kerajaan untuk imam Mahdi.

69) Dajjal hanya boleh berkuasa dan menyatukan orang yahudi dan palestin setelah imam Mahdi berkuasa terlebih dahulu. Dajjal akan marah dan memaksa para mujadid dunia supaya mengahwinkan imam Mahdi dan Fazilah. Setelah imam Mahdi berkahwin dan berkuasa barulah Dajjal boleh keluar dan berkuasa ke atas orang yahudi dan palestin.

70) Imam Mahdi akan mengagihkan harta Qarun yang dimilikinya kepada para pengikutnya dan juga kepada manusia yang masih hidup selepas kiamat kecil ( serangan imam Mahdi ke seluruh pelusuk dunia ).

71) Imam Mahdi adalah tuan punya muka bumi ( mulai tahun 1998 ) kerana dialah yang telah menghalang kiamat daripada berlaku. Jika kiamat berlaku pada tahun 1998, seluruh umat manusia akan masuk neraka selama lebih 100 trillion tahun akhirat ( 36.5 quintillion tahun dunia ).

72) Imam Mahdi adalah raja yang teragung dan paling berkuasa dalam sejarah umat manusia, tiada raja yang lebih besar darinya sejak terwujudnya manusia hingga hari kiamat. Dia adalah satu – satunya raja yang menguasai seluruh permukaan bumi.
73) Antara tujuan imam Mahdi menjadi gergasi selain dari membunuh dan mengosongkan dunia ialah untuk memulihkan keadaan batin manusia yang telah rosak. Dengan menjadi gergasi imam Mahdi akan menyebabkan ketakutan yang amat sangat kepada gergasi tersebut dan di tambah dengan keadaan tanpa makanan dan air serta bekalan elektrik manusia akan menjadi insaf dan sedar dari kesesatan batin dan kerosakan batin mereka dan batin mereka akan pulih ditambah dengan menerima cahaya kewalian dari imam Mahdi sendiri. Ketakutan itu adalah ketakutan / takwa kepada Allah.

74) Lailahaillallah di dahului dengan tiada dan kemudian ada. Ini bermaksud bahawa tuhan itu tiada tetapi ada ( zat tuhan tidak wujud tetapi wujud ).

75) ‘Fazilah’ adalah nama tuhan yang ke seratus. Imam Mahdi membawa 99 nama tuhan dan Fazilah ( isterinya ) adalah pelengkap.


3) Harta Qarun :

1) Harta Qarun yang akan dikeluarkan oleh imam Mahdi terdiri daripada longgokan Emas dan permata. Perhiasan diri, perhiasan rumah dan senjata yang diperbuat dari emas, kepingan emas dan wang emas, masjid Qarun yang diperbuat daripada emas dan ada bangunan-bangunan yang diperbuat daripada emas. Banyaknya harta Qarun adalah sejauh mata memandang.

2) Perbendaharaan jin terdiri daripada batu permata dan emas tetapi tidak sama dengan harta Qarun . Jin memperolehinya apabila wali-wali zaman dahulu menunjukkan kekeramatan dengan mengeluarkan perbendaharaan bumi ( alam ghaib ) di bumi dan lautan. Apabila emas dan permata itu muncul dan dapat dilihat, jin-jin akan mencurinya dan mengumpulkannya di alam jin. Ketika imam Mahdi dan pengikutnya mula menguasai alam ghaib pada tahun 1998 dia telah merampas harta tersebut daripada jin. Pada hari ini apabila wali-wali baru yang boleh mengeluarkan perbendaharaan bumi mengeluarkannya, ia juga akan di curi oleh jin tetapi harta tersebut akan terkumpul di tempat perbendaharaan jin imam Mahdi di simpan dan jin-jin tidak dapat mengambilnya. Perbendaharaan jin hanya 1/4 banyaknya dari harta Qarun. Perbendaharaan bumi pula tidak akan habis sehingga hari kiamat.4) Kota Parawali :

1) Nanti ada di antara para mujadid yang menulis Al – Quran baru tetapi seperti Al – Quran sekarang kebanyakan isi kandungannya tidak difahami kecuali oleh orang –orang di awal zaman. Kitab rahsia kota parawali adalah buku yang terpenting yang di tulis oleh wali quthb yang apabila dibaca akan hancur hati agar pembacanya dapat duduk bersamanya.

2) Di dalam kitab rahsia kota parawali yang akan ditulis oleh wali quthb akan mengandungi rahsia kelemahan tubuh imam Mahdi yang membolehkan lawannya menyerang di tempat- tempat lemah tersebut agar boleh membunuhnya.

3) Di hari imam Mahdi memakai pakaian semula dia akan membunuh seluruh para mujadid dunia ( para wali yang bekerja untuknya di kota parawali ) ini di sertai oleh keruntuhan kota parawali kerana keramat para wali yang menahan kota parawali dari runtuh. Bahagian rumah yang terapung akan menghempas ke bahagian rumah di atas tanah dan memusnahkannya.

4) Masjid Qarun yang diperbuat dari emas akan dikeluarkan dari bumi (yang berada di alam ghaib ) dan diletakkan di kota parawali. Tetapi tiada parawali yang bersembahyang di dalamnya kerana ia lebih menyerupai kuil dengan banyak loceng – loceng.

5) Di kota parawali selain rumah penduduknya ada juga pusat pelacuran , pusat perjudian dan juga bar. Bangunan – bangunan untuk kegiatan maksiat ini ada gunanya. Para tetamu yang datang adalah dengan keadaan batin yang rosak dan tidak betul dan penuh dengan hijab. Hijab adalah keinginan yang belum tercapai dan kehairanan. Ada tetamu yang datang mempunyai keinginan yang amat sangat untuk berjudi atau merasa arak dan mencuba pelacur ( walaupun pelacur tetapi mereka adalah wali perempuan berdarjat tinggi yang telah di pilih oleh imam Mahdi dan mereka juga terlindung dari penyakit kelamin ). Jadi di kota parawali di sediakan kemudahan ini agar keinginan mereka boleh tercapai dan hijab mereka terurai kerana orang yang merasa sekali akan berasa tidak hairan lagi. Selepas itu mereka akan di beri ajaran baru dan di perbetulkan batin mereka. Kota parawali adalah lengkap dengan segala – segalanya begitu juga dengan semua bandar – bandar baru yang bakal di bina di seluruh dunia kelak.

6) Kota parawali akan dibina oleh para malaikat maut. Ia adalah kota yang baru dan bukannya kota yang pernah di bina oleh umat terdahulu di zaman yang lepas.

7) Di kota parawali penduduknya hanya menjalankan pernikahan bagi sesuatu perkhwinan dan tiada persandingan.


5) Zaman Baharu :

1) Nabi Isa telah turun ke dunia setelah 2 hari akhirat ( 2000 tahun dunia ) berada di langit. Beliau turun ke dunia pada tahun 1996. Orang - orang yang melihat dia turun mengatakan dia adalah ahli silap mata apabila dia berjalan di udara ketika turun ke dunia dan tidak mempercayai bahawa dia adalah Isa ( Jesus ), nabi kepada orang-orang kristian. Wajah nabi Isa sedikit kehitaman kerana dia telah bekerja menyerap kekufuran umatnya 2000 tahun dahulu ketika dia diutus kepada orang-orang yahudi. Isa akan dibunuh oleh imam Mahdi kira-kira 500 tahun sebelum kiamat. Jika kerajaan imam Mahdi gagal dan dunia mengalami kiamat sebelum waktu yang sepatutnya, nabi Isa juga akan masuk neraka.

2) Walaupun orang melayu terus hidup di dunia tetapi mereka yang berada di awal zaman dan telah rosak batin mereka ( kecuali yang boleh dipulihkan ) atau telah diserapi iblis tetap akan dibunuh oleh imam Mahdi begitu juga dengan orang-orang yang boleh menganggu pemerintahan imam Mahdi juga akan dibunuh.

3) Manusia pada zaman baru mempunyai umur yang panjang, ada yang hidup selama 200 tahun, 300 tahun, 600 tahun dan 1000 tahun.

4) Imam Mahdi akan membunuh semua golongan gay dan lesbian yang muncul di setiap zaman dari semasa ke semasa. Apabila wabak gay dan lesbian merebak di kalangan penduduk di sesebuah bandar pada sesuatu ketika, dia akan membunuh seluruh penduduk bandar tersebut. Kerana punca gejala ini ialah iblis dan pemikiran iblis. Kalau dilihat betul-betul ada iblis di dalam badan setiap gay dan lesbian.

5) Pada zaman baru kerajaan imam Mahdi dilengkapi dengan segala keperluan asas dan kemudahan – kemudahan sosial serta kemudahan – kemudahan hiburan tetapi hanya dua kemudahan sahaja yang tiada pada zaman hadapan iaitu kemudahan pendidikan dan perubatan. Langsung tiada sekolah atau hospital pada zaman pemerintahannya. Jika seseorang itu sakit maka mereka hanya bergantung kepada makanan berzat pada masa itu untuk pulih ataupun mati kerana sakit tersebut. Jika mereka mempunyai banyak wang maka mereka boleh pergi ke negara yahudi untuk berubat kerana kos perubatan pada ketika itu mencecah berjuta - juta ringgit. Hanya di negara yahudi sahaja ada hospital dan kemudahan perubatan.

6) Pada suatu ketika di zaman baru berlaku peperangan besar - besaran (menggunakan kuasa keramat dan senjata api ) antara orang-orang yang akan duduk bersamanya dan orang – orang yang akan menduduki syurga yang menyebabkan keadaan tidak aman dan ketakutan kepada manusia ketika itu, lalu imam Mahdi datang dan membunuh kesemua kedua – dua belah pihak yang berperang, maka terhentilah peperangan itu lalu keadaan menjadi aman semula. Ini adalah kerana orang yang akan duduk bersamanya mempunyai perasaan bermusuhan dan benci semulajadi dengan orang-orang yang akan menduduki syurga. Pada ketika ini hanya tiga orang sahaja orang yang akan menduduki syurga iaitu imam Mahdi, isterinya yang pertama dan pembantunya sedangkan seluruh umat manusia pada ketika ini akan duduk bersamanya. Sebab itulah penduduk dunia pada ketika ini mempunyai perasaan benci ( kebencian tuhan ) dan memusuhi imam Mahdi, kerana tidak sama tempat di akhirat kelak.
7) Pada masa hadapan semua perempuan akan mati selepas bersalin. Mana-mana perempuan yang mengandung anak-anak tuhan akan mati selepas bersalin dan anak-anak tersebut akan diambil oleh malaikat dan dibawa ke pusat asuhan kanak-kanak yang bertebaran di seluruh pelusuk dunia dan dibela oleh malaikat sehingga mereka boleh berdikari.

8) Perempuan yang bermimpi berjumpa imam Mahdi ( tetapi di dalam mimpi tersebut dia memperkenalkan diri sebagai ketua mujadid ) dan bersetubuh dengannya akan mengandung dan biasanya akan melahirkan seorang anak dan anak – anak yang lahir ini di panggil anak- anak imam Mahdi. Dan perempuan yang di rogol atau bersetubuh secara nyata dan sedar dengan imam Mahdi akan mengandung akan kembar ( 3 hingga 10 orang ) dan anak- anak ini akan dipanggil anak-anak ketua mujadid. Kedua – dua jenis anak ini dipanggil anak- anak tuhan atau anak –anak keramat.

9) Bermula dari imam Mahdi menjadi gergasi pada tahun 2021, semua orang yang mati tidak mempunyai kubur kerana apabila seseorang itu mati jasad mereka akan segera ghaib kerana diambil malaikat.10) Untuk seseorang menjadi pahlawan keramat mereka perlu menerima keramat pertempuran dari orang yang telah menjadi pahlawan keramat. Mereka mungkin menjadi lebih kuat atau lebih lemah dari pahlawan keramat yang memberi mereka keramat pertempuran tersebut. Lebih hebat kekuatan dalaman atau batin seseorang maka lebih hebatlah kuasa keramat yang dapat dibebaskan oleh mereka. Apabila mereka telah menjadi pahlawan keramat, kain mantel akan tumbuh di belakang badan mereka. Kehebatan kain mantel ini menggambarkan kehebatan dan kekuatan pahlawan keramat tersebut. Kain ini juga adalah perangkap maut kepada pahlawan keramat yang memilikinya kerana ia akan mendedahkan diri mereka kepada cabaran pahlawan keramat lain dan menyebabkan mereka sering terlibat dalam pertempuran hinggalah mereka terbunuh. Jika mereka tidak membunuh, mereka pula akan terbunuh. Hanya yang terkuat akan terus hidup. Ada pahlawan keramat yang boleh menyerap kekuatan dalaman dan keramat kepunyaan rakan atau lawan mereka yang telah terbunuh sebelum jasad tersebut ghaib dan mereka menjadi semakin kuat.

11) Kalendar manusia akan diubah di mana tahun 2026 dikira sebagai tahun pertama semula dan dunia akan bertahan selama 2000 tahun lagi dikira dari tahun pertama tersebut sebelum kiamat.

12) Pada zaman ini manusia bekerja untuk mencari rezeki tetapi ini tidak dilakukan oleh manusia pada zaman hadapan. Pekerjaan yang seseorang itu lakukan adalah satu ibadat yang memberikan dan meningkatkan darjat yang tinggi dan mendapat pahala yang besar. Kerana pekerjaan juga mendatangkan siksa batin kepada seseorang yang bekerja, kerana jika boleh manusia semua hanya mahu bersenang – senang sahaja tanpa melakukan apa - apa.

13) Rokok diharamkan terus pada zaman hadapan kerana ia adalah punca segala penyakit. Pada zaman hadapan imam Mahdi akan memusnahkan semua kilang rokok yang ada di dunia. Tetapi di negara yahudi rokok masih ada. Arak pula di haruskan meminumnya asalkan tidak sampai mabuk, jika mabuk hukumnya adalah haram.


14) Pada zaman hadapan tiada lagi perkahwinan, lelaki bebas mengikut mana – mana perempuan yang disukai dan perempuan juga boleh mengikut mana – mana lelaki yang di sukai dan bebas tinggal bersama. Lelaki boleh mempunyai sebanyak mana perempuan yang di kehendaki dan dia ‘mampu’. Perempuan juga bebas bertukar – tukar lelaki jika sudah jemu atau mencari lelaki yang lebih hebat / ‘hebat’ lagi.

15) Manusia akan datang mempunyai budaya yang berlainan dari zaman sekarang. Mereka adalah Melayu Zaman Baru dan budaya mereka tidak sama dengan melayu zaman ini, boleh dikatakan mereka adalah satu bangsa baru.


16) Anak – anak keramat yang bergelar anak – anak imam Mahdi sentiasa membawa pedang ke mana – mana sahaja mereka pergi sehingga orang lain menganggap mereka kolot atau kurang siuman. Mereka memperolehi pedang tersebut ketika mereka lahir, pedang tersebut muncul bersama kelahiran mereka ke dunia. Mereka menantikan bapa mereka menyeru mereka untuk berperang di peperangan terbesar dalam sejarah muka bumi iaitu peperangan dengan Dajjal. Ada di antara mereka membunuh diri kerana tidak tahan dengan ejekan dan tekanan yang mereka hadapai dari orang di sekeliling mereka kerana sentiasa membawa pedang.

17) Pada masa ini dan zaman akan datang perempuan yang sebenarnya ' memakai ' lelaki.

18) Kelak masa akan berjalan semakin cepat hingga 500 tahun sebelum kiamat terasa seperti 50 tahun sekarang sahaja. Satu hari seperti sejam sekarang.

19) Ada pada suatu zaman di mana lelaki atau perempuan sukar dibezakan kerana kedua-duanya kelihatan serupa sahaja dan setelah beberapa ketika lelaki dan perempuan kembali berbeza.

20) Ada pada suatu ketika perempuan lebih ramai dari lelaki di mana nisbah lelaki kepada perempuan ialah 1 : 50, di mana lelaki sangat sukar di temui. Perkara ini berlaku bukanlah berterusan tetapi hanya berlaku kurang dari 100 tahun, kemudian nisbah lelaki dan perempuan kembali hampir sama.


21) Di zaman pemerintahan imam Mahdi, malaikat maut tidak lagi mencabut nyawa manusia, oleh itu untuk manusia masuk syurga, manusia perlu mati terbunuh dalam kemalangan, bencana alam, terkena penyakit atau dibunuh. Hanya melalui pembunuhan sahaja manusia boleh masuk syurga. Jika malaikat maut mencabut nyawa, manusia akan masuk neraka. Oleh itu hanya apabila nyawa dicabut tuhan ( syahid ), barulah manusia akan masuk syurga.

22) Pada zaman baru ( zaman hadapan ) setelah beratus tahun hidup dalam kemewahan dan kepercumaan, manusia zaman hadapan mulai merasa bosan dan mereka mula tertanya – tanya siapakah ibu bapa mereka kerana mereka semua tidak tahu siapakah ibu dan bapa mereka. Pemikiran ‘siapa ibu bapa kita’ semakin besar dan hingga seolah – olah menjadi satu ideologi pada ketika itu hinggalah imam Mahdi berkata kepada seluruh penduduk dunia bahawa dialah bapa mereka dan ibu mereka telah mati. Penduduk dunia ketika itu terkejut dan menjadi tidak hairan lagi dan mereka tidak lagi memikirkan perkara tersebut dan ideologi tersebut hilang.

23) Imam Mahdi adalah ketua syurga, dan kerjanya adalah memasukkan manusia ke dalam syurga sesuai dengan gelarannya. Untuk masuk syurga manusia perlu mati dan cara paling cepat dan berkesan untuk mematikan manusia adalah melalui pembunuhan. Mati di tangan imam Mahdi adalah pintu syurga. Tuhan telah memberikan kuasa tuhan ( membunuh ) ini kepada imam Mahdi agar lebih ramai manusia boleh masuk syurga. Tetapi manusia telah tersalah faham kerana imam Mahdi membunuh orang – orang tersayang mereka dan mereka berdendam dengannnya dan ini menyebabkan pergolakan dunia yang berpanjangan selama hampir 1000 tahun. Imam Mahdi sentiasa diburu oleh orang yang berdendam dengannya dan mereka cuba membunuhnya.

24) Pada satu ketika di zaman baru ada orang – orang yang telah berdamping dengan jin dan iblis semula dan mereka menggunakan tenaga jin dan iblis untuk menjadi pahlawan bentuk baru. Mereka sebenarnya telah sesat kembali kerana berkawan dengan jin dan iblis dan jin dan iblis tersebut mengajar mereka sihir. Mereka membunuh ramai pahlawan keramat pada masa itu dan menyebabkan ketakutan pada manusia ketika itu. Lalu Imam Mahdi datang dan memburu dan membunuh mereka semua.25) Tentera imam Mahdi adalah terdiri dari anak – anak keramat yang bergelar anak – anak imam Mahdi. Tentera inilah yang akan berperang dengan Dajjal dan tenteranya 1000 tahun lagi.
Tentera Dajjal terdiri daripada orang – orang yahudi.

26) Pada satu waktu apabila imam Mahdi meninggalkan isterinya yang memegang keramatnya dan mengikuti perempuan lain dalam jangka waktu yang agak lama dan ini menyebabkannya dia tidak boleh menggunakan keramat dan berhenti membunuh manusia, telah berlaku kekurangan makanan kerana umat manusia semakin ramai sebab lebih ramai manusia yang lahir. Ini adalah kerana rezeki manusia ada catuannya. Krisis makanan yang berlaku menyebabkan imam Mahdi kembali kepada isterinya dan kemudiaanya membunuh lebihan manusia agar keadaan kembali pulih dari ketegangan akibat kekurangan makanan.

27) Umat manusia zaman baru jauh lebih lawa dan cantik daripada umat manusia pada hari ini dengan wajah melayu pan - asian dan mempunyai susuk tubuh yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang kulit putih pada zaman sekarang akibat makanan yang baik dan berkhasiat yang disediakan oleh malaikat.

28) Habil dan Qabil adalah anak nabi Adam. Qabil berkulit cerah manakala Habil pula berkulit hitam. Nabi Adam ingin menjodohkan Habil dengan adik kembar Qabil yang juga berkulit putih dan cantik. Qabil tidak bersetuju dan membunuh Habil. Peristiwa ini penting dalam menentukan warna kulit umat manusia. Jika Qabil tidak membunuh Habil maka dunia sekarang akan mempunyai lebih ramai manusia berkulit hitam. Perkara ini tidak disukai oleh imam Mahdi kerana dia akan membunuh kesemua manusia berkulit gelap walaupun mereka adalah orang melayu. Orang melayu yang berkulit gelap akan di bunuh kesemuanya oleh imam Mahdi kerana dia mahu manusia zaman hadapan semuanya berkulit cerah dan cantik – cantik kerana orang yang berkulit hitam mudah menjadi kufur kerana rendah diri kerana kulit mereka yang gelap atau kerana dipandang rendah oleh orang lain yang berkulit lebih cerah.


29) Pada zaman ini manusia membincangkan split personality ( 2 watak ). Sebenarnya ini terhasil daripada batin manusia yang berlapis – lapis. Ada orang mempunyai satu sahaja batin, ada yang mempunyai 2 lapis batin 3,5 dan yang paling tinggi 7 lapis batin. Tiada manusia mempunyai lebih daripada 7 lapis batin. Lebih banyak lapis maka lebih tinggi darjat seseorang itu di akhirat. Semua nabi – nabi dan rasul – rasul mempunyai 7 lapis batin, lapisan batin yang banyak ini membolehkan mereka menampung cahaya kenabian yang mereka bawa. Manusia biasa hanya mempunyai paling tinggi 5 lapis batin. Selain lapisan semulajadi manusia ini ada juga batin lain yang memasuki badan manusia semasa berada di dunia iaitu iblis. Iblis ini masuk apabila manusia mengamalkan ayat – ayat atau ilmu untuk cantik, kuat , kebal dan sebagainya sama ada ilmu putih atau ilmu hitam. Batin – batin yang banyak ini memberikan watak yang berbeza sedikit kepada seseorang itu. Ia boleh bertukar dengan cepat dan kesannya boleh jadi jelas atau tidak menampakkan apa – apa perbezaan. Seseorang itu mungkin nampak biasa sahaja. Lapisan batin iblis ini tidak menambahkan darjat seseorang tetapi menyesatkan batin dirinya dan batin orang di sekelilingnya. Lapisan syaitan pula adalah semulajadi sejak lahir berada dalam badan manusia zaman ini. Lapisan syaitan ini adalah untuk menyeksa orang tersebut. Sebab itu orang zaman ini darjatnya tinggi – tinggi kerana sentiasa terseksa dengan kehendak syaitan dalam badannya sendiri dan terpaksa berlawan dengannya.

30) Apabila lautan telah kering saiz daratan yang boleh dibina dengan bangunan untuk kegunaan manusia akan bertambah, secara tidak langsung imam Mahdi telah mencipta dan menambah tanah daratan. Pada zaman hadapan tiada lagi kegiatan pertanian atau perniagaan kerana semuanya barangan percuma diperolehi dari alam malaikat.

31) Imam Mahdi akan meruntuhkan semua monumen dan tempat - tempat sejarah agar penduduk dunia pada masa akan datang tidak tahu tentang betapa tuanya umur dunia dan mereka melupakan tentang kedatangan kiamat. Imam Mahdi mahu menjadikan dunia baru oleh itu kesan – kesan sejarah perlu dihapuskan. Dia juga akan merobohkan bangunan – bangunan dan monumen yang mengingatkan mannusia tentang zaman moden.

32) Di zaman baharu manusia yang mati boleh balik semula ke dunia dari syurga samada untuk meningkatkan darjat lagi atau menambah kekuatan batin ( bagi pahlawan keramat ). Tetapi ramai yang tidak pulang ke dunia kerana takutkan sakit mati. Tetapi orang yang di bunuh oleh imam Mahdi sendiri tidak boleh pulang ke dunia.

33) Imam Mahdi akan merobohkan kaabah, masjid – masjid, kuil, tokong, gereja dan lain – lain tempat sembahan manuisa. Dan kemudian akan membina hanya masjid dalam bentuk baharu.6) Bumi dan Alam Semesta :

1) Bumi telah 10, 000 kali kiamat, dan bumi yang kita duduki sekarang adalah bumi yang ke
10 001 , dan akan kiamat 2000 tahun lagi. 9 000 kali bumi penduduknya masuk syurga dan 1000 kali bumi telah mati ( kiamat ) sesat dan semua penduduknya telah masuk neraka iaitu 1000 kali bumi telah kiamat pada tahun 1998 ( mati sesat ) dan 9000 kali bumi telah kiamat pada tahun 4000 (bumi yang berjaya ).

2) Ada tujuh planet bumi ( 7 lapis bumi ) di alam semesta dan setiap bumi adalah replika antara satu sama lain dan kejadian di setiap bumi adalah sama antara satu sama lain. Maksudnya ada 7 kaabah, 7 imam Mahdi dan 7 setiap benda dan setiap manusia masing-masing di bumi masing-masing. Malangnya tiada kapal angkasa atau roket yang mampu pergi ke bumi lain kerana di halang oleh kuasa kegelapan tuhan ( kuasa hawa nafsu tuhan ) kerana tidak akan sampai walau selama manapun ia terbang di angkasa. Langit juga ada 7 lapis dan ia adalah berwarna berbeza antara satu sama lain. Langit pertama adalah paling bawah dan langit ke tujuh adalah paling atas.

3) Umur alam semesta adalah 10 bilion tahun akhirat ( 365 trillion tahun dunia ). Dan bumi dihuni manusia sejak 10 000 tahun dahulu sahaja. Bumi telah pun tua sejak mula-mula diduduki manusia pertama iaitu Adam dan Hawa. Bumi perlu melalui proses yang panjang sebelum sesuai untuk diduduki manusia.

4) Bumi berputar semakin laju dan menyebabkan hari semakin pendek waktunya sebelum tiba-tiba berhenti berputar. 3 hari 3 malam diperlukan untuk bumi berhenti berputar dan berputar semula dari timur ke barat (putaran menyongsang ) menyongsang dari arah putaran sekarang. Dan apabila matahari terbit dari sebelah barat di seluruh dunia, bumi akan bila-bila masa sahaja kiamat.7) Dajjal :

1) Dajal juga akan masuk syurga bersama umat yang lain tetapi penduduk syurga tidak menyukai Dajjal kerana dia hampir sahaja menyebabkan semua manusia masuk ke dalam neraka. Dajjal akhirnya dapat duduk bersamanya juga.

2) Baitul Maqdis ( Israel ) adalah Zion yang disebut-sebut dalam kitab yahudi kerana inilah satu-satunya tempat yang selamat dari kiamat kecil (ketika imam Mahdi menyerang untuk menakluki seluruh pelusuk dunia ), kerana itulah orang yahudi merebut tempat tersebut dan menggelar diri mereka kerajaan zionis. Ketika imam Mahdi menyerang inilah semua orang palestin akan mengikuti dan berbaik dengan orang yahudi. Mereka menyangka imam Mahdi adalah Dajjal dan menyangka Dajjal adalah Messiah yang disebut dalam kitab yahudi yang akan menyelamatkan mereka. Ini menamatkan perang antara yahudi dan palestin yang berlarutan sejak 5000 tahun dahulu. Dajjal membentangkan bendera israel ketika menghalang imam Mahdi dari menyerang. Ini dapat dilihat oleh orang israel dan palestin dan orang palestin terus mengikuti orang Israel dan menganggap orang israel benar dan Dajjal ( raja yahudi )adalah penyelamat mereka. Itulah antara yang di panggil sebagai fitnah akhir zaman atau fitnah Dajjal.

3) Nostradamus ( nabi orang Peranchis yang lahir pada kurun ke – 14 ) mengatakan Dajjal adalah raja yang tidak berpakaian, tetapi raja yang tidak berpakaian itu adalah imam Mahdi. Nostradamus adalah orang Peranchis berketurunan yahudi, maka dia mengatakan orang lain adalah Dajjal. Orang yahudi pula mengatakan Messiah adalah raja mereka tetapi orang arab ( nabi Muhammad ) mengatakan bahawa itu adalah Dajjal. Ini adalah masalah pandangan yang berbeza antara nabi – nabi yang berbeza bangsanya.

4) Dajjal adalah lelaki, bermata satu ( mata kiri ) dan mata kanan tiada bebola mata, berbangsa yahudi kelahiran Amerika, di dahinya tertulis perkataan ‘ kafir’ dalam tulisan arab tertulis dengan cahaya ketuhanan dan hanya boleh dilihat oleh orang yang kasyaf, wajahnya mirip wajah imam Mahdi dan sederhana tinggi badannya, mempunyai keramat serta maksum, dia adalah raja yahudi yang dipanggil Messiah.


5) Dajjal memiliki karung yang dipanggil karung keramat yang boleh menyimpan tidak terhingga banyaknya benda di dalamnya tanpa menjadi rosak atau terjejas sifatya. Jika makanan disimpan di dalamnya ia tidak menjadi busuk. Karung tersebut tidak dipengaruhi masa dan apa saja yang di simpan di dalamnya akan kekal hingga hari kiamat. Karung keramat ini digunakan oleh Dajjal untuk menyimpan kepala orang yang dikenali oleh imam Mahdi setelah dipenggal. Ada kepala saudara – mara dan sahabat imam Mahdi yang dicuri oleh Dajjal disimpan di dalamnya. Ketika hampir peperangan dengan imam Mahdi Dajjal akan memenggal leher orang yahudi dan menggantikan kepala mereka dengan kepala saudara – mara dan sahabat imam Mahdi. Dan helah ini digunakan oleh Dajjal untuk mengalahkan imam Mahdi dalam peperangan kerana imam mahdi menyangka mereka adalah orang yang dikenalinya dan tidak sanggup untuk membunuh mereka.8) Syurga, Duduk Bersamanya dan Neraka :

1) Duduk bersamanya adalah tempat tertinggi di akhirat untuk manusia. Ia adalah alam tuhan dan di sisi tuhan di mana latar belakangnya adalah tuhan yang maha besar. Allah hu Akbar adalah bermaksud bahawa tuhan itu maha besar saiznya ( lebih besar dari alam semesta dan lebih besar lagi ). Duduk bersamanya di limpahi dengan cahaya ketuhanan yang hancur luluh kerana itulah hanya orang yang hancur hatinya layak menduduki di sisi tuhan kerana zat tuhan juga hancur luluh.

2) Syarat untuk menyertai kerajaan duduk bersamanya adalah darjat cukup tinggi dan mesti hancur hati.

3) Di syurga tiada waktu malam, hanya ada siang sahaja. Penduduk syurga tahu bahawa satu hari telah berlalu melalui perasaan mereka. Semakin lama umur syurga semakin panjang harinya. Hari esok adalah lebih panjang daripada hari ini. Hingga pada suatu ketika satu harinya adalah bersamaan 1000 tahun hari awalnya.

4) Sesetengah pembesar dan penduduk duduk bersamanya walaupun memusuhi imam Mahdi, mereka semasa di sana kerap turun ke syurga bertemu dengan imam Mahdi agar tempat tinggal mereka meningkat darjatnya dan menjadi lebih nkmat. Ini adalah kerana mereka tidak berpuas hati dengan darjat tempat tinggal mereka dan mahu lebih tinggi lagi. Ketika bertemu dengannya walaupun dimarahi atau dimaki oleh imam Mahdi mereka tetap mengulangi bertemu dengannnya kerana semakin banyak dan semakin teruk dimarahi atau dimaki semakin tinggi darjat mereka dan darjat serta nikmat tempat tinggal mereka.

5) Penduduk syurga dan duduk bersamanya tidak merasa letih atau penat walaupun mereka tidak pernah tidur semasa di sana.

6) Syurga, neraka dan alam semesta adalah berpunca dari batin imam Mahdi ( nur Muhammad). Tercipta dari cahaya yang terpancar keluar (setitis peluh cahaya ) dari nur Muhammad.

7) Penduduk syurga semuanya berbogel. Ada penduduk syurga semasa di dunia dia adalah lelaki tetapi di syurga dia adalah perempuan, dan ada penduduk syurga semasa di dunia dia adalah perempuan tetapi di sana dia menjadi lelaki tetapi ada juga yang masih sama seperti di dunia jika di dunia dia adalah lelaki di syurga dia masih suka menjadi lelaki dan jika di dunia dia adalah perempuan di syurga dia masih perempuan. Penduduk syurga boleh menukar jantina mereka sesuka hati mereka mengikut kecenderungan mereka dan kehendak mereka sendiri. Berbogel menambah nikmat batin.

8) Di syurga kemaluan perempuan adalah berbau wangi tetapi di dunia ianya berbau busuk.

9) Di padang mahsyar penuh dengan kerisauan, kebimbangan, keadaan yang sangat berat sehingga ada orang yang menggigit jari sehingga memakan tangan mereka hingga ke paras lengan tanpa menyedarinya dan tanpa merasa sakit kerana terlalu risau. Bagi ahli syurga mereka juga terasa berat tetapi mujurlah mereka dapat menggunakan perlindungan iaitu alam malaikat. Apabila seseorang itu mati mereka akan terus berada di lubang-lubang neraka atau taman syurga, tetapi apabila kiamat berlaku mereka semua orang yang telah lama mati sebelum kiamat di tarik keluar dari syurga dan neraka dan di bawa ke padang mahsyar. Keadaan di mahsyar adalah lebih berat dari keadaan neraka.


10) Semua jin dan iblis akan masuk neraka termasuk nabi jin iaitu khiddir. Tiada jin yang masuk syurga kerana asal jin adalah api maka kembalilah mereka ke dalam api. Jin tidak berasa panas malahan berasa selesa di dalam neraka kerana mereka juga diperbuat daripada api. Begitu juga dengan iblis walaupun berasal dari malaikat yang diperbuat daripada cahaya mereka juga tidak berasa panas dalam neraka malahan berasa selesa.


11) Imam Mahdi menunggang kuda semasa di padang mashyar sedangkan semua nabi lain hanya berjalan kaki sahaja begitu juga dengan semua manusia lain mereka hanya berjalan kaki sahaja. Ada orang semasa di padang mahsyar mereka ditenggelami peluh sehingga paras hidung dan ada pula ditenggelami dengan nanah. Hanya diri mereka sahaja ditenggelami peluh atau nanah yang hanya berada di sekeliling mereka dan tidak terkena pada orang lain dan peluh atau nanah tersebut sentiasa mengikuti mereka. Setelah hisab dan semua ahli syurga telah masuk syurga dan setiap ahli neraka telah masuk neraka, imam Mahdi turut masuk ke dalam neraka selama 2 hari (2000 tahun dunia dan terasa seperti 2000 tahun ketika berada di dalam neraka) untuk memberi syafaat kepada ahli neraka dan imam Mahdi juga terasa panasnya neraka tanpa apa-apa perlindugan dari api neraka. Ini adalah kerana imam Mahdi yang memgambil neraka mereka.

12) Di mahsyar nanti ada segerombolan besar manusia ( ahli syurga dan duduk bersamanya ) yang di ketuai oleh imam Mahdi akan berjalan mencari – cari nabi Muhammad agar perbicaraan mahsyar boleh di mulakan. Tetapi mereka tidak bertemu dengan nabi Muhammad sebaliknya bertemu dengan nabi – nabi lain dahulu serama 312 orang. Akhirnya kali yang ke 313 barulah mereka bertemu nabi Muhammad dan memintanya berdoa agar perbicaraan mahsyar boleh dimulakan. Tanpa doa nabi Muhammad perhitungan tidak boleh dimulakan dan tanpa bertemu dengan nabi – nabi lain nabi Muhammad tidak akan ditemui. Sambil mencari nabi Muhammad, imam Mahdi akan memberi syafaat kepada ahli neraka yang berlegar – legar di mahsyar dan membawanya ke dalam perlindungan ( alam malaikat ) dari azab dan beratnya keadaan di mahsyar tetapi ada hadnya dan tidak semua ahli neraka boleh diselamatkan ketika di mahsyar. Setelah perbicaraan mahsyar selesai dan ahli syurga telah masuk syurga. Imam Mahdi tanpa memasuki syurga akan di turunkan ke dalam neraka selama 2 hari akhirat (2000 tahun dunia). Semasa di dalam neraka dia akan memberi syafaat kepada penduduk neraka hingga jumlah yang tertentu sahaja. Semasa di dalam neraka imam Mahdi juga terbakar dan merasa panasnya neraka kerana dialah yang mengambil siksa neraka dari orang – orang yang diselamatkannya, sehingga 2 hari akhirat barulah dia masuk ke dalam syurga dan di sambut oleh seluruh penduduk syurga.

13) Selama 1500 tahun dari sekarang semua umat manusia akan masuk syurga atau duduk bersamanya kecuali manusia yang hidup 500 tahun sebelum kiamat di mana mereka akan masuk neraka. Walaubagaimanapun manusia yang masuk neraka ini mempunyai ketahanan badan fizikal dan batin terhadap neraka di mana mereka tidak merasa panas pun apabila berada dalam neraka. Nanti apabila mereka dikeluarkan oleh imam Mahdi dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, mereka akan pindah semula ke dalam neraka. dengan alasan, mereka lebih nikmat duduk dalam neraka. Panasnya hawa nafsu mereka hanya boleh disejukkan oleh api dan bukannya syurga kerana hawa nafsu mereka terlalu kuat.

14) Syurga satu hari nanti akan lenyap (selepas selama - lamanya / kurang lebih 100 trillion tahun akhirat ) bersama semua penduduknya, hanya mereka yang duduk bersamanya sahaja yang akan kekal sehingga mereka bersatu dengan tuhan. Apabila seluruh penduduk syurga rasa tidak mahu hidup lagi, tuhan akan membuat mereka tertidur ( itulah kali pertama dan terakhir penduduk syurga tidur ) lalu melenyapkan seluruh syurga dan penduduknya kepada tiada. Nikmat tertinggi yang dicipta tuhan adalah nikmat tidak wujudnya seseorang itu. Jika penduduk syurga tidak lenyap mereka akan menjadi kufur di dalam syurga kerana terlalu nikmat ( kufur nikmat ).

15) Buku catatan manusia yang akan di buka di mahsyar adalah berbentuk imej tiga dimensi yang terbentang luas dan seseorang itu boleh menyentuh dirinya atau segala objek di dalam buku catatan tersebut tetapi tidak boleh mengubah apa – apa sekalipun. Ia bukanlah berbentuk buku yang ditulis atau boleh dibaca seperti buku – buku pada hari ini.

16) Semua orang akan masuk syurga kecuali yang tidak mahu.

17) Di syurga tertinggi hanya ada tiga tulisan dalam tulisan arab iaitu perkataan Bismillah, Lailahaillallah dan Muhammadarasullullah. Perkataan Bismillah adalah yang menjadi punca segala air di syurga dan perkataan Lailahaillallah Muhammadarasulullah ada tertulis di pintu syurga. Tiada tulisan lain walau dalam apa bahasa pun.

18) Semua nabi – nabi sebelum ini apabila mati adalah masuk neraka. Tetapi bukanlah untuk menyeksa semua nabi - nabi tersebut tetapi adalah untuk ditunjukkan kepada umat mereka yang masuk neraka kerana tidak mahu mengikuti mereka. Tetapi semua nabi tidak hidup seperti ahli neraka lain kerana roh mereka hanya separuh badan dan mereka hanya berdiri tegak di dalam neraka untuk di saksikan oleh umat mereka dan tidak pula tebakar kerana mereka dilindungi dari terbakar. Apabila di tanya tuhan kenapa umat mereka kenapa tidak mengikuti nabi mereka lalu ahli neraka menjawab mereka tidak tahu dan ini menambah penyesalan dan siksa batin mereka di dalam neraka. Pada tahun 1998 imam Mahdi telah membebaskan semua nabi – nabi dahulu dan seluruh ahli neraka yang mati sebelum 1998 dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam syurga dan mereka hidup seperti ahli syurga lain di dalam syurga. Apabila imam Mahdi mengatakan bebaskan mereka, seluruh neraka runtuh dan penduduknya terbebas dan masuk syurga. Tetapi neraka terbentuk semula menantikan mangsa baru iaitu manusia yang mati selepas tahun 1998. Manusia yang mati selepas tahun 1998 semuanya masuk neraka walaupun mereka adalah nabi sekalipun. Imam Mahdi akan membebaskan sekali lagi penduduk neraka pada hari perkahwinannya iaitu pada tahun 2011. Selepas terbentuknya kerajaan dunia imam Mahdi tiada lagi manusia yang masuk neraka hingga ke tahun 1500 ( 500 tahun sebelum kiamat ).

19) Di syurga tiada masalah dan kesukaran seperti di dunia, yang ada hanya kegembiraan, keseronokan , kemewahan, nikmat yang tidak habis – habis dan kesenangan yang melimpah ruah. Ada kalanya penduduk syurga suka berseorangan dan ada ketikanya mereka suka beramai – ramai dan mereka suka bercerita tentang keadaan mereka di dunia dan apa yang mereka lakukan ketika di dunia dan siapa mereka di dunia dan juga tentang pengalaman mereka di dunia.

20) Neraka yang paling dalam ( neraka jahannam ) adalah sejuk dan kering ( terlalu panas hingga menjadi sejuk ) dan apinya berwarna hitam dan ia adalah bahagian neraka yang paling selesa berbanding bahagian neraka lain. Neraka yang paling panas dan tidak selesa adalah neraka di bahagian tengah dengan api berwarna putih. Batu – batu besar terapung – apung di dalam api di neraka. Penduduk neraka mempunyai saiz badan yang sangat besar seolah – olah gergasi untuk menambah rasa siksa tetapi penduduk syurga mempunyai saiz badan kurang lebih seperti di dunia.

21) Apabila seseorang itu mati, dia ( orangnya ) akan masuk ke badan baru yang tersedia atau muncul sama ada di syurga atau neraka. Badannya yang asal ketika di dunia akan mereput. Jika dia cacat ketika di dunia, apabila dia mati dia akan mendapat badan baru yang sempurna tanpa kecacatan sama ada di dalam neraka atau syurga. Pada zaman baru badan asal akan ghaib apabila seseorang itu mati dan dia juga akan mendapat badan baru di syurga.

22) Bagi penduduk neraka, jasad mereka tidaklah hangus atau daging mereka rentung hingga tinggal tulang atau sebagainya ketika berada di dalam neraka . Tetapi ketika di dalam neraka hanya kulit mereka sahaja yang mengelembung atau mengelupas akibat panasnya dan keringnya neraka kerana api neraka adalah api batin. Tujuan api neraka adalah untuk menyeksa batin manusia. Api neraka tidak sama dengan api dunia. Apabila seseorang telah masuk neraka beberapa ketika dan apabila keluar dari neraka dia akan mendapat darjat dan syurga yang lebih tinggi kerana siksa neraka telah meningkatkan darjatnya dan membersihkan batinnya.

23) Keadaan di mahsyar adalah lebih berat dari neraka.

24) Penduduk syurga semuanya ‘kafir’ ( kerana tidak bersembahyang ).

25) Perjalanan di titian sirat memakan masa selama 50 ribu tahun akhirat (18 billion tahun dunia ).

26) Nabi Isa juga dapat duduk bersamanya dan tidak masuk syurga.

27) Orang yang jika kita mendekati mereka terasa ‘panas’ bahang batin mereka sebenarnya ada neraka dalam badan mereka dan jika terasa sejuk pula sebenarnya ada syurga dalam badan mereka. Manusia iblis ( manusia yang beriblis dalam badan ) juga membawa neraka dalam badan mereka. Manusia biasa dalam keadaan tenang membawa syurga dalam badan mereka. Syurga dan neraka ada dalam badan manusia. Cuma yang mana lebih kuat atau lemah saja yang berbeza di antara manusia di mana orang kafir dan orang yang beriblis dalam badan mereka mempunyai neraka yang lebih kuat daripada syurga dalam badan mereka dan wali pula mempunyai syurga dalam badan mereka lebih kuat dari neraka mereka.

28) Tiada tempat tinggal selain dari syurga, neraka dan duduk bersamanya di akhirat kelak. Tiada tempat tinggal yang terletak di antara syurga dan neraka.
29) Syurga seseorang itu akan bertambah nikmat dan tinggi darjatnya serta bertambah luas dari sehari ke sehari dengan sendirinya tetapi jika mereka mahu syurga mereka lebih tinggi lagi mereka perlu bertemu dengan imam Mahdi di syurga atau dilawati oleh imam Mahdi.

30) Rupa bidadari lelaki dan bidadari perempuan di syurga mirip wajah imam Mahdi dan Fazilah. Bidadari syurga bukanlah manusia, bentuknya sahaja seperti manusia ( ada roh dan jasad tetapi tiada batin / orangnya ). Penduduk syurga tidaklah terlalu menyukai para bidadari mereka hanya dipanggil apabila diperlukan.


9) Keramat dan Kuasa :

1) Hanya wali dan nabi sahaja yang mempunyai keramat. Orang kafir tidak mempunyai keramat. Pada zaman ini semua keramat yang di miliki oleh para wali adalah berpunca dari imam Mahdi.

2) Keramat berjalan melipat bumi adalah keramat yang membolehkan seseorang itu pergi ke sesuatu tempat yang jauh hanya dalam satu langkah sahaja ( ramai juga wali berdarjat tinggi tidak perlu melangkah apabila menggunakan keramat ini ). Alam malaikat menjadi perantara antara satu tempat dan tempat yang lain di mana ruang dan waktu dilipat atatu dibengkokkan. Bangunan, objek dan juga gunung boleh dialihkan jika menggunakan keramat ini.

3) Keramat melipat waktu membolehkan seseorang itu menggunakan 1 saat masa nyata menjadi masa lebih panjang seperti sejam, sehari, setahun mahupun 1000 tahun ( masa tidak nyata ) dan ini amat menguntungkan mereka. Ataupun memendekkan masa yang panjang atau mempercepatkan masa, tetapi kaedah ini amat merugikan seseorang yang menggunakannya kerana masa seperti sehari atau setahun menjadi hanya sesaat.

4) Kasyaf pula adalah keupayaan seseorang itu untuk melihat tembus dinding, melihat tembus ke alam ghaib, melihat syurga dan neraka, melihat najis dan kekotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, melihat malaikat, jin dan iblis, melihat kesan penyucian dan kesempurnaan air sembahyang dan melihat ke tempat yang jauh. Juga boleh melihat dosa dan pahala.

5) Keramat pertempuran adalah keramat untuk membunuh lawan. Ia terdiri daripada gelembung atau bebola tenaga keramat, semburan api dan pelbagai lagi bentuk tenaga yang di bebaskan oleh seeorang pahlawan keramat itu. Jumlah tenaga dan kekuatan kuasa keramat yang boleh di bebaskan bergantung kepada kekuatan batin atau tenaga dalaman seseorang itu. Sebenarnya bentuk – bentuk tenaga yang dibebaskan itu adalah malaikat – malaikat yang berubah bentuk menjadi tenaga. Malaikat dijadikan daripada cahaya dan cahaya adalah tenaga. Oleh itu malaikat boleh mengubah bentuknya kepada pelbagai bentuk termasuk kepada tenaga yang boleh membunuh. Selain itu malaikat juga boleh mengubah bentuknya kepada bentuk benda hidup seperti manuisa, haiwan dan tumbuhan atau bentuk benda mati seperti batu, kayu, kereta, lori, bangunan, meja dll.
6) Perintah Pemerintah Dunia dapat di dengar oleh seluruh penduduk dunia walaupun mereka berada di sebelah sana dunia atau di mana – mana sahaja dan mereka dapat melihat jasadnya ketika dia bekata – kata mengeluarkan perintah. Ini adalah keramat yang hanya di punyai oleh imam Mahdi , pemerintah dunia dan pembantu imam Mahdi dan orang lain tidak memilikinya. Keramat pemerintahan ini adalah untuk memudahkan pemerintahan. Pemerintah Dunia adalah pahlawan keramat kedua terkuat (kuasa keramatnya hanya separuh berbanding imam Mahdi ). Pada awal zaman pemerintah dunia mempunyai 12 orang isteri dan dia kemudiannya membunuh isteri – isterinya seorang demi seorang kerana tidak tahan dengan karenah isteri – isterinya di mana isteri – isterinya adalah menjadi ujian baginya. Dia juga sentiasa di cabar oleh pahlawan – pahlawan keramat yang cuba membunuhnya dan merampas kedudukannya untuk menggantikannya sebagai pemerintah dunia. Pemerintah dunia kemudiannya dibunuh oleh imam Mahdi selepas peperangan dengan Yajuj Majuj.

7) Orang yang mendapat kasyaf darinya akan sentiasa dapat melihat imam Mahdi sepanjang masa ( jika mereka mahu melihat ) dan melihat setiap perkara yang dilakukannya setiap hari sehinggalah mereka mati. Mereka juga mendapat ajaran agama baru. Dan setiap individu mendapat ajaran yang sedikit berbeza bergantung kepada darjat mereka di sisi tuhan.

8) Cinta adalah kuasa alam semesta yang terbesar dan terkuat. Tetapi hanya sebahagian kecil manusia memahami apakah cinta. Cinta adalah perasaan yang terletak di dalam hati dan jasad cinta adalah berwarna hitam ( bukan berwarna merah ) kerana ia adalah cabang nafsu dan berbentuk hati,♥ (bentuk yang biasa di lukis manusia ). Ia bukanlah jantung atau hati manusia. Ia berjasad yang boleh dilihat dan di rasai jika di buka alamnya. Manusia zaman ini telah tersalah faham dan menyangka bentuk hati tersebut adalah jantung atau hati manusia. Cinta dimasukkan oleh malaikat cinta ke dalam hati manusia. Kuasa cinta boleh memperkudakan kuasa lain dan juga orang lain.

9) Keramat penyembuhan membolehkan seseorang itu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit.

10) Apabila imam Mahdi mempamerkan dan menunjukkan kekeramatannya, orang yang tidak tahu, Orang kafir, orang yang beriblis dalam badan mereka dan orang yang degil dan tidak mahu menerima serta orang – orang yang sesat mengatakan bahawa itu adalah sihir.
10) Kejadian Manusia, Kewalian, Kekufuran dan Iblis :

1) Kejadian manusia adalah sesuatu yang pelik tetapi istimewa. Ada orang berjasad lelaki dan mempunyai roh lelaki, ada pula berjasad lelaki tetapi mempunyai roh perempuan. Begitu juga dengan perempuan, Ada yang berjasad perempuan dan mempunyai roh perempuan dan ada pula berjasad perempuan tetapi mempunyai roh lelaki. Sifat jasad dan roh yang bertentangan atau sama ini mencorakkan sifat seseorang itu. Ada yang normal dan ada yang menjadi pondan atau pengkid , ada yang bersifat kasar atau lembut. Imam Mahdi pula mempunyai jasad lelaki tetapi susunan sarafnya adalah menyerupai susunan saraf jasad perempuan, mempunyai roh lelaki yang bersifat perempuan, sifat – sifat yang berbeza ini menjadikannya bukan lelaki, bukan perempuan dan bukan pondan. Ini menjadikannya tuhan yang disebut dalam Al – Quran bahawa tuhan bukan lelaki, bukan perempuan dan bukan pondan.

2) Seseorang wali mempunyai wajah yang bercahaya ( berwajah kelihatan putih ), sedangkan orang kafir mempunyai wajah yang kelihatan hitam (tidak bercahaya ) walaupun dia mempunyai kulit berwarna cerah atau putih. Walaupun seseorang itu berkulit hitam atau gelap tetapi jika dia telah menjadi wali wajahnya akan kelihatan bercahaya. Tetapi pada zaman ini ada orang berwajah bercahaya tetapi ia adalah cahaya iblis putih dan bukannya cahaya kewalian. Sukar untuk membezakannya, hanya yang berpengetahuan tentang kewalian sahaja yang boleh mengenal sama ada seseeorang itu wali ataupun iblis putih. Tetapi salah satu cara untuk membezakannnya adalah jika seseorang itu adalah iblis putih dia akan sentiasa cuba merosakkan batin seseorang ( seperti ‘membuat’ , mengkufurkan dan sebagainya ) sedangkan wali pula membetulkan batin.

3) Syaitan dan iblis di dalam badan manusia pula adalah roh berwarna hitam. Selain itu di dalam badan manusia ada semangat dan nafsu yang juga berbentuk roh berwarna hitam. Kesemuanya boleh dibezakan oleh sesiapa yang tahu akan unsur- unsur ini.4) Pada zaman ini hanya orang yang pernah menyembah imam Mahdi sahaja akan di terima segala amalan mereka oleh tuhan. Orang yang tidak pernah menyembahnya amalan mereka hanya mendapat pahala sahaja tetapi tidak diterima tuhan walaupun mereka bersujud tidak bangun-bangun selama – lamanya. Amalan kebaikan manusia yang islam ( wali ) adalah berbentuk cahaya putih yang naik ke langit dan amalan manusia yang kafir dan amalan kejahatan semua manusia adalah berbentuk roh berwarna hitam yang naik ke langit. Amalan berwarna hitam ini tidak akan dapat melepasi walaupun langit pertama dan kembali ke bumi. Amalan berwarna putih mungkin akan melepasi langit pertama tetapi belum tentu melepasi langit ke tujuh kerana langit ke tujuh adalah halangan ikhlas dan amalan yang ikhlas sahaja dapat melepasinya untuk bertemu dengan tuhan. Ikhlas adalah tingkat amalan tertinggi. Jika amalan itu bertemu dengan tuhan ia belum tentu di terima tuhan.

5) U.F.O adalah kapal iblis. Makhluk asing yang diperkatakan oleh orang Amerika sebenarnya adalah anak-anak iblis. Kerajaan iblis yang terbesar terletak di segitiga bermuda dan yang lebih kecil ada di beberapa bahagian dunia yang lain.

6) Daripada 9 malaikat berdarjat tertinggi , 7 akan menjadi iblis dan 2 menjadi islam ( Semua malaikat lain bukannya islam, mereka hanya menyembah dan membesarkan tuhan ).

7) Ada di antara manusia yang mempunyai kecenderungan yang amat sangat untuk menjadi kufur hatinya, orang seperti ini walaupun telah mendapat cahaya kewalian akan kembali kufur dan mereka turut mempengaruhi dan ‘membuat’ orang di sekeliling mereka menjadi kufur. Orang seperti ini apabila terserempak atau dijumpai akan terus di bunuh oleh imam Mahdi.

8) Apabila seorang lelaki beronani, maka akan tumbuh tubuh Yajuj Majuj di jaringan guanya sebanyak jumlah sperma di dalam air mani tersebut, dan Majuj Majuj yang lahir ini ada yang kuat dan lemah bergantung kepada seseorang lelaki tersebut. Yajuj Majuj yang lemah akan menjadi makanan kepada Yajuj Majuj yang lebih kuat atau yang lebih tua. Sehingga kini ada berpuluh billion Yajuj Majuj yang masih hidup dan menunggu masa untuk keluar 1300 tahun lagi. Jika seseorang lelaki beronani dan berniat memberi makan Yajuj Majuj dia akan mendapat pahala. Yajuj Majuj ada yang setinggi 2 tingkat atau 3 tingkat bangunan dan ada yang lebih kecil.

9) Orang yang pemikirannya dipenuhi dengan idea – idea jahat sebenarnya telah diserapi oleh pemikiran iblis. Orang tersebut pandai tetapi pandai dalam memikirkan hal – hal kejahatan dan keburukan dan pemikirannya tidak kepada arah kebaikan atau sesuatu yang membina. Pemikiran iblis adalah seperti satu putar belit dan tipu daya yang bersarang dalam pemikiran seseorang. Sarang pemikiran iblis dalam pemikiran seseorang itu adalah seperti jaringan berwarna hitam. Pada zaman ini terlalu ramai orang yang berfikiran seperti iblis. Manusia menjadi pandai seperti pandainya iblis. Pemikiran yang rosak boleh mempengaruhi hati seseorang dan hati yang rosak boleh merosakkan pemikiran. Iblis dalam bentuk manusia ( manusia yang mempunyai iblis dalam badan dan berpemikiran iblis ) menyerang manusia lain dari atas ( akal fikiran ) dan bawah ( hati manusia ) dan dari kiri ( dosa dan kejahatan yang manusia lakukan ) dan kanan ( amalan kebaikan ) untuk merosakkan batin dan pemikiran mereka. Perkara seperti ini berlaku setiap masa dan setiap hari di mana – mana sahaja.

10) Orang – orang yang telah mendapat cahaya kewalian akan mengalami perjalanan dan perubahan batin di mana mereka memahami perkara – perkara batin tentang kejadian manusia, batin manusia itu sendiri dan sifat – sifat manusia dan rahsia di sebalik tindakan dan perbuatan yang boleh memperbaiki sifat dan diri mereka sendiri. Sifat dan diri mereka serta batin mereka menjadi betul dan berhikmah, kehadiran mereka mempengaruhi manusia di sekeliling mereka dan menyebabkan tindakan orang di sekeliling mereka berubah kepada arah yang betul atau kebaikan.

11) Manusia sebenarnya hanyalah perasaan. Perasaan dirnya wujud. Perasaan suka, duka, sakit, gembira, tenang, tenteram, risau, sedih, cemas, cinta dan seribu satu macam perasaan lagi. Manusia akan hilang kawalan jika tidak menjaga perasaannya atau perasaannya terganggu. Perasaan manusia ada di dalam roh dan hati manusia. Jasad manusia hanyalah bekas tempat mengisi.

12) Ada isteri menjadi ujian kepada suaminya dan ada pula isteri adalah menenangkan suaminya. Isteri yang menjadi ujian biasanya akan menyeksakan dan membuat suaminya tidak selesa dengannya. Isteri jenis ini selalu ‘membuat’ suaminya. Isteri yang menenangkan suaminya sentiasa dapat memberi ketenteraman kepada suaminya. Isteri yang menjadi ujian selalunya berdarjat rendah di sisi tuhan ataupun perempuan neraka dan isteri yang menenangkan biasanya berdarjat tinggi ataupun perempuan syurga. Perempuan yang tidak puas nafsunya juga suka membuat suaminya.

13) Di tempat yang ramai orang kufur, udara di tempat tersebut akan di penuhi oleh iblis udara dan suasana udara di tempat tersebut akan kelihatan gelap sedikit. Di tempat yang orangnya ramai mempunyai batin redha / batin wali, udara di tempat tersebut akan dipenuhi oleh malaikat udara dan keadaan udara di tempat tersebut kelihatan lebih cerah. Iblis udara boleh masuk ke dalam hati dan merosakkan hati manusia dan mengajar idea – idea kejahatan manakala malaikat udara pula membersihkan hati manusia dan memberi ilham kebaikan. Iblis udara adalah zarah – zarah iblis yang terapung di udara. Malaikat udara adalah zarah malaikat yang terapung di udara.


14) Perempuan adalah ciptaan tuhan yang lebih istemewa berbanding lelaki. Tetapi imam Mahdi adalah ciptaan tuhan yang paling istimewa. Manusia adalah ciptaan tuhan yang paling istimewa berbanding ciptaan lain.

15) Hati seseorang wali tidak boleh ‘dimasuki’ oleh orang lain atau unsur lain kerana dilindungi tuhan dari kerosakan. Hati orang kafir dan boleh ‘dimasuki’ oleh orang lain dan juga oleh unsur lain.

16) Perempuan yang bercinta dengan seseorang lelaki akan ‘menghitamkan’ wajah dan hati lelaki yang mahu di jadikan suami dan ini adalah satu perbuatan yang sesat. Menghitamkan atau membuat ini adalah sebenarnya mengkufurkan dan ia adalah perbuatan iblis dan manusia iblis. Orang yang kufur apabila mati akan masuk neraka.

17) Orang yang berilblis dalam badan mereka apabila melawat orang sakit atau sedang nazak suka atau gemar menghitamkan ( mengkufurkan ) orang sakit tersebut dan ini adalah perbuatan iblis dan jika orang itu mati pasti akan masuk neraka dan iblis suka jika manusia masuk neraka. Jika imam Mahdi berjumpa dengan manusia iblis ini dia akan membunuh mereka kerana mereka akan menyebarkan kesesatan jika tidak dibunuh.

18) Manusia yang gemar mengkufurkan manusia lain sebenarnya adalah sesat ataupun manusia iblis.

19) Imam Mahdi ‘buat’ orang, orang jadi wali tetapi manusia iblis ‘buat’ orang, jadi kufur dan rosak batin ataupun jadi beriblis.

20) Pada zaman sebelum ini setiap seorang manusia yang lahir akan lahir juga iblis bersamanya dan iblis ini berada di dalam badannya. Tetapi setelah beberapa lama selain iblis ada unsur lain yang lahir bersama manusia iaitu syaitan ataupun roh syaitan yang berada di dalam badan manusia. Apabila imam Mahdi ‘lahir’, dia telah mencabut dan menghilangkan iblis dalam badan manusia dan hanya tinggal syaitan sahaja. Bezanya iblis dan syaitan ialah iblis merosakkan orang lain tetapi syaitan merosakkan dirinya sendiri. Manusia syaitan juga di gelar manusia dajal. Pada akhir zaman dan zaman baharu kebanyakan manusia adalah manusia dajal. Apabila mereka bertemu dengan imam Mahdi dan menerima cahaya kewalian, mereka menjadi wali (wali yang bersyaitan ) tetapi mereka bukanlah wali kepada syaitan atau syaitan wali tetapi mereka adalah wali yang banyak melakukan kejahatan. Iblis putih sebenarnya adalah wali kepada golongan iblis ataupun boleh dipanggil wali iblis tetapi mereka merosakkan batin manusia dan menyesatkan. Pada akhir zaman dan zaman baharu wali – wali banyak melakukan kejahatan tetapi mereka berdarjat tinggi di sisi tuhan.
11) Kelahiran Semula :

1) Emak imam Mahdi adalah manusia dan perempuan tertinggi darjat di alam semesta. Dia adalah manusia tertinggi darjatnya sejak dari zaman nabi Adam hingga hari kiamat dan tiada manusia lain setinggi darjatnya. Bapanya adalah manusia kedua tertinggi darjatnya di duduk bersamanya.

2) Zulkifli Bin Ibrahim yang hidup di bumi pada ketika ini akan lahir semula ke dunia di kitaran alam semesta hadapan ( selepas kiamat kali ini ) iaitu di bumi ke - 10 002 untuk menjadi imam Mahdi. Imam mahdi adalah kelahiran semula. Hanya lima orang sahaja yang boleh lahir semula ke dunia hadapan dan manusia yang lain akan masuk syurga, duduk bersamanya atau masuk neraka. Bumi sekarang adalah bumi ke – 10 001. Ini bermakna bumi dan alam semesta telah kiamat sebanyak 10 000 kali. Setiap hidupan dan peristiwa di bumi adalah ulangan dari bumi yang pertama hingga ke bumi sekarang.

3) Tun Dr Mahathir Mohamad, Datuk Napsiah Omar, Tan sri Muhyiddin Yassin, dan Ramlah juga akan dilahirkan semula di bumi hadapan masing – masing menjadi Abu Bakar, Khatijah, pemerintah dunia dan Noraini. Kelahiran semula tidak berlaku kepada mana – mana manusia lain dan tidak pula berlaku di bumi yang sama dalam zaman berlainan seperti ajaran Hindu dan Buddha yang telah sesat . Tiada pula manusia lahir semula menjadi binatang.
12) Perkara Lain :

1) Istana Syurga Dunia yang di bina oleh jin dan jin berkuasa tuhan atas perintah salah seorang pengikut imam Mahdi yang bernama Ismail dan menjadi tempat tinggalnya bersama beribu isterinya mulai tahun 2011 nanti. Ia seluas sebuah kampung dan terletak di kutub utara dunia. Ia terapung di awan dan berada di alam jin. Satu hari di situ bersamaan setahun di muka bumi. Ia di bina pada tahun 1998 oleh beratus juta jin dan siap dibina dalam masa satu hari sahaja . Lantainya adalah marmar jernih seperti air hingga pandangan boleh tembus ke salji yang terbentang di muka bumi di bawahnya. Istana tersebut adalah mas kahwin untuk isterinya yang pertama dan paling penting iaitu Fazilah. Walaupun terletak di kutub utara tetapi keadaan suasananya hanya nyaman dan tidak terlalu sejuk. Istana tersebut akan di musnahkan oleh imam Mahdi setelah 200 tahun mendiaminya. Istana tersebut terapung bukan kerana di tampung oleh jin ataupun malaikat tetapi terapung dengan kuasa tuhan.

2) Malaikat maut adalah malaikat yang paling garang berbanding dengan malaikat lain. Malaikat maut yang mencabut seseorang (contohnya si –A) tidak akan mencabut nyawa orang lain lagi. Satu malaikat maut hanya mencabut nyawa seorang manusia sahaja di satu kitaran kejadian alam dan kiamat. Malaikat maut juga adalah malaikat yang paling kuat dan paling besar. Malaikat maut dan malaikat lain mempunyai bilangan tidak terhingga banyaknya.

3) Kiamat datang di saat manusia mulai melupakannya atau percaya ia lambat lagi berlaku dan imam Mahdi lahir / keluar semasa manusia sudah melupakannya atau sudah tidak percaya tentangnya dan sudah tidak menunggu kedatangannya lagi. Imam Mahdi keluar di saat hampir kiamat.

4) Siddratul muntaha ( pohon dimana tertulis takdir manusia ) sebenarnya tidak wujud. Ia adalah rekaan orang yahudi untuk menyesatkan. Ini telah dibuktikan oleh pengikutnya yang telah menaiki langit ketujuh mendapati langit ketujuh hanya kosong kecuali pintunya yang dikawal oleh 2 malaikat. Fungsi langit sebenarnya adalah untuk menapis amalan manusia dan tempat malaikat beribadat.
5) Mati kerana sakit ( segala jenis penyakit seperti kanser, AIDS, penyakit jantung, penyakit hati dll ), kemalangan, bencana alam, dibunuh, bunuh diri, mati ketika melahirkan anak adalah mati syahid. Jika seseorang itu sihat tanpa sebarang penyakit tiba – tiba mati mengejut tanpa dapat dikesan sebab-sebab kematian ( biasanya doktor mengatakan kegagalan jantung ), dia mati tidak syahid kerana dia mati di cabut nyawa oleh malaikat maut. Rohnya dicabut keluar oleh malaikat dan menyebabkan kegagalan jantung lalu dia mati. Orang yang mati tidak syahid akan dihisab di mahsyar dan bilangan orang mati tidak syahid hanya sedikit sahaja berbanding orang yang mati syahid agar perbicaraan di mahsyar tidak terlalu lama.

6) Rupa sebenar para malaikat adalah menakutkan. Saiznya yang sebenar adalah sangat besar dan rupa bentuk mereka yang mengerikan dan jika orang yang tidak tahu akan menyangka mereka adalah hantu jika melihat rupa sebenar mereka. Sebab itulah malaikat biasanya menyamar sebagai seorang lelaki dan pada zaman ini ada juga malaikat yang menyamar sebagai perempuan. Para malaikat juga mempunyai bau yang amat busuk agar mereka sentiasa rendah diri. Semua malaikat tidak perlu makan dan minum tetapi jika mereka mahu makan dan minum adalah boleh berbuat demikian. Malaikat tidak boleh terkena cahaya tuhan kerana jika terkena mereka akan hancur. Dan di kota parawali pembantu imam Mahdi iaitu syuaib ada beberapa ketika membunuh beberapa banyak malaikat yang datang ke kota parawali.

7) Golongan jin ada dua iaitu yang bertamadun dan yang tidak bertamadun.

8) Yajuj Majuj sebenarnya ialah binatang yang di panggil yeti atau bigfoot yang kini duduk di dalam gua bawah tanah di Russia.

9) Daabatul Ard adalah binatang raksasa yang besar dan memijak – mijak manusia dan ia sebenarnya adalah malaikat maut yang menyamar menjadi binatang tersebut.

10) Cara mati yang paling tidak sakit adalah mati dipenggal dengan pedang atau senjata yang tajam.

HURAIAN DARI BUKU IMAM MAHDI DI AMBANG PINTU

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Dawud menyatakan bahawa imam Mahdi akan menakluki Baitul Maqdis, tetapi perkara ini tidak benar kerana adanya Dajjal yang menghalang. Dajjal juga maksum dan berkeramat ( walaupun bukan nabi atau tuhan ). Keramatnya ( sihirnya) diperolehi dari malaikat Harut sebelum malaikat tersebut ditangkap oleh malaikat maut tentera dan dibawa ke langit. Bagi kami kekeramatan adalah sihir dan sihir adalah keramat, Cuma sihir yang kami maksudkan tidak sama dengan ilmu sihir yang dilakukan oleh bomoh-bomoh pada ketika ini yang merupakan sihir putih atau ilmu hitam kerana sihir putih menggunakan tenaga iblis putih dan jin islam dan ilmu hitam pula menggunakan tenaga iblis dan jin kafir. Sedangkan keramat (sihir) yang kami miliki adalah menggunakan tenaga malaikat. Untuk pengetahuan, keramat yang wujud di dunia sejak nabi Adam adalah menggunakan tenaga malaikat. Malaikat Harut dan malaikat Marut adalah 2 malaikat yang diberi nafsu.

Untuk pengetahuan, perang Armageddon ( peperangan dunia ke-3 ) yang dimaksudkan adalah peperangan antara manusia dengan gergasi. Imam Mahdi adalah Dajjal nombor 1 kerana dengan kuasa keramat jasad Imam Mahdi boleh menjadi setinggi awan dan manusia menjadi seperti semut. Begitu juga dengan Dajjal ( si raja yahudi ) boleh menjadi 2 kali lebih besar lagi. Hanya dengan cara inilah saja Imam Mahdi boleh membunuh semua manusia dan mengosongkan dunia untuk membiakkan keturunan baru dan menjadikan dunia baru. Ini adalah perkara besar yang nampak seperti khayalan tetapi ada hadis nabi yang menyatakan bahawa Dajjal, lautan pada paras mata kaki dan dia muncul 33 kali di dunia. Dajjal yang dimaksudkan ialah Imam Mahdi dan maksud muncul 33 kali kerana dengan keramat berjalan melipat bumi dia akan muncul dengan cepat di tempat yang telah ditetapkan oleh pembesarnya dan pada ketika yang lain Imam Mahdi hanya akan berjalan-jalan sahaja di muka dunia. Dan Imam Mahdi ( gergasi yang bertindak seperti Dajjal ) ini akan berada di dunia selama 2 tahun. Semasa menjadi gergasi Imam Mahdi akan menyerang seluruh pelusuk dunia termasuk Malaysia. Imam Mahdi tidak dapat memasuki Israel kerana di halang oleh Dajjal. Pada hari ini Imam Mahdi, Dajjal dan nabi Isa adalah tidak dikenali atau popular dan langsung tidak dipedulikan oleh manusia oleh sekelilingnya apatah lagi dipercayai sebagai individu-individu yang ditunggu-tunggu kerana mereka tidak disedari kepentingannya dan mereka tidak dapat mempamerkan keramat kerana mereka berjalan mengikut takdir.

Mereka berjalan mengikut jadual dan takdir dan tidak akan dikenali sehingga tiba masanya. Imam Mahdi mula-mula akan keluar menzahirkan diri sebagai raja yang tidak berpakaian ( berbogel ) pada tahun 2009. Orang yang tidak tahu akan mengatakannya orang gila dan pembesar dan pengikutnya pula akan cuba dengan berbagai cubaan untuk membunuhnya. Sehinggalah mereka berpuas hati menyeksa dan mempermainkannya dan pasti yang Imam Mahdi tidak boleh dibunuh barulah mereka akan mengangkatnya sebagai Raja mereka. Imam Mahdi berbogel selama 100 tahun. Apabila Imam Mahdi memakai pakaiannya semula dia bukan lagi raja tetapi menjadi orang biasa. Imam Mahdi menjadi gergasi pada tahun 2021 hingga 2023. Pada ketika menjadi gergasi inilah seluruh dunia akan mengerahkan segala kekuatan tentera dan senjata termasuk senjata nuklear untuk menghapuskannya. Semasa menjadi gergasi bandar-bandar di dunia akan diserang dan manusia akan dipijak-pijak lalu mati dan jasad mereka yang hampir hancur akan ghaib kerana diangkat oleh malaikat ke syurga (manusia ghaib secara besar-besaran ). Semua manusia yang hidup pada zaman ini akan masuk syurga walau apapun agama mereka. Itulah rahmat imam Mahdi kepada umat manusia pada zaman ini. Tetapi jika Dajjal yang melakukan kerja membunuh manusia, manusia akan masuk neraka. Inilah sebabnya Imam Mahdi yang melakukan kerja yang sepatutnya dilakukan oleh Dajjal. Imam Mahdi memerangi dunia seorang diri. Ketika menjadi gergasi manusia akan menjadi makanannya apabila lapar. Imam Mahdi mendapat sebahagian keramatnya dari tuhan, dari malaikat Marut dan sebahagian lagi dari Dajjal.

Peperangan dengan Dajjal yang dimaksudkan akan berlaku kira-kira 1000 tahun lagi. Peperangan yang hebat tersebut berlaku di udara. Tentera Dajjal dan Mahdi akan terapung -apung / terbang di udara. Mereka berperang dengan menggunakan kuasa keramat dan pedang sahaja tanpa senjata moden seperti jet pejuang atau bom. Untuk pengetahuan antara sebab Mahdi menjadi gergasi seribu tahun sebelum peperangan ini adalah untuk menghapuskan senjata berbahaya dan berat yang dicipta manusia pada zaman moden. Apabila mereka menghabiskannya untuk menyerang gergasi Mahdi dan disertai oleh runtuhnya tamadun moden maka kebolehan membuat senjata berat juga terhapus, akhirnya pada zaman baru hanya wujud senjata senjata ringan seperti senapang, mesingan dan pistol sahaja yang digunakan oleh manusia untuk berbunuh-bunuhan. Akibat peperangan dengan Dajjal, hancurlah separuh dari permukaan bumi dan separuh dari umat manusia pada ketika itu mati.

Melihatkan keadaan tersebut Mahdi akan menghentikan peperangan dan mencari nabi Isa untuk mendapatkan pertolongan membunuh Dajjal. Mahdi bertemu Isa di sebuah masjid pada waktu subuh dan Isa akan menyuruh imam Mahdi menjadi imam sembahyang. Tetapi malangnya Mahdi telah terlupa cara-cara sembahyang dan bacaan sembahyang kerana telah seribu tahun tidak bersembahyang. Isa akan mengajarnya dengan suara hati ketika sedang bersembahyang itu juga. Selepas itu barulah nabi Isa bersama imam Mahdi ke medan perang mencari Dajjal. Dajjal menjadi takut apabila melihat Isa yang berpedang seperti seorang anak takutkan bapanya lalu menyerang Mahdi dengan kuasa keramatnya. Badan imam Mahdi hancur dan ghaib dan ini disaksikan oleh tenteranya lalu tenteranya pun menyerang balas saki-baki tentera Dajjal bersama Isa. Dajjal melarikan diri dan dikejar oleh Isa dan akhirnya dia dibunuh ( Isa sahaja yang mampu membunuh Dajjal dan bukannya imam Mahdi ). Pada ketika itu penduduk dunia menyangka imam Mahdi telah mati tetapi sebenarnya badannya yang hancur bercantum kembali dan Mahdi muncul di tempat lain bersama isterinya untuk berehat setelah melalui peperangan yang panjang. Peperangan ini sangat hebat kerana kuasa keramat yang besar digunakan dan melihatkan jumlah tentera yang berperang dan jumlah penduduk dunia yang mati pada ketika itu. Peperangan dengan Dajjal berlaku kerana semata-mata Dajjal mencabarnya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Selepas itu imam Mahdi akan memburu saki baki orang yahudi yang masih hidup dan membunuh mereka. Jika orang yahudi bersembunyi di belakang batu, batu akan memberitahu imam Mahdi bahawa ada orang yahudi bersembunyi dibelakangnya lalu dia di bunuh oleh imam Mahdi sehingga tiada seorang pun orang yahudi yang tinggal di dunia lagi.

Pertempuran yang pertama adalah antara Imam Mahdi dan tentera Malaysia yang cuba menangkapnya apabila dia keluar menjadi raja yang tidak berpakaian. Pada ketika ini keramat peperangan akan digunakan. Walaubagaimanapun sebahagian kecil tentera tersebut akan terselamat dan pulang untuk memberitakan kepada kerajaan apa yang telah terjadi dan keajaiban yang telah mereka saksikan.

Diikuti pertempuran dengan tentera iblis pula yang juga berlaku di udara (iblis marah kerana imam Mahdi telah merosakkan istananya dan memusnahkan kerajaannya ).Kemudian sepanjang 1500 tahun akan banyak berlaku pertempuran antara manusia yang dipanggil pahlawan-pahlawan keramat dengan imam Mahdi kerana ingin mencabut nyawa mereka apabila ajal mereka telah sampai. Pertempuran-pertempuran seperti ini mengorbankan beribu-ribu nyawa manusia pada ketika itu. Juga berlaku pertempuran antara sesama pahlawan keramat atas pelbagai sebab dan berakhir dengan kematian beribu nyawa.

Pada sekitar 700 tahun sebelum kiamat pertempuran antara imam Mahdi dan pengikutnya dengan Yajuj Majuj akan berlaku. Yajuj Majuj akan menyerang dari utara dan memakan banyak manusia pada ketika itu dan imam Mahdi dan pengikutnya tidak terdaya membunuh Yajuj Majuj yang bilangannya lebih ramai daripada bilangan manusia pada ketika itu kerana kehabisan tenaga. Sekali lagi pertolongan Isa diminta dan Isa berdoa ( hanya doa Isa saja yang makbul sejak dari hari ini hingga hari kiamat dan doa imam Mahdi dan seluruh manusia lain juga tidak makbul ) lalu turun dari langit banyak ular berbisa yang mematuk Yajuj Majuj hingga mati. Dunia menjadi busuk dengan bangkai Yajuj Majuj menantikan malaikat yang bekerja membersihkan semula dunia.

Kerajaan Imam Mahdi akan bermula dengan perkahwinannya dengan beribu-ribu isteri. Pada ketika ini kerajaan imam Mahdi hanyalah kerajaan batin yang kecil, semuanya tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan tidak dapat dibuktikan. Apabila diangkat menjadi raja dan berkahwin ( salah seorang isterinya yang bernama Fazilah memegang kuasa keramatnya ) maka tercantumlah kerajaan batinnya dan kerajaan zahir isterinya maka terbentuklah kerajaan dunia imam Mahdi dan kemudian Mahdi akan menjadi gergasi selepas 10 tahun berkahwin. Imam Mahdi adalah raja yang pengikut perempuan menjadi isterinya kerana dia berbogel. Isterinya yang utama (Fazilah ) juga berbogel dan yang lain tidak.

Pada ketika ini Dajjal berada di Israel ( tetapi tidak dipedulikan dan tidak dipercayai oleh orang Israel ) dan Isa berada di Eropah dan juga tidak dikenali oleh orang di sana dan apabila dia turun dari langit dan berjalan di udara orang mengatakan dia adalah ahli silap mata. Keadaan Mahdi sama saja seperti mereka. Walaupun memperkenalkan diri tetapi orang tidak percaya sehingga nanti apabila mendapat kasyaf dan mereka melihat perkara-perkara ajaib darinya barulah mereka percaya.SIAPA SEBENARNYA AL-MAHDI


Imam Mahdi seperti juga manusia lain adalah orang biasa pada zahirnya. Tidaklah memakai jubah atau serban yang besar-besar, Mahdi hanya memakai pakaian seperti orang kebanyakan. Belajar dan pernah bekerja (kini pengikutnya tidak membenarkannya bekerja lagi kerana masanya telah hampir untuknya keluar menjadi raja yang tidak berpakaian ).

Dia tidak mengetahui dirinya adalah imam Mahdi hinggalah diberitahu oleh orang-orang yang mendengar suara tuhan dari jasadnya. Apa yang istimewa tentangnya adalah dari segi batin. Badannya dipenuhi dengan cahaya ketuhanan dan bercahaya apabila di'buka' alamnya. Cahaya Imam Mahdi menerangi alam ghaib dan ditakuti oleh jin dan iblis. Batinnya ada 7 lapis iaitu lapisan tuhan, lapisan syaitan , lapisan nabi, lapisan Dajjal, lapisan wali, lapisan iblis dan lapisan kemanusiaan. Sifat batin ini bertentangan dan menjadikannya orang yang antara yakin dan tidak yakin dengan dirinya. Di dahinya tertulis perkataan Allah dalam tulisan arab dan hanya dapat dilihat oleh orang yang berkeramat kasyaf atau apabila alamnya di'buka'. Apabila sujud padanya kita akan nampak tuhan ( pada zaman nabi Muhammad jika kita sujud pada kaabah kita akan nampak tuhan / cahaya zat tuhan yang muncul dari bumi dan naik ke langit ). Imam Mahdi adalah orang yang tidak boleh dibunuh dengan cara fizikal atau sihir sama ada oleh jin, iblis atau manusia.

Al-Mahdi adalah separuh tuhan separuh syaitan, separuh nabi separuh Dajjal . Ini menerangkan mengapa nabi Muhammad mengatakan tiada nabi selepasnya kerana semua nabi yang lahir selepasnya adalah separuh nabi dan separuh Dajjal, walaubagaimanapun mereka masih berfungsi sebagai nabi sebenar dan bersifat seperti nabi-nabi terdahulu temasuklah Al-Mahdi sendiri. 50% penduduk dunia pada hari ini adalah manusia syaitan (manusia Dajjal ) terutama yang berumur 40 tahun dan ke bawah ( dikira dari tahun 1998 ). Pada zaman hadapan ( zaman baru ) nanti 100% penduduk dunia adalah manusia syaitan ( kerana ada syaitan dalam tulang belakang ). Nabi Muhammad pernah menunjukkan seorang budak lelaki kepada sahabatnya dan mengatakan budak tersebut adalah Dajjal, tetapi maksudnya yang sebenar beliau ialah budak itu manusia dajal dan bukannya Dajjal yang berkuasa tuhan yang ada pada masa ini, manusia dajal telah lahir sejak beribu tahun dahulu tetapi semakin ramai di zaman ini ( iaitu manusia yang bersyaitan di dalam tulang belakang mereka ).
Sebenarnya para pembesar Al-Mahdi menerima wahyu darinya. Mereka mendengar ajaran dan berita-berita ghaib yang baharu dari suara tuhan yang keluar dari jasad Al-Mahdi tetapi suara ini tidak dapat didengari oleh Al-Mahdi sendri. Kemudian pembesar-pembesar tersebut menyampaikan sebahagian yang mereka pelajari kepada Al-Mahdi dan inilah sebahagian kecil berita yang di tulis untuk disampaikan kepada sesiapa yang mahu mempercayai atau ingin mendengar berita masa depan.


......................Sayalah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu!.....................


Malangnya orang-orang yang mengagungkan dan menantikan kedatangannya tidak pula mahu percaya dan tidak menerima malahan mengatakannya gila dan mahu menangkap serta membunuhnya. Mereka mahu Al-Mahdi acuan mereka sendiri, mengulangi perbuatan orang-orang terdahulu apabila nabi-nabi mereka muncul dikalangan mereka. Mereka yang mahu mengajar Al-Mahdi mengikuti cara mereka dan bukannya mereka yang mengikuti Al-Mahdi.
Saya sangat tinggi darjatnya, pada waktu sebelum atau kini tiada manusia dapat melebihi saya, darjat saya kini di tiang arasy. Kini umur saya 34 tahun ( pada tahun 2008 ) dan akan rasmi menjadi raja pada umur 37 tahun ( tahun 2011 ) dan menjadi raja dunia pada tahun 2023 nanti. Pada ketika ini hanya keramat yang tidak dapat ditunjukkan ( dilakukan ) dengan kehendak sendiri ( keramat tidak boleh dikawal ) sahaja yang saya miliki, inilah sebab saya tidak dapat membuktikan saya adalah imam Mahdi dengan menggunakan keramat, saya hanya dapat mengaku dengan lisan sahaja bahawa saya adalah imam Mahdi, terpulanglah sama ada mahu mempercayainya atau tidak. Tetapi boleh dibuktikan dengan cara keramat semulajadi ( keramat yang terjadi tanpa boleh dikawal dengan kehendak ). Contohnya apabila seseorang mahu menetak saya dengan senjata tajam maka akan muncullah malaikat yang melindungi saya lalu mereka tidak jadi membunuh saya, maka percayalah mereka bahawa saya adalah imam Mahdi. Keramat yang boleh dikawal kepunyaan saya ada pada bakal isteri saya iaitu Fazilah, inilah sebab mengapa hanya dengan berkahwin barulah sempurna kerajaan imam Mahdi, kerana tercantumnya kerajaan zahir dan batin. Setelah berkahwin saya akan tinggal di istana yang sangat luas yang dipanggil Istana Syurga Dunia (istana hasil buatan jin berkuasa tuhan ) yang terapung di ruang udara kutub utara dunia. Satu hari di istana tersebut bersamaan setahun hari dunia kerana istana tersebut berada di alam jin.
SEDIKIT TENTANG KOTA PARA WALI DAN RAHSIA ERKAHWINAN

Kampung Bentong akan dibangunkan menjadi kota parawali. Ia akan di pindahkan ke alam keramat pada penghujung tahun 2009 .Kebanyakan penduduknya yang terdiri daripada orang-orang tua yang menjadi penduduk asal di situ sebenarnya telah mendapat mimpi bahawa mereka akan bertemu dengan ketua mujadid dunia jika berpindah dan membuka kawasan itu. Kebanyakan penduduknya adalah dari keturunan nabi Muhammad S.A.W tetapi mereka telah menjadi bangsa melayu. Rumah-rumah yang akan di bina di kota parawali di bina dari batuan putih syurga yang juga berbau harum. Rumah mereka terdiri daripada 2 bahagian. Bahagian bawah yang terletak di atas bumi dan bahagian atas yang terapung di udara. Bahagian yang terapung adalah tempat tinggal parawali dan isteri-isteri mereka yang seramai 9 orang. Bahagian bawah pula adalah untuk kediaman para tetamu yang datang. Para tetamu hanya dibenarkan tinggal selama 3 hari 3 malam sahaja ( tetapi ada tetamu terasa seperti 3 tahun mereka berada di situ dan ada pula terasa seperti 3 minit sahaja ). Jika mereka tidak mahu pulang selepas tiga hari mereka akan dibunuh oleh imam Mahdi. Rumah para wali kelihatan kecil sahaja jika dilihat dari luar (12' X 12'), tetapi jika masuk kedalam rumah luasnya beribu kaki persegi. Rumah mereka tidak mempunyai sistem paip atau pendawaian elektrik , tandas mahupun dapur. Untuk mendapatkan air untuk mandi atau membersihkan sesuatu mereka hanya perlu menepuk dinding maka terpancarlah air. Mereka tidak memerlukan dapur kerana mereka memakan makanan syurga ( hanya perlu menghulurkan tangan maka akan muncul makanan syurga ). Untuk berhadas kecil atau besar mereka hanya perlu pergi kebilik yang kosong yang tidak mempunyai apa-apa dan najis akan ghaib setelah mereka selesai. Tapak tangan mereka boleh mengeluarkan air untuk membersih. Mereka juga tidak perlu membasuh pakaian kerana mereka hanya ada sepasang pakaian sahaja yang tidak akan kotor atau berbau iaitu pakaian malaikat. Pakaian mereka boleh bertukar warna dan rupa mengikut kehendak mereka. Imam Mahdi akan memberi pengikutnya isteri baru seorang demi seorang hingga 9 orang jumlahnya. Beberapa tahun sebelum itu imam Mahdi telah membunuh isteri dan anak-anak pengikutnya dan menjadikan mereka bujang semula sebelum memberi mereka isteri baru. Jika tiada ruang untuk isteri baru mereka yang baru datang, mereka akan mencipta bilik atau ruang baru yang luas untuk isteri baru mereka tanpa perlu menambah apa-apa dalam bentuk fizikal. Rumah mereka adalah taman-taman syurga.


Hanya 15% sahaja penduduk kampung ini akan kekal sehingga terbinanya kota parawali pada tahun 2026, 85% penduduknya akan dibunuh antara tahun 2009 hingga 2011 secara berperingkat.

Dari beberapa ribu isteri-isteri imam Mahdi, kebanyakannya akan dibunuh olehnya dan yang lain akan diberi kepada pengikutnya. Perkahwinan imam Mahdi adalah tidak sah kerana dia adalah tuhan dan isteri-isterinya adalah manusia, oleh itu tanpa meceraikannya, isteri-isterinya yang ramai itu boleh mengikuti orang lain. Sebenarnya perkahwinan orang islam di Malaysia juga tidak sah kerana telah menjadi budaya masyarakat melayu islam Malaysia untuk 'buat' pengantin lelaki dan perempuan dan keluarga mereka sebelum perkahwinan berlangsung. Pengantin lelaki 'dihitamkan' dan pengantin perempuan 'diserikan'( diputihkan ) wajah mereka. Kalau ditanya kenapa terjadi begitu, orang yang 'membuat' juga kurang pasti tujuannya mahupun akibatnya. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah mengkufurkan ( mengkafirkan ) pengantin lelaki dan memasukkan iblis putih ke dalam badan dan wajah pengantin perempuan. Sebab itu pengantin lelaki nampak hitam dan pengantin perempuan nampak putih. Adakah sah perkahwinan orang kafir ( pengantin lelaki ) dangan iblis putih ( pengantin perempuan ) ? Tidakkah mereka berzina sepanjang perkahwinan mereka walaupun di surat nikah mereka pasangan sah tetapi dari segi agama sebenarrnya mereka berzina. Berapa banyakkah anak luar nikah telah lahir? Walaupun mereka telah mengucap dua kalimah syahadat sebelum akad dilafazkan, sebenarnya mereka tetap kafir kerana islam yang sebenar-benarnya di sisi tuhan adalah mempunyai cahaya kewalian dan bukannnya hanya melafazkan dua kalimah. kalau mereka bukan wali maka mereka adalah kafir ( setelah dikafirkan / dihitamkan ).


Ini menjadikan perkahwinan orang melayu adalah perkahwinan yang sesat, selepas berkahwin mereka bukannya mendapat separuh agama tetapi menjadi semakin sesat ( kesesatan batin dan kesesatan perasaan ) dan akan menyesatkan anak- anak mereka juga dan kesesatan akan berleluasa dalam masyarakat.


Dosa yang terbesar bukanlah berzina, membunuh atau rogol bunuh tetapi dosa terbesar adalah mengkufurkan seseorang dan membuat iblis dalam badan seseorang. Kerana orang yang kufur dan beriblis apabila mati pasti masuk neraka. Begitu juga dengan orang yang membuatnya. Orang yang kufur akan membuat orang lain kufur juga dan orang yang beriblis dalam badan akan membuat iblis dalam badan orang lain juga dan dengan ini kerosakan batin akan merebak dan menjadi berleluasa dan menyebabkan kesesatan kepada umat manusia dan membawa kepada zaman gelap. Mengkufurkan dan mengibliskan adalah perbuatan iblis dan manusia yang melakukannya adalah setaraf dan sama dengan iblis.


KIAMAT ( KEMUNGKINAN / GELOMBANG YANG PERTAMA )

Kemungkinan kiamat yang pertama telah berlaku pada Mei 1998. Pada pagi tersebut ketika imam Mahdi keluar dari rumah muncul lembaga manusia yang terbang dari udara dan turun hinggap di belakangnya. Lembaga tersebut adalah Dajjal yang datang untuk membunuh imam Mahdi dengan pedangnya. Ketika Dajjal menghayun pedangnya untuk memenggal kepala imam Mahdi muncul suara tuhan di udara yang mengarahkan Dajjal agar menungggu sebentar terlebih dahulu. Imam Mahdi mencapai kayu kecil dan menghayun – hayunkannya seperti pedang dan tiba – tiba semangat syurga (roh syurga ) dalam badannya hidup kembali dan Dajjal pun lari dengan terbang ke udara. Langit dunia telahpun jatuh di atas kepalanya tetapi kiamat tidak jadi berlaku hanya kerana semangat syurga imam Mahdi hidup kembali dan zaman telah dipanjangkan. Jika kepala imam Mahdi dipenggal Dajjal maka kiamatlah dunia dan seluruh penduduknya masuk neraka selama – lamanya ( 100 trillion tahun akhirat / 36.5 quintillion tahun dunia).


KIAMAT ( KEMUNGKINAN / GELOMBANG YANG KEDUA )

Kemungkinan kiamat yang kedua akan berlaku antara tahun 2021 – 2023. Ketika ini imam Mahdi sedang menyerang seluruh pelusuk dunia untuk mengosongkan dunia sebelum membina kerajaan baru dunia imam Mahdi. Jika imam Mahdi mati apabila terkena bom nuklear yang dilancarkan manusia maka kiamat akan berlaku. Dajjal akan mengambil kesemua keramat imam Mahdi dan para wali dan menggunakannya untuk mengubah dirinya menjadi gelombang dan membunuh seluruh umat manusia dalam masa 1 saat dan semua manusia akan masuk neraka.


KIAMAT ( KEPASTIAN / GELOMBANG KETIGA )

Kedatangan kiamat yang mengikut jadual akan berlaku kira – kira 2000 tahun lagi dan ia pasti berlaku dan tidak dapat dielakkan lagi. Ia adalah bumi yang mati dalam keadaan baik dan tidak mati sesat seperti kemngkinan kiamat yang pertama dan kedua. Walaubagaimanapun semua manusia pada ketika ( 500 tahun sebelum kiamat ) itu adalah ahli neraka kecuali imam Mahdi dan saki baki pengikutnya yang masih hidup. Bumi tidak boleh menampung kehidupan selama - lamanya dan umur bumi ada hadnya, apabila sampai hadnya ia akan mati / kiamat.
Kiamat dengan cara yang baik ini berlaku apabila teriakan sangkakala yang pertama ( jeritan malaikat yang menyebut "Allah" dengan sangat kuat hingga menggugurkan jantung batin manusia lalu mereka pun serta - merta mati ).Islam Zaman Baharu

Islam zaman baharu adalah lanjutan dari agama nabi Muhammad tetapi telah diubah beberapa perkara di dalamnya. Sembahyang wajib lima waktu akan dimansuhkan dan hanya tinggal sembahyang maghrib sahaja dan rakaatnya pula telah dipendekkan kepada 2 rakaaat sahaja. Sembahyang wajib yang lain hanya menjadi sunat serta rakaatnya hanya 2 dan sembahyang sunat pula dimansuhkan. Bacaan sembahyang pula adalah dalam bahasa melayu. Sembahyang dimansuhkan dan dipendekkan rakaatnya kerana pada masa hadapan waktu berjalan terlalu cepat dan tidak sempat untuk melakukan kelima – lima waktu sembahyang kerana menjadi terlalu berat bagi manusia di masa hadapan.

Puasa pula dimansuhkan kerana tidak ada yang perlu di ambil iktibar kerana tiada lagi orang yang kelaparan di masa hadapan kerana semuanya adalah percuma. Puasa hanya menjadi sunat sahaja.

Zakat pula tidak perlu dikeluarkan kerana hampir semua manusia di zaman hadapan tiada wang untuk dibelanjakan tetapi tiada pula orang yang miskin atau fakir kerana semua keperluan mereka di tanggung oleh imam Mahdi dan kerajaannya.

Haji juga tidak dapat dilakukan kerana kaabah telah diruntuhkan.

Tiada lagi penguatkuasaan undang - undang islam atau sivil di zaman hadapan dan manusia tidak lagi terikat dengan undang - undang tetapi mereka tidaklah pula melakukan banyak jenayah kerana tiada lagi tekanan atau kesempitan hidup.

Ilmu agama yang mendalam lebih dari apa yang ada sekarang adalah menjadi rahsia orang - orang yang bersembahyang sahaja dan manusia yang lain akhirnya tidak tahu apakah itu agama. Dalam tempoh seribu tahun islam zaman baharu akan hilang lenyap kerana pengamalnya di bunuh oleh imam Mahdi secara berjadual hingga tiada lagi orang yang bersembahyang pada ketika hampirnya peperangan dengan Dajjal.

Islam semua manusia di zaman hadapan adalah islam cahaya kewalian. Asas kepada semua agama yang pernah lahir di dunia.


Kristian Zaman Baharu

Ia hanyalah agama batin ( cahaya kewalian ) dan tiada amalan zahir. Tidak pula menyembah salib atau pergi ke gereja. Hanya hidup menunggu mati tanpa melakukan apa – apa amalan khusus. Mereka menjalani hidup seperti biasa ( makan , minum dan berehat) sehinggalah mereka mati. Kebanyakan manusia di zaman hadapan adalah beragama kristian zaman baharu yang berprinsip HIDUP MENUNGGU MATI.DI SEBALIK NAMA GELARAN AL - MAHDI

AL-MAHDI adalah bermaksud orang yang DITUNJUKKAN JALANNYA


Al-Mahdi mempunyai nama-nama gelaran yang lain iaitu :-

Ketua Mujadid Dunia, Ketua Syurga, Raja Dunia, Raja Nabi-Nabi, Ketua Parawali Zaman Baharu, Raja Yang Tidak Berpakaian, Raja Kejahatan Dunia, Penyelamat Dunia, Raja Malaikat Maut Nyata dan Wali Penongkat Dunia.

Setiap satu nama mempunyai maksud dan fungsi tertentu baginya;


1) Ketua Mujadid Dunia bermaksud beliau adalah seorang pembaharu dunia dan juga seorang ketua kepada para mujadid dunia. Pembaharuan yang dimaksudkan adalah dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Dia akan memperbaharui agama islam dengan memansuhkan atau menambah beberapa perkara. Dari segi kehidupan pula dia akan memperbaharui dunia dengan memerintah dunia dan menghapuskan segala sistem politik dan ekonomi yang ada di seluruh dunia. Dia akan menghapuskan segala macam ideologi seperti demokrasi , komunisme dll. Dari segi ekonomi pula dia akan mengeluarkan harta Qarun untuk membiayai pembinaan semula dunia dan menampung keperluan semua umat manusia yang bakal lahir. Ini menjadikan segala keperluan manusia percuma sepanjang 2000 tahun. Manusia tidak perlu bekerja lagi kerana semua kerja yang pernah dilakukan manusia akan dilakukan pula oleh para malaikat maut sehingga tiba hari kiamat ( 2000 tahun lagi ) .


2) Ketua Syurga pula adalah menjadikan beliau pemerintah kesemua 313 tingkat syurga (semua nabi-nabi menghormatinya sedangkan nabi-nabi tersebut bermusuhan antara satu sama lain). Syurga akan berada di bawah perintahnya dan beliau akan mengetuai semua rasul yang ada.

3) Gelaran Raja Dunia pula mejadikannya seorang raja. Raja yang mengetuai seluruh dunia di bawah kerajaan baru setelah menumbangkan seluruh kerajaan di dunia yang sedia ada. Dia akan disembah oleh para pengikutnya seperti mana mereka menyembah tuhan. Dia adalah raja yang adil.


4) Raja Nabi - Nabi, seperti gelaran tersebut menjadikan beliau raja kepada semua nabi-nabi yang pernah lahir dan bakal lahir di dunia.


5) Ketua Parawali Zaman Baharu ; Imam Mahdi membentuk semula wali-wali yang telah terhapus akibat peredaran zaman. Orang-orang baru dijadikan wali dengan memberi mereka kasyaf dan cahaya kewalian serta keramat-keramat lain. Imam Mahdi pula akan mengetuai mereka dalam pengembangan agama baru dan urusan-urusan dunia lain. Zaman ini adalah zaman baru kerana kiamat sepatutnya telah berlaku pada tahun 1998 dan semua manusia masuk neraka tetapi telah dihalangnya olehnya dan beliau telah memanjangkan zaman kepada selama 2000 tahun lagi. Zaman ini adalah zaman imam Mahdi dan dia yang berrkuasa menentukan arah zaman ini.

6) Raja Yang Tidak Berpakaian pula bermaksud bahawa beliau akan berbogel sepanjang masa semasa beliau menjadi raja dunia (100 tahun ) dan di hari kematian para pengikutnya, beliau akan memakai pakaian semula. Tidak berpakaian juga bermaksud bahawa beliau tidak beragama zahir tetapi cuma beragama batin sahaja. Segala amalan zahir bagi sesuatu agama adalah pakaian bagi agama tersebut untuk membezakan satu agama dari agama lain.


7) Raja Kejahatan Dunia pula bermaksud bahawa beliau adalah orang yang paling banyak melakukan kejahatan ke atas manusia. Tiada manusia sejak manusia wujud hingga hari kiamat lebih jahat ( tetapi berdarjat paling tinggi di syurga ) darinya. Ini kerana dia akan membunuh tidak terhingga banyaknya manusia dan merogol sebanyak-banyaknya perempuan ( untuk mengembangkan keturunannya ) sepanjang tempoh 1500 tahun. Akhirnya dunia dipenuhi oleh anak-anaknya.8) Penyelamat Dunia bermaksud bahawa dia telah menyelamatkan dunia dari kiamat. Kiamat datang dalam 3 peringkat / gelombang ( 3 wave ). Yang pertama telah terlepas apabila dia berjaya mengelakkan diri dari dibunuh oleh Dajjal pada tahun 1998 dan secara automatik zaman telah dipanjangkan. Ia juga bermaksud bahawa dia adalah pahlawan keramat penyelamat dunia selama 1000 tahun.


9) Raja Malaikat Maut Nyata bermaksud bahawa dia akan mencabut kebanyakan nyawa manusia ( membunuh ) sepanjang 1500 tahun tersebut sedangkan satu malaikat maut hanya mencabut satu nyawa manusia dalam satu kitaran alam semesta. Imam Mahdi adalah manusia yang paling banyak membunuh dalam sejarah umat manusia. Secara kasarnya tugas malaikat maut telah diambil oleh manusia sedangkan kerja manusia telah diambil oleh malaikat maut pula. Jika malaikat maut mencabut nyawa manusia pada zaman ini maka manusia akan masuk neraka. Oleh itu hanya melalui syahid ( pembunuhan ) sahaja oleh manusia lain barulah manusia boleh masuk syurga.


10) Wali Penongkat Dunia secara jelas memberitahu bahawa imam Mahdi yang menghalang dunia dari kiamat. Jika pada hari ini dia mati maka dunia akan terus kiamat dan semua manusia akan masuk neraka.


Ditulis oleh Mohd Hafez @ Muhammad

mohd hafez said...

TELAH LAHIR IMAM MAHDI DAN MASA DEPAN DUNIA

Kedatangan Imam Mahdi ke dunia adalah untuk menghilangkan semua anutan agama di dunia seperti Kristian, Hindu, Buddha,Yahudi, Sikh serta Islam dan lain - lain. Al-Mahdi walaubagaimanapun akan membenarkan agama islam yang telah diperbaharuinya dan diperbetulkan untuk terus dianuti di dunia sedangkan agama lain semuanya akan dihapuskan. Selama 60 tahun agama Islam Zaman Baharu dikembangkan ke seluruh dunia melalui pengikutnya ( wali quthb dan para mujadid dunia ) di kota parawali. Imam Mahdi mempunyai beberapa nama lain iaitu: Ketua Mujadid Dunia, Ketua Syurga, Penyelamat Dunia, Raja Dunia, Raja Malaikat Maut Nyata, Raja Yang Tidak Berpakaian, Raja Kejahatan Dunia, Raja Nabi - Nabi, Ketua Para Wali Zaman Baru, Wali Penongkat Dunia dan dia adalah wali bertaraf insanul kamil.


NASIB DUNIA AKAN DIUBAH OLEHNYA

Langkah pertama yang akan diambil olehnya untuk mengubah dunia adalah menghapuskan semua bangsa di dunia dan meninggalkan bangsa melayu dan yahudi sahaja. Dia tidak dapat menghapuskan orang yahudi kerana dihalang oleh Dajjal yang sama kuat dari segi kekeramatan dengannya. Dajjal akan menjadi raja orang yahudi dan imam Mahdi akan menjadi raja orang melayu. Dunia akan mengalami proses yang amat dahsyat ketika Imam Mahdi mengubahnya. Dunia akan menjadi kering sekering - keringnya hingga lautan pun tidak berair ( mata air zam-zam di Mekah juga kering ). Orang yang hidup akan mati kelaparan atau diserang wabak penyakit dan yang lain akan dibunuh oleh Al-Mahdi dengan tangannya sendiri. Manusia terpaksa memakan daging manusia, najis-najis, bangkai haiwan, tanah dan meminum air kencing. Sistem ekonomi dan tamadun manusia akan musnah untuk sementara waktu ( zaman peralihan kuasa ) sebelum dibangunkan semula olehnya. Bangsa selain melayu atau yahudi akan dibunuh kerana sebabnya; orang putih dan kulit hitam serta bangsa arab telah pun kufur, orang cina telah diserapi iblis putih, orang indonesia terlalu banyak mengamalkan ilmu hitam serta kufur dan bangsa India telahpun diserapi oleh iblis. Kurang lebih 7 billion manusia di seluruh dunia akan dibunuh oleh Imam Mahdi. Tinggallah bangsa melayu walaupun banyak melakukan dosa di dunia ( walaupun kebanyakannya telah diserapi oleh iblis ), tetapi orang melayu Malaysia telah dipilih untuk membentuk bangsa Melayu Zaman Baru yang akan menguasai dan memenuhi seluruh pelusuk dunia. Bangsa melayu akan menguasai dunia selama 2000 tahun ( sehingga kiamat ). Tetapi untuk memastikan orang melayu tunduk di bawah pemerintahannya dan tidak mengikuti orang kenamaan lain, dia akan membunuh menteri - menteri, orang - orang besar, datuk - datuk dan tan sri - tan sri di Malaysia serta menghapuskan pihak berkuasa yang sedia ada di Malaysia.

Langkah kedua dalam membentuk Kerajaan Seribu Tahun Imam Mahdi ialah membina kota parawali dan membangunkan semula dunia. Kota parawali terdiri daripada bangunan - bangunan yang dibina dari batuan putih syurga dan sebahagian bangunan terapung di udara. Ia adalah kota penuh kekeramatan. Ia adalah pusat pemerintahan dunia dan akan menjadi pusat pengembangan agama islam zaman baru selama 60 tahun sebelum ia diruntuhkan dan penghuninya dibunuh oleh imam Mahdi.Sebagai jasa mereka yang sangat besar kepada Al-Mahdi dan agama serta dunia, semua penduduk kota parawali akan duduk bersamanya ( duduk dalam cahaya ketuhanan / duduk di sisi tuhan ) dengan darjat yang tertinggi, iaitu satu tempat tinggal yang lebih tinggi dari syurga kelak di akhirat iaitu tempat yang hanya diduduki oleh mereka yang berdarjat lebih tinggi daripada nabi - nabi.

Pada masa yang sama di luar kota, iaitu di seluruh pelusuk dunia, pembangunan semula akan dijalankan. Para malaikat maut akan bekerja siang dan malam membina semula dunia yang telah hancur musnah dengan dibantu oleh manusia yang hanya tinggal tidak sampai 10 juta orang. Harta Qarun ( harta sahabat nabi Musa si Qarun yang tenggelam pada zaman nabi Musa ) akan dikeluarkan semula oleh Al Mahdi untuk membangunkan dunia dan diberikan kepada manusia. Harta Qarun hanya cukup untuk membangunkan 3\4 daripada permukaan bumi, yang selebihnya akan dibiayai melalui perbendaharaan jin yang dipunyai oleh adik Imam Mahdi. Bangunan baru dibina untuk tempat tinggal, restoran - restoran dan keperluan - keperluan lain manusia, masjid - masjid baru serta tempat - tempat hiburan dibina. Pada zaman pemerintahan AI Mahdi, semua keperluan manusia seperti tempat tinggal, makanan pakaian dan hiburan adalah percuma. Air, udara dan makanan serta segala sumber lain diperolehi secara langsung dari alam malaikat dan disediakan oleh malaikat yang bekerja dalam bidang masing-masing. Pada zaman itu semua kerja yang biasa dilakukan oleh manusia akan dilakukan oleh malaikat dan manusia hanya akan berhibur atau beribadat sahaja. Bagi yang tekun melakukan ibadat, mereka tidak lagi menghadapi masalah kerana segalanya percuma dan mudah sebab dibantu oleh keramat.

Umat Imam Mahdi terbahagi dua, iaitu mereka yang beragama islam batin sahaja ( iaitu tidak islam di zahir / tidak bersembahyang ) dan mereka yang beragama islam seperti orang islam hari ini yang bersembahyang. Kebanyakan orang islam yang sembahyang akan dapat duduk bersamanya dan yang tidak bersembahyang hanya mendapat syurga sahaja. Di zaman imam Mahdi islam hanya tinggal sembahyang sahaja dan syariat islam yang lain digugurkan.

Kerajaan Imam Mahdi yang diperintah melalui adiknya akan dapat bertahan sehingga 1000 tahun sahaja sebelum musnah akibat peperangan dengan Dajjal ( kerajaan Dajjal juga turut musnah dalam peperangan ini ). Akibat dari peperangan tersebut separuh dari permukaan bumi akan musnah dan penduduknya mati dan tinggal separuh sahaja, tiada siapa lagi yang sanggup untuk membangunkannya lagi. Beberapa ratus tahun kemudian bumi akan diserang oleh Yajuj Majuj dan kemudian Daabatul Ard. Setelah kurang lebih 2000 tahun, imam Mahdi akan dimatikan tuhan bersama pengikutnya yang masih hidup dan dunia akan kiamat kerana dia yang menongkat dunia selama masa tersebut. Semua manusia akan mati sebelum bumi hancur akibat teriakan sangkakala yang pertama, oleh itu tiada sesiapapun yang dapat menyaksikan kehancuran bumi yang amat dahsyat itu (tiada siapa yang akan sanggup melihatnya ) kerana jika mereka mengalami dan menyaksikan kebinasaan kiamat mereka akan menjadi trauma atau gila (kegilaan kiamat).
SEDIKIT TENTANG LATAR BELAKANGNYA

Dalam kitab agama samawi yang lain imam Mahdi diberi nama lain. Dalam agama Buddha ia diberi nama Buddha akhir zaman ( Maetraya ), dalam agama Hindu dia diberi nama Krishna, dalam agama Yahudi dia diberi nama Messiah dan orang cina memanggilnya Ma Sin Sing dan agama – agama lain meramalkan kedatangan penyelamat, tetapi ia merujuk kepada orang yang sama iaitu imam Mahdi. Imam Mahdi telah lahir dan kini telahpun belia. Dia adalah berbangsa melayu dari keturunan nabi Muhammad s.a.w dan tinggal di Malaysia dan bukannnya orang arab atau tinggal di tanah arab. Dia bertutur bahasa Malaysia, makan makanan yang dimakan oleh orang - orang melayu, boleh sakit atau sihat, belajar dan pernah bekerja tetapi kehadirannya tidak disedari kecuali apabila dia memperkenalkan diri ( tetapi ramai yang tidak mempercayai bahawa dia adalah imam Mahdi yang ditunggu - tunggu umat manusia walaupun oleh keluarganya atau saudara mara dan sahabat handai ). Apabila seseorang itu menjadi kasyaf setelah diberi olehnya, maka baharulah mereka mempercayainya dan dapat menerima ajaran batinnya serta menjadi pengikutnya. Pengikutnya kini telah pun ada berbelas ribu orang dari pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia tetapi mereka merahsiakannya. Mereka telah pun berkeramat seperti kasyaf, boleh berjalan melipat bumi, boleh melipat waktu, memakan makanan syurga semasa di dunia, mencabut roh manusia seperti malaikat maut, menghidupkan orang yang telah mati, menghafal semua ajarannya, berjalan hingga ke langit ke tujuh, melihat syurga dan neraka dari dunia, mengeluarkan air dan senjata dari telapak tangan, mengeluarkan api dari tangan dan beberapa keramat yang tidak ada semasa zaman nabi Muhammad s.a.w atau zaman sebelum ini. Perkara yang membezakan Al-Mahdi dari manusia biasa ialah cahaya kenabian yang dibawa olehnya. Cahaya ini adalah cahaya ghaib yang akan menjadikan seseorang itu wali ( islam ) apabila bertemu dengannya. Cahaya ini menjadikannya nabi, walaubagaimanapun dia berdarjat lebih tinggi daripada nabi - nabi yang pernah dilahirkan sebelum ini. Perkara ini tidak pernah difikirkan oleh mana - mana ulama sebelum ini bahawa akan ada seorang manusia yang berdarjat lebih tinggi daripada nabi. Dia adalah manusia yang tidak boleh dibunuh melalui sihir atau secara fizikal. Jika dia terbunuh maka kiamatlah dunia dengan segera. Di dahinya tertulis perkataan Allah dalam tulisan arab yang ditulis dengan cahaya ketuhanan yang hanya dapat dilihat oleh orang yang kasyaf. Jika dia disembah ( seperti sujud kepadanya ) pula kita akan 'nampak tuhan'. Jasadnya dipenuhi cahaya ketuhanan yang ditakuti oleh jin dan iblis.

Apabila kaabah diruntuhkan oleh imam Mahdi kelak, maka dia akan menjadi kiblat. Semua umatnya yang tidak terhingga banyaknya duduk di syurga yang lebih tinggi daripada syurga nabi Muhammad.SEBAHAGIAN KECIL DARIPADA AJARANNYA

1) Ajaran Agamanya:

1) Semua syariat nabi Muhammad dibatalkan kecuali sembahyang lima waktu. Puasa, zakat dan haji dimansuhkan. Sembahyang boleh dilakukan tanpa wuduk ( kerana pada zaman hadapan air sangat kurang ).

2) Hukum hakam agama tidak dikuatkuasakan oleh sesiapapun dan ia menjadi hak individu untuk mengikutinya atau melanggarnya. Agama dilonggarkan.

3) Azan tidak dibenarkan berkumandang lagi. Supaya agama boleh hilang dalam tempoh 1000 tahun.

4) Semua orang yang bersembahyang memakai pakaian putih ( pakaian malaikat ) untuk membezakan mereka dari umatnya yang tidak bersembahyang.

5) Batin redha ( hati yang redha dan bercahaya ) adalah batin islam. Seseorang menjadi kafir apabila batinnya ( hatinya ) menjadi hitam ( kufur ). Hati yang redha, maka seolah-olah tuannya sentiasa bersembahyang (sembahyang batin ) sepanjang waktu walaupun orang itu tidak melakukan sembahyang zahir ( sembahyang lima waktu ).

6) Bersembahyang dengan pakaian yang bersih mendapat pahala yang lebih berbanding dengan pakaian yang kotor. Bersembahyang sahaja sudah dapat pahala walaupun tanpa air sembahyang atau dengan pakaian yang kotor tetapi jika lebih sempurna air sembahyang dan lebih bersih maka pahalanya adalah lebih besar. Bacaan yang tidak berapa baik atau betul di dalam sembahyang tetap mendapat pahala tetapi bacaan yang baik dan betul mendapat lebih banyak pahala. Semua bacaan sembahyang akan di tukar ke bahasa melayu akan mendapat lebih banyak pahala.

7) Jika seseorang itu bukan wali maka dia adalah kafir.

8) Lailahaillallah Muhammadarasulullah adalah merujuk kepada imam Mahdi kerana dialah Allah dan dialah rasul. Lailahaillallah Muhammadarasulullah merujuk kepada imam Mahdi.
9) Zikir yang tertinggi adalah menyebut ‘Ya Hu’ yang bermaksud ‘wahai Dia’, dan Dia yang dimaksudkan adalah tuhan, setiap benda yang bernafas menyebut zikir ini di dalam nafas mereka. Ini menunjukkan bahawa setiap benda yang bernafas sentiasa bezikir walaupun tidak menyebut dengan lidah.

10) Perempuan tidak lagi wajib memakai tudung.

11) Pada zaman ini dan hadapan sembahyang mesti di lakukan secara berjemaah sahaja dan jika seseorang itu tidak mampu melakukannya mereka tidak perlu bersembahyang langsung.

12) Pada zaman hadapan bagi umat yang bersembahyang mereka hanya wajib bersembahyang maghrib sahaja sedangkan sembahyang waktu lain hanya sunat sahaja. Pada zaman hadapan waktu berlalu terlalu cepat hingga tidak sempat melakukan ke lima – lima waktu sembahyang. Semua sembahyang di pendekkan menjadi 2 rakaat sahaja.

13) Perhubungan batin antara seseorang dengan seseorang yang lain sebenarnya adalah persaudaraan syurga di mana orang yang boleh 'terasa' sebenarnya adalah saudaranya di syurga. Yang tidak terasa pula bukan saudaranya di syurga.

14) Dosa adalah api dan pahala adalah cahaya kuning keemasan.

15) Agama yang sebenar adalah agama perasaan. Imam Mahdi adalah agama ( agama berada dalam batinnya ) dan agama perasaan ini tidak disukai oleh iblis dan manusia iblis ( manusia yang beriblis dalam badan mereka ). Agama perasaan adalah salah satu cabang dari kuasa tuhan. Imam Mahdi sebenar – benarnya membawa agama baru.

16) Penderitaan adalah peningkat darjat yang paling berkesan dan darjat seseorang itu meningkat lebih cepat dalam keadaan derita berbanding ibadat. Pada zaman ini orang – orang yang bekerja dengan imam Mahdi mempunyai darjat yang paling tinggi berbanding dengan orang lain.

17) Lebih siksa cara matinya seseorang itu lebih tinggi darjat yang dia dapat. Mati terbakar atau di bakar hidup – hidup adalah mati yang mendapat darjat yang paling tinggi tetapi ia adalah mati yang paling sakit dan paling siksa.

18) Syiah adalah islam keluarga nabi dan sunnah pula adalah islam sahabat nabi. Kedua – dua aliran agama ini berbeza kerana keluarga nabi lebih dekat dengan nabi dan memahami agama islam lebih dari para sahabat nabi tetapi kedua – duanya adalah betul walaupun pada waktu kini banyak yang telah sesat. Walaubagaimanapun agama yang sebenar adalah cahaya kewalian yang diperolehi oleh sahabat nabi dan keluarga nabi dan cahaya kewalian ini telah berpindah kepada umat – umat seterusnya di bawah para sahabat iaitu tabiin dan tabit tabiin hingga ke zaman ini. Malangnya cahaya kewalian yang ditinggalkan oleh nabi Muhammad telah pun lenyap di telan zaman dan orang islam pada hari ini cahaya kewalian mereka telah diganti dengan cahaya iblis putih dan mereka masih manyangka ia adalah cahaya kewalian yang ditinggalkan oleh nabi Muhammad. Dengan kedatangan Imam Mahdi cahaya kewalian baru telah tersebar dan telah di terima oleh banyak orang yang telah berjumpa dengannya. Malangnya ketika datangnya imam Mahdi umat manusia telah di serapi oleh pelbagai iblis hingga imam Mahdi terpaksa membunuh hampir kesemua manusia di muka bumi dan menggantikan mereka dengan keturunan baru manusia kerana ini adalah lebih mudah berbanding untuk membetulkan batin dan menghilangkan iblis dalam kesemua manusia.

19) Imam Mahdi datang menghapuskan kekufuran dengan memberikan cahaya kewalian kepada umat manusia.

20) Imam Mahdi membawa agama baru yang dipanggil Agama Mahdi. Agama yang sebenar adalah agama perasaan dan apabila semakin besar menjadi agama suasana.

21) Pada zaman ini dan hadapan bukanlah banyaknya ibadat atau banyaknya rakaat sembahyang yang mereka buat yang menentukan tingginya darjat dan banyaknya pahala seseorang tetapi berapa banyak mereka mengikuti imam Mahdi yang menentukan kedudukan mereka di akhirat kelak. Pada zaman ini hanya perlu mengikuti imam Mahdi dan bukannya mengikuti agama nenek moyang.

22) Apa gunanya jika imam Mahdi datang dan mengetatkan agama dan menyebabkan semua manusia masuk neraka kerana tidak dapat mengikuti agama yang semakin berat untuk diikuti. Iblis pun boleh memasukkan manusia ke dalam neraka. Oleh itu imam Mahdi datang dan menghapuskan agama agar manusia semuanya masuk syurga.

23) Hanya wali peringkat tinggi sahaja yang wajib sembahyang.


2) Imam Mahdi dan Tuhan :

1) Imam Mahdi adalah tuhan dari segi batin dan apabila kita menyembahnya sama ada dengan hati atau fizikal kita akan nampak tuhan ( cahaya tuhan yang muncul dari bumi dan naik ke langit). Dia juga raja yang berkuasa tuhan.

2) Imam Mahdi adalah raja orang melayu ( Messiah sebenar ) dan Dajjal adalah raja orang yahudi ( Messiah palsu ).

3) Imam Mahdi adalah ketua syurga ( pemerintah syurga ) yang memerintah tingkat syurganya dan juga lain- lain tingkat syurga di samping nabi yang mengetuai umat masing - masing.

4) Tuhan adalah perempuan.

5) Imam Mahdi hidup selama 2000 tahun dan Dajjal pula hidup selama 1000 tahun.

6) Syurga dan neraka umat zaman ini dan hadapan terletak di tangan imam Mahdi.

7) Imam Mahdi adalah tuhan muka bumi dan di sana ada tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta telah meninggalkan muka bumi dan menjadikan imam Mahdi tuhan muka bumi.

8) Anak - anak luar nikah adalah anak tuhan dan imam Mahdi adalah tuhan.

9) Imam Mahdi akan mengeringkan semua air ( air daratan dan air lautan ) di dunia pada tahun 2021 dengan meminumnya dan air tersebut ghaib apabila tiba di perutnya.

10) Manusia akhir zaman ( pada hari ini ) banyak melakukan dosa tetapi darjat mereka tinggi-tinggi.

11) Imam Mahdi telah membebaskan penduduk 1000 neraka ( yang berasal dari 1000 bumi ) yang lepas dengan hanya mengatakan ‘bebaskan mereka’ apabila ditanya tuhan sama ada untuk membebaskan mereka atau tidak.


12) Apabila melihat kekeramatan imam Mahdi seolah-oleh kita melihat kuasa tuhan telah turun ke muka dunia kerana keramatnya tiada tandingan. Antara keramat yang terbesar adalah membelah dua bumi dan keramat peperangan.

13) Di akhirat kelak imam Mahdi menduduki syurga tertinggi sekali diikuti oleh syurga nabi Muhammad dan nabi-nabi lain di bawahnya dan syurga di tingkat bawah sekali adalah syurga nabi Adam bersama umatnya. Syurga di bawah syurga nabi Adam adalah syurga bagi orang yang bunuh diri dan tiada nabi ( tidak diketuai oleh nabi ).

14) Imam Mahdi dirasuk tuhan tetapi orang biasa yang tidak tahu menyangka dia dirasuk syaitan. Hanya wali peringkat tinggi sahaja faham siapa imam Mahdi sebenarnya.

15) Dajjal adalah kemarahan tuhan terhadap manusia manakala imam Mahdi pula adalah kebencian tuhan terhadap manusia.

16) Imam Mahdi berkuasa membunuh sesiapa sahaja yang dikehendakinya tanpa sebarang alasan walaupun orang tersebut belum sampai ajal kerana dia adalah tuhan yang berkuasa mutlak. orang yang tidak mengikut katanya dan perintahnya juga akan dibunuh.
17) Kematian dan pembunuhan adalah permainan baginya.

18) Imam Mahdi memiliki kuasa alam semesta ( kuasa kegelapan tuhan /kuasa hitam tuhan / kuasa hawa nafsu tuhan ). Bukankah alam semesta 99% adalah kegelapan dan hanya sebahagian kecil disinari oleh bintang yang dipanggil matahari dan bintang supernova. kuasa ini adalah kuasa yang terbesar yang pernah diberikan tuhan kepada manusia dan tidak pernah diberikan kepada sesiapapun. Dia juga ada kuasa cahaya alam semesta yang berbentuk titik (bebola) cahaya terletak di belakang hati.

19) Dari jasad imam Mahdi boleh keluar syurga, orang yang ada iblis dalam badan mereka akan terasa panas apabila terkena cahaya syurga tersebut (iblis terasa selesa dalam neraka dan terasa panas apabila berada dalam syurga ). manusia biasa terasa sejuk apabila terkena cahaya syurga yang keluar dari wajah dan badan imam Mahdi.20) Malaikat memanggil imam Mahdi sebagai Allah dan wali quthb mengatakannya dan memberitahu bahawa dirinya adalah imam Mahdi ketika dia tidak mengetahui siapa dirinya.

21) Imam Mahdi menjadi pahlawan keramat penyelamat dunia selama kurang lebih 1000 tahun (100 tahun selepas runtuhnya kota parawali ). Dia adalah pahlawan keramat terkuat pada masa itu.

22) Dalam ramalan orang terdahulu imam Mahdi adalah pemuda tuhan (mereka mentafsirkannya sebagai pemuda yang dihantar tuhan ) tetapi sebenarnya dia adalah tuhan dalam bentuk pemuda.

23) Pemegang panji-panji (orang yang melaksanakan semua tugas /pembantu ) imam Mahdi ialah Syuaib bin Musa.

24) Isterinya yang paling penting ( memegang kuasa keramatnya ) bernama Fazilah binti Hashim. Hanya 3 orang isterinya yang tinggal menemaninya selama 2000 tahun hingga hari kiamat. Yang lain mengikuti orang lain atau dibunuh olehnya.

25) Imam Roslan ( Wak Lan ) adalah ketua kerajaan duduk bersamanya /duduk di sisi tuhan / duduk di alam tuhan. Semua penduduknya akan meningkat darjat sehinggalah mereka 'bersatu dengan tuhan' (mereka tidak wujud, hanya tuhan sahaja yang wujud ).

26) Imam Mahdi hanya mempunyai satu buku catatan sahaja iaitu buku pahala dan segala apa yang dilakukan adalah pahala walaupun membunuh dan merogol.

27) Imam Mahdi adalah tuhan di dalam badan ( suara tuhan muncul dari dalam badan ) dan Fazilah adalah tuhan di luar badan ( Suara tuhan muncul dari luar ).

28) Imam Mahdi akan meratakan bumi hingga tiada gunung atau lurah semasa menjadi gergasi.

29) Imam Mahdi adalah nur muhammad yang menjadi punca segala roh (batin ) manusia di dunia. Oleh itu semua manusia mempunyai perhubungan batin dengannya dan perhubungan yang kuat ini menyebabkan seseorang itu terasa di 'tarik' kepada imam Mahdi. Orang-orang yang nur (roh )nya berpunca dari tangan imam Mahdi akan mempunyai perhubungan batin dengan orang lain yang lahir dari punca yang sama dan tidak ada perhubungan batin dengan orang yang batinnya lahir dari dada atau perut atau kaki nur Muhammad.

30) Wajah imam Mahdi dan Dajjal hampir serupa cuma Dajjal ada satu mata sahaja ( mata kiri) di mana mata kanannya tiada bebola mata. Di dahi imam Mahdi tertulis perrkataan 'Allah' dan di dahi Dajjal tertulis perkataan 'kafir'. kedua-duanya perkataan tersebut tertulis dengan cahaya ketuhanan. Untuk melihat perkataan tersebut perlu keramat kasyaf atau membuka alamnya.

31) Imam Mahdi memiliki pedang yang di beri nama pedang Allah ( Pedang yang terbina dari zat tuhan ) yang jika bilahnya disentuh dengan jari akan menyebabkan lumpuh pada jari tersebut. Ada ketikanya imam Mahdi membunuh dengan menggunakan pedang tersebut dan kematian dengan cara ini adalah kematian yang paling tidak sakit kerana jika leher dipenggal dengan pedang tersebut hanya terasa kebas sebelum mati kerana zat pedang tersebut.

32) Di dalam badan imam Mahdi ada alam tuhan dan suara tuhan adalah berpunca dari alam tersebut.

33) Alam semesta dan bumi dicipta tuhan kerana imam Mahdi.

34) Imam Mahdi datang membawa cahaya dan membetulkan batin manusia.

35) Imam Mahdi adalah tuhan kepada manusia, tuhan kepada jin, tuhan kepada iblis, tuhan kepada syaitan, tuhan kepada malaikat dan tuhan kepada segala hidupan dan tuhan kepada alam semesta.

36) Imam Mahdi adalah raja kepada manusia, raja kepada jin, raja kepada iblis, raja kepada syaitan, raja kepada malaikat dan raja kepada segala hidupan di alam semesta.

37) Tuhan berada antara di antara sesuatu.
38) Imam Mahdi memiliki kedua-dua batin syurga dan batin neraka. Orang lain boleh terasa panas atau sejuk apabila berdekatan dengannya. Syurga dan neraka ada dalam badan manusia.

39) Kerajaan syurga dan kerajaan dunia yang di miliki oleh imam Mahdi adalah yang terbesar sekali dan tiada nabi atau rasul sebelum ini memiliki kerajaan sebesarnya.

40) Imam Mahdi telah pun mati dalam keadaan nyata ( sedar ) sebanyak 7 kali dan mati dalam keadaan tidur sebanyak 11 000 kali. Ketika mati dalam keadaan sedar adalah berasa sakit mati dan ini menyebabkan kekuatan batin atau dalamannya bertambah melebihi manusia lain dan tiada manusia pada ketika ini mempunyai kekuatan batin yang sama atau melebihinya. Ini membolehkan dia membebaskan kuasa keramat dengan tenaga dan kekuatan yang luar biasa.

41) Pahala satu sembahyang imam Mahdi bersamaan dengan pahala 1000 tahun sembahyang seluruh penduduk dunia pada ketika ini.

42) Zat tuhan adalah cahaya dan di selimuti oleh hawa nafsu-Nya. Tuhan, Dia hancur luluh.

43) Manusia ‘lebih tuhan’ daripada malaikat dan malaikat ‘lebih tuhan’ dari jin dan iblis, dan jin dan iblis ‘lebih tuhan’ dari binatang dan tumbuhan.

44) Tiang – tiang cahaya yang diramalkan akan berlaku telah pun turun kepada imam Mahdi dan wali quthb pada tahun 1998. Tiang – tiang cahaya tersebut adalah sebenarnya cahaya kuasa tuhan yang turun bertali dari langit kepada imam Mahdi dan wali quthb yang mengawal tindakan mereka mengikut kehendak tuhan dan ia berlaku hanya beberapa saat sahaja sebelum lenyap.
45) Imam Mahdi adalah pemilik yang haram dan yang halal, oleh itu dia tidak berdosa melakukan perkara yang diharamkan oleh agama atau melakukan kejahatan atau memakan sesuatu yang haram kerana dia adalah tuhan kebaikan dan kejahatan.

46) Imam Mahdi dan semua nabi – nabi zahirnya seperti manusia lain iaitu mempunyai najis dan air kencing berbau busuk, bau badan dan lain – lain lagi tetapi batin bau – bau tersebut adalah wangi ( zahir bau busuk tetapi batin wangi ).

47) Imam Mahdi adalah separuh maksum tetapi Dajjal adalah maksum sepenuhnya. Imam Mahdi boleh bertindak dengan kehendaknya sendiri tetapi Dajjal adalah bertindak dengan sepenuhnya kehendak tuhan (maksum). Nabi Isa juga sepenuhnya maksum kerana semua kehendaknya dan perbuatannya adalah kehendak dan perbuatan tuhan.

48) Imam Mahdi mempunyai batin yang betul, tetapi jika ia menjadi rosak isterinya akan membetulkannya dan jika kedua – duanya rosak, malaikat akan membetulkannnya. Kerosakan berlaku apabila ‘dibuat’ oleh orang yang rosak batinnya. Di awal zaman parawali yang mempunyai batin yang telah dibetulkan melindungi imam Mahdi dari kerosakan batin dan mereka bersama – sama dengannya memperbetulkan batin para tetamu yang datang ke kota parawali. Mereka saling memperbetulkan.

49) Antara nabi-nabi yang mengetuai syurga masing-masing, mereka berrmusuhan antara satu sama lain, tetapi semua nabi-nabi tersebut menghormati imam Mahdi kerana dia telah memasukkan umat mereka yang masuk neraka ke dalam syurga.

50) Imam Mahdi datang membawa syurga ( memasukkan manusia ke dalam syurga ). Dia membawa syurga dalam hatinya dan batinnya.

51) Syuaib bin Musa yang merupakan pemegang panji – panji imam Mahdi pula adalah bergelar ketua mujadid No. 2 kerana dia adalah orang kedua di muka bumi yang banyak membunuh manusia.

52) Dalam hadis nabi Muhammad dan riwayat orang terdahulu yang mengatakan imam Mahdi lahir sebenarnya bukanlah bermaksud lahir dari perut ibu tetapi sebenarnya adalah lahir dari segi batin, batinnya yang sebenar keluar ke alam nyata di dalam tubuh badannya.

53) Syuaib bin Musa adalah lelaki berdarjat tertinggi di syurga dan Fazilah pula adalah perempuan berdarjat tertinggi di syurga. Imam Mahdi walaupun berdarjat tertinggi di syurga tetapi dia adalah bukan manusia tetapi dia adalah tuhan.
54) Imam Mahdi membenarkan / mengesahkan kebenaran semua beratus-ratus agama yang pernah hadir di dunia tetapi akan menghapuskan kesemuanya kemudian. Jika imam Mahdi tidak mengesahkan agama islam maka para wali quthb dan para mujadid dunia tidak akan menolongnya dan jika dia tidak membenarkan ajaran nabi Isa ( kristian ) maka Isa tidak akan menolongnya membunuh Dajjal dan Yajuj Majuj. Ini menerangkan mengapa imam Mahdi boleh membebaskan seluruh penduduk neraka yang berlainan agama dan tidak beragama dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Ini adalah kerana dia membawa semua agama. Umat akan datang yang bersembahyang adalah menyerupai umat nabi Muhammad tetapi tidak sama dan umat yang tidak bersembahyang adalah menyerupai umat kristian tetapi tidak sama. Prinsip agama islam adalah hidup untuk beribadat dan prinsip agama kristian adalah hidup menunggu mati. umat yang bersembahyang adalah beribadat dan yang tidak bersembahyang adalah hidup menunggu maut datang menjemput.

55) Zaman imam Mahdi adalah zaman tambahan ( reserve ) dan boleh kiamat bila – bila masa sahaja. Zaman telah di panjangkan dengan kelahiran imam Mahdi.

56) Imam Mahdi beragama kristian dan juga dialah segala agama yang pernah lahir di dunia. Dialah agama. Dialah raja kepada agama.

57) Imam Mahdi membawa agama Islam Zaman Baharu dan Kristian Zaman Baharu.

58) Syuaib bin Musa adalah tulang belakang imam Mahdi. Tanpanya semua jentera kerajaan imam Mahdi akan lumpuh kerana dialah yang mengarahkan semua para wali menjalankan kerja – kerja dari awal sebelum terbinanya kerajaan imam Mahdi hingga ke akhir hayatnya. Tanpanya para wali tidak mungkin akan mengikuti perintah imam Mahdi dan tiada kerajaan dunia imam Mahdi terwujud.

59) Imam Mahdi mempunyai penglihatan tuhan. Gambar mata di dalam segitiga wang kertas dolar Amerika adalah penglihatan tuhan dan segitiga itu pula adalah kitaran imam Mahdi, para wali quthb dan Dajjal, masing-masing di hujung segitiga tersebut. Bermaksud takdir ketiga-tiganya saling berkait dalam satu kitaran dan tidak boleh terputus.60) Sebahagian malaikat berpendapat bahawa manusia pada zaman ini tidak layak masuk ke syurga, kerana itulah malaikat tersebut telah cuba membunuh imam Mahdi sejak dia kecil lagi sehinggalah ke tahun 1998 agar manusia semuanya masuk neraka. Tetapi sebahagian malaikat yang lain berpendapat sebaliknya dan sentiasa melindungi imam Mahdi dari malaikat yang cuba membunuhnya. Selepas tahun 1998, orang-orang yang telah mendapat ajaran dan keramat darinya juga sebahagian berpendapat imam Mahdi harus di bunuh dan sebahagian lagi mahu dia terus hidup agar dapat menyelamatkan mereka dan manusia lain dari api neraka.

61) Manusia adalah pusat alam semesta dan imam Mahdi adalah pusat / tumpuan manusia dan juga punca kejadian manusia.

62) Pada tahun 2021 semasa menjadi gergasi imam Mahdi hanya dapat berrtahan selama 6 bulan sahaja tanpa makanan dan air yang mencukupi sebelum dia mati lalu jasadnya tumbang ke bumi. Tetapi jasadnya bangkit semula walaupun imam Mahdi sebenarnya telah pun mati dan tidak sedarkan diri lagi. Jasadnya terus berjalan dan membunuh manusia sepertimana yang dilakukannya sebelum dia mati. Apabila telah cukup dua tahun dan bumi telah pun hampir kosong dia akan kembali ke tempat yang akan di bangunkan menjadi kota parawali ( Kg. Bentong) dan jasadnya kembali mengecil seperti asal tetapi kecil sedikt berbanding jasad asalnya.
Apabila dia sedar kembali dia tidak mengenali dirinya atau isterinya atau pun parawali atau sesiapa pun, seperti orang yang baru lahir ke dunia. Dan para pengikutnya akan mengatakan dan memberitahu bahawa dia adalah imam Mahdi buat kali kedua. Kali pertama pengikutnya memberitahu bahawa dia adalah imam Mahdi pada tahun 1998.

63) Imam Roslan akan dimakan dan ditelan oleh imam Mahdi pada penghujung dia menjadi gergasi pada tahun 2023 tetapi badan barunya muncul semula di dunia. Dengan badan baru ini dia berusia 40 tahun ( badan asal berusia 80 tahun ) menjadi lebih muda dan zahir dan batinnya lebih bersih dan secara kasarnya dia adalah lahir semula. Walaubagaimanapun dia masih orang yang sama dengan ingatan yang sama. Dengan kelahiran yang baru ini dia layak bergelar imam Mahdi No. 2.

64) Nama dunia / zahir imam Mahdi adalah Mohd Hafez Bin Abu Bakar tetapi nama batinnya adalah Muhammad Bin Abdullah.


65) Imam Mahdi akan membunuh kesemua banduan, orang gila, orang – orang cacat (OKU) , orang – orang berpenyakit kronik dan penagih dadah agar mereka tidak lagi terseksa. Dia juga akan membunuh bomoh dan orang – orang yang berkawan dengan jin dan iblis jika mereka enggan meninggalkan amalan sesat mereka.

66) Imam Mahdi membawa turun kerajaan syurga ke dunia.

67) Imam Mahdi adalah penyelamat seluruh manusia.

68) Majlis para wali ( para mujadid dunia ) yang menyediakan kerajaan untuk imam Mahdi.

69) Dajjal hanya boleh berkuasa dan menyatukan orang yahudi dan palestin setelah imam Mahdi berkuasa terlebih dahulu. Dajjal akan marah dan memaksa para mujadid dunia supaya mengahwinkan imam Mahdi dan Fazilah. Setelah imam Mahdi berkahwin dan berkuasa barulah Dajjal boleh keluar dan berkuasa ke atas orang yahudi dan palestin.

70) Imam Mahdi akan mengagihkan harta Qarun yang dimilikinya kepada para pengikutnya dan juga kepada manusia yang masih hidup selepas kiamat kecil ( serangan imam Mahdi ke seluruh pelusuk dunia ).

71) Imam Mahdi adalah tuan punya muka bumi ( mulai tahun 1998 ) kerana dialah yang telah menghalang kiamat daripada berlaku. Jika kiamat berlaku pada tahun 1998, seluruh umat manusia akan masuk neraka selama lebih 100 trillion tahun akhirat ( 36.5 quintillion tahun dunia ).

72) Imam Mahdi adalah raja yang teragung dan paling berkuasa dalam sejarah umat manusia, tiada raja yang lebih besar darinya sejak terwujudnya manusia hingga hari kiamat. Dia adalah satu – satunya raja yang menguasai seluruh permukaan bumi.
73) Antara tujuan imam Mahdi menjadi gergasi selain dari membunuh dan mengosongkan dunia ialah untuk memulihkan keadaan batin manusia yang telah rosak. Dengan menjadi gergasi imam Mahdi akan menyebabkan ketakutan yang amat sangat kepada gergasi tersebut dan di tambah dengan keadaan tanpa makanan dan air serta bekalan elektrik manusia akan menjadi insaf dan sedar dari kesesatan batin dan kerosakan batin mereka dan batin mereka akan pulih ditambah dengan menerima cahaya kewalian dari imam Mahdi sendiri. Ketakutan itu adalah ketakutan / takwa kepada Allah.

74) Lailahaillallah di dahului dengan tiada dan kemudian ada. Ini bermaksud bahawa tuhan itu tiada tetapi ada ( zat tuhan tidak wujud tetapi wujud ).

75) ‘Fazilah’ adalah nama tuhan yang ke seratus. Imam Mahdi membawa 99 nama tuhan dan Fazilah ( isterinya ) adalah pelengkap.


3) Harta Qarun :

1) Harta Qarun yang akan dikeluarkan oleh imam Mahdi terdiri daripada longgokan Emas dan permata. Perhiasan diri, perhiasan rumah dan senjata yang diperbuat dari emas, kepingan emas dan wang emas, masjid Qarun yang diperbuat daripada emas dan ada bangunan-bangunan yang diperbuat daripada emas. Banyaknya harta Qarun adalah sejauh mata memandang.

2) Perbendaharaan jin terdiri daripada batu permata dan emas tetapi tidak sama dengan harta Qarun . Jin memperolehinya apabila wali-wali zaman dahulu menunjukkan kekeramatan dengan mengeluarkan perbendaharaan bumi ( alam ghaib ) di bumi dan lautan. Apabila emas dan permata itu muncul dan dapat dilihat, jin-jin akan mencurinya dan mengumpulkannya di alam jin. Ketika imam Mahdi dan pengikutnya mula menguasai alam ghaib pada tahun 1998 dia telah merampas harta tersebut daripada jin. Pada hari ini apabila wali-wali baru yang boleh mengeluarkan perbendaharaan bumi mengeluarkannya, ia juga akan di curi oleh jin tetapi harta tersebut akan terkumpul di tempat perbendaharaan jin imam Mahdi di simpan dan jin-jin tidak dapat mengambilnya. Perbendaharaan jin hanya 1/4 banyaknya dari harta Qarun. Perbendaharaan bumi pula tidak akan habis sehingga hari kiamat.4) Kota Parawali :

1) Nanti ada di antara para mujadid yang menulis Al – Quran baru tetapi seperti Al – Quran sekarang kebanyakan isi kandungannya tidak difahami kecuali oleh orang –orang di awal zaman. Kitab rahsia kota parawali adalah buku yang terpenting yang di tulis oleh wali quthb yang apabila dibaca akan hancur hati agar pembacanya dapat duduk bersamanya.

2) Di dalam kitab rahsia kota parawali yang akan ditulis oleh wali quthb akan mengandungi rahsia kelemahan tubuh imam Mahdi yang membolehkan lawannya menyerang di tempat- tempat lemah tersebut agar boleh membunuhnya.

3) Di hari imam Mahdi memakai pakaian semula dia akan membunuh seluruh para mujadid dunia ( para wali yang bekerja untuknya di kota parawali ) ini di sertai oleh keruntuhan kota parawali kerana keramat para wali yang menahan kota parawali dari runtuh. Bahagian rumah yang terapung akan menghempas ke bahagian rumah di atas tanah dan memusnahkannya.

4) Masjid Qarun yang diperbuat dari emas akan dikeluarkan dari bumi (yang berada di alam ghaib ) dan diletakkan di kota parawali. Tetapi tiada parawali yang bersembahyang di dalamnya kerana ia lebih menyerupai kuil dengan banyak loceng – loceng.

5) Di kota parawali selain rumah penduduknya ada juga pusat pelacuran , pusat perjudian dan juga bar. Bangunan – bangunan untuk kegiatan maksiat ini ada gunanya. Para tetamu yang datang adalah dengan keadaan batin yang rosak dan tidak betul dan penuh dengan hijab. Hijab adalah keinginan yang belum tercapai dan kehairanan. Ada tetamu yang datang mempunyai keinginan yang amat sangat untuk berjudi atau merasa arak dan mencuba pelacur ( walaupun pelacur tetapi mereka adalah wali perempuan berdarjat tinggi yang telah di pilih oleh imam Mahdi dan mereka juga terlindung dari penyakit kelamin ). Jadi di kota parawali di sediakan kemudahan ini agar keinginan mereka boleh tercapai dan hijab mereka terurai kerana orang yang merasa sekali akan berasa tidak hairan lagi. Selepas itu mereka akan di beri ajaran baru dan di perbetulkan batin mereka. Kota parawali adalah lengkap dengan segala – segalanya begitu juga dengan semua bandar – bandar baru yang bakal di bina di seluruh dunia kelak.

6) Kota parawali akan dibina oleh para malaikat maut. Ia adalah kota yang baru dan bukannya kota yang pernah di bina oleh umat terdahulu di zaman yang lepas.

7) Di kota parawali penduduknya hanya menjalankan pernikahan bagi sesuatu perkhwinan dan tiada persandingan.


5) Zaman Baharu :

1) Nabi Isa telah turun ke dunia setelah 2 hari akhirat ( 2000 tahun dunia ) berada di langit. Beliau turun ke dunia pada tahun 1996. Orang - orang yang melihat dia turun mengatakan dia adalah ahli silap mata apabila dia berjalan di udara ketika turun ke dunia dan tidak mempercayai bahawa dia adalah Isa ( Jesus ), nabi kepada orang-orang kristian. Wajah nabi Isa sedikit kehitaman kerana dia telah bekerja menyerap kekufuran umatnya 2000 tahun dahulu ketika dia diutus kepada orang-orang yahudi. Isa akan dibunuh oleh imam Mahdi kira-kira 500 tahun sebelum kiamat. Jika kerajaan imam Mahdi gagal dan dunia mengalami kiamat sebelum waktu yang sepatutnya, nabi Isa juga akan masuk neraka.

2) Walaupun orang melayu terus hidup di dunia tetapi mereka yang berada di awal zaman dan telah rosak batin mereka ( kecuali yang boleh dipulihkan ) atau telah diserapi iblis tetap akan dibunuh oleh imam Mahdi begitu juga dengan orang-orang yang boleh menganggu pemerintahan imam Mahdi juga akan dibunuh.

3) Manusia pada zaman baru mempunyai umur yang panjang, ada yang hidup selama 200 tahun, 300 tahun, 600 tahun dan 1000 tahun.

4) Imam Mahdi akan membunuh semua golongan gay dan lesbian yang muncul di setiap zaman dari semasa ke semasa. Apabila wabak gay dan lesbian merebak di kalangan penduduk di sesebuah bandar pada sesuatu ketika, dia akan membunuh seluruh penduduk bandar tersebut. Kerana punca gejala ini ialah iblis dan pemikiran iblis. Kalau dilihat betul-betul ada iblis di dalam badan setiap gay dan lesbian.

5) Pada zaman baru kerajaan imam Mahdi dilengkapi dengan segala keperluan asas dan kemudahan – kemudahan sosial serta kemudahan – kemudahan hiburan tetapi hanya dua kemudahan sahaja yang tiada pada zaman hadapan iaitu kemudahan pendidikan dan perubatan. Langsung tiada sekolah atau hospital pada zaman pemerintahannya. Jika seseorang itu sakit maka mereka hanya bergantung kepada makanan berzat pada masa itu untuk pulih ataupun mati kerana sakit tersebut. Jika mereka mempunyai banyak wang maka mereka boleh pergi ke negara yahudi untuk berubat kerana kos perubatan pada ketika itu mencecah berjuta - juta ringgit. Hanya di negara yahudi sahaja ada hospital dan kemudahan perubatan.

6) Pada suatu ketika di zaman baru berlaku peperangan besar - besaran (menggunakan kuasa keramat dan senjata api ) antara orang-orang yang akan duduk bersamanya dan orang – orang yang akan menduduki syurga yang menyebabkan keadaan tidak aman dan ketakutan kepada manusia ketika itu, lalu imam Mahdi datang dan membunuh kesemua kedua – dua belah pihak yang berperang, maka terhentilah peperangan itu lalu keadaan menjadi aman semula. Ini adalah kerana orang yang akan duduk bersamanya mempunyai perasaan bermusuhan dan benci semulajadi dengan orang-orang yang akan menduduki syurga. Pada ketika ini hanya tiga orang sahaja orang yang akan menduduki syurga iaitu imam Mahdi, isterinya yang pertama dan pembantunya sedangkan seluruh umat manusia pada ketika ini akan duduk bersamanya. Sebab itulah penduduk dunia pada ketika ini mempunyai perasaan benci ( kebencian tuhan ) dan memusuhi imam Mahdi, kerana tidak sama tempat di akhirat kelak.
7) Pada masa hadapan semua perempuan akan mati selepas bersalin. Mana-mana perempuan yang mengandung anak-anak tuhan akan mati selepas bersalin dan anak-anak tersebut akan diambil oleh malaikat dan dibawa ke pusat asuhan kanak-kanak yang bertebaran di seluruh pelusuk dunia dan dibela oleh malaikat sehingga mereka boleh berdikari.

8) Perempuan yang bermimpi berjumpa imam Mahdi ( tetapi di dalam mimpi tersebut dia memperkenalkan diri sebagai ketua mujadid ) dan bersetubuh dengannya akan mengandung dan biasanya akan melahirkan seorang anak dan anak – anak yang lahir ini di panggil anak- anak imam Mahdi. Dan perempuan yang di rogol atau bersetubuh secara nyata dan sedar dengan imam Mahdi akan mengandung akan kembar ( 3 hingga 10 orang ) dan anak- anak ini akan dipanggil anak-anak ketua mujadid. Kedua – dua jenis anak ini dipanggil anak- anak tuhan atau anak –anak keramat.

9) Bermula dari imam Mahdi menjadi gergasi pada tahun 2021, semua orang yang mati tidak mempunyai kubur kerana apabila seseorang itu mati jasad mereka akan segera ghaib kerana diambil malaikat.10) Untuk seseorang menjadi pahlawan keramat mereka perlu menerima keramat pertempuran dari orang yang telah menjadi pahlawan keramat. Mereka mungkin menjadi lebih kuat atau lebih lemah dari pahlawan keramat yang memberi mereka keramat pertempuran tersebut. Lebih hebat kekuatan dalaman atau batin seseorang maka lebih hebatlah kuasa keramat yang dapat dibebaskan oleh mereka. Apabila mereka telah menjadi pahlawan keramat, kain mantel akan tumbuh di belakang badan mereka. Kehebatan kain mantel ini menggambarkan kehebatan dan kekuatan pahlawan keramat tersebut. Kain ini juga adalah perangkap maut kepada pahlawan keramat yang memilikinya kerana ia akan mendedahkan diri mereka kepada cabaran pahlawan keramat lain dan menyebabkan mereka sering terlibat dalam pertempuran hinggalah mereka terbunuh. Jika mereka tidak membunuh, mereka pula akan terbunuh. Hanya yang terkuat akan terus hidup. Ada pahlawan keramat yang boleh menyerap kekuatan dalaman dan keramat kepunyaan rakan atau lawan mereka yang telah terbunuh sebelum jasad tersebut ghaib dan mereka menjadi semakin kuat.

11) Kalendar manusia akan diubah di mana tahun 2026 dikira sebagai tahun pertama semula dan dunia akan bertahan selama 2000 tahun lagi dikira dari tahun pertama tersebut sebelum kiamat.

12) Pada zaman ini manusia bekerja untuk mencari rezeki tetapi ini tidak dilakukan oleh manusia pada zaman hadapan. Pekerjaan yang seseorang itu lakukan adalah satu ibadat yang memberikan dan meningkatkan darjat yang tinggi dan mendapat pahala yang besar. Kerana pekerjaan juga mendatangkan siksa batin kepada seseorang yang bekerja, kerana jika boleh manusia semua hanya mahu bersenang – senang sahaja tanpa melakukan apa - apa.

13) Rokok diharamkan terus pada zaman hadapan kerana ia adalah punca segala penyakit. Pada zaman hadapan imam Mahdi akan memusnahkan semua kilang rokok yang ada di dunia. Tetapi di negara yahudi rokok masih ada. Arak pula di haruskan meminumnya asalkan tidak sampai mabuk, jika mabuk hukumnya adalah haram.


14) Pada zaman hadapan tiada lagi perkahwinan, lelaki bebas mengikut mana – mana perempuan yang disukai dan perempuan juga boleh mengikut mana – mana lelaki yang di sukai dan bebas tinggal bersama. Lelaki boleh mempunyai sebanyak mana perempuan yang di kehendaki dan dia ‘mampu’. Perempuan juga bebas bertukar – tukar lelaki jika sudah jemu atau mencari lelaki yang lebih hebat / ‘hebat’ lagi.

15) Manusia akan datang mempunyai budaya yang berlainan dari zaman sekarang. Mereka adalah Melayu Zaman Baru dan budaya mereka tidak sama dengan melayu zaman ini, boleh dikatakan mereka adalah satu bangsa baru.


16) Anak – anak keramat yang bergelar anak – anak imam Mahdi sentiasa membawa pedang ke mana – mana sahaja mereka pergi sehingga orang lain menganggap mereka kolot atau kurang siuman. Mereka memperolehi pedang tersebut ketika mereka lahir, pedang tersebut muncul bersama kelahiran mereka ke dunia. Mereka menantikan bapa mereka menyeru mereka untuk berperang di peperangan terbesar dalam sejarah muka bumi iaitu peperangan dengan Dajjal. Ada di antara mereka membunuh diri kerana tidak tahan dengan ejekan dan tekanan yang mereka hadapai dari orang di sekeliling mereka kerana sentiasa membawa pedang.

17) Pada masa ini dan zaman akan datang perempuan yang sebenarnya ' memakai ' lelaki.

18) Kelak masa akan berjalan semakin cepat hingga 500 tahun sebelum kiamat terasa seperti 50 tahun sekarang sahaja. Satu hari seperti sejam sekarang.

19) Ada pada suatu zaman di mana lelaki atau perempuan sukar dibezakan kerana kedua-duanya kelihatan serupa sahaja dan setelah beberapa ketika lelaki dan perempuan kembali berbeza.

20) Ada pada suatu ketika perempuan lebih ramai dari lelaki di mana nisbah lelaki kepada perempuan ialah 1 : 50, di mana lelaki sangat sukar di temui. Perkara ini berlaku bukanlah berterusan tetapi hanya berlaku kurang dari 100 tahun, kemudian nisbah lelaki dan perempuan kembali hampir sama.


21) Di zaman pemerintahan imam Mahdi, malaikat maut tidak lagi mencabut nyawa manusia, oleh itu untuk manusia masuk syurga, manusia perlu mati terbunuh dalam kemalangan, bencana alam, terkena penyakit atau dibunuh. Hanya melalui pembunuhan sahaja manusia boleh masuk syurga. Jika malaikat maut mencabut nyawa, manusia akan masuk neraka. Oleh itu hanya apabila nyawa dicabut tuhan ( syahid ), barulah manusia akan masuk syurga.

22) Pada zaman baru ( zaman hadapan ) setelah beratus tahun hidup dalam kemewahan dan kepercumaan, manusia zaman hadapan mulai merasa bosan dan mereka mula tertanya – tanya siapakah ibu bapa mereka kerana mereka semua tidak tahu siapakah ibu dan bapa mereka. Pemikiran ‘siapa ibu bapa kita’ semakin besar dan hingga seolah – olah menjadi satu ideologi pada ketika itu hinggalah imam Mahdi berkata kepada seluruh penduduk dunia bahawa dialah bapa mereka dan ibu mereka telah mati. Penduduk dunia ketika itu terkejut dan menjadi tidak hairan lagi dan mereka tidak lagi memikirkan perkara tersebut dan ideologi tersebut hilang.

23) Imam Mahdi adalah ketua syurga, dan kerjanya adalah memasukkan manusia ke dalam syurga sesuai dengan gelarannya. Untuk masuk syurga manusia perlu mati dan cara paling cepat dan berkesan untuk mematikan manusia adalah melalui pembunuhan. Mati di tangan imam Mahdi adalah pintu syurga. Tuhan telah memberikan kuasa tuhan ( membunuh ) ini kepada imam Mahdi agar lebih ramai manusia boleh masuk syurga. Tetapi manusia telah tersalah faham kerana imam Mahdi membunuh orang – orang tersayang mereka dan mereka berdendam dengannnya dan ini menyebabkan pergolakan dunia yang berpanjangan selama hampir 1000 tahun. Imam Mahdi sentiasa diburu oleh orang yang berdendam dengannya dan mereka cuba membunuhnya.

24) Pada satu ketika di zaman baru ada orang – orang yang telah berdamping dengan jin dan iblis semula dan mereka menggunakan tenaga jin dan iblis untuk menjadi pahlawan bentuk baru. Mereka sebenarnya telah sesat kembali kerana berkawan dengan jin dan iblis dan jin dan iblis tersebut mengajar mereka sihir. Mereka membunuh ramai pahlawan keramat pada masa itu dan menyebabkan ketakutan pada manusia ketika itu. Lalu Imam Mahdi datang dan memburu dan membunuh mereka semua.25) Tentera imam Mahdi adalah terdiri dari anak – anak keramat yang bergelar anak – anak imam Mahdi. Tentera inilah yang akan berperang dengan Dajjal dan tenteranya 1000 tahun lagi.
Tentera Dajjal terdiri daripada orang – orang yahudi.

26) Pada satu waktu apabila imam Mahdi meninggalkan isterinya yang memegang keramatnya dan mengikuti perempuan lain dalam jangka waktu yang agak lama dan ini menyebabkannya dia tidak boleh menggunakan keramat dan berhenti membunuh manusia, telah berlaku kekurangan makanan kerana umat manusia semakin ramai sebab lebih ramai manusia yang lahir. Ini adalah kerana rezeki manusia ada catuannya. Krisis makanan yang berlaku menyebabkan imam Mahdi kembali kepada isterinya dan kemudiaanya membunuh lebihan manusia agar keadaan kembali pulih dari ketegangan akibat kekurangan makanan.

27) Umat manusia zaman baru jauh lebih lawa dan cantik daripada umat manusia pada hari ini dengan wajah melayu pan - asian dan mempunyai susuk tubuh yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang kulit putih pada zaman sekarang akibat makanan yang baik dan berkhasiat yang disediakan oleh malaikat.

28) Habil dan Qabil adalah anak nabi Adam. Qabil berkulit cerah manakala Habil pula berkulit hitam. Nabi Adam ingin menjodohkan Habil dengan adik kembar Qabil yang juga berkulit putih dan cantik. Qabil tidak bersetuju dan membunuh Habil. Peristiwa ini penting dalam menentukan warna kulit umat manusia. Jika Qabil tidak membunuh Habil maka dunia sekarang akan mempunyai lebih ramai manusia berkulit hitam. Perkara ini tidak disukai oleh imam Mahdi kerana dia akan membunuh kesemua manusia berkulit gelap walaupun mereka adalah orang melayu. Orang melayu yang berkulit gelap akan di bunuh kesemuanya oleh imam Mahdi kerana dia mahu manusia zaman hadapan semuanya berkulit cerah dan cantik – cantik kerana orang yang berkulit hitam mudah menjadi kufur kerana rendah diri kerana kulit mereka yang gelap atau kerana dipandang rendah oleh orang lain yang berkulit lebih cerah.


29) Pada zaman ini manusia membincangkan split personality ( 2 watak ). Sebenarnya ini terhasil daripada batin manusia yang berlapis – lapis. Ada orang mempunyai satu sahaja batin, ada yang mempunyai 2 lapis batin 3,5 dan yang paling tinggi 7 lapis batin. Tiada manusia mempunyai lebih daripada 7 lapis batin. Lebih banyak lapis maka lebih tinggi darjat seseorang itu di akhirat. Semua nabi – nabi dan rasul – rasul mempunyai 7 lapis batin, lapisan batin yang banyak ini membolehkan mereka menampung cahaya kenabian yang mereka bawa. Manusia biasa hanya mempunyai paling tinggi 5 lapis batin. Selain lapisan semulajadi manusia ini ada juga batin lain yang memasuki badan manusia semasa berada di dunia iaitu iblis. Iblis ini masuk apabila manusia mengamalkan ayat – ayat atau ilmu untuk cantik, kuat , kebal dan sebagainya sama ada ilmu putih atau ilmu hitam. Batin – batin yang banyak ini memberikan watak yang berbeza sedikit kepada seseorang itu. Ia boleh bertukar dengan cepat dan kesannya boleh jadi jelas atau tidak menampakkan apa – apa perbezaan. Seseorang itu mungkin nampak biasa sahaja. Lapisan batin iblis ini tidak menambahkan darjat seseorang tetapi menyesatkan batin dirinya dan batin orang di sekelilingnya. Lapisan syaitan pula adalah semulajadi sejak lahir berada dalam badan manusia zaman ini. Lapisan syaitan ini adalah untuk menyeksa orang tersebut. Sebab itu orang zaman ini darjatnya tinggi – tinggi kerana sentiasa terseksa dengan kehendak syaitan dalam badannya sendiri dan terpaksa berlawan dengannya.

30) Apabila lautan telah kering saiz daratan yang boleh dibina dengan bangunan untuk kegunaan manusia akan bertambah, secara tidak langsung imam Mahdi telah mencipta dan menambah tanah daratan. Pada zaman hadapan tiada lagi kegiatan pertanian atau perniagaan kerana semuanya barangan percuma diperolehi dari alam malaikat.

31) Imam Mahdi akan meruntuhkan semua monumen dan tempat - tempat sejarah agar penduduk dunia pada masa akan datang tidak tahu tentang betapa tuanya umur dunia dan mereka melupakan tentang kedatangan kiamat. Imam Mahdi mahu menjadikan dunia baru oleh itu kesan – kesan sejarah perlu dihapuskan. Dia juga akan merobohkan bangunan – bangunan dan monumen yang mengingatkan mannusia tentang zaman moden.

32) Di zaman baharu manusia yang mati boleh balik semula ke dunia dari syurga samada untuk meningkatkan darjat lagi atau menambah kekuatan batin ( bagi pahlawan keramat ). Tetapi ramai yang tidak pulang ke dunia kerana takutkan sakit mati. Tetapi orang yang di bunuh oleh imam Mahdi sendiri tidak boleh pulang ke dunia.

33) Imam Mahdi akan merobohkan kaabah, masjid – masjid, kuil, tokong, gereja dan lain – lain tempat sembahan manuisa. Dan kemudian akan membina hanya masjid dalam bentuk baharu.6) Bumi dan Alam Semesta :

1) Bumi telah 10, 000 kali kiamat, dan bumi yang kita duduki sekarang adalah bumi yang ke
10 001 , dan akan kiamat 2000 tahun lagi. 9 000 kali bumi penduduknya masuk syurga dan 1000 kali bumi telah mati ( kiamat ) sesat dan semua penduduknya telah masuk neraka iaitu 1000 kali bumi telah kiamat pada tahun 1998 ( mati sesat ) dan 9000 kali bumi telah kiamat pada tahun 4000 (bumi yang berjaya ).

2) Ada tujuh planet bumi ( 7 lapis bumi ) di alam semesta dan setiap bumi adalah replika antara satu sama lain dan kejadian di setiap bumi adalah sama antara satu sama lain. Maksudnya ada 7 kaabah, 7 imam Mahdi dan 7 setiap benda dan setiap manusia masing-masing di bumi masing-masing. Malangnya tiada kapal angkasa atau roket yang mampu pergi ke bumi lain kerana di halang oleh kuasa kegelapan tuhan ( kuasa hawa nafsu tuhan ) kerana tidak akan sampai walau selama manapun ia terbang di angkasa. Langit juga ada 7 lapis dan ia adalah berwarna berbeza antara satu sama lain. Langit pertama adalah paling bawah dan langit ke tujuh adalah paling atas.

3) Umur alam semesta adalah 10 bilion tahun akhirat ( 365 trillion tahun dunia ). Dan bumi dihuni manusia sejak 10 000 tahun dahulu sahaja. Bumi telah pun tua sejak mula-mula diduduki manusia pertama iaitu Adam dan Hawa. Bumi perlu melalui proses yang panjang sebelum sesuai untuk diduduki manusia.

4) Bumi berputar semakin laju dan menyebabkan hari semakin pendek waktunya sebelum tiba-tiba berhenti berputar. 3 hari 3 malam diperlukan untuk bumi berhenti berputar dan berputar semula dari timur ke barat (putaran menyongsang ) menyongsang dari arah putaran sekarang. Dan apabila matahari terbit dari sebelah barat di seluruh dunia, bumi akan bila-bila masa sahaja kiamat.7) Dajjal :

1) Dajal juga akan masuk syurga bersama umat yang lain tetapi penduduk syurga tidak menyukai Dajjal kerana dia hampir sahaja menyebabkan semua manusia masuk ke dalam neraka. Dajjal akhirnya dapat duduk bersamanya juga.

2) Baitul Maqdis ( Israel ) adalah Zion yang disebut-sebut dalam kitab yahudi kerana inilah satu-satunya tempat yang selamat dari kiamat kecil (ketika imam Mahdi menyerang untuk menakluki seluruh pelusuk dunia ), kerana itulah orang yahudi merebut tempat tersebut dan menggelar diri mereka kerajaan zionis. Ketika imam Mahdi menyerang inilah semua orang palestin akan mengikuti dan berbaik dengan orang yahudi. Mereka menyangka imam Mahdi adalah Dajjal dan menyangka Dajjal adalah Messiah yang disebut dalam kitab yahudi yang akan menyelamatkan mereka. Ini menamatkan perang antara yahudi dan palestin yang berlarutan sejak 5000 tahun dahulu. Dajjal membentangkan bendera israel ketika menghalang imam Mahdi dari menyerang. Ini dapat dilihat oleh orang israel dan palestin dan orang palestin terus mengikuti orang Israel dan menganggap orang israel benar dan Dajjal ( raja yahudi )adalah penyelamat mereka. Itulah antara yang di panggil sebagai fitnah akhir zaman atau fitnah Dajjal.

3) Nostradamus ( nabi orang Peranchis yang lahir pada kurun ke – 14 ) mengatakan Dajjal adalah raja yang tidak berpakaian, tetapi raja yang tidak berpakaian itu adalah imam Mahdi. Nostradamus adalah orang Peranchis berketurunan yahudi, maka dia mengatakan orang lain adalah Dajjal. Orang yahudi pula mengatakan Messiah adalah raja mereka tetapi orang arab ( nabi Muhammad ) mengatakan bahawa itu adalah Dajjal. Ini adalah masalah pandangan yang berbeza antara nabi – nabi yang berbeza bangsanya.

4) Dajjal adalah lelaki, bermata satu ( mata kiri ) dan mata kanan tiada bebola mata, berbangsa yahudi kelahiran Amerika, di dahinya tertulis perkataan ‘ kafir’ dalam tulisan arab tertulis dengan cahaya ketuhanan dan hanya boleh dilihat oleh orang yang kasyaf, wajahnya mirip wajah imam Mahdi dan sederhana tinggi badannya, mempunyai keramat serta maksum, dia adalah raja yahudi yang dipanggil Messiah.


5) Dajjal memiliki karung yang dipanggil karung keramat yang boleh menyimpan tidak terhingga banyaknya benda di dalamnya tanpa menjadi rosak atau terjejas sifatya. Jika makanan disimpan di dalamnya ia tidak menjadi busuk. Karung tersebut tidak dipengaruhi masa dan apa saja yang di simpan di dalamnya akan kekal hingga hari kiamat. Karung keramat ini digunakan oleh Dajjal untuk menyimpan kepala orang yang dikenali oleh imam Mahdi setelah dipenggal. Ada kepala saudara – mara dan sahabat imam Mahdi yang dicuri oleh Dajjal disimpan di dalamnya. Ketika hampir peperangan dengan imam Mahdi Dajjal akan memenggal leher orang yahudi dan menggantikan kepala mereka dengan kepala saudara – mara dan sahabat imam Mahdi. Dan helah ini digunakan oleh Dajjal untuk mengalahkan imam Mahdi dalam peperangan kerana imam mahdi menyangka mereka adalah orang yang dikenalinya dan tidak sanggup untuk membunuh mereka.8) Syurga, Duduk Bersamanya dan Neraka :

1) Duduk bersamanya adalah tempat tertinggi di akhirat untuk manusia. Ia adalah alam tuhan dan di sisi tuhan di mana latar belakangnya adalah tuhan yang maha besar. Allah hu Akbar adalah bermaksud bahawa tuhan itu maha besar saiznya ( lebih besar dari alam semesta dan lebih besar lagi ). Duduk bersamanya di limpahi dengan cahaya ketuhanan yang hancur luluh kerana itulah hanya orang yang hancur hatinya layak menduduki di sisi tuhan kerana zat tuhan juga hancur luluh.

2) Syarat untuk menyertai kerajaan duduk bersamanya adalah darjat cukup tinggi dan mesti hancur hati.

3) Di syurga tiada waktu malam, hanya ada siang sahaja. Penduduk syurga tahu bahawa satu hari telah berlalu melalui perasaan mereka. Semakin lama umur syurga semakin panjang harinya. Hari esok adalah lebih panjang daripada hari ini. Hingga pada suatu ketika satu harinya adalah bersamaan 1000 tahun hari awalnya.

4) Sesetengah pembesar dan penduduk duduk bersamanya walaupun memusuhi imam Mahdi, mereka semasa di sana kerap turun ke syurga bertemu dengan imam Mahdi agar tempat tinggal mereka meningkat darjatnya dan menjadi lebih nkmat. Ini adalah kerana mereka tidak berpuas hati dengan darjat tempat tinggal mereka dan mahu lebih tinggi lagi. Ketika bertemu dengannya walaupun dimarahi atau dimaki oleh imam Mahdi mereka tetap mengulangi bertemu dengannnya kerana semakin banyak dan semakin teruk dimarahi atau dimaki semakin tinggi darjat mereka dan darjat serta nikmat tempat tinggal mereka.

5) Penduduk syurga dan duduk bersamanya tidak merasa letih atau penat walaupun mereka tidak pernah tidur semasa di sana.

6) Syurga, neraka dan alam semesta adalah berpunca dari batin imam Mahdi ( nur Muhammad). Tercipta dari cahaya yang terpancar keluar (setitis peluh cahaya ) dari nur Muhammad.

7) Penduduk syurga semuanya berbogel. Ada penduduk syurga semasa di dunia dia adalah lelaki tetapi di syurga dia adalah perempuan, dan ada penduduk syurga semasa di dunia dia adalah perempuan tetapi di sana dia menjadi lelaki tetapi ada juga yang masih sama seperti di dunia jika di dunia dia adalah lelaki di syurga dia masih suka menjadi lelaki dan jika di dunia dia adalah perempuan di syurga dia masih perempuan. Penduduk syurga boleh menukar jantina mereka sesuka hati mereka mengikut kecenderungan mereka dan kehendak mereka sendiri. Berbogel menambah nikmat batin.

8) Di syurga kemaluan perempuan adalah berbau wangi tetapi di dunia ianya berbau busuk.

9) Di padang mahsyar penuh dengan kerisauan, kebimbangan, keadaan yang sangat berat sehingga ada orang yang menggigit jari sehingga memakan tangan mereka hingga ke paras lengan tanpa menyedarinya dan tanpa merasa sakit kerana terlalu risau. Bagi ahli syurga mereka juga terasa berat tetapi mujurlah mereka dapat menggunakan perlindungan iaitu alam malaikat. Apabila seseorang itu mati mereka akan terus berada di lubang-lubang neraka atau taman syurga, tetapi apabila kiamat berlaku mereka semua orang yang telah lama mati sebelum kiamat di tarik keluar dari syurga dan neraka dan di bawa ke padang mahsyar. Keadaan di mahsyar adalah lebih berat dari keadaan neraka.


10) Semua jin dan iblis akan masuk neraka termasuk nabi jin iaitu khiddir. Tiada jin yang masuk syurga kerana asal jin adalah api maka kembalilah mereka ke dalam api. Jin tidak berasa panas malahan berasa selesa di dalam neraka kerana mereka juga diperbuat daripada api. Begitu juga dengan iblis walaupun berasal dari malaikat yang diperbuat daripada cahaya mereka juga tidak berasa panas dalam neraka malahan berasa selesa.


11) Imam Mahdi menunggang kuda semasa di padang mashyar sedangkan semua nabi lain hanya berjalan kaki sahaja begitu juga dengan semua manusia lain mereka hanya berjalan kaki sahaja. Ada orang semasa di padang mahsyar mereka ditenggelami peluh sehingga paras hidung dan ada pula ditenggelami dengan nanah. Hanya diri mereka sahaja ditenggelami peluh atau nanah yang hanya berada di sekeliling mereka dan tidak terkena pada orang lain dan peluh atau nanah tersebut sentiasa mengikuti mereka. Setelah hisab dan semua ahli syurga telah masuk syurga dan setiap ahli neraka telah masuk neraka, imam Mahdi turut masuk ke dalam neraka selama 2 hari (2000 tahun dunia dan terasa seperti 2000 tahun ketika berada di dalam neraka) untuk memberi syafaat kepada ahli neraka dan imam Mahdi juga terasa panasnya neraka tanpa apa-apa perlindugan dari api neraka. Ini adalah kerana imam Mahdi yang memgambil neraka mereka.

12) Di mahsyar nanti ada segerombolan besar manusia ( ahli syurga dan duduk bersamanya ) yang di ketuai oleh imam Mahdi akan berjalan mencari – cari nabi Muhammad agar perbicaraan mahsyar boleh di mulakan. Tetapi mereka tidak bertemu dengan nabi Muhammad sebaliknya bertemu dengan nabi – nabi lain dahulu serama 312 orang. Akhirnya kali yang ke 313 barulah mereka bertemu nabi Muhammad dan memintanya berdoa agar perbicaraan mahsyar boleh dimulakan. Tanpa doa nabi Muhammad perhitungan tidak boleh dimulakan dan tanpa bertemu dengan nabi – nabi lain nabi Muhammad tidak akan ditemui. Sambil mencari nabi Muhammad, imam Mahdi akan memberi syafaat kepada ahli neraka yang berlegar – legar di mahsyar dan membawanya ke dalam perlindungan ( alam malaikat ) dari azab dan beratnya keadaan di mahsyar tetapi ada hadnya dan tidak semua ahli neraka boleh diselamatkan ketika di mahsyar. Setelah perbicaraan mahsyar selesai dan ahli syurga telah masuk syurga. Imam Mahdi tanpa memasuki syurga akan di turunkan ke dalam neraka selama 2 hari akhirat (2000 tahun dunia). Semasa di dalam neraka dia akan memberi syafaat kepada penduduk neraka hingga jumlah yang tertentu sahaja. Semasa di dalam neraka imam Mahdi juga terbakar dan merasa panasnya neraka kerana dialah yang mengambil siksa neraka dari orang – orang yang diselamatkannya, sehingga 2 hari akhirat barulah dia masuk ke dalam syurga dan di sambut oleh seluruh penduduk syurga.

13) Selama 1500 tahun dari sekarang semua umat manusia akan masuk syurga atau duduk bersamanya kecuali manusia yang hidup 500 tahun sebelum kiamat di mana mereka akan masuk neraka. Walaubagaimanapun manusia yang masuk neraka ini mempunyai ketahanan badan fizikal dan batin terhadap neraka di mana mereka tidak merasa panas pun apabila berada dalam neraka. Nanti apabila mereka dikeluarkan oleh imam Mahdi dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, mereka akan pindah semula ke dalam neraka. dengan alasan, mereka lebih nikmat duduk dalam neraka. Panasnya hawa nafsu mereka hanya boleh disejukkan oleh api dan bukannya syurga kerana hawa nafsu mereka terlalu kuat.

14) Syurga satu hari nanti akan lenyap (selepas selama - lamanya / kurang lebih 100 trillion tahun akhirat ) bersama semua penduduknya, hanya mereka yang duduk bersamanya sahaja yang akan kekal sehingga mereka bersatu dengan tuhan. Apabila seluruh penduduk syurga rasa tidak mahu hidup lagi, tuhan akan membuat mereka tertidur ( itulah kali pertama dan terakhir penduduk syurga tidur ) lalu melenyapkan seluruh syurga dan penduduknya kepada tiada. Nikmat tertinggi yang dicipta tuhan adalah nikmat tidak wujudnya seseorang itu. Jika penduduk syurga tidak lenyap mereka akan menjadi kufur di dalam syurga kerana terlalu nikmat ( kufur nikmat ).

15) Buku catatan manusia yang akan di buka di mahsyar adalah berbentuk imej tiga dimensi yang terbentang luas dan seseorang itu boleh menyentuh dirinya atau segala objek di dalam buku catatan tersebut tetapi tidak boleh mengubah apa – apa sekalipun. Ia bukanlah berbentuk buku yang ditulis atau boleh dibaca seperti buku – buku pada hari ini.

16) Semua orang akan masuk syurga kecuali yang tidak mahu.

17) Di syurga tertinggi hanya ada tiga tulisan dalam tulisan arab iaitu perkataan Bismillah, Lailahaillallah dan Muhammadarasullullah. Perkataan Bismillah adalah yang menjadi punca segala air di syurga dan perkataan Lailahaillallah Muhammadarasulullah ada tertulis di pintu syurga. Tiada tulisan lain walau dalam apa bahasa pun.

18) Semua nabi – nabi sebelum ini apabila mati adalah masuk neraka. Tetapi bukanlah untuk menyeksa semua nabi - nabi tersebut tetapi adalah untuk ditunjukkan kepada umat mereka yang masuk neraka kerana tidak mahu mengikuti mereka. Tetapi semua nabi tidak hidup seperti ahli neraka lain kerana roh mereka hanya separuh badan dan mereka hanya berdiri tegak di dalam neraka untuk di saksikan oleh umat mereka dan tidak pula tebakar kerana mereka dilindungi dari terbakar. Apabila di tanya tuhan kenapa umat mereka kenapa tidak mengikuti nabi mereka lalu ahli neraka menjawab mereka tidak tahu dan ini menambah penyesalan dan siksa batin mereka di dalam neraka. Pada tahun 1998 imam Mahdi telah membebaskan semua nabi – nabi dahulu dan seluruh ahli neraka yang mati sebelum 1998 dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam syurga dan mereka hidup seperti ahli syurga lain di dalam syurga. Apabila imam Mahdi mengatakan bebaskan mereka, seluruh neraka runtuh dan penduduknya terbebas dan masuk syurga. Tetapi neraka terbentuk semula menantikan mangsa baru iaitu manusia yang mati selepas tahun 1998. Manusia yang mati selepas tahun 1998 semuanya masuk neraka walaupun mereka adalah nabi sekalipun. Imam Mahdi akan membebaskan sekali lagi penduduk neraka pada hari perkahwinannya iaitu pada tahun 2011. Selepas terbentuknya kerajaan dunia imam Mahdi tiada lagi manusia yang masuk neraka hingga ke tahun 1500 ( 500 tahun sebelum kiamat ).

19) Di syurga tiada masalah dan kesukaran seperti di dunia, yang ada hanya kegembiraan, keseronokan , kemewahan, nikmat yang tidak habis – habis dan kesenangan yang melimpah ruah. Ada kalanya penduduk syurga suka berseorangan dan ada ketikanya mereka suka beramai – ramai dan mereka suka bercerita tentang keadaan mereka di dunia dan apa yang mereka lakukan ketika di dunia dan siapa mereka di dunia dan juga tentang pengalaman mereka di dunia.

20) Neraka yang paling dalam ( neraka jahannam ) adalah sejuk dan kering ( terlalu panas hingga menjadi sejuk ) dan apinya berwarna hitam dan ia adalah bahagian neraka yang paling selesa berbanding bahagian neraka lain. Neraka yang paling panas dan tidak selesa adalah neraka di bahagian tengah dengan api berwarna putih. Batu – batu besar terapung – apung di dalam api di neraka. Penduduk neraka mempunyai saiz badan yang sangat besar seolah – olah gergasi untuk menambah rasa siksa tetapi penduduk syurga mempunyai saiz badan kurang lebih seperti di dunia.

21) Apabila seseorang itu mati, dia ( orangnya ) akan masuk ke badan baru yang tersedia atau muncul sama ada di syurga atau neraka. Badannya yang asal ketika di dunia akan mereput. Jika dia cacat ketika di dunia, apabila dia mati dia akan mendapat badan baru yang sempurna tanpa kecacatan sama ada di dalam neraka atau syurga. Pada zaman baru badan asal akan ghaib apabila seseorang itu mati dan dia juga akan mendapat badan baru di syurga.

22) Bagi penduduk neraka, jasad mereka tidaklah hangus atau daging mereka rentung hingga tinggal tulang atau sebagainya ketika berada di dalam neraka . Tetapi ketika di dalam neraka hanya kulit mereka sahaja yang mengelembung atau mengelupas akibat panasnya dan keringnya neraka kerana api neraka adalah api batin. Tujuan api neraka adalah untuk menyeksa batin manusia. Api neraka tidak sama dengan api dunia. Apabila seseorang telah masuk neraka beberapa ketika dan apabila keluar dari neraka dia akan mendapat darjat dan syurga yang lebih tinggi kerana siksa neraka telah meningkatkan darjatnya dan membersihkan batinnya.

23) Keadaan di mahsyar adalah lebih berat dari neraka.

24) Penduduk syurga semuanya ‘kafir’ ( kerana tidak bersembahyang ).

25) Perjalanan di titian sirat memakan masa selama 50 ribu tahun akhirat (18 billion tahun dunia ).

26) Nabi Isa juga dapat duduk bersamanya dan tidak masuk syurga.

27) Orang yang jika kita mendekati mereka terasa ‘panas’ bahang batin mereka sebenarnya ada neraka dalam badan mereka dan jika terasa sejuk pula sebenarnya ada syurga dalam badan mereka. Manusia iblis ( manusia yang beriblis dalam badan ) juga membawa neraka dalam badan mereka. Manusia biasa dalam keadaan tenang membawa syurga dalam badan mereka. Syurga dan neraka ada dalam badan manusia. Cuma yang mana lebih kuat atau lemah saja yang berbeza di antara manusia di mana orang kafir dan orang yang beriblis dalam badan mereka mempunyai neraka yang lebih kuat daripada syurga dalam badan mereka dan wali pula mempunyai syurga dalam badan mereka lebih kuat dari neraka mereka.

28) Tiada tempat tinggal selain dari syurga, neraka dan duduk bersamanya di akhirat kelak. Tiada tempat tinggal yang terletak di antara syurga dan neraka.
29) Syurga seseorang itu akan bertambah nikmat dan tinggi darjatnya serta bertambah luas dari sehari ke sehari dengan sendirinya tetapi jika mereka mahu syurga mereka lebih tinggi lagi mereka perlu bertemu dengan imam Mahdi di syurga atau dilawati oleh imam Mahdi.

30) Rupa bidadari lelaki dan bidadari perempuan di syurga mirip wajah imam Mahdi dan Fazilah. Bidadari syurga bukanlah manusia, bentuknya sahaja seperti manusia ( ada roh dan jasad tetapi tiada batin / orangnya ). Penduduk syurga tidaklah terlalu menyukai para bidadari mereka hanya dipanggil apabila diperlukan.


9) Keramat dan Kuasa :

1) Hanya wali dan nabi sahaja yang mempunyai keramat. Orang kafir tidak mempunyai keramat. Pada zaman ini semua keramat yang di miliki oleh para wali adalah berpunca dari imam Mahdi.

2) Keramat berjalan melipat bumi adalah keramat yang membolehkan seseorang itu pergi ke sesuatu tempat yang jauh hanya dalam satu langkah sahaja ( ramai juga wali berdarjat tinggi tidak perlu melangkah apabila menggunakan keramat ini ). Alam malaikat menjadi perantara antara satu tempat dan tempat yang lain di mana ruang dan waktu dilipat atatu dibengkokkan. Bangunan, objek dan juga gunung boleh dialihkan jika menggunakan keramat ini.

3) Keramat melipat waktu membolehkan seseorang itu menggunakan 1 saat masa nyata menjadi masa lebih panjang seperti sejam, sehari, setahun mahupun 1000 tahun ( masa tidak nyata ) dan ini amat menguntungkan mereka. Ataupun memendekkan masa yang panjang atau mempercepatkan masa, tetapi kaedah ini amat merugikan seseorang yang menggunakannya kerana masa seperti sehari atau setahun menjadi hanya sesaat.

4) Kasyaf pula adalah keupayaan seseorang itu untuk melihat tembus dinding, melihat tembus ke alam ghaib, melihat syurga dan neraka, melihat najis dan kekotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, melihat malaikat, jin dan iblis, melihat kesan penyucian dan kesempurnaan air sembahyang dan melihat ke tempat yang jauh. Juga boleh melihat dosa dan pahala.

5) Keramat pertempuran adalah keramat untuk membunuh lawan. Ia terdiri daripada gelembung atau bebola tenaga keramat, semburan api dan pelbagai lagi bentuk tenaga yang di bebaskan oleh seeorang pahlawan keramat itu. Jumlah tenaga dan kekuatan kuasa keramat yang boleh di bebaskan bergantung kepada kekuatan batin atau tenaga dalaman seseorang itu. Sebenarnya bentuk – bentuk tenaga yang dibebaskan itu adalah malaikat – malaikat yang berubah bentuk menjadi tenaga. Malaikat dijadikan daripada cahaya dan cahaya adalah tenaga. Oleh itu malaikat boleh mengubah bentuknya kepada pelbagai bentuk termasuk kepada tenaga yang boleh membunuh. Selain itu malaikat juga boleh mengubah bentuknya kepada bentuk benda hidup seperti manuisa, haiwan dan tumbuhan atau bentuk benda mati seperti batu, kayu, kereta, lori, bangunan, meja dll.
6) Perintah Pemerintah Dunia dapat di dengar oleh seluruh penduduk dunia walaupun mereka berada di sebelah sana dunia atau di mana – mana sahaja dan mereka dapat melihat jasadnya ketika dia bekata – kata mengeluarkan perintah. Ini adalah keramat yang hanya di punyai oleh imam Mahdi , pemerintah dunia dan pembantu imam Mahdi dan orang lain tidak memilikinya. Keramat pemerintahan ini adalah untuk memudahkan pemerintahan. Pemerintah Dunia adalah pahlawan keramat kedua terkuat (kuasa keramatnya hanya separuh berbanding imam Mahdi ). Pada awal zaman pemerintah dunia mempunyai 12 orang isteri dan dia kemudiannya membunuh isteri – isterinya seorang demi seorang kerana tidak tahan dengan karenah isteri – isterinya di mana isteri – isterinya adalah menjadi ujian baginya. Dia juga sentiasa di cabar oleh pahlawan – pahlawan keramat yang cuba membunuhnya dan merampas kedudukannya untuk menggantikannya sebagai pemerintah dunia. Pemerintah dunia kemudiannya dibunuh oleh imam Mahdi selepas peperangan dengan Yajuj Majuj.

7) Orang yang mendapat kasyaf darinya akan sentiasa dapat melihat imam Mahdi sepanjang masa ( jika mereka mahu melihat ) dan melihat setiap perkara yang dilakukannya setiap hari sehinggalah mereka mati. Mereka juga mendapat ajaran agama baru. Dan setiap individu mendapat ajaran yang sedikit berbeza bergantung kepada darjat mereka di sisi tuhan.

8) Cinta adalah kuasa alam semesta yang terbesar dan terkuat. Tetapi hanya sebahagian kecil manusia memahami apakah cinta. Cinta adalah perasaan yang terletak di dalam hati dan jasad cinta adalah berwarna hitam ( bukan berwarna merah ) kerana ia adalah cabang nafsu dan berbentuk hati,♥ (bentuk yang biasa di lukis manusia ). Ia bukanlah jantung atau hati manusia. Ia berjasad yang boleh dilihat dan di rasai jika di buka alamnya. Manusia zaman ini telah tersalah faham dan menyangka bentuk hati tersebut adalah jantung atau hati manusia. Cinta dimasukkan oleh malaikat cinta ke dalam hati manusia. Kuasa cinta boleh memperkudakan kuasa lain dan juga orang lain.

9) Keramat penyembuhan membolehkan seseorang itu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit.

10) Apabila imam Mahdi mempamerkan dan menunjukkan kekeramatannya, orang yang tidak tahu, Orang kafir, orang yang beriblis dalam badan mereka dan orang yang degil dan tidak mahu menerima serta orang – orang yang sesat mengatakan bahawa itu adalah sihir.
10) Kejadian Manusia, Kewalian, Kekufuran dan Iblis :

1) Kejadian manusia adalah sesuatu yang pelik tetapi istimewa. Ada orang berjasad lelaki dan mempunyai roh lelaki, ada pula berjasad lelaki tetapi mempunyai roh perempuan. Begitu juga dengan perempuan, Ada yang berjasad perempuan dan mempunyai roh perempuan dan ada pula berjasad perempuan tetapi mempunyai roh lelaki. Sifat jasad dan roh yang bertentangan atau sama ini mencorakkan sifat seseorang itu. Ada yang normal dan ada yang menjadi pondan atau pengkid , ada yang bersifat kasar atau lembut. Imam Mahdi pula mempunyai jasad lelaki tetapi susunan sarafnya adalah menyerupai susunan saraf jasad perempuan, mempunyai roh lelaki yang bersifat perempuan, sifat – sifat yang berbeza ini menjadikannya bukan lelaki, bukan perempuan dan bukan pondan. Ini menjadikannya tuhan yang disebut dalam Al – Quran bahawa tuhan bukan lelaki, bukan perempuan dan bukan pondan.

2) Seseorang wali mempunyai wajah yang bercahaya ( berwajah kelihatan putih ), sedangkan orang kafir mempunyai wajah yang kelihatan hitam (tidak bercahaya ) walaupun dia mempunyai kulit berwarna cerah atau putih. Walaupun seseorang itu berkulit hitam atau gelap tetapi jika dia telah menjadi wali wajahnya akan kelihatan bercahaya. Tetapi pada zaman ini ada orang berwajah bercahaya tetapi ia adalah cahaya iblis putih dan bukannya cahaya kewalian. Sukar untuk membezakannya, hanya yang berpengetahuan tentang kewalian sahaja yang boleh mengenal sama ada seseeorang itu wali ataupun iblis putih. Tetapi salah satu cara untuk membezakannnya adalah jika seseorang itu adalah iblis putih dia akan sentiasa cuba merosakkan batin seseorang ( seperti ‘membuat’ , mengkufurkan dan sebagainya ) sedangkan wali pula membetulkan batin.

3) Syaitan dan iblis di dalam badan manusia pula adalah roh berwarna hitam. Selain itu di dalam badan manusia ada semangat dan nafsu yang juga berbentuk roh berwarna hitam. Kesemuanya boleh dibezakan oleh sesiapa yang tahu akan unsur- unsur ini.4) Pada zaman ini hanya orang yang pernah menyembah imam Mahdi sahaja akan di terima segala amalan mereka oleh tuhan. Orang yang tidak pernah menyembahnya amalan mereka hanya mendapat pahala sahaja tetapi tidak diterima tuhan walaupun mereka bersujud tidak bangun-bangun selama – lamanya. Amalan kebaikan manusia yang islam ( wali ) adalah berbentuk cahaya putih yang naik ke langit dan amalan manusia yang kafir dan amalan kejahatan semua manusia adalah berbentuk roh berwarna hitam yang naik ke langit. Amalan berwarna hitam ini tidak akan dapat melepasi walaupun langit pertama dan kembali ke bumi. Amalan berwarna putih mungkin akan melepasi langit pertama tetapi belum tentu melepasi langit ke tujuh kerana langit ke tujuh adalah halangan ikhlas dan amalan yang ikhlas sahaja dapat melepasinya untuk bertemu dengan tuhan. Ikhlas adalah tingkat amalan tertinggi. Jika amalan itu bertemu dengan tuhan ia belum tentu di terima tuhan.

5) U.F.O adalah kapal iblis. Makhluk asing yang diperkatakan oleh orang Amerika sebenarnya adalah anak-anak iblis. Kerajaan iblis yang terbesar terletak di segitiga bermuda dan yang lebih kecil ada di beberapa bahagian dunia yang lain.

6) Daripada 9 malaikat berdarjat tertinggi , 7 akan menjadi iblis dan 2 menjadi islam ( Semua malaikat lain bukannya islam, mereka hanya menyembah dan membesarkan tuhan ).

7) Ada di antara manusia yang mempunyai kecenderungan yang amat sangat untuk menjadi kufur hatinya, orang seperti ini walaupun telah mendapat cahaya kewalian akan kembali kufur dan mereka turut mempengaruhi dan ‘membuat’ orang di sekeliling mereka menjadi kufur. Orang seperti ini apabila terserempak atau dijumpai akan terus di bunuh oleh imam Mahdi.

8) Apabila seorang lelaki beronani, maka akan tumbuh tubuh Yajuj Majuj di jaringan guanya sebanyak jumlah sperma di dalam air mani tersebut, dan Majuj Majuj yang lahir ini ada yang kuat dan lemah bergantung kepada seseorang lelaki tersebut. Yajuj Majuj yang lemah akan menjadi makanan kepada Yajuj Majuj yang lebih kuat atau yang lebih tua. Sehingga kini ada berpuluh billion Yajuj Majuj yang masih hidup dan menunggu masa untuk keluar 1300 tahun lagi. Jika seseorang lelaki beronani dan berniat memberi makan Yajuj Majuj dia akan mendapat pahala. Yajuj Majuj ada yang setinggi 2 tingkat atau 3 tingkat bangunan dan ada yang lebih kecil.

9) Orang yang pemikirannya dipenuhi dengan idea – idea jahat sebenarnya telah diserapi oleh pemikiran iblis. Orang tersebut pandai tetapi pandai dalam memikirkan hal – hal kejahatan dan keburukan dan pemikirannya tidak kepada arah kebaikan atau sesuatu yang membina. Pemikiran iblis adalah seperti satu putar belit dan tipu daya yang bersarang dalam pemikiran seseorang. Sarang pemikiran iblis dalam pemikiran seseorang itu adalah seperti jaringan berwarna hitam. Pada zaman ini terlalu ramai orang yang berfikiran seperti iblis. Manusia menjadi pandai seperti pandainya iblis. Pemikiran yang rosak boleh mempengaruhi hati seseorang dan hati yang rosak boleh merosakkan pemikiran. Iblis dalam bentuk manusia ( manusia yang mempunyai iblis dalam badan dan berpemikiran iblis ) menyerang manusia lain dari atas ( akal fikiran ) dan bawah ( hati manusia ) dan dari kiri ( dosa dan kejahatan yang manusia lakukan ) dan kanan ( amalan kebaikan ) untuk merosakkan batin dan pemikiran mereka. Perkara seperti ini berlaku setiap masa dan setiap hari di mana – mana sahaja.

10) Orang – orang yang telah mendapat cahaya kewalian akan mengalami perjalanan dan perubahan batin di mana mereka memahami perkara – perkara batin tentang kejadian manusia, batin manusia itu sendiri dan sifat – sifat manusia dan rahsia di sebalik tindakan dan perbuatan yang boleh memperbaiki sifat dan diri mereka sendiri. Sifat dan diri mereka serta batin mereka menjadi betul dan berhikmah, kehadiran mereka mempengaruhi manusia di sekeliling mereka dan menyebabkan tindakan orang di sekeliling mereka berubah kepada arah yang betul atau kebaikan.

11) Manusia sebenarnya hanyalah perasaan. Perasaan dirnya wujud. Perasaan suka, duka, sakit, gembira, tenang, tenteram, risau, sedih, cemas, cinta dan seribu satu macam perasaan lagi. Manusia akan hilang kawalan jika tidak menjaga perasaannya atau perasaannya terganggu. Perasaan manusia ada di dalam roh dan hati manusia. Jasad manusia hanyalah bekas tempat mengisi.

12) Ada isteri menjadi ujian kepada suaminya dan ada pula isteri adalah menenangkan suaminya. Isteri yang menjadi ujian biasanya akan menyeksakan dan membuat suaminya tidak selesa dengannya. Isteri jenis ini selalu ‘membuat’ suaminya. Isteri yang menenangkan suaminya sentiasa dapat memberi ketenteraman kepada suaminya. Isteri yang menjadi ujian selalunya berdarjat rendah di sisi tuhan ataupun perempuan neraka dan isteri yang menenangkan biasanya berdarjat tinggi ataupun perempuan syurga. Perempuan yang tidak puas nafsunya juga suka membuat suaminya.

13) Di tempat yang ramai orang kufur, udara di tempat tersebut akan di penuhi oleh iblis udara dan suasana udara di tempat tersebut akan kelihatan gelap sedikit. Di tempat yang orangnya ramai mempunyai batin redha / batin wali, udara di tempat tersebut akan dipenuhi oleh malaikat udara dan keadaan udara di tempat tersebut kelihatan lebih cerah. Iblis udara boleh masuk ke dalam hati dan merosakkan hati manusia dan mengajar idea – idea kejahatan manakala malaikat udara pula membersihkan hati manusia dan memberi ilham kebaikan. Iblis udara adalah zarah – zarah iblis yang terapung di udara. Malaikat udara adalah zarah malaikat yang terapung di udara.


14) Perempuan adalah ciptaan tuhan yang lebih istemewa berbanding lelaki. Tetapi imam Mahdi adalah ciptaan tuhan yang paling istimewa. Manusia adalah ciptaan tuhan yang paling istimewa berbanding ciptaan lain.

15) Hati seseorang wali tidak boleh ‘dimasuki’ oleh orang lain atau unsur lain kerana dilindungi tuhan dari kerosakan. Hati orang kafir dan boleh ‘dimasuki’ oleh orang lain dan juga oleh unsur lain.

16) Perempuan yang bercinta dengan seseorang lelaki akan ‘menghitamkan’ wajah dan hati lelaki yang mahu di jadikan suami dan ini adalah satu perbuatan yang sesat. Menghitamkan atau membuat ini adalah sebenarnya mengkufurkan dan ia adalah perbuatan iblis dan manusia iblis. Orang yang kufur apabila mati akan masuk neraka.

17) Orang yang berilblis dalam badan mereka apabila melawat orang sakit atau sedang nazak suka atau gemar menghitamkan ( mengkufurkan ) orang sakit tersebut dan ini adalah perbuatan iblis dan jika orang itu mati pasti akan masuk neraka dan iblis suka jika manusia masuk neraka. Jika imam Mahdi berjumpa dengan manusia iblis ini dia akan membunuh mereka kerana mereka akan menyebarkan kesesatan jika tidak dibunuh.

18) Manusia yang gemar mengkufurkan manusia lain sebenarnya adalah sesat ataupun manusia iblis.

19) Imam Mahdi ‘buat’ orang, orang jadi wali tetapi manusia iblis ‘buat’ orang, jadi kufur dan rosak batin ataupun jadi beriblis.

20) Pada zaman sebelum ini setiap seorang manusia yang lahir akan lahir juga iblis bersamanya dan iblis ini berada di dalam badannya. Tetapi setelah beberapa lama selain iblis ada unsur lain yang lahir bersama manusia iaitu syaitan ataupun roh syaitan yang berada di dalam badan manusia. Apabila imam Mahdi ‘lahir’, dia telah mencabut dan menghilangkan iblis dalam badan manusia dan hanya tinggal syaitan sahaja. Bezanya iblis dan syaitan ialah iblis merosakkan orang lain tetapi syaitan merosakkan dirinya sendiri. Manusia syaitan juga di gelar manusia dajal. Pada akhir zaman dan zaman baharu kebanyakan manusia adalah manusia dajal. Apabila mereka bertemu dengan imam Mahdi dan menerima cahaya kewalian, mereka menjadi wali (wali yang bersyaitan ) tetapi mereka bukanlah wali kepada syaitan atau syaitan wali tetapi mereka adalah wali yang banyak melakukan kejahatan. Iblis putih sebenarnya adalah wali kepada golongan iblis ataupun boleh dipanggil wali iblis tetapi mereka merosakkan batin manusia dan menyesatkan. Pada akhir zaman dan zaman baharu wali – wali banyak melakukan kejahatan tetapi mereka berdarjat tinggi di sisi tuhan.
11) Kelahiran Semula :

1) Emak imam Mahdi adalah manusia dan perempuan tertinggi darjat di alam semesta. Dia adalah manusia tertinggi darjatnya sejak dari zaman nabi Adam hingga hari kiamat dan tiada manusia lain setinggi darjatnya. Bapanya adalah manusia kedua tertinggi darjatnya di duduk bersamanya.

2) Zulkifli Bin Ibrahim yang hidup di bumi pada ketika ini akan lahir semula ke dunia di kitaran alam semesta hadapan ( selepas kiamat kali ini ) iaitu di bumi ke - 10 002 untuk menjadi imam Mahdi. Imam mahdi adalah kelahiran semula. Hanya lima orang sahaja yang boleh lahir semula ke dunia hadapan dan manusia yang lain akan masuk syurga, duduk bersamanya atau masuk neraka. Bumi sekarang adalah bumi ke – 10 001. Ini bermakna bumi dan alam semesta telah kiamat sebanyak 10 000 kali. Setiap hidupan dan peristiwa di bumi adalah ulangan dari bumi yang pertama hingga ke bumi sekarang.

3) Tun Dr Mahathir Mohamad, Datuk Napsiah Omar, Tan sri Muhyiddin Yassin, dan Ramlah juga akan dilahirkan semula di bumi hadapan masing – masing menjadi Abu Bakar, Khatijah, pemerintah dunia dan Noraini. Kelahiran semula tidak berlaku kepada mana – mana manusia lain dan tidak pula berlaku di bumi yang sama dalam zaman berlainan seperti ajaran Hindu dan Buddha yang telah sesat . Tiada pula manusia lahir semula menjadi binatang.
12) Perkara Lain :

1) Istana Syurga Dunia yang di bina oleh jin dan jin berkuasa tuhan atas perintah salah seorang pengikut imam Mahdi yang bernama Ismail dan menjadi tempat tinggalnya bersama beribu isterinya mulai tahun 2011 nanti. Ia seluas sebuah kampung dan terletak di kutub utara dunia. Ia terapung di awan dan berada di alam jin. Satu hari di situ bersamaan setahun di muka bumi. Ia di bina pada tahun 1998 oleh beratus juta jin dan siap dibina dalam masa satu hari sahaja . Lantainya adalah marmar jernih seperti air hingga pandangan boleh tembus ke salji yang terbentang di muka bumi di bawahnya. Istana tersebut adalah mas kahwin untuk isterinya yang pertama dan paling penting iaitu Fazilah. Walaupun terletak di kutub utara tetapi keadaan suasananya hanya nyaman dan tidak terlalu sejuk. Istana tersebut akan di musnahkan oleh imam Mahdi setelah 200 tahun mendiaminya. Istana tersebut terapung bukan kerana di tampung oleh jin ataupun malaikat tetapi terapung dengan kuasa tuhan.

2) Malaikat maut adalah malaikat yang paling garang berbanding dengan malaikat lain. Malaikat maut yang mencabut seseorang (contohnya si –A) tidak akan mencabut nyawa orang lain lagi. Satu malaikat maut hanya mencabut nyawa seorang manusia sahaja di satu kitaran kejadian alam dan kiamat. Malaikat maut juga adalah malaikat yang paling kuat dan paling besar. Malaikat maut dan malaikat lain mempunyai bilangan tidak terhingga banyaknya.

3) Kiamat datang di saat manusia mulai melupakannya atau percaya ia lambat lagi berlaku dan imam Mahdi lahir / keluar semasa manusia sudah melupakannya atau sudah tidak percaya tentangnya dan sudah tidak menunggu kedatangannya lagi. Imam Mahdi keluar di saat hampir kiamat.

4) Siddratul muntaha ( pohon dimana tertulis takdir manusia ) sebenarnya tidak wujud. Ia adalah rekaan orang yahudi untuk menyesatkan. Ini telah dibuktikan oleh pengikutnya yang telah menaiki langit ketujuh mendapati langit ketujuh hanya kosong kecuali pintunya yang dikawal oleh 2 malaikat. Fungsi langit sebenarnya adalah untuk menapis amalan manusia dan tempat malaikat beribadat.
5) Mati kerana sakit ( segala jenis penyakit seperti kanser, AIDS, penyakit jantung, penyakit hati dll ), kemalangan, bencana alam, dibunuh, bunuh diri, mati ketika melahirkan anak adalah mati syahid. Jika seseorang itu sihat tanpa sebarang penyakit tiba – tiba mati mengejut tanpa dapat dikesan sebab-sebab kematian ( biasanya doktor mengatakan kegagalan jantung ), dia mati tidak syahid kerana dia mati di cabut nyawa oleh malaikat maut. Rohnya dicabut keluar oleh malaikat dan menyebabkan kegagalan jantung lalu dia mati. Orang yang mati tidak syahid akan dihisab di mahsyar dan bilangan orang mati tidak syahid hanya sedikit sahaja berbanding orang yang mati syahid agar perbicaraan di mahsyar tidak terlalu lama.

6) Rupa sebenar para malaikat adalah menakutkan. Saiznya yang sebenar adalah sangat besar dan rupa bentuk mereka yang mengerikan dan jika orang yang tidak tahu akan menyangka mereka adalah hantu jika melihat rupa sebenar mereka. Sebab itulah malaikat biasanya menyamar sebagai seorang lelaki dan pada zaman ini ada juga malaikat yang menyamar sebagai perempuan. Para malaikat juga mempunyai bau yang amat busuk agar mereka sentiasa rendah diri. Semua malaikat tidak perlu makan dan minum tetapi jika mereka mahu makan dan minum adalah boleh berbuat demikian. Malaikat tidak boleh terkena cahaya tuhan kerana jika terkena mereka akan hancur. Dan di kota parawali pembantu imam Mahdi iaitu syuaib ada beberapa ketika membunuh beberapa banyak malaikat yang datang ke kota parawali.

7) Golongan jin ada dua iaitu yang bertamadun dan yang tidak bertamadun.

8) Yajuj Majuj sebenarnya ialah binatang yang di panggil yeti atau bigfoot yang kini duduk di dalam gua bawah tanah di Russia.

9) Daabatul Ard adalah binatang raksasa yang besar dan memijak – mijak manusia dan ia sebenarnya adalah malaikat maut yang menyamar menjadi binatang tersebut.

10) Cara mati yang paling tidak sakit adalah mati dipenggal dengan pedang atau senjata yang tajam.

HURAIAN DARI BUKU IMAM MAHDI DI AMBANG PINTU

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Dawud menyatakan bahawa imam Mahdi akan menakluki Baitul Maqdis, tetapi perkara ini tidak benar kerana adanya Dajjal yang menghalang. Dajjal juga maksum dan berkeramat ( walaupun bukan nabi atau tuhan ). Keramatnya ( sihirnya) diperolehi dari malaikat Harut sebelum malaikat tersebut ditangkap oleh malaikat maut tentera dan dibawa ke langit. Bagi kami kekeramatan adalah sihir dan sihir adalah keramat, Cuma sihir yang kami maksudkan tidak sama dengan ilmu sihir yang dilakukan oleh bomoh-bomoh pada ketika ini yang merupakan sihir putih atau ilmu hitam kerana sihir putih menggunakan tenaga iblis putih dan jin islam dan ilmu hitam pula menggunakan tenaga iblis dan jin kafir. Sedangkan keramat (sihir) yang kami miliki adalah menggunakan tenaga malaikat. Untuk pengetahuan, keramat yang wujud di dunia sejak nabi Adam adalah menggunakan tenaga malaikat. Malaikat Harut dan malaikat Marut adalah 2 malaikat yang diberi nafsu.

Untuk pengetahuan, perang Armageddon ( peperangan dunia ke-3 ) yang dimaksudkan adalah peperangan antara manusia dengan gergasi. Imam Mahdi adalah Dajjal nombor 1 kerana dengan kuasa keramat jasad Imam Mahdi boleh menjadi setinggi awan dan manusia menjadi seperti semut. Begitu juga dengan Dajjal ( si raja yahudi ) boleh menjadi 2 kali lebih besar lagi. Hanya dengan cara inilah saja Imam Mahdi boleh membunuh semua manusia dan mengosongkan dunia untuk membiakkan keturunan baru dan menjadikan dunia baru. Ini adalah perkara besar yang nampak seperti khayalan tetapi ada hadis nabi yang menyatakan bahawa Dajjal, lautan pada paras mata kaki dan dia muncul 33 kali di dunia. Dajjal yang dimaksudkan ialah Imam Mahdi dan maksud muncul 33 kali kerana dengan keramat berjalan melipat bumi dia akan muncul dengan cepat di tempat yang telah ditetapkan oleh pembesarnya dan pada ketika yang lain Imam Mahdi hanya akan berjalan-jalan sahaja di muka dunia. Dan Imam Mahdi ( gergasi yang bertindak seperti Dajjal ) ini akan berada di dunia selama 2 tahun. Semasa menjadi gergasi Imam Mahdi akan menyerang seluruh pelusuk dunia termasuk Malaysia. Imam Mahdi tidak dapat memasuki Israel kerana di halang oleh Dajjal. Pada hari ini Imam Mahdi, Dajjal dan nabi Isa adalah tidak dikenali atau popular dan langsung tidak dipedulikan oleh manusia oleh sekelilingnya apatah lagi dipercayai sebagai individu-individu yang ditunggu-tunggu kerana mereka tidak disedari kepentingannya dan mereka tidak dapat mempamerkan keramat kerana mereka berjalan mengikut takdir.

Mereka berjalan mengikut jadual dan takdir dan tidak akan dikenali sehingga tiba masanya. Imam Mahdi mula-mula akan keluar menzahirkan diri sebagai raja yang tidak berpakaian ( berbogel ) pada tahun 2009. Orang yang tidak tahu akan mengatakannya orang gila dan pembesar dan pengikutnya pula akan cuba dengan berbagai cubaan untuk membunuhnya. Sehinggalah mereka berpuas hati menyeksa dan mempermainkannya dan pasti yang Imam Mahdi tidak boleh dibunuh barulah mereka akan mengangkatnya sebagai Raja mereka. Imam Mahdi berbogel selama 100 tahun. Apabila Imam Mahdi memakai pakaiannya semula dia bukan lagi raja tetapi menjadi orang biasa. Imam Mahdi menjadi gergasi pada tahun 2021 hingga 2023. Pada ketika menjadi gergasi inilah seluruh dunia akan mengerahkan segala kekuatan tentera dan senjata termasuk senjata nuklear untuk menghapuskannya. Semasa menjadi gergasi bandar-bandar di dunia akan diserang dan manusia akan dipijak-pijak lalu mati dan jasad mereka yang hampir hancur akan ghaib kerana diangkat oleh malaikat ke syurga (manusia ghaib secara besar-besaran ). Semua manusia yang hidup pada zaman ini akan masuk syurga walau apapun agama mereka. Itulah rahmat imam Mahdi kepada umat manusia pada zaman ini. Tetapi jika Dajjal yang melakukan kerja membunuh manusia, manusia akan masuk neraka. Inilah sebabnya Imam Mahdi yang melakukan kerja yang sepatutnya dilakukan oleh Dajjal. Imam Mahdi memerangi dunia seorang diri. Ketika menjadi gergasi manusia akan menjadi makanannya apabila lapar. Imam Mahdi mendapat sebahagian keramatnya dari tuhan, dari malaikat Marut dan sebahagian lagi dari Dajjal.

Peperangan dengan Dajjal yang dimaksudkan akan berlaku kira-kira 1000 tahun lagi. Peperangan yang hebat tersebut berlaku di udara. Tentera Dajjal dan Mahdi akan terapung -apung / terbang di udara. Mereka berperang dengan menggunakan kuasa keramat dan pedang sahaja tanpa senjata moden seperti jet pejuang atau bom. Untuk pengetahuan antara sebab Mahdi menjadi gergasi seribu tahun sebelum peperangan ini adalah untuk menghapuskan senjata berbahaya dan berat yang dicipta manusia pada zaman moden. Apabila mereka menghabiskannya untuk menyerang gergasi Mahdi dan disertai oleh runtuhnya tamadun moden maka kebolehan membuat senjata berat juga terhapus, akhirnya pada zaman baru hanya wujud senjata senjata ringan seperti senapang, mesingan dan pistol sahaja yang digunakan oleh manusia untuk berbunuh-bunuhan. Akibat peperangan dengan Dajjal, hancurlah separuh dari permukaan bumi dan separuh dari umat manusia pada ketika itu mati.

Melihatkan keadaan tersebut Mahdi akan menghentikan peperangan dan mencari nabi Isa untuk mendapatkan pertolongan membunuh Dajjal. Mahdi bertemu Isa di sebuah masjid pada waktu subuh dan Isa akan menyuruh imam Mahdi menjadi imam sembahyang. Tetapi malangnya Mahdi telah terlupa cara-cara sembahyang dan bacaan sembahyang kerana telah seribu tahun tidak bersembahyang. Isa akan mengajarnya dengan suara hati ketika sedang bersembahyang itu juga. Selepas itu barulah nabi Isa bersama imam Mahdi ke medan perang mencari Dajjal. Dajjal menjadi takut apabila melihat Isa yang berpedang seperti seorang anak takutkan bapanya lalu menyerang Mahdi dengan kuasa keramatnya. Badan imam Mahdi hancur dan ghaib dan ini disaksikan oleh tenteranya lalu tenteranya pun menyerang balas saki-baki tentera Dajjal bersama Isa. Dajjal melarikan diri dan dikejar oleh Isa dan akhirnya dia dibunuh ( Isa sahaja yang mampu membunuh Dajjal dan bukannya imam Mahdi ). Pada ketika itu penduduk dunia menyangka imam Mahdi telah mati tetapi sebenarnya badannya yang hancur bercantum kembali dan Mahdi muncul di tempat lain bersama isterinya untuk berehat setelah melalui peperangan yang panjang. Peperangan ini sangat hebat kerana kuasa keramat yang besar digunakan dan melihatkan jumlah tentera yang berperang dan jumlah penduduk dunia yang mati pada ketika itu. Peperangan dengan Dajjal berlaku kerana semata-mata Dajjal mencabarnya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Selepas itu imam Mahdi akan memburu saki baki orang yahudi yang masih hidup dan membunuh mereka. Jika orang yahudi bersembunyi di belakang batu, batu akan memberitahu imam Mahdi bahawa ada orang yahudi bersembunyi dibelakangnya lalu dia di bunuh oleh imam Mahdi sehingga tiada seorang pun orang yahudi yang tinggal di dunia lagi.

Pertempuran yang pertama adalah antara Imam Mahdi dan tentera Malaysia yang cuba menangkapnya apabila dia keluar menjadi raja yang tidak berpakaian. Pada ketika ini keramat peperangan akan digunakan. Walaubagaimanapun sebahagian kecil tentera tersebut akan terselamat dan pulang untuk memberitakan kepada kerajaan apa yang telah terjadi dan keajaiban yang telah mereka saksikan.

Diikuti pertempuran dengan tentera iblis pula yang juga berlaku di udara (iblis marah kerana imam Mahdi telah merosakkan istananya dan memusnahkan kerajaannya ).Kemudian sepanjang 1500 tahun akan banyak berlaku pertempuran antara manusia yang dipanggil pahlawan-pahlawan keramat dengan imam Mahdi kerana ingin mencabut nyawa mereka apabila ajal mereka telah sampai. Pertempuran-pertempuran seperti ini mengorbankan beribu-ribu nyawa manusia pada ketika itu. Juga berlaku pertempuran antara sesama pahlawan keramat atas pelbagai sebab dan berakhir dengan kematian beribu nyawa.

Pada sekitar 700 tahun sebelum kiamat pertempuran antara imam Mahdi dan pengikutnya dengan Yajuj Majuj akan berlaku. Yajuj Majuj akan menyerang dari utara dan memakan banyak manusia pada ketika itu dan imam Mahdi dan pengikutnya tidak terdaya membunuh Yajuj Majuj yang bilangannya lebih ramai daripada bilangan manusia pada ketika itu kerana kehabisan tenaga. Sekali lagi pertolongan Isa diminta dan Isa berdoa ( hanya doa Isa saja yang makbul sejak dari hari ini hingga hari kiamat dan doa imam Mahdi dan seluruh manusia lain juga tidak makbul ) lalu turun dari langit banyak ular berbisa yang mematuk Yajuj Majuj hingga mati. Dunia menjadi busuk dengan bangkai Yajuj Majuj menantikan malaikat yang bekerja membersihkan semula dunia.

Kerajaan Imam Mahdi akan bermula dengan perkahwinannya dengan beribu-ribu isteri. Pada ketika ini kerajaan imam Mahdi hanyalah kerajaan batin yang kecil, semuanya tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan tidak dapat dibuktikan. Apabila diangkat menjadi raja dan berkahwin ( salah seorang isterinya yang bernama Fazilah memegang kuasa keramatnya ) maka tercantumlah kerajaan batinnya dan kerajaan zahir isterinya maka terbentuklah kerajaan dunia imam Mahdi dan kemudian Mahdi akan menjadi gergasi selepas 10 tahun berkahwin. Imam Mahdi adalah raja yang pengikut perempuan menjadi isterinya kerana dia berbogel. Isterinya yang utama (Fazilah ) juga berbogel dan yang lain tidak.

Pada ketika ini Dajjal berada di Israel ( tetapi tidak dipedulikan dan tidak dipercayai oleh orang Israel ) dan Isa berada di Eropah dan juga tidak dikenali oleh orang di sana dan apabila dia turun dari langit dan berjalan di udara orang mengatakan dia adalah ahli silap mata. Keadaan Mahdi sama saja seperti mereka. Walaupun memperkenalkan diri tetapi orang tidak percaya sehingga nanti apabila mendapat kasyaf dan mereka melihat perkara-perkara ajaib darinya barulah mereka percaya.SIAPA SEBENARNYA AL-MAHDI


Imam Mahdi seperti juga manusia lain adalah orang biasa pada zahirnya. Tidaklah memakai jubah atau serban yang besar-besar, Mahdi hanya memakai pakaian seperti orang kebanyakan. Belajar dan pernah bekerja (kini pengikutnya tidak membenarkannya bekerja lagi kerana masanya telah hampir untuknya keluar menjadi raja yang tidak berpakaian ).

Dia tidak mengetahui dirinya adalah imam Mahdi hinggalah diberitahu oleh orang-orang yang mendengar suara tuhan dari jasadnya. Apa yang istimewa tentangnya adalah dari segi batin. Badannya dipenuhi dengan cahaya ketuhanan dan bercahaya apabila di'buka' alamnya. Cahaya Imam Mahdi menerangi alam ghaib dan ditakuti oleh jin dan iblis. Batinnya ada 7 lapis iaitu lapisan tuhan, lapisan syaitan , lapisan nabi, lapisan Dajjal, lapisan wali, lapisan iblis dan lapisan kemanusiaan. Sifat batin ini bertentangan dan menjadikannya orang yang antara yakin dan tidak yakin dengan dirinya. Di dahinya tertulis perkataan Allah dalam tulisan arab dan hanya dapat dilihat oleh orang yang berkeramat kasyaf atau apabila alamnya di'buka'. Apabila sujud padanya kita akan nampak tuhan ( pada zaman nabi Muhammad jika kita sujud pada kaabah kita akan nampak tuhan / cahaya zat tuhan yang muncul dari bumi dan naik ke langit ). Imam Mahdi adalah orang yang tidak boleh dibunuh dengan cara fizikal atau sihir sama ada oleh jin, iblis atau manusia.

Al-Mahdi adalah separuh tuhan separuh syaitan, separuh nabi separuh Dajjal . Ini menerangkan mengapa nabi Muhammad mengatakan tiada nabi selepasnya kerana semua nabi yang lahir selepasnya adalah separuh nabi dan separuh Dajjal, walaubagaimanapun mereka masih berfungsi sebagai nabi sebenar dan bersifat seperti nabi-nabi terdahulu temasuklah Al-Mahdi sendiri. 50% penduduk dunia pada hari ini adalah manusia syaitan (manusia Dajjal ) terutama yang berumur 40 tahun dan ke bawah ( dikira dari tahun 1998 ). Pada zaman hadapan ( zaman baru ) nanti 100% penduduk dunia adalah manusia syaitan ( kerana ada syaitan dalam tulang belakang ). Nabi Muhammad pernah menunjukkan seorang budak lelaki kepada sahabatnya dan mengatakan budak tersebut adalah Dajjal, tetapi maksudnya yang sebenar beliau ialah budak itu manusia dajal dan bukannya Dajjal yang berkuasa tuhan yang ada pada masa ini, manusia dajal telah lahir sejak beribu tahun dahulu tetapi semakin ramai di zaman ini ( iaitu manusia yang bersyaitan di dalam tulang belakang mereka ).
Sebenarnya para pembesar Al-Mahdi menerima wahyu darinya. Mereka mendengar ajaran dan berita-berita ghaib yang baharu dari suara tuhan yang keluar dari jasad Al-Mahdi tetapi suara ini tidak dapat didengari oleh Al-Mahdi sendri. Kemudian pembesar-pembesar tersebut menyampaikan sebahagian yang mereka pelajari kepada Al-Mahdi dan inilah sebahagian kecil berita yang di tulis untuk disampaikan kepada sesiapa yang mahu mempercayai atau ingin mendengar berita masa depan.


......................Sayalah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu!.....................


Malangnya orang-orang yang mengagungkan dan menantikan kedatangannya tidak pula mahu percaya dan tidak menerima malahan mengatakannya gila dan mahu menangkap serta membunuhnya. Mereka mahu Al-Mahdi acuan mereka sendiri, mengulangi perbuatan orang-orang terdahulu apabila nabi-nabi mereka muncul dikalangan mereka. Mereka yang mahu mengajar Al-Mahdi mengikuti cara mereka dan bukannya mereka yang mengikuti Al-Mahdi.
Saya sangat tinggi darjatnya, pada waktu sebelum atau kini tiada manusia dapat melebihi saya, darjat saya kini di tiang arasy. Kini umur saya 34 tahun ( pada tahun 2008 ) dan akan rasmi menjadi raja pada umur 37 tahun ( tahun 2011 ) dan menjadi raja dunia pada tahun 2023 nanti. Pada ketika ini hanya keramat yang tidak dapat ditunjukkan ( dilakukan ) dengan kehendak sendiri ( keramat tidak boleh dikawal ) sahaja yang saya miliki, inilah sebab saya tidak dapat membuktikan saya adalah imam Mahdi dengan menggunakan keramat, saya hanya dapat mengaku dengan lisan sahaja bahawa saya adalah imam Mahdi, terpulanglah sama ada mahu mempercayainya atau tidak. Tetapi boleh dibuktikan dengan cara keramat semulajadi ( keramat yang terjadi tanpa boleh dikawal dengan kehendak ). Contohnya apabila seseorang mahu menetak saya dengan senjata tajam maka akan muncullah malaikat yang melindungi saya lalu mereka tidak jadi membunuh saya, maka percayalah mereka bahawa saya adalah imam Mahdi. Keramat yang boleh dikawal kepunyaan saya ada pada bakal isteri saya iaitu Fazilah, inilah sebab mengapa hanya dengan berkahwin barulah sempurna kerajaan imam Mahdi, kerana tercantumnya kerajaan zahir dan batin. Setelah berkahwin saya akan tinggal di istana yang sangat luas yang dipanggil Istana Syurga Dunia (istana hasil buatan jin berkuasa tuhan ) yang terapung di ruang udara kutub utara dunia. Satu hari di istana tersebut bersamaan setahun hari dunia kerana istana tersebut berada di alam jin.
SEDIKIT TENTANG KOTA PARA WALI DAN RAHSIA ERKAHWINAN

Kampung Bentong akan dibangunkan menjadi kota parawali. Ia akan di pindahkan ke alam keramat pada penghujung tahun 2009 .Kebanyakan penduduknya yang terdiri daripada orang-orang tua yang menjadi penduduk asal di situ sebenarnya telah mendapat mimpi bahawa mereka akan bertemu dengan ketua mujadid dunia jika berpindah dan membuka kawasan itu. Kebanyakan penduduknya adalah dari keturunan nabi Muhammad S.A.W tetapi mereka telah menjadi bangsa melayu. Rumah-rumah yang akan di bina di kota parawali di bina dari batuan putih syurga yang juga berbau harum. Rumah mereka terdiri daripada 2 bahagian. Bahagian bawah yang terletak di atas bumi dan bahagian atas yang terapung di udara. Bahagian yang terapung adalah tempat tinggal parawali dan isteri-isteri mereka yang seramai 9 orang. Bahagian bawah pula adalah untuk kediaman para tetamu yang datang. Para tetamu hanya dibenarkan tinggal selama 3 hari 3 malam sahaja ( tetapi ada tetamu terasa seperti 3 tahun mereka berada di situ dan ada pula terasa seperti 3 minit sahaja ). Jika mereka tidak mahu pulang selepas tiga hari mereka akan dibunuh oleh imam Mahdi. Rumah para wali kelihatan kecil sahaja jika dilihat dari luar (12' X 12'), tetapi jika masuk kedalam rumah luasnya beribu kaki persegi. Rumah mereka tidak mempunyai sistem paip atau pendawaian elektrik , tandas mahupun dapur. Untuk mendapatkan air untuk mandi atau membersihkan sesuatu mereka hanya perlu menepuk dinding maka terpancarlah air. Mereka tidak memerlukan dapur kerana mereka memakan makanan syurga ( hanya perlu menghulurkan tangan maka akan muncul makanan syurga ). Untuk berhadas kecil atau besar mereka hanya perlu pergi kebilik yang kosong yang tidak mempunyai apa-apa dan najis akan ghaib setelah mereka selesai. Tapak tangan mereka boleh mengeluarkan air untuk membersih. Mereka juga tidak perlu membasuh pakaian kerana mereka hanya ada sepasang pakaian sahaja yang tidak akan kotor atau berbau iaitu pakaian malaikat. Pakaian mereka boleh bertukar warna dan rupa mengikut kehendak mereka. Imam Mahdi akan memberi pengikutnya isteri baru seorang demi seorang hingga 9 orang jumlahnya. Beberapa tahun sebelum itu imam Mahdi telah membunuh isteri dan anak-anak pengikutnya dan menjadikan mereka bujang semula sebelum memberi mereka isteri baru. Jika tiada ruang untuk isteri baru mereka yang baru datang, mereka akan mencipta bilik atau ruang baru yang luas untuk isteri baru mereka tanpa perlu menambah apa-apa dalam bentuk fizikal. Rumah mereka adalah taman-taman syurga.


Hanya 15% sahaja penduduk kampung ini akan kekal sehingga terbinanya kota parawali pada tahun 2026, 85% penduduknya akan dibunuh antara tahun 2009 hingga 2011 secara berperingkat.

Dari beberapa ribu isteri-isteri imam Mahdi, kebanyakannya akan dibunuh olehnya dan yang lain akan diberi kepada pengikutnya. Perkahwinan imam Mahdi adalah tidak sah kerana dia adalah tuhan dan isteri-isterinya adalah manusia, oleh itu tanpa meceraikannya, isteri-isterinya yang ramai itu boleh mengikuti orang lain. Sebenarnya perkahwinan orang islam di Malaysia juga tidak sah kerana telah menjadi budaya masyarakat melayu islam Malaysia untuk 'buat' pengantin lelaki dan perempuan dan keluarga mereka sebelum perkahwinan berlangsung. Pengantin lelaki 'dihitamkan' dan pengantin perempuan 'diserikan'( diputihkan ) wajah mereka. Kalau ditanya kenapa terjadi begitu, orang yang 'membuat' juga kurang pasti tujuannya mahupun akibatnya. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah mengkufurkan ( mengkafirkan ) pengantin lelaki dan memasukkan iblis putih ke dalam badan dan wajah pengantin perempuan. Sebab itu pengantin lelaki nampak hitam dan pengantin perempuan nampak putih. Adakah sah perkahwinan orang kafir ( pengantin lelaki ) dangan iblis putih ( pengantin perempuan ) ? Tidakkah mereka berzina sepanjang perkahwinan mereka walaupun di surat nikah mereka pasangan sah tetapi dari segi agama sebenarrnya mereka berzina. Berapa banyakkah anak luar nikah telah lahir? Walaupun mereka telah mengucap dua kalimah syahadat sebelum akad dilafazkan, sebenarnya mereka tetap kafir kerana islam yang sebenar-benarnya di sisi tuhan adalah mempunyai cahaya kewalian dan bukannnya hanya melafazkan dua kalimah. kalau mereka bukan wali maka mereka adalah kafir ( setelah dikafirkan / dihitamkan ).


Ini menjadikan perkahwinan orang melayu adalah perkahwinan yang sesat, selepas berkahwin mereka bukannya mendapat separuh agama tetapi menjadi semakin sesat ( kesesatan batin dan kesesatan perasaan ) dan akan menyesatkan anak- anak mereka juga dan kesesatan akan berleluasa dalam masyarakat.


Dosa yang terbesar bukanlah berzina, membunuh atau rogol bunuh tetapi dosa terbesar adalah mengkufurkan seseorang dan membuat iblis dalam badan seseorang. Kerana orang yang kufur dan beriblis apabila mati pasti masuk neraka. Begitu juga dengan orang yang membuatnya. Orang yang kufur akan membuat orang lain kufur juga dan orang yang beriblis dalam badan akan membuat iblis dalam badan orang lain juga dan dengan ini kerosakan batin akan merebak dan menjadi berleluasa dan menyebabkan kesesatan kepada umat manusia dan membawa kepada zaman gelap. Mengkufurkan dan mengibliskan adalah perbuatan iblis dan manusia yang melakukannya adalah setaraf dan sama dengan iblis.


KIAMAT ( KEMUNGKINAN / GELOMBANG YANG PERTAMA )

Kemungkinan kiamat yang pertama telah berlaku pada Mei 1998. Pada pagi tersebut ketika imam Mahdi keluar dari rumah muncul lembaga manusia yang terbang dari udara dan turun hinggap di belakangnya. Lembaga tersebut adalah Dajjal yang datang untuk membunuh imam Mahdi dengan pedangnya. Ketika Dajjal menghayun pedangnya untuk memenggal kepala imam Mahdi muncul suara tuhan di udara yang mengarahkan Dajjal agar menungggu sebentar terlebih dahulu. Imam Mahdi mencapai kayu kecil dan menghayun – hayunkannya seperti pedang dan tiba – tiba semangat syurga (roh syurga ) dalam badannya hidup kembali dan Dajjal pun lari dengan terbang ke udara. Langit dunia telahpun jatuh di atas kepalanya tetapi kiamat tidak jadi berlaku hanya kerana semangat syurga imam Mahdi hidup kembali dan zaman telah dipanjangkan. Jika kepala imam Mahdi dipenggal Dajjal maka kiamatlah dunia dan seluruh penduduknya masuk neraka selama – lamanya ( 100 trillion tahun akhirat / 36.5 quintillion tahun dunia).


KIAMAT ( KEMUNGKINAN / GELOMBANG YANG KEDUA )

Kemungkinan kiamat yang kedua akan berlaku antara tahun 2021 – 2023. Ketika ini imam Mahdi sedang menyerang seluruh pelusuk dunia untuk mengosongkan dunia sebelum membina kerajaan baru dunia imam Mahdi. Jika imam Mahdi mati apabila terkena bom nuklear yang dilancarkan manusia maka kiamat akan berlaku. Dajjal akan mengambil kesemua keramat imam Mahdi dan para wali dan menggunakannya untuk mengubah dirinya menjadi gelombang dan membunuh seluruh umat manusia dalam masa 1 saat dan semua manusia akan masuk neraka.


KIAMAT ( KEPASTIAN / GELOMBANG KETIGA )

Kedatangan kiamat yang mengikut jadual akan berlaku kira – kira 2000 tahun lagi dan ia pasti berlaku dan tidak dapat dielakkan lagi. Ia adalah bumi yang mati dalam keadaan baik dan tidak mati sesat seperti kemngkinan kiamat yang pertama dan kedua. Walaubagaimanapun semua manusia pada ketika ( 500 tahun sebelum kiamat ) itu adalah ahli neraka kecuali imam Mahdi dan saki baki pengikutnya yang masih hidup. Bumi tidak boleh menampung kehidupan selama - lamanya dan umur bumi ada hadnya, apabila sampai hadnya ia akan mati / kiamat.
Kiamat dengan cara yang baik ini berlaku apabila teriakan sangkakala yang pertama ( jeritan malaikat yang menyebut "Allah" dengan sangat kuat hingga menggugurkan jantung batin manusia lalu mereka pun serta - merta mati ).Islam Zaman Baharu

Islam zaman baharu adalah lanjutan dari agama nabi Muhammad tetapi telah diubah beberapa perkara di dalamnya. Sembahyang wajib lima waktu akan dimansuhkan dan hanya tinggal sembahyang maghrib sahaja dan rakaatnya pula telah dipendekkan kepada 2 rakaaat sahaja. Sembahyang wajib yang lain hanya menjadi sunat serta rakaatnya hanya 2 dan sembahyang sunat pula dimansuhkan. Bacaan sembahyang pula adalah dalam bahasa melayu. Sembahyang dimansuhkan dan dipendekkan rakaatnya kerana pada masa hadapan waktu berjalan terlalu cepat dan tidak sempat untuk melakukan kelima – lima waktu sembahyang kerana menjadi terlalu berat bagi manusia di masa hadapan.

Puasa pula dimansuhkan kerana tidak ada yang perlu di ambil iktibar kerana tiada lagi orang yang kelaparan di masa hadapan kerana semuanya adalah percuma. Puasa hanya menjadi sunat sahaja.

Zakat pula tidak perlu dikeluarkan kerana hampir semua manusia di zaman hadapan tiada wang untuk dibelanjakan tetapi tiada pula orang yang miskin atau fakir kerana semua keperluan mereka di tanggung oleh imam Mahdi dan kerajaannya.

Haji juga tidak dapat dilakukan kerana kaabah telah diruntuhkan.

Tiada lagi penguatkuasaan undang - undang islam atau sivil di zaman hadapan dan manusia tidak lagi terikat dengan undang - undang tetapi mereka tidaklah pula melakukan banyak jenayah kerana tiada lagi tekanan atau kesempitan hidup.

Ilmu agama yang mendalam lebih dari apa yang ada sekarang adalah menjadi rahsia orang - orang yang bersembahyang sahaja dan manusia yang lain akhirnya tidak tahu apakah itu agama. Dalam tempoh seribu tahun islam zaman baharu akan hilang lenyap kerana pengamalnya di bunuh oleh imam Mahdi secara berjadual hingga tiada lagi orang yang bersembahyang pada ketika hampirnya peperangan dengan Dajjal.

Islam semua manusia di zaman hadapan adalah islam cahaya kewalian. Asas kepada semua agama yang pernah lahir di dunia.


Kristian Zaman Baharu

Ia hanyalah agama batin ( cahaya kewalian ) dan tiada amalan zahir. Tidak pula menyembah salib atau pergi ke gereja. Hanya hidup menunggu mati tanpa melakukan apa – apa amalan khusus. Mereka menjalani hidup seperti biasa ( makan , minum dan berehat) sehinggalah mereka mati. Kebanyakan manusia di zaman hadapan adalah beragama kristian zaman baharu yang berprinsip HIDUP MENUNGGU MATI.DI SEBALIK NAMA GELARAN AL - MAHDI

AL-MAHDI adalah bermaksud orang yang DITUNJUKKAN JALANNYA


Al-Mahdi mempunyai nama-nama gelaran yang lain iaitu :-

Ketua Mujadid Dunia, Ketua Syurga, Raja Dunia, Raja Nabi-Nabi, Ketua Parawali Zaman Baharu, Raja Yang Tidak Berpakaian, Raja Kejahatan Dunia, Penyelamat Dunia, Raja Malaikat Maut Nyata dan Wali Penongkat Dunia.

Setiap satu nama mempunyai maksud dan fungsi tertentu baginya;


1) Ketua Mujadid Dunia bermaksud beliau adalah seorang pembaharu dunia dan juga seorang ketua kepada para mujadid dunia. Pembaharuan yang dimaksudkan adalah dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Dia akan memperbaharui agama islam dengan memansuhkan atau menambah beberapa perkara. Dari segi kehidupan pula dia akan memperbaharui dunia dengan memerintah dunia dan menghapuskan segala sistem politik dan ekonomi yang ada di seluruh dunia. Dia akan menghapuskan segala macam ideologi seperti demokrasi , komunisme dll. Dari segi ekonomi pula dia akan mengeluarkan harta Qarun untuk membiayai pembinaan semula dunia dan menampung keperluan semua umat manusia yang bakal lahir. Ini menjadikan segala keperluan manusia percuma sepanjang 2000 tahun. Manusia tidak perlu bekerja lagi kerana semua kerja yang pernah dilakukan manusia akan dilakukan pula oleh para malaikat maut sehingga tiba hari kiamat ( 2000 tahun lagi ) .


2) Ketua Syurga pula adalah menjadikan beliau pemerintah kesemua 313 tingkat syurga (semua nabi-nabi menghormatinya sedangkan nabi-nabi tersebut bermusuhan antara satu sama lain). Syurga akan berada di bawah perintahnya dan beliau akan mengetuai semua rasul yang ada.

3) Gelaran Raja Dunia pula mejadikannya seorang raja. Raja yang mengetuai seluruh dunia di bawah kerajaan baru setelah menumbangkan seluruh kerajaan di dunia yang sedia ada. Dia akan disembah oleh para pengikutnya seperti mana mereka menyembah tuhan. Dia adalah raja yang adil.


4) Raja Nabi - Nabi, seperti gelaran tersebut menjadikan beliau raja kepada semua nabi-nabi yang pernah lahir dan bakal lahir di dunia.


5) Ketua Parawali Zaman Baharu ; Imam Mahdi membentuk semula wali-wali yang telah terhapus akibat peredaran zaman. Orang-orang baru dijadikan wali dengan memberi mereka kasyaf dan cahaya kewalian serta keramat-keramat lain. Imam Mahdi pula akan mengetuai mereka dalam pengembangan agama baru dan urusan-urusan dunia lain. Zaman ini adalah zaman baru kerana kiamat sepatutnya telah berlaku pada tahun 1998 dan semua manusia masuk neraka tetapi telah dihalangnya olehnya dan beliau telah memanjangkan zaman kepada selama 2000 tahun lagi. Zaman ini adalah zaman imam Mahdi dan dia yang berrkuasa menentukan arah zaman ini.

6) Raja Yang Tidak Berpakaian pula bermaksud bahawa beliau akan berbogel sepanjang masa semasa beliau menjadi raja dunia (100 tahun ) dan di hari kematian para pengikutnya, beliau akan memakai pakaian semula. Tidak berpakaian juga bermaksud bahawa beliau tidak beragama zahir tetapi cuma beragama batin sahaja. Segala amalan zahir bagi sesuatu agama adalah pakaian bagi agama tersebut untuk membezakan satu agama dari agama lain.


7) Raja Kejahatan Dunia pula bermaksud bahawa beliau adalah orang yang paling banyak melakukan kejahatan ke atas manusia. Tiada manusia sejak manusia wujud hingga hari kiamat lebih jahat ( tetapi berdarjat paling tinggi di syurga ) darinya. Ini kerana dia akan membunuh tidak terhingga banyaknya manusia dan merogol sebanyak-banyaknya perempuan ( untuk mengembangkan keturunannya ) sepanjang tempoh 1500 tahun. Akhirnya dunia dipenuhi oleh anak-anaknya.8) Penyelamat Dunia bermaksud bahawa dia telah menyelamatkan dunia dari kiamat. Kiamat datang dalam 3 peringkat / gelombang ( 3 wave ). Yang pertama telah terlepas apabila dia berjaya mengelakkan diri dari dibunuh oleh Dajjal pada tahun 1998 dan secara automatik zaman telah dipanjangkan. Ia juga bermaksud bahawa dia adalah pahlawan keramat penyelamat dunia selama 1000 tahun.


9) Raja Malaikat Maut Nyata bermaksud bahawa dia akan mencabut kebanyakan nyawa manusia ( membunuh ) sepanjang 1500 tahun tersebut sedangkan satu malaikat maut hanya mencabut satu nyawa manusia dalam satu kitaran alam semesta. Imam Mahdi adalah manusia yang paling banyak membunuh dalam sejarah umat manusia. Secara kasarnya tugas malaikat maut telah diambil oleh manusia sedangkan kerja manusia telah diambil oleh malaikat maut pula. Jika malaikat maut mencabut nyawa manusia pada zaman ini maka manusia akan masuk neraka. Oleh itu hanya melalui syahid ( pembunuhan ) sahaja oleh manusia lain barulah manusia boleh masuk syurga.


10) Wali Penongkat Dunia secara jelas memberitahu bahawa imam Mahdi yang menghalang dunia dari kiamat. Jika pada hari ini dia mati maka dunia akan terus kiamat dan semua manusia akan masuk neraka.


Ditulis oleh Mohd Hafez @ Muhammad

mohd hafez said...

TELAH LAHIR IMAM MAHDI DAN MASA DEPAN DUNIA

Kedatangan Imam Mahdi ke dunia adalah untuk menghilangkan semua anutan agama di dunia seperti Kristian, Hindu, Buddha,Yahudi, Sikh serta Islam dan lain - lain. Al-Mahdi walaubagaimanapun akan membenarkan agama islam yang telah diperbaharuinya dan diperbetulkan untuk terus dianuti di dunia sedangkan agama lain semuanya akan dihapuskan. Selama 60 tahun agama Islam Zaman Baharu dikembangkan ke seluruh dunia melalui pengikutnya ( wali quthb dan para mujadid dunia ) di kota parawali. Imam Mahdi mempunyai beberapa nama lain iaitu: Ketua Mujadid Dunia, Ketua Syurga, Penyelamat Dunia, Raja Dunia, Raja Malaikat Maut Nyata, Raja Yang Tidak Berpakaian, Raja Kejahatan Dunia, Raja Nabi - Nabi, Ketua Para Wali Zaman Baru, Wali Penongkat Dunia dan dia adalah wali bertaraf insanul kamil.


NASIB DUNIA AKAN DIUBAH OLEHNYA

Langkah pertama yang akan diambil olehnya untuk mengubah dunia adalah menghapuskan semua bangsa di dunia dan meninggalkan bangsa melayu dan yahudi sahaja. Dia tidak dapat menghapuskan orang yahudi kerana dihalang oleh Dajjal yang sama kuat dari segi kekeramatan dengannya. Dajjal akan menjadi raja orang yahudi dan imam Mahdi akan menjadi raja orang melayu. Dunia akan mengalami proses yang amat dahsyat ketika Imam Mahdi mengubahnya. Dunia akan menjadi kering sekering - keringnya hingga lautan pun tidak berair ( mata air zam-zam di Mekah juga kering ). Orang yang hidup akan mati kelaparan atau diserang wabak penyakit dan yang lain akan dibunuh oleh Al-Mahdi dengan tangannya sendiri. Manusia terpaksa memakan daging manusia, najis-najis, bangkai haiwan, tanah dan meminum air kencing. Sistem ekonomi dan tamadun manusia akan musnah untuk sementara waktu ( zaman peralihan kuasa ) sebelum dibangunkan semula olehnya. Bangsa selain melayu atau yahudi akan dibunuh kerana sebabnya; orang putih dan kulit hitam serta bangsa arab telah pun kufur, orang cina telah diserapi iblis putih, orang indonesia terlalu banyak mengamalkan ilmu hitam serta kufur dan bangsa India telahpun diserapi oleh iblis. Kurang lebih 7 billion manusia di seluruh dunia akan dibunuh oleh Imam Mahdi. Tinggallah bangsa melayu walaupun banyak melakukan dosa di dunia ( walaupun kebanyakannya telah diserapi oleh iblis ), tetapi orang melayu Malaysia telah dipilih untuk membentuk bangsa Melayu Zaman Baru yang akan menguasai dan memenuhi seluruh pelusuk dunia. Bangsa melayu akan menguasai dunia selama 2000 tahun ( sehingga kiamat ). Tetapi untuk memastikan orang melayu tunduk di bawah pemerintahannya dan tidak mengikuti orang kenamaan lain, dia akan membunuh menteri - menteri, orang - orang besar, datuk - datuk dan tan sri - tan sri di Malaysia serta menghapuskan pihak berkuasa yang sedia ada di Malaysia.

Langkah kedua dalam membentuk Kerajaan Seribu Tahun Imam Mahdi ialah membina kota parawali dan membangunkan semula dunia. Kota parawali terdiri daripada bangunan - bangunan yang dibina dari batuan putih syurga dan sebahagian bangunan terapung di udara. Ia adalah kota penuh kekeramatan. Ia adalah pusat pemerintahan dunia dan akan menjadi pusat pengembangan agama islam zaman baru selama 60 tahun sebelum ia diruntuhkan dan penghuninya dibunuh oleh imam Mahdi.Sebagai jasa mereka yang sangat besar kepada Al-Mahdi dan agama serta dunia, semua penduduk kota parawali akan duduk bersamanya ( duduk dalam cahaya ketuhanan / duduk di sisi tuhan ) dengan darjat yang tertinggi, iaitu satu tempat tinggal yang lebih tinggi dari syurga kelak di akhirat iaitu tempat yang hanya diduduki oleh mereka yang berdarjat lebih tinggi daripada nabi - nabi.

Pada masa yang sama di luar kota, iaitu di seluruh pelusuk dunia, pembangunan semula akan dijalankan. Para malaikat maut akan bekerja siang dan malam membina semula dunia yang telah hancur musnah dengan dibantu oleh manusia yang hanya tinggal tidak sampai 10 juta orang. Harta Qarun ( harta sahabat nabi Musa si Qarun yang tenggelam pada zaman nabi Musa ) akan dikeluarkan semula oleh Al Mahdi untuk membangunkan dunia dan diberikan kepada manusia. Harta Qarun hanya cukup untuk membangunkan 3\4 daripada permukaan bumi, yang selebihnya akan dibiayai melalui perbendaharaan jin yang dipunyai oleh adik Imam Mahdi. Bangunan baru dibina untuk tempat tinggal, restoran - restoran dan keperluan - keperluan lain manusia, masjid - masjid baru serta tempat - tempat hiburan dibina. Pada zaman pemerintahan AI Mahdi, semua keperluan manusia seperti tempat tinggal, makanan pakaian dan hiburan adalah percuma. Air, udara dan makanan serta segala sumber lain diperolehi secara langsung dari alam malaikat dan disediakan oleh malaikat yang bekerja dalam bidang masing-masing. Pada zaman itu semua kerja yang biasa dilakukan oleh manusia akan dilakukan oleh malaikat dan manusia hanya akan berhibur atau beribadat sahaja. Bagi yang tekun melakukan ibadat, mereka tidak lagi menghadapi masalah kerana segalanya percuma dan mudah sebab dibantu oleh keramat.

Umat Imam Mahdi terbahagi dua, iaitu mereka yang beragama islam batin sahaja ( iaitu tidak islam di zahir / tidak bersembahyang ) dan mereka yang beragama islam seperti orang islam hari ini yang bersembahyang. Kebanyakan orang islam yang sembahyang akan dapat duduk bersamanya dan yang tidak bersembahyang hanya mendapat syurga sahaja. Di zaman imam Mahdi islam hanya tinggal sembahyang sahaja dan syariat islam yang lain digugurkan.

Kerajaan Imam Mahdi yang diperintah melalui adiknya akan dapat bertahan sehingga 1000 tahun sahaja sebelum musnah akibat peperangan dengan Dajjal ( kerajaan Dajjal juga turut musnah dalam peperangan ini ). Akibat dari peperangan tersebut separuh dari permukaan bumi akan musnah dan penduduknya mati dan tinggal separuh sahaja, tiada siapa lagi yang sanggup untuk membangunkannya lagi. Beberapa ratus tahun kemudian bumi akan diserang oleh Yajuj Majuj dan kemudian Daabatul Ard. Setelah kurang lebih 2000 tahun, imam Mahdi akan dimatikan tuhan bersama pengikutnya yang masih hidup dan dunia akan kiamat kerana dia yang menongkat dunia selama masa tersebut. Semua manusia akan mati sebelum bumi hancur akibat teriakan sangkakala yang pertama, oleh itu tiada sesiapapun yang dapat menyaksikan kehancuran bumi yang amat dahsyat itu (tiada siapa yang akan sanggup melihatnya ) kerana jika mereka mengalami dan menyaksikan kebinasaan kiamat mereka akan menjadi trauma atau gila (kegilaan kiamat).
SEDIKIT TENTANG LATAR BELAKANGNYA

Dalam kitab agama samawi yang lain imam Mahdi diberi nama lain. Dalam agama Buddha ia diberi nama Buddha akhir zaman ( Maetraya ), dalam agama Hindu dia diberi nama Krishna, dalam agama Yahudi dia diberi nama Messiah dan orang cina memanggilnya Ma Sin Sing dan agama – agama lain meramalkan kedatangan penyelamat, tetapi ia merujuk kepada orang yang sama iaitu imam Mahdi. Imam Mahdi telah lahir dan kini telahpun belia. Dia adalah berbangsa melayu dari keturunan nabi Muhammad s.a.w dan tinggal di Malaysia dan bukannnya orang arab atau tinggal di tanah arab. Dia bertutur bahasa Malaysia, makan makanan yang dimakan oleh orang - orang melayu, boleh sakit atau sihat, belajar dan pernah bekerja tetapi kehadirannya tidak disedari kecuali apabila dia memperkenalkan diri ( tetapi ramai yang tidak mempercayai bahawa dia adalah imam Mahdi yang ditunggu - tunggu umat manusia walaupun oleh keluarganya atau saudara mara dan sahabat handai ). Apabila seseorang itu menjadi kasyaf setelah diberi olehnya, maka baharulah mereka mempercayainya dan dapat menerima ajaran batinnya serta menjadi pengikutnya. Pengikutnya kini telah pun ada berbelas ribu orang dari pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia tetapi mereka merahsiakannya. Mereka telah pun berkeramat seperti kasyaf, boleh berjalan melipat bumi, boleh melipat waktu, memakan makanan syurga semasa di dunia, mencabut roh manusia seperti malaikat maut, menghidupkan orang yang telah mati, menghafal semua ajarannya, berjalan hingga ke langit ke tujuh, melihat syurga dan neraka dari dunia, mengeluarkan air dan senjata dari telapak tangan, mengeluarkan api dari tangan dan beberapa keramat yang tidak ada semasa zaman nabi Muhammad s.a.w atau zaman sebelum ini. Perkara yang membezakan Al-Mahdi dari manusia biasa ialah cahaya kenabian yang dibawa olehnya. Cahaya ini adalah cahaya ghaib yang akan menjadikan seseorang itu wali ( islam ) apabila bertemu dengannya. Cahaya ini menjadikannya nabi, walaubagaimanapun dia berdarjat lebih tinggi daripada nabi - nabi yang pernah dilahirkan sebelum ini. Perkara ini tidak pernah difikirkan oleh mana - mana ulama sebelum ini bahawa akan ada seorang manusia yang berdarjat lebih tinggi daripada nabi. Dia adalah manusia yang tidak boleh dibunuh melalui sihir atau secara fizikal. Jika dia terbunuh maka kiamatlah dunia dengan segera. Di dahinya tertulis perkataan Allah dalam tulisan arab yang ditulis dengan cahaya ketuhanan yang hanya dapat dilihat oleh orang yang kasyaf. Jika dia disembah ( seperti sujud kepadanya ) pula kita akan 'nampak tuhan'. Jasadnya dipenuhi cahaya ketuhanan yang ditakuti oleh jin dan iblis.

Apabila kaabah diruntuhkan oleh imam Mahdi kelak, maka dia akan menjadi kiblat. Semua umatnya yang tidak terhingga banyaknya duduk di syurga yang lebih tinggi daripada syurga nabi Muhammad.SEBAHAGIAN KECIL DARIPADA AJARANNYA

1) Ajaran Agamanya:

1) Semua syariat nabi Muhammad dibatalkan kecuali sembahyang lima waktu. Puasa, zakat dan haji dimansuhkan. Sembahyang boleh dilakukan tanpa wuduk ( kerana pada zaman hadapan air sangat kurang ).

2) Hukum hakam agama tidak dikuatkuasakan oleh sesiapapun dan ia menjadi hak individu untuk mengikutinya atau melanggarnya. Agama dilonggarkan.

3) Azan tidak dibenarkan berkumandang lagi. Supaya agama boleh hilang dalam tempoh 1000 tahun.

4) Semua orang yang bersembahyang memakai pakaian putih ( pakaian malaikat ) untuk membezakan mereka dari umatnya yang tidak bersembahyang.

5) Batin redha ( hati yang redha dan bercahaya ) adalah batin islam. Seseorang menjadi kafir apabila batinnya ( hatinya ) menjadi hitam ( kufur ). Hati yang redha, maka seolah-olah tuannya sentiasa bersembahyang (sembahyang batin ) sepanjang waktu walaupun orang itu tidak melakukan sembahyang zahir ( sembahyang lima waktu ).

6) Bersembahyang dengan pakaian yang bersih mendapat pahala yang lebih berbanding dengan pakaian yang kotor. Bersembahyang sahaja sudah dapat pahala walaupun tanpa air sembahyang atau dengan pakaian yang kotor tetapi jika lebih sempurna air sembahyang dan lebih bersih maka pahalanya adalah lebih besar. Bacaan yang tidak berapa baik atau betul di dalam sembahyang tetap mendapat pahala tetapi bacaan yang baik dan betul mendapat lebih banyak pahala. Semua bacaan sembahyang akan di tukar ke bahasa melayu akan mendapat lebih banyak pahala.

7) Jika seseorang itu bukan wali maka dia adalah kafir.

8) Lailahaillallah Muhammadarasulullah adalah merujuk kepada imam Mahdi kerana dialah Allah dan dialah rasul. Lailahaillallah Muhammadarasulullah merujuk kepada imam Mahdi.
9) Zikir yang tertinggi adalah menyebut ‘Ya Hu’ yang bermaksud ‘wahai Dia’, dan Dia yang dimaksudkan adalah tuhan, setiap benda yang bernafas menyebut zikir ini di dalam nafas mereka. Ini menunjukkan bahawa setiap benda yang bernafas sentiasa bezikir walaupun tidak menyebut dengan lidah.

10) Perempuan tidak lagi wajib memakai tudung.

11) Pada zaman ini dan hadapan sembahyang mesti di lakukan secara berjemaah sahaja dan jika seseorang itu tidak mampu melakukannya mereka tidak perlu bersembahyang langsung.

12) Pada zaman hadapan bagi umat yang bersembahyang mereka hanya wajib bersembahyang maghrib sahaja sedangkan sembahyang waktu lain hanya sunat sahaja. Pada zaman hadapan waktu berlalu terlalu cepat hingga tidak sempat melakukan ke lima – lima waktu sembahyang. Semua sembahyang di pendekkan menjadi 2 rakaat sahaja.

13) Perhubungan batin antara seseorang dengan seseorang yang lain sebenarnya adalah persaudaraan syurga di mana orang yang boleh 'terasa' sebenarnya adalah saudaranya di syurga. Yang tidak terasa pula bukan saudaranya di syurga.

14) Dosa adalah api dan pahala adalah cahaya kuning keemasan.

15) Agama yang sebenar adalah agama perasaan. Imam Mahdi adalah agama ( agama berada dalam batinnya ) dan agama perasaan ini tidak disukai oleh iblis dan manusia iblis ( manusia yang beriblis dalam badan mereka ). Agama perasaan adalah salah satu cabang dari kuasa tuhan. Imam Mahdi sebenar – benarnya membawa agama baru.

16) Penderitaan adalah peningkat darjat yang paling berkesan dan darjat seseorang itu meningkat lebih cepat dalam keadaan derita berbanding ibadat. Pada zaman ini orang – orang yang bekerja dengan imam Mahdi mempunyai darjat yang paling tinggi berbanding dengan orang lain.

17) Lebih siksa cara matinya seseorang itu lebih tinggi darjat yang dia dapat. Mati terbakar atau di bakar hidup – hidup adalah mati yang mendapat darjat yang paling tinggi tetapi ia adalah mati yang paling sakit dan paling siksa.

18) Syiah adalah islam keluarga nabi dan sunnah pula adalah islam sahabat nabi. Kedua – dua aliran agama ini berbeza kerana keluarga nabi lebih dekat dengan nabi dan memahami agama islam lebih dari para sahabat nabi tetapi kedua – duanya adalah betul walaupun pada waktu kini banyak yang telah sesat. Walaubagaimanapun agama yang sebenar adalah cahaya kewalian yang diperolehi oleh sahabat nabi dan keluarga nabi dan cahaya kewalian ini telah berpindah kepada umat – umat seterusnya di bawah para sahabat iaitu tabiin dan tabit tabiin hingga ke zaman ini. Malangnya cahaya kewalian yang ditinggalkan oleh nabi Muhammad telah pun lenyap di telan zaman dan orang islam pada hari ini cahaya kewalian mereka telah diganti dengan cahaya iblis putih dan mereka masih manyangka ia adalah cahaya kewalian yang ditinggalkan oleh nabi Muhammad. Dengan kedatangan Imam Mahdi cahaya kewalian baru telah tersebar dan telah di terima oleh banyak orang yang telah berjumpa dengannya. Malangnya ketika datangnya imam Mahdi umat manusia telah di serapi oleh pelbagai iblis hingga imam Mahdi terpaksa membunuh hampir kesemua manusia di muka bumi dan menggantikan mereka dengan keturunan baru manusia kerana ini adalah lebih mudah berbanding untuk membetulkan batin dan menghilangkan iblis dalam kesemua manusia.

19) Imam Mahdi datang menghapuskan kekufuran dengan memberikan cahaya kewalian kepada umat manusia.

20) Imam Mahdi membawa agama baru yang dipanggil Agama Mahdi. Agama yang sebenar adalah agama perasaan dan apabila semakin besar menjadi agama suasana.

21) Pada zaman ini dan hadapan bukanlah banyaknya ibadat atau banyaknya rakaat sembahyang yang mereka buat yang menentukan tingginya darjat dan banyaknya pahala seseorang tetapi berapa banyak mereka mengikuti imam Mahdi yang menentukan kedudukan mereka di akhirat kelak. Pada zaman ini hanya perlu mengikuti imam Mahdi dan bukannya mengikuti agama nenek moyang.

22) Apa gunanya jika imam Mahdi datang dan mengetatkan agama dan menyebabkan semua manusia masuk neraka kerana tidak dapat mengikuti agama yang semakin berat untuk diikuti. Iblis pun boleh memasukkan manusia ke dalam neraka. Oleh itu imam Mahdi datang dan menghapuskan agama agar manusia semuanya masuk syurga.

23) Hanya wali peringkat tinggi sahaja yang wajib sembahyang.


2) Imam Mahdi dan Tuhan :

1) Imam Mahdi adalah tuhan dari segi batin dan apabila kita menyembahnya sama ada dengan hati atau fizikal kita akan nampak tuhan ( cahaya tuhan yang muncul dari bumi dan naik ke langit). Dia juga raja yang berkuasa tuhan.

2) Imam Mahdi adalah raja orang melayu ( Messiah sebenar ) dan Dajjal adalah raja orang yahudi ( Messiah palsu ).

3) Imam Mahdi adalah ketua syurga ( pemerintah syurga ) yang memerintah tingkat syurganya dan juga lain- lain tingkat syurga di samping nabi yang mengetuai umat masing - masing.

4) Tuhan adalah perempuan.

5) Imam Mahdi hidup selama 2000 tahun dan Dajjal pula hidup selama 1000 tahun.

6) Syurga dan neraka umat zaman ini dan hadapan terletak di tangan imam Mahdi.

7) Imam Mahdi adalah tuhan muka bumi dan di sana ada tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta telah meninggalkan muka bumi dan menjadikan imam Mahdi tuhan muka bumi.

8) Anak - anak luar nikah adalah anak tuhan dan imam Mahdi adalah tuhan.

9) Imam Mahdi akan mengeringkan semua air ( air daratan dan air lautan ) di dunia pada tahun 2021 dengan meminumnya dan air tersebut ghaib apabila tiba di perutnya.

10) Manusia akhir zaman ( pada hari ini ) banyak melakukan dosa tetapi darjat mereka tinggi-tinggi.

11) Imam Mahdi telah membebaskan penduduk 1000 neraka ( yang berasal dari 1000 bumi ) yang lepas dengan hanya mengatakan ‘bebaskan mereka’ apabila ditanya tuhan sama ada untuk membebaskan mereka atau tidak.


12) Apabila melihat kekeramatan imam Mahdi seolah-oleh kita melihat kuasa tuhan telah turun ke muka dunia kerana keramatnya tiada tandingan. Antara keramat yang terbesar adalah membelah dua bumi dan keramat peperangan.

13) Di akhirat kelak imam Mahdi menduduki syurga tertinggi sekali diikuti oleh syurga nabi Muhammad dan nabi-nabi lain di bawahnya dan syurga di tingkat bawah sekali adalah syurga nabi Adam bersama umatnya. Syurga di bawah syurga nabi Adam adalah syurga bagi orang yang bunuh diri dan tiada nabi ( tidak diketuai oleh nabi ).

14) Imam Mahdi dirasuk tuhan tetapi orang biasa yang tidak tahu menyangka dia dirasuk syaitan. Hanya wali peringkat tinggi sahaja faham siapa imam Mahdi sebenarnya.

15) Dajjal adalah kemarahan tuhan terhadap manusia manakala imam Mahdi pula adalah kebencian tuhan terhadap manusia.

16) Imam Mahdi berkuasa membunuh sesiapa sahaja yang dikehendakinya tanpa sebarang alasan walaupun orang tersebut belum sampai ajal kerana dia adalah tuhan yang berkuasa mutlak. orang yang tidak mengikut katanya dan perintahnya juga akan dibunuh.
17) Kematian dan pembunuhan adalah permainan baginya.

18) Imam Mahdi memiliki kuasa alam semesta ( kuasa kegelapan tuhan /kuasa hitam tuhan / kuasa hawa nafsu tuhan ). Bukankah alam semesta 99% adalah kegelapan dan hanya sebahagian kecil disinari oleh bintang yang dipanggil matahari dan bintang supernova. kuasa ini adalah kuasa yang terbesar yang pernah diberikan tuhan kepada manusia dan tidak pernah diberikan kepada sesiapapun. Dia juga ada kuasa cahaya alam semesta yang berbentuk titik (bebola) cahaya terletak di belakang hati.

19) Dari jasad imam Mahdi boleh keluar syurga, orang yang ada iblis dalam badan mereka akan terasa panas apabila terkena cahaya syurga tersebut (iblis terasa selesa dalam neraka dan terasa panas apabila berada dalam syurga ). manusia biasa terasa sejuk apabila terkena cahaya syurga yang keluar dari wajah dan badan imam Mahdi.20) Malaikat memanggil imam Mahdi sebagai Allah dan wali quthb mengatakannya dan memberitahu bahawa dirinya adalah imam Mahdi ketika dia tidak mengetahui siapa dirinya.

21) Imam Mahdi menjadi pahlawan keramat penyelamat dunia selama kurang lebih 1000 tahun (100 tahun selepas runtuhnya kota parawali ). Dia adalah pahlawan keramat terkuat pada masa itu.

22) Dalam ramalan orang terdahulu imam Mahdi adalah pemuda tuhan (mereka mentafsirkannya sebagai pemuda yang dihantar tuhan ) tetapi sebenarnya dia adalah tuhan dalam bentuk pemuda.

23) Pemegang panji-panji (orang yang melaksanakan semua tugas /pembantu ) imam Mahdi ialah Syuaib bin Musa.

24) Isterinya yang paling penting ( memegang kuasa keramatnya ) bernama Fazilah binti Hashim. Hanya 3 orang isterinya yang tinggal menemaninya selama 2000 tahun hingga hari kiamat. Yang lain mengikuti orang lain atau dibunuh olehnya.

25) Imam Roslan ( Wak Lan ) adalah ketua kerajaan duduk bersamanya /duduk di sisi tuhan / duduk di alam tuhan. Semua penduduknya akan meningkat darjat sehinggalah mereka 'bersatu dengan tuhan' (mereka tidak wujud, hanya tuhan sahaja yang wujud ).

26) Imam Mahdi hanya mempunyai satu buku catatan sahaja iaitu buku pahala dan segala apa yang dilakukan adalah pahala walaupun membunuh dan merogol.

27) Imam Mahdi adalah tuhan di dalam badan ( suara tuhan muncul dari dalam badan ) dan Fazilah adalah tuhan di luar badan ( Suara tuhan muncul dari luar ).

28) Imam Mahdi akan meratakan bumi hingga tiada gunung atau lurah semasa menjadi gergasi.

29) Imam Mahdi adalah nur muhammad yang menjadi punca segala roh (batin ) manusia di dunia. Oleh itu semua manusia mempunyai perhubungan batin dengannya dan perhubungan yang kuat ini menyebabkan seseorang itu terasa di 'tarik' kepada imam Mahdi. Orang-orang yang nur (roh )nya berpunca dari tangan imam Mahdi akan mempunyai perhubungan batin dengan orang lain yang lahir dari punca yang sama dan tidak ada perhubungan batin dengan orang yang batinnya lahir dari dada atau perut atau kaki nur Muhammad.

30) Wajah imam Mahdi dan Dajjal hampir serupa cuma Dajjal ada satu mata sahaja ( mata kiri) di mana mata kanannya tiada bebola mata. Di dahi imam Mahdi tertulis perrkataan 'Allah' dan di dahi Dajjal tertulis perkataan 'kafir'. kedua-duanya perkataan tersebut tertulis dengan cahaya ketuhanan. Untuk melihat perkataan tersebut perlu keramat kasyaf atau membuka alamnya.

31) Imam Mahdi memiliki pedang yang di beri nama pedang Allah ( Pedang yang terbina dari zat tuhan ) yang jika bilahnya disentuh dengan jari akan menyebabkan lumpuh pada jari tersebut. Ada ketikanya imam Mahdi membunuh dengan menggunakan pedang tersebut dan kematian dengan cara ini adalah kematian yang paling tidak sakit kerana jika leher dipenggal dengan pedang tersebut hanya terasa kebas sebelum mati kerana zat pedang tersebut.

32) Di dalam badan imam Mahdi ada alam tuhan dan suara tuhan adalah berpunca dari alam tersebut.

33) Alam semesta dan bumi dicipta tuhan kerana imam Mahdi.

34) Imam Mahdi datang membawa cahaya dan membetulkan batin manusia.

35) Imam Mahdi adalah tuhan kepada manusia, tuhan kepada jin, tuhan kepada iblis, tuhan kepada syaitan, tuhan kepada malaikat dan tuhan kepada segala hidupan dan tuhan kepada alam semesta.

36) Imam Mahdi adalah raja kepada manusia, raja kepada jin, raja kepada iblis, raja kepada syaitan, raja kepada malaikat dan raja kepada segala hidupan di alam semesta.

37) Tuhan berada antara di antara sesuatu.
38) Imam Mahdi memiliki kedua-dua batin syurga dan batin neraka. Orang lain boleh terasa panas atau sejuk apabila berdekatan dengannya. Syurga dan neraka ada dalam badan manusia.

39) Kerajaan syurga dan kerajaan dunia yang di miliki oleh imam Mahdi adalah yang terbesar sekali dan tiada nabi atau rasul sebelum ini memiliki kerajaan sebesarnya.

40) Imam Mahdi telah pun mati dalam keadaan nyata ( sedar ) sebanyak 7 kali dan mati dalam keadaan tidur sebanyak 11 000 kali. Ketika mati dalam keadaan sedar adalah berasa sakit mati dan ini menyebabkan kekuatan batin atau dalamannya bertambah melebihi manusia lain dan tiada manusia pada ketika ini mempunyai kekuatan batin yang sama atau melebihinya. Ini membolehkan dia membebaskan kuasa keramat dengan tenaga dan kekuatan yang luar biasa.

41) Pahala satu sembahyang imam Mahdi bersamaan dengan pahala 1000 tahun sembahyang seluruh penduduk dunia pada ketika ini.

42) Zat tuhan adalah cahaya dan di selimuti oleh hawa nafsu-Nya. Tuhan, Dia hancur luluh.

43) Manusia ‘lebih tuhan’ daripada malaikat dan malaikat ‘lebih tuhan’ dari jin dan iblis, dan jin dan iblis ‘lebih tuhan’ dari binatang dan tumbuhan.

44) Tiang – tiang cahaya yang diramalkan akan berlaku telah pun turun kepada imam Mahdi dan wali quthb pada tahun 1998. Tiang – tiang cahaya tersebut adalah sebenarnya cahaya kuasa tuhan yang turun bertali dari langit kepada imam Mahdi dan wali quthb yang mengawal tindakan mereka mengikut kehendak tuhan dan ia berlaku hanya beberapa saat sahaja sebelum lenyap.
45) Imam Mahdi adalah pemilik yang haram dan yang halal, oleh itu dia tidak berdosa melakukan perkara yang diharamkan oleh agama atau melakukan kejahatan atau memakan sesuatu yang haram kerana dia adalah tuhan kebaikan dan kejahatan.

46) Imam Mahdi dan semua nabi – nabi zahirnya seperti manusia lain iaitu mempunyai najis dan air kencing berbau busuk, bau badan dan lain – lain lagi tetapi batin bau – bau tersebut adalah wangi ( zahir bau busuk tetapi batin wangi ).

47) Imam Mahdi adalah separuh maksum tetapi Dajjal adalah maksum sepenuhnya. Imam Mahdi boleh bertindak dengan kehendaknya sendiri tetapi Dajjal adalah bertindak dengan sepenuhnya kehendak tuhan (maksum). Nabi Isa juga sepenuhnya maksum kerana semua kehendaknya dan perbuatannya adalah kehendak dan perbuatan tuhan.

48) Imam Mahdi mempunyai batin yang betul, tetapi jika ia menjadi rosak isterinya akan membetulkannya dan jika kedua – duanya rosak, malaikat akan membetulkannnya. Kerosakan berlaku apabila ‘dibuat’ oleh orang yang rosak batinnya. Di awal zaman parawali yang mempunyai batin yang telah dibetulkan melindungi imam Mahdi dari kerosakan batin dan mereka bersama – sama dengannya memperbetulkan batin para tetamu yang datang ke kota parawali. Mereka saling memperbetulkan.

49) Antara nabi-nabi yang mengetuai syurga masing-masing, mereka berrmusuhan antara satu sama lain, tetapi semua nabi-nabi tersebut menghormati imam Mahdi kerana dia telah memasukkan umat mereka yang masuk neraka ke dalam syurga.

50) Imam Mahdi datang membawa syurga ( memasukkan manusia ke dalam syurga ). Dia membawa syurga dalam hatinya dan batinnya.

51) Syuaib bin Musa yang merupakan pemegang panji – panji imam Mahdi pula adalah bergelar ketua mujadid No. 2 kerana dia adalah orang kedua di muka bumi yang banyak membunuh manusia.

52) Dalam hadis nabi Muhammad dan riwayat orang terdahulu yang mengatakan imam Mahdi lahir sebenarnya bukanlah bermaksud lahir dari perut ibu tetapi sebenarnya adalah lahir dari segi batin, batinnya yang sebenar keluar ke alam nyata di dalam tubuh badannya.

53) Syuaib bin Musa adalah lelaki berdarjat tertinggi di syurga dan Fazilah pula adalah perempuan berdarjat tertinggi di syurga. Imam Mahdi walaupun berdarjat tertinggi di syurga tetapi dia adalah bukan manusia tetapi dia adalah tuhan.
54) Imam Mahdi membenarkan / mengesahkan kebenaran semua beratus-ratus agama yang pernah hadir di dunia tetapi akan menghapuskan kesemuanya kemudian. Jika imam Mahdi tidak mengesahkan agama islam maka para wali quthb dan para mujadid dunia tidak akan menolongnya dan jika dia tidak membenarkan ajaran nabi Isa ( kristian ) maka Isa tidak akan menolongnya membunuh Dajjal dan Yajuj Majuj. Ini menerangkan mengapa imam Mahdi boleh membebaskan seluruh penduduk neraka yang berlainan agama dan tidak beragama dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Ini adalah kerana dia membawa semua agama. Umat akan datang yang bersembahyang adalah menyerupai umat nabi Muhammad tetapi tidak sama dan umat yang tidak bersembahyang adalah menyerupai umat kristian tetapi tidak sama. Prinsip agama islam adalah hidup untuk beribadat dan prinsip agama kristian adalah hidup menunggu mati. umat yang bersembahyang adalah beribadat dan yang tidak bersembahyang adalah hidup menunggu maut datang menjemput.

55) Zaman imam Mahdi adalah zaman tambahan ( reserve ) dan boleh kiamat bila – bila masa sahaja. Zaman telah di panjangkan dengan kelahiran imam Mahdi.

56) Imam Mahdi beragama kristian dan juga dialah segala agama yang pernah lahir di dunia. Dialah agama. Dialah raja kepada agama.

57) Imam Mahdi membawa agama Islam Zaman Baharu dan Kristian Zaman Baharu.

58) Syuaib bin Musa adalah tulang belakang imam Mahdi. Tanpanya semua jentera kerajaan imam Mahdi akan lumpuh kerana dialah yang mengarahkan semua para wali menjalankan kerja – kerja dari awal sebelum terbinanya kerajaan imam Mahdi hingga ke akhir hayatnya. Tanpanya para wali tidak mungkin akan mengikuti perintah imam Mahdi dan tiada kerajaan dunia imam Mahdi terwujud.

59) Imam Mahdi mempunyai penglihatan tuhan. Gambar mata di dalam segitiga wang kertas dolar Amerika adalah penglihatan tuhan dan segitiga itu pula adalah kitaran imam Mahdi, para wali quthb dan Dajjal, masing-masing di hujung segitiga tersebut. Bermaksud takdir ketiga-tiganya saling berkait dalam satu kitaran dan tidak boleh terputus.60) Sebahagian malaikat berpendapat bahawa manusia pada zaman ini tidak layak masuk ke syurga, kerana itulah malaikat tersebut telah cuba membunuh imam Mahdi sejak dia kecil lagi sehinggalah ke tahun 1998 agar manusia semuanya masuk neraka. Tetapi sebahagian malaikat yang lain berpendapat sebaliknya dan sentiasa melindungi imam Mahdi dari malaikat yang cuba membunuhnya. Selepas tahun 1998, orang-orang yang telah mendapat ajaran dan keramat darinya juga sebahagian berpendapat imam Mahdi harus di bunuh dan sebahagian lagi mahu dia terus hidup agar dapat menyelamatkan mereka dan manusia lain dari api neraka.

61) Manusia adalah pusat alam semesta dan imam Mahdi adalah pusat / tumpuan manusia dan juga punca kejadian manusia.

62) Pada tahun 2021 semasa menjadi gergasi imam Mahdi hanya dapat berrtahan selama 6 bulan sahaja tanpa makanan dan air yang mencukupi sebelum dia mati lalu jasadnya tumbang ke bumi. Tetapi jasadnya bangkit semula walaupun imam Mahdi sebenarnya telah pun mati dan tidak sedarkan diri lagi. Jasadnya terus berjalan dan membunuh manusia sepertimana yang dilakukannya sebelum dia mati. Apabila telah cukup dua tahun dan bumi telah pun hampir kosong dia akan kembali ke tempat yang akan di bangunkan menjadi kota parawali ( Kg. Bentong) dan jasadnya kembali mengecil seperti asal tetapi kecil sedikt berbanding jasad asalnya.
Apabila dia sedar kembali dia tidak mengenali dirinya atau isterinya atau pun parawali atau sesiapa pun, seperti orang yang baru lahir ke dunia. Dan para pengikutnya akan mengatakan dan memberitahu bahawa dia adalah imam Mahdi buat kali kedua. Kali pertama pengikutnya memberitahu bahawa dia adalah imam Mahdi pada tahun 1998.

63) Imam Roslan akan dimakan dan ditelan oleh imam Mahdi pada penghujung dia menjadi gergasi pada tahun 2023 tetapi badan barunya muncul semula di dunia. Dengan badan baru ini dia berusia 40 tahun ( badan asal berusia 80 tahun ) menjadi lebih muda dan zahir dan batinnya lebih bersih dan secara kasarnya dia adalah lahir semula. Walaubagaimanapun dia masih orang yang sama dengan ingatan yang sama. Dengan kelahiran yang baru ini dia layak bergelar imam Mahdi No. 2.

64) Nama dunia / zahir imam Mahdi adalah Mohd Hafez Bin Abu Bakar tetapi nama batinnya adalah Muhammad Bin Abdullah.


65) Imam Mahdi akan membunuh kesemua banduan, orang gila, orang – orang cacat (OKU) , orang – orang berpenyakit kronik dan penagih dadah agar mereka tidak lagi terseksa. Dia juga akan membunuh bomoh dan orang – orang yang berkawan dengan jin dan iblis jika mereka enggan meninggalkan amalan sesat mereka.

66) Imam Mahdi membawa turun kerajaan syurga ke dunia.

67) Imam Mahdi adalah penyelamat seluruh manusia.

68) Majlis para wali ( para mujadid dunia ) yang menyediakan kerajaan untuk imam Mahdi.

69) Dajjal hanya boleh berkuasa dan menyatukan orang yahudi dan palestin setelah imam Mahdi berkuasa terlebih dahulu. Dajjal akan marah dan memaksa para mujadid dunia supaya mengahwinkan imam Mahdi dan Fazilah. Setelah imam Mahdi berkahwin dan berkuasa barulah Dajjal boleh keluar dan berkuasa ke atas orang yahudi dan palestin.

70) Imam Mahdi akan mengagihkan harta Qarun yang dimilikinya kepada para pengikutnya dan juga kepada manusia yang masih hidup selepas kiamat kecil ( serangan imam Mahdi ke seluruh pelusuk dunia ).

71) Imam Mahdi adalah tuan punya muka bumi ( mulai tahun 1998 ) kerana dialah yang telah menghalang kiamat daripada berlaku. Jika kiamat berlaku pada tahun 1998, seluruh umat manusia akan masuk neraka selama lebih 100 trillion tahun akhirat ( 36.5 quintillion tahun dunia ).

72) Imam Mahdi adalah raja yang teragung dan paling berkuasa dalam sejarah umat manusia, tiada raja yang lebih besar darinya sejak terwujudnya manusia hingga hari kiamat. Dia adalah satu – satunya raja yang menguasai seluruh permukaan bumi.
73) Antara tujuan imam Mahdi menjadi gergasi selain dari membunuh dan mengosongkan dunia ialah untuk memulihkan keadaan batin manusia yang telah rosak. Dengan menjadi gergasi imam Mahdi akan menyebabkan ketakutan yang amat sangat kepada gergasi tersebut dan di tambah dengan keadaan tanpa makanan dan air serta bekalan elektrik manusia akan menjadi insaf dan sedar dari kesesatan batin dan kerosakan batin mereka dan batin mereka akan pulih ditambah dengan menerima cahaya kewalian dari imam Mahdi sendiri. Ketakutan itu adalah ketakutan / takwa kepada Allah.

74) Lailahaillallah di dahului dengan tiada dan kemudian ada. Ini bermaksud bahawa tuhan itu tiada tetapi ada ( zat tuhan tidak wujud tetapi wujud ).

75) ‘Fazilah’ adalah nama tuhan yang ke seratus. Imam Mahdi membawa 99 nama tuhan dan Fazilah ( isterinya ) adalah pelengkap.


3) Harta Qarun :

1) Harta Qarun yang akan dikeluarkan oleh imam Mahdi terdiri daripada longgokan Emas dan permata. Perhiasan diri, perhiasan rumah dan senjata yang diperbuat dari emas, kepingan emas dan wang emas, masjid Qarun yang diperbuat daripada emas dan ada bangunan-bangunan yang diperbuat daripada emas. Banyaknya harta Qarun adalah sejauh mata memandang.

2) Perbendaharaan jin terdiri daripada batu permata dan emas tetapi tidak sama dengan harta Qarun . Jin memperolehinya apabila wali-wali zaman dahulu menunjukkan kekeramatan dengan mengeluarkan perbendaharaan bumi ( alam ghaib ) di bumi dan lautan. Apabila emas dan permata itu muncul dan dapat dilihat, jin-jin akan mencurinya dan mengumpulkannya di alam jin. Ketika imam Mahdi dan pengikutnya mula menguasai alam ghaib pada tahun 1998 dia telah merampas harta tersebut daripada jin. Pada hari ini apabila wali-wali baru yang boleh mengeluarkan perbendaharaan bumi mengeluarkannya, ia juga akan di curi oleh jin tetapi harta tersebut akan terkumpul di tempat perbendaharaan jin imam Mahdi di simpan dan jin-jin tidak dapat mengambilnya. Perbendaharaan jin hanya 1/4 banyaknya dari harta Qarun. Perbendaharaan bumi pula tidak akan habis sehingga hari kiamat.4) Kota Parawali :

1) Nanti ada di antara para mujadid yang menulis Al – Quran baru tetapi seperti Al – Quran sekarang kebanyakan isi kandungannya tidak difahami kecuali oleh orang –orang di awal zaman. Kitab rahsia kota parawali adalah buku yang terpenting yang di tulis oleh wali quthb yang apabila dibaca akan hancur hati agar pembacanya dapat duduk bersamanya.

2) Di dalam kitab rahsia kota parawali yang akan ditulis oleh wali quthb akan mengandungi rahsia kelemahan tubuh imam Mahdi yang membolehkan lawannya menyerang di tempat- tempat lemah tersebut agar boleh membunuhnya.

3) Di hari imam Mahdi memakai pakaian semula dia akan membunuh seluruh para mujadid dunia ( para wali yang bekerja untuknya di kota parawali ) ini di sertai oleh keruntuhan kota parawali kerana keramat para wali yang menahan kota parawali dari runtuh. Bahagian rumah yang terapung akan menghempas ke bahagian rumah di atas tanah dan memusnahkannya.

4) Masjid Qarun yang diperbuat dari emas akan dikeluarkan dari bumi (yang berada di alam ghaib ) dan diletakkan di kota parawali. Tetapi tiada parawali yang bersembahyang di dalamnya kerana ia lebih menyerupai kuil dengan banyak loceng – loceng.

5) Di kota parawali selain rumah penduduknya ada juga pusat pelacuran , pusat perjudian dan juga bar. Bangunan – bangunan untuk kegiatan maksiat ini ada gunanya. Para tetamu yang datang adalah dengan keadaan batin yang rosak dan tidak betul dan penuh dengan hijab. Hijab adalah keinginan yang belum tercapai dan kehairanan. Ada tetamu yang datang mempunyai keinginan yang amat sangat untuk berjudi atau merasa arak dan mencuba pelacur ( walaupun pelacur tetapi mereka adalah wali perempuan berdarjat tinggi yang telah di pilih oleh imam Mahdi dan mereka juga terlindung dari penyakit kelamin ). Jadi di kota parawali di sediakan kemudahan ini agar keinginan mereka boleh tercapai dan hijab mereka terurai kerana orang yang merasa sekali akan berasa tidak hairan lagi. Selepas itu mereka akan di beri ajaran baru dan di perbetulkan batin mereka. Kota parawali adalah lengkap dengan segala – segalanya begitu juga dengan semua bandar – bandar baru yang bakal di bina di seluruh dunia kelak.

6) Kota parawali akan dibina oleh para malaikat maut. Ia adalah kota yang baru dan bukannya kota yang pernah di bina oleh umat terdahulu di zaman yang lepas.

7) Di kota parawali penduduknya hanya menjalankan pernikahan bagi sesuatu perkhwinan dan tiada persandingan.


5) Zaman Baharu :

1) Nabi Isa telah turun ke dunia setelah 2 hari akhirat ( 2000 tahun dunia ) berada di langit. Beliau turun ke dunia pada tahun 1996. Orang - orang yang melihat dia turun mengatakan dia adalah ahli silap mata apabila dia berjalan di udara ketika turun ke dunia dan tidak mempercayai bahawa dia adalah Isa ( Jesus ), nabi kepada orang-orang kristian. Wajah nabi Isa sedikit kehitaman kerana dia telah bekerja menyerap kekufuran umatnya 2000 tahun dahulu ketika dia diutus kepada orang-orang yahudi. Isa akan dibunuh oleh imam Mahdi kira-kira 500 tahun sebelum kiamat. Jika kerajaan imam Mahdi gagal dan dunia mengalami kiamat sebelum waktu yang sepatutnya, nabi Isa juga akan masuk neraka.

2) Walaupun orang melayu terus hidup di dunia tetapi mereka yang berada di awal zaman dan telah rosak batin mereka ( kecuali yang boleh dipulihkan ) atau telah diserapi iblis tetap akan dibunuh oleh imam Mahdi begitu juga dengan orang-orang yang boleh menganggu pemerintahan imam Mahdi juga akan dibunuh.

3) Manusia pada zaman baru mempunyai umur yang panjang, ada yang hidup selama 200 tahun, 300 tahun, 600 tahun dan 1000 tahun.

4) Imam Mahdi akan membunuh semua golongan gay dan lesbian yang muncul di setiap zaman dari semasa ke semasa. Apabila wabak gay dan lesbian merebak di kalangan penduduk di sesebuah bandar pada sesuatu ketika, dia akan membunuh seluruh penduduk bandar tersebut. Kerana punca gejala ini ialah iblis dan pemikiran iblis. Kalau dilihat betul-betul ada iblis di dalam badan setiap gay dan lesbian.

5) Pada zaman baru kerajaan imam Mahdi dilengkapi dengan segala keperluan asas dan kemudahan – kemudahan sosial serta kemudahan – kemudahan hiburan tetapi hanya dua kemudahan sahaja yang tiada pada zaman hadapan iaitu kemudahan pendidikan dan perubatan. Langsung tiada sekolah atau hospital pada zaman pemerintahannya. Jika seseorang itu sakit maka mereka hanya bergantung kepada makanan berzat pada masa itu untuk pulih ataupun mati kerana sakit tersebut. Jika mereka mempunyai banyak wang maka mereka boleh pergi ke negara yahudi untuk berubat kerana kos perubatan pada ketika itu mencecah berjuta - juta ringgit. Hanya di negara yahudi sahaja ada hospital dan kemudahan perubatan.

6) Pada suatu ketika di zaman baru berlaku peperangan besar - besaran (menggunakan kuasa keramat dan senjata api ) antara orang-orang yang akan duduk bersamanya dan orang – orang yang akan menduduki syurga yang menyebabkan keadaan tidak aman dan ketakutan kepada manusia ketika itu, lalu imam Mahdi datang dan membunuh kesemua kedua – dua belah pihak yang berperang, maka terhentilah peperangan itu lalu keadaan menjadi aman semula. Ini adalah kerana orang yang akan duduk bersamanya mempunyai perasaan bermusuhan dan benci semulajadi dengan orang-orang yang akan menduduki syurga. Pada ketika ini hanya tiga orang sahaja orang yang akan menduduki syurga iaitu imam Mahdi, isterinya yang pertama dan pembantunya sedangkan seluruh umat manusia pada ketika ini akan duduk bersamanya. Sebab itulah penduduk dunia pada ketika ini mempunyai perasaan benci ( kebencian tuhan ) dan memusuhi imam Mahdi, kerana tidak sama tempat di akhirat kelak.
7) Pada masa hadapan semua perempuan akan mati selepas bersalin. Mana-mana perempuan yang mengandung anak-anak tuhan akan mati selepas bersalin dan anak-anak tersebut akan diambil oleh malaikat dan dibawa ke pusat asuhan kanak-kanak yang bertebaran di seluruh pelusuk dunia dan dibela oleh malaikat sehingga mereka boleh berdikari.

8) Perempuan yang bermimpi berjumpa imam Mahdi ( tetapi di dalam mimpi tersebut dia memperkenalkan diri sebagai ketua mujadid ) dan bersetubuh dengannya akan mengandung dan biasanya akan melahirkan seorang anak dan anak – anak yang lahir ini di panggil anak- anak imam Mahdi. Dan perempuan yang di rogol atau bersetubuh secara nyata dan sedar dengan imam Mahdi akan mengandung akan kembar ( 3 hingga 10 orang ) dan anak- anak ini akan dipanggil anak-anak ketua mujadid. Kedua – dua jenis anak ini dipanggil anak- anak tuhan atau anak –anak keramat.

9) Bermula dari imam Mahdi menjadi gergasi pada tahun 2021, semua orang yang mati tidak mempunyai kubur kerana apabila seseorang itu mati jasad mereka akan segera ghaib kerana diambil malaikat.10) Untuk seseorang menjadi pahlawan keramat mereka perlu menerima keramat pertempuran dari orang yang telah menjadi pahlawan keramat. Mereka mungkin menjadi lebih kuat atau lebih lemah dari pahlawan keramat yang memberi mereka keramat pertempuran tersebut. Lebih hebat kekuatan dalaman atau batin seseorang maka lebih hebatlah kuasa keramat yang dapat dibebaskan oleh mereka. Apabila mereka telah menjadi pahlawan keramat, kain mantel akan tumbuh di belakang badan mereka. Kehebatan kain mantel ini menggambarkan kehebatan dan kekuatan pahlawan keramat tersebut. Kain ini juga adalah perangkap maut kepada pahlawan keramat yang memilikinya kerana ia akan mendedahkan diri mereka kepada cabaran pahlawan keramat lain dan menyebabkan mereka sering terlibat dalam pertempuran hinggalah mereka terbunuh. Jika mereka tidak membunuh, mereka pula akan terbunuh. Hanya yang terkuat akan terus hidup. Ada pahlawan keramat yang boleh menyerap kekuatan dalaman dan keramat kepunyaan rakan atau lawan mereka yang telah terbunuh sebelum jasad tersebut ghaib dan mereka menjadi semakin kuat.

11) Kalendar manusia akan diubah di mana tahun 2026 dikira sebagai tahun pertama semula dan dunia akan bertahan selama 2000 tahun lagi dikira dari tahun pertama tersebut sebelum kiamat.

12) Pada zaman ini manusia bekerja untuk mencari rezeki tetapi ini tidak dilakukan oleh manusia pada zaman hadapan. Pekerjaan yang seseorang itu lakukan adalah satu ibadat yang memberikan dan meningkatkan darjat yang tinggi dan mendapat pahala yang besar. Kerana pekerjaan juga mendatangkan siksa batin kepada seseorang yang bekerja, kerana jika boleh manusia semua hanya mahu bersenang – senang sahaja tanpa melakukan apa - apa.

13) Rokok diharamkan terus pada zaman hadapan kerana ia adalah punca segala penyakit. Pada zaman hadapan imam Mahdi akan memusnahkan semua kilang rokok yang ada di dunia. Tetapi di negara yahudi rokok masih ada. Arak pula di haruskan meminumnya asalkan tidak sampai mabuk, jika mabuk hukumnya adalah haram.


14) Pada zaman hadapan tiada lagi perkahwinan, lelaki bebas mengikut mana – mana perempuan yang disukai dan perempuan juga boleh mengikut mana – mana lelaki yang di sukai dan bebas tinggal bersama. Lelaki boleh mempunyai sebanyak mana perempuan yang di kehendaki dan dia ‘mampu’. Perempuan juga bebas bertukar – tukar lelaki jika sudah jemu atau mencari lelaki yang lebih hebat / ‘hebat’ lagi.

15) Manusia akan datang mempunyai budaya yang berlainan dari zaman sekarang. Mereka adalah Melayu Zaman Baru dan budaya mereka tidak sama dengan melayu zaman ini, boleh dikatakan mereka adalah satu bangsa baru.


16) Anak – anak keramat yang bergelar anak – anak imam Mahdi sentiasa membawa pedang ke mana – mana sahaja mereka pergi sehingga orang lain menganggap mereka kolot atau kurang siuman. Mereka memperolehi pedang tersebut ketika mereka lahir, pedang tersebut muncul bersama kelahiran mereka ke dunia. Mereka menantikan bapa mereka menyeru mereka untuk berperang di peperangan terbesar dalam sejarah muka bumi iaitu peperangan dengan Dajjal. Ada di antara mereka membunuh diri kerana tidak tahan dengan ejekan dan tekanan yang mereka hadapai dari orang di sekeliling mereka kerana sentiasa membawa pedang.

17) Pada masa ini dan zaman akan datang perempuan yang sebenarnya ' memakai ' lelaki.

18) Kelak masa akan berjalan semakin cepat hingga 500 tahun sebelum kiamat terasa seperti 50 tahun sekarang sahaja. Satu hari seperti sejam sekarang.

19) Ada pada suatu zaman di mana lelaki atau perempuan sukar dibezakan kerana kedua-duanya kelihatan serupa sahaja dan setelah beberapa ketika lelaki dan perempuan kembali berbeza.

20) Ada pada suatu ketika perempuan lebih ramai dari lelaki di mana nisbah lelaki kepada perempuan ialah 1 : 50, di mana lelaki sangat sukar di temui. Perkara ini berlaku bukanlah berterusan tetapi hanya berlaku kurang dari 100 tahun, kemudian nisbah lelaki dan perempuan kembali hampir sama.


21) Di zaman pemerintahan imam Mahdi, malaikat maut tidak lagi mencabut nyawa manusia, oleh itu untuk manusia masuk syurga, manusia perlu mati terbunuh dalam kemalangan, bencana alam, terkena penyakit atau dibunuh. Hanya melalui pembunuhan sahaja manusia boleh masuk syurga. Jika malaikat maut mencabut nyawa, manusia akan masuk neraka. Oleh itu hanya apabila nyawa dicabut tuhan ( syahid ), barulah manusia akan masuk syurga.

22) Pada zaman baru ( zaman hadapan ) setelah beratus tahun hidup dalam kemewahan dan kepercumaan, manusia zaman hadapan mulai merasa bosan dan mereka mula tertanya – tanya siapakah ibu bapa mereka kerana mereka semua tidak tahu siapakah ibu dan bapa mereka. Pemikiran ‘siapa ibu bapa kita’ semakin besar dan hingga seolah – olah menjadi satu ideologi pada ketika itu hinggalah imam Mahdi berkata kepada seluruh penduduk dunia bahawa dialah bapa mereka dan ibu mereka telah mati. Penduduk dunia ketika itu terkejut dan menjadi tidak hairan lagi dan mereka tidak lagi memikirkan perkara tersebut dan ideologi tersebut hilang.

23) Imam Mahdi adalah ketua syurga, dan kerjanya adalah memasukkan manusia ke dalam syurga sesuai dengan gelarannya. Untuk masuk syurga manusia perlu mati dan cara paling cepat dan berkesan untuk mematikan manusia adalah melalui pembunuhan. Mati di tangan imam Mahdi adalah pintu syurga. Tuhan telah memberikan kuasa tuhan ( membunuh ) ini kepada imam Mahdi agar lebih ramai manusia boleh masuk syurga. Tetapi manusia telah tersalah faham kerana imam Mahdi membunuh orang – orang tersayang mereka dan mereka berdendam dengannnya dan ini menyebabkan pergolakan dunia yang berpanjangan selama hampir 1000 tahun. Imam Mahdi sentiasa diburu oleh orang yang berdendam dengannya dan mereka cuba membunuhnya.

24) Pada satu ketika di zaman baru ada orang – orang yang telah berdamping dengan jin dan iblis semula dan mereka menggunakan tenaga jin dan iblis untuk menjadi pahlawan bentuk baru. Mereka sebenarnya telah sesat kembali kerana berkawan dengan jin dan iblis dan jin dan iblis tersebut mengajar mereka sihir. Mereka membunuh ramai pahlawan keramat pada masa itu dan menyebabkan ketakutan pada manusia ketika itu. Lalu Imam Mahdi datang dan memburu dan membunuh mereka semua.25) Tentera imam Mahdi adalah terdiri dari anak – anak keramat yang bergelar anak – anak imam Mahdi. Tentera inilah yang akan berperang dengan Dajjal dan tenteranya 1000 tahun lagi.
Tentera Dajjal terdiri daripada orang – orang yahudi.

26) Pada satu waktu apabila imam Mahdi meninggalkan isterinya yang memegang keramatnya dan mengikuti perempuan lain dalam jangka waktu yang agak lama dan ini menyebabkannya dia tidak boleh menggunakan keramat dan berhenti membunuh manusia, telah berlaku kekurangan makanan kerana umat manusia semakin ramai sebab lebih ramai manusia yang lahir. Ini adalah kerana rezeki manusia ada catuannya. Krisis makanan yang berlaku menyebabkan imam Mahdi kembali kepada isterinya dan kemudiaanya membunuh lebihan manusia agar keadaan kembali pulih dari ketegangan akibat kekurangan makanan.

27) Umat manusia zaman baru jauh lebih lawa dan cantik daripada umat manusia pada hari ini dengan wajah melayu pan - asian dan mempunyai susuk tubuh yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang kulit putih pada zaman sekarang akibat makanan yang baik dan berkhasiat yang disediakan oleh malaikat.

28) Habil dan Qabil adalah anak nabi Adam. Qabil berkulit cerah manakala Habil pula berkulit hitam. Nabi Adam ingin menjodohkan Habil dengan adik kembar Qabil yang juga berkulit putih dan cantik. Qabil tidak bersetuju dan membunuh Habil. Peristiwa ini penting dalam menentukan warna kulit umat manusia. Jika Qabil tidak membunuh Habil maka dunia sekarang akan mempunyai lebih ramai manusia berkulit hitam. Perkara ini tidak disukai oleh imam Mahdi kerana dia akan membunuh kesemua manusia berkulit gelap walaupun mereka adalah orang melayu. Orang melayu yang berkulit gelap akan di bunuh kesemuanya oleh imam Mahdi kerana dia mahu manusia zaman hadapan semuanya berkulit cerah dan cantik – cantik kerana orang yang berkulit hitam mudah menjadi kufur kerana rendah diri kerana kulit mereka yang gelap atau kerana dipandang rendah oleh orang lain yang berkulit lebih cerah.


29) Pada zaman ini manusia membincangkan split personality ( 2 watak ). Sebenarnya ini terhasil daripada batin manusia yang berlapis – lapis. Ada orang mempunyai satu sahaja batin, ada yang mempunyai 2 lapis batin 3,5 dan yang paling tinggi 7 lapis batin. Tiada manusia mempunyai lebih daripada 7 lapis batin. Lebih banyak lapis maka lebih tinggi darjat seseorang itu di akhirat. Semua nabi – nabi dan rasul – rasul mempunyai 7 lapis batin, lapisan batin yang banyak ini membolehkan mereka menampung cahaya kenabian yang mereka bawa. Manusia biasa hanya mempunyai paling tinggi 5 lapis batin. Selain lapisan semulajadi manusia ini ada juga batin lain yang memasuki badan manusia semasa berada di dunia iaitu iblis. Iblis ini masuk apabila manusia mengamalkan ayat – ayat atau ilmu untuk cantik, kuat , kebal dan sebagainya sama ada ilmu putih atau ilmu hitam. Batin – batin yang banyak ini memberikan watak yang berbeza sedikit kepada seseorang itu. Ia boleh bertukar dengan cepat dan kesannya boleh jadi jelas atau tidak menampakkan apa – apa perbezaan. Seseorang itu mungkin nampak biasa sahaja. Lapisan batin iblis ini tidak menambahkan darjat seseorang tetapi menyesatkan batin dirinya dan batin orang di sekelilingnya. Lapisan syaitan pula adalah semulajadi sejak lahir berada dalam badan manusia zaman ini. Lapisan syaitan ini adalah untuk menyeksa orang tersebut. Sebab itu orang zaman ini darjatnya tinggi – tinggi kerana sentiasa terseksa dengan kehendak syaitan dalam badannya sendiri dan terpaksa berlawan dengannya.

30) Apabila lautan telah kering saiz daratan yang boleh dibina dengan bangunan untuk kegunaan manusia akan bertambah, secara tidak langsung imam Mahdi telah mencipta dan menambah tanah daratan. Pada zaman hadapan tiada lagi kegiatan pertanian atau perniagaan kerana semuanya barangan percuma diperolehi dari alam malaikat.

31) Imam Mahdi akan meruntuhkan semua monumen dan tempat - tempat sejarah agar penduduk dunia pada masa akan datang tidak tahu tentang betapa tuanya umur dunia dan mereka melupakan tentang kedatangan kiamat. Imam Mahdi mahu menjadikan dunia baru oleh itu kesan – kesan sejarah perlu dihapuskan. Dia juga akan merobohkan bangunan – bangunan dan monumen yang mengingatkan mannusia tentang zaman moden.

32) Di zaman baharu manusia yang mati boleh balik semula ke dunia dari syurga samada untuk meningkatkan darjat lagi atau menambah kekuatan batin ( bagi pahlawan keramat ). Tetapi ramai yang tidak pulang ke dunia kerana takutkan sakit mati. Tetapi orang yang di bunuh oleh imam Mahdi sendiri tidak boleh pulang ke dunia.

33) Imam Mahdi akan merobohkan kaabah, masjid – masjid, kuil, tokong, gereja dan lain – lain tempat sembahan manuisa. Dan kemudian akan membina hanya masjid dalam bentuk baharu.6) Bumi dan Alam Semesta :

1) Bumi telah 10, 000 kali kiamat, dan bumi yang kita duduki sekarang adalah bumi yang ke
10 001 , dan akan kiamat 2000 tahun lagi. 9 000 kali bumi penduduknya masuk syurga dan 1000 kali bumi telah mati ( kiamat ) sesat dan semua penduduknya telah masuk neraka iaitu 1000 kali bumi telah kiamat pada tahun 1998 ( mati sesat ) dan 9000 kali bumi telah kiamat pada tahun 4000 (bumi yang berjaya ).

2) Ada tujuh planet bumi ( 7 lapis bumi ) di alam semesta dan setiap bumi adalah replika antara satu sama lain dan kejadian di setiap bumi adalah sama antara satu sama lain. Maksudnya ada 7 kaabah, 7 imam Mahdi dan 7 setiap benda dan setiap manusia masing-masing di bumi masing-masing. Malangnya tiada kapal angkasa atau roket yang mampu pergi ke bumi lain kerana di halang oleh kuasa kegelapan tuhan ( kuasa hawa nafsu tuhan ) kerana tidak akan sampai walau selama manapun ia terbang di angkasa. Langit juga ada 7 lapis dan ia adalah berwarna berbeza antara satu sama lain. Langit pertama adalah paling bawah dan langit ke tujuh adalah paling atas.

3) Umur alam semesta adalah 10 bilion tahun akhirat ( 365 trillion tahun dunia ). Dan bumi dihuni manusia sejak 10 000 tahun dahulu sahaja. Bumi telah pun tua sejak mula-mula diduduki manusia pertama iaitu Adam dan Hawa. Bumi perlu melalui proses yang panjang sebelum sesuai untuk diduduki manusia.

4) Bumi berputar semakin laju dan menyebabkan hari semakin pendek waktunya sebelum tiba-tiba berhenti berputar. 3 hari 3 malam diperlukan untuk bumi berhenti berputar dan berputar semula dari timur ke barat (putaran menyongsang ) menyongsang dari arah putaran sekarang. Dan apabila matahari terbit dari sebelah barat di seluruh dunia, bumi akan bila-bila masa sahaja kiamat.7) Dajjal :

1) Dajal juga akan masuk syurga bersama umat yang lain tetapi penduduk syurga tidak menyukai Dajjal kerana dia hampir sahaja menyebabkan semua manusia masuk ke dalam neraka. Dajjal akhirnya dapat duduk bersamanya juga.

2) Baitul Maqdis ( Israel ) adalah Zion yang disebut-sebut dalam kitab yahudi kerana inilah satu-satunya tempat yang selamat dari kiamat kecil (ketika imam Mahdi menyerang untuk menakluki seluruh pelusuk dunia ), kerana itulah orang yahudi merebut tempat tersebut dan menggelar diri mereka kerajaan zionis. Ketika imam Mahdi menyerang inilah semua orang palestin akan mengikuti dan berbaik dengan orang yahudi. Mereka menyangka imam Mahdi adalah Dajjal dan menyangka Dajjal adalah Messiah yang disebut dalam kitab yahudi yang akan menyelamatkan mereka. Ini menamatkan perang antara yahudi dan palestin yang berlarutan sejak 5000 tahun dahulu. Dajjal membentangkan bendera israel ketika menghalang imam Mahdi dari menyerang. Ini dapat dilihat oleh orang israel dan palestin dan orang palestin terus mengikuti orang Israel dan menganggap orang israel benar dan Dajjal ( raja yahudi )adalah penyelamat mereka. Itulah antara yang di panggil sebagai fitnah akhir zaman atau fitnah Dajjal.

3) Nostradamus ( nabi orang Peranchis yang lahir pada kurun ke – 14 ) mengatakan Dajjal adalah raja yang tidak berpakaian, tetapi raja yang tidak berpakaian itu adalah imam Mahdi. Nostradamus adalah orang Peranchis berketurunan yahudi, maka dia mengatakan orang lain adalah Dajjal. Orang yahudi pula mengatakan Messiah adalah raja mereka tetapi orang arab ( nabi Muhammad ) mengatakan bahawa itu adalah Dajjal. Ini adalah masalah pandangan yang berbeza antara nabi – nabi yang berbeza bangsanya.

4) Dajjal adalah lelaki, bermata satu ( mata kiri ) dan mata kanan tiada bebola mata, berbangsa yahudi kelahiran Amerika, di dahinya tertulis perkataan ‘ kafir’ dalam tulisan arab tertulis dengan cahaya ketuhanan dan hanya boleh dilihat oleh orang yang kasyaf, wajahnya mirip wajah imam Mahdi dan sederhana tinggi badannya, mempunyai keramat serta maksum, dia adalah raja yahudi yang dipanggil Messiah.


5) Dajjal memiliki karung yang dipanggil karung keramat yang boleh menyimpan tidak terhingga banyaknya benda di dalamnya tanpa menjadi rosak atau terjejas sifatya. Jika makanan disimpan di dalamnya ia tidak menjadi busuk. Karung tersebut tidak dipengaruhi masa dan apa saja yang di simpan di dalamnya akan kekal hingga hari kiamat. Karung keramat ini digunakan oleh Dajjal untuk menyimpan kepala orang yang dikenali oleh imam Mahdi setelah dipenggal. Ada kepala saudara – mara dan sahabat imam Mahdi yang dicuri oleh Dajjal disimpan di dalamnya. Ketika hampir peperangan dengan imam Mahdi Dajjal akan memenggal leher orang yahudi dan menggantikan kepala mereka dengan kepala saudara – mara dan sahabat imam Mahdi. Dan helah ini digunakan oleh Dajjal untuk mengalahkan imam Mahdi dalam peperangan kerana imam mahdi menyangka mereka adalah orang yang dikenalinya dan tidak sanggup untuk membunuh mereka.8) Syurga, Duduk Bersamanya dan Neraka :

1) Duduk bersamanya adalah tempat tertinggi di akhirat untuk manusia. Ia adalah alam tuhan dan di sisi tuhan di mana latar belakangnya adalah tuhan yang maha besar. Allah hu Akbar adalah bermaksud bahawa tuhan itu maha besar saiznya ( lebih besar dari alam semesta dan lebih besar lagi ). Duduk bersamanya di limpahi dengan cahaya ketuhanan yang hancur luluh kerana itulah hanya orang yang hancur hatinya layak menduduki di sisi tuhan kerana zat tuhan juga hancur luluh.

2) Syarat untuk menyertai kerajaan duduk bersamanya adalah darjat cukup tinggi dan mesti hancur hati.

3) Di syurga tiada waktu malam, hanya ada siang sahaja. Penduduk syurga tahu bahawa satu hari telah berlalu melalui perasaan mereka. Semakin lama umur syurga semakin panjang harinya. Hari esok adalah lebih panjang daripada hari ini. Hingga pada suatu ketika satu harinya adalah bersamaan 1000 tahun hari awalnya.

4) Sesetengah pembesar dan penduduk duduk bersamanya walaupun memusuhi imam Mahdi, mereka semasa di sana kerap turun ke syurga bertemu dengan imam Mahdi agar tempat tinggal mereka meningkat darjatnya dan menjadi lebih nkmat. Ini adalah kerana mereka tidak berpuas hati dengan darjat tempat tinggal mereka dan mahu lebih tinggi lagi. Ketika bertemu dengannya walaupun dimarahi atau dimaki oleh imam Mahdi mereka tetap mengulangi bertemu dengannnya kerana semakin banyak dan semakin teruk dimarahi atau dimaki semakin tinggi darjat mereka dan darjat serta nikmat tempat tinggal mereka.

5) Penduduk syurga dan duduk bersamanya tidak merasa letih atau penat walaupun mereka tidak pernah tidur semasa di sana.

6) Syurga, neraka dan alam semesta adalah berpunca dari batin imam Mahdi ( nur Muhammad). Tercipta dari cahaya yang terpancar keluar (setitis peluh cahaya ) dari nur Muhammad.

7) Penduduk syurga semuanya berbogel. Ada penduduk syurga semasa di dunia dia adalah lelaki tetapi di syurga dia adalah perempuan, dan ada penduduk syurga semasa di dunia dia adalah perempuan tetapi di sana dia menjadi lelaki tetapi ada juga yang masih sama seperti di dunia jika di dunia dia adalah lelaki di syurga dia masih suka menjadi lelaki dan jika di dunia dia adalah perempuan di syurga dia masih perempuan. Penduduk syurga boleh menukar jantina mereka sesuka hati mereka mengikut kecenderungan mereka dan kehendak mereka sendiri. Berbogel menambah nikmat batin.

8) Di syurga kemaluan perempuan adalah berbau wangi tetapi di dunia ianya berbau busuk.

9) Di padang mahsyar penuh dengan kerisauan, kebimbangan, keadaan yang sangat berat sehingga ada orang yang menggigit jari sehingga memakan tangan mereka hingga ke paras lengan tanpa menyedarinya dan tanpa merasa sakit kerana terlalu risau. Bagi ahli syurga mereka juga terasa berat tetapi mujurlah mereka dapat menggunakan perlindungan iaitu alam malaikat. Apabila seseorang itu mati mereka akan terus berada di lubang-lubang neraka atau taman syurga, tetapi apabila kiamat berlaku mereka semua orang yang telah lama mati sebelum kiamat di tarik keluar dari syurga dan neraka dan di bawa ke padang mahsyar. Keadaan di mahsyar adalah lebih berat dari keadaan neraka.


10) Semua jin dan iblis akan masuk neraka termasuk nabi jin iaitu khiddir. Tiada jin yang masuk syurga kerana asal jin adalah api maka kembalilah mereka ke dalam api. Jin tidak berasa panas malahan berasa selesa di dalam neraka kerana mereka juga diperbuat daripada api. Begitu juga dengan iblis walaupun berasal dari malaikat yang diperbuat daripada cahaya mereka juga tidak berasa panas dalam neraka malahan berasa selesa.


11) Imam Mahdi menunggang kuda semasa di padang mashyar sedangkan semua nabi lain hanya berjalan kaki sahaja begitu juga dengan semua manusia lain mereka hanya berjalan kaki sahaja. Ada orang semasa di padang mahsyar mereka ditenggelami peluh sehingga paras hidung dan ada pula ditenggelami dengan nanah. Hanya diri mereka sahaja ditenggelami peluh atau nanah yang hanya berada di sekeliling mereka dan tidak terkena pada orang lain dan peluh atau nanah tersebut sentiasa mengikuti mereka. Setelah hisab dan semua ahli syurga telah masuk syurga dan setiap ahli neraka telah masuk neraka, imam Mahdi turut masuk ke dalam neraka selama 2 hari (2000 tahun dunia dan terasa seperti 2000 tahun ketika berada di dalam neraka) untuk memberi syafaat kepada ahli neraka dan imam Mahdi juga terasa panasnya neraka tanpa apa-apa perlindugan dari api neraka. Ini adalah kerana imam Mahdi yang memgambil neraka mereka.

12) Di mahsyar nanti ada segerombolan besar manusia ( ahli syurga dan duduk bersamanya ) yang di ketuai oleh imam Mahdi akan berjalan mencari – cari nabi Muhammad agar perbicaraan mahsyar boleh di mulakan. Tetapi mereka tidak bertemu dengan nabi Muhammad sebaliknya bertemu dengan nabi – nabi lain dahulu serama 312 orang. Akhirnya kali yang ke 313 barulah mereka bertemu nabi Muhammad dan memintanya berdoa agar perbicaraan mahsyar boleh dimulakan. Tanpa doa nabi Muhammad perhitungan tidak boleh dimulakan dan tanpa bertemu dengan nabi – nabi lain nabi Muhammad tidak akan ditemui. Sambil mencari nabi Muhammad, imam Mahdi akan memberi syafaat kepada ahli neraka yang berlegar – legar di mahsyar dan membawanya ke dalam perlindungan ( alam malaikat ) dari azab dan beratnya keadaan di mahsyar tetapi ada hadnya dan tidak semua ahli neraka boleh diselamatkan ketika di mahsyar. Setelah perbicaraan mahsyar selesai dan ahli syurga telah masuk syurga. Imam Mahdi tanpa memasuki syurga akan di turunkan ke dalam neraka selama 2 hari akhirat (2000 tahun dunia). Semasa di dalam neraka dia akan memberi syafaat kepada penduduk neraka hingga jumlah yang tertentu sahaja. Semasa di dalam neraka imam Mahdi juga terbakar dan merasa panasnya neraka kerana dialah yang mengambil siksa neraka dari orang – orang yang diselamatkannya, sehingga 2 hari akhirat barulah dia masuk ke dalam syurga dan di sambut oleh seluruh penduduk syurga.

13) Selama 1500 tahun dari sekarang semua umat manusia akan masuk syurga atau duduk bersamanya kecuali manusia yang hidup 500 tahun sebelum kiamat di mana mereka akan masuk neraka. Walaubagaimanapun manusia yang masuk neraka ini mempunyai ketahanan badan fizikal dan batin terhadap neraka di mana mereka tidak merasa panas pun apabila berada dalam neraka. Nanti apabila mereka dikeluarkan oleh imam Mahdi dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, mereka akan pindah semula ke dalam neraka. dengan alasan, mereka lebih nikmat duduk dalam neraka. Panasnya hawa nafsu mereka hanya boleh disejukkan oleh api dan bukannya syurga kerana hawa nafsu mereka terlalu kuat.

14) Syurga satu hari nanti akan lenyap (selepas selama - lamanya / kurang lebih 100 trillion tahun akhirat ) bersama semua penduduknya, hanya mereka yang duduk bersamanya sahaja yang akan kekal sehingga mereka bersatu dengan tuhan. Apabila seluruh penduduk syurga rasa tidak mahu hidup lagi, tuhan akan membuat mereka tertidur ( itulah kali pertama dan terakhir penduduk syurga tidur ) lalu melenyapkan seluruh syurga dan penduduknya kepada tiada. Nikmat tertinggi yang dicipta tuhan adalah nikmat tidak wujudnya seseorang itu. Jika penduduk syurga tidak lenyap mereka akan menjadi kufur di dalam syurga kerana terlalu nikmat ( kufur nikmat ).

15) Buku catatan manusia yang akan di buka di mahsyar adalah berbentuk imej tiga dimensi yang terbentang luas dan seseorang itu boleh menyentuh dirinya atau segala objek di dalam buku catatan tersebut tetapi tidak boleh mengubah apa – apa sekalipun. Ia bukanlah berbentuk buku yang ditulis atau boleh dibaca seperti buku – buku pada hari ini.

16) Semua orang akan masuk syurga kecuali yang tidak mahu.

17) Di syurga tertinggi hanya ada tiga tulisan dalam tulisan arab iaitu perkataan Bismillah, Lailahaillallah dan Muhammadarasullullah. Perkataan Bismillah adalah yang menjadi punca segala air di syurga dan perkataan Lailahaillallah Muhammadarasulullah ada tertulis di pintu syurga. Tiada tulisan lain walau dalam apa bahasa pun.

18) Semua nabi – nabi sebelum ini apabila mati adalah masuk neraka. Tetapi bukanlah untuk menyeksa semua nabi - nabi tersebut tetapi adalah untuk ditunjukkan kepada umat mereka yang masuk neraka kerana tidak mahu mengikuti mereka. Tetapi semua nabi tidak hidup seperti ahli neraka lain kerana roh mereka hanya separuh badan dan mereka hanya berdiri tegak di dalam neraka untuk di saksikan oleh umat mereka dan tidak pula tebakar kerana mereka dilindungi dari terbakar. Apabila di tanya tuhan kenapa umat mereka kenapa tidak mengikuti nabi mereka lalu ahli neraka menjawab mereka tidak tahu dan ini menambah penyesalan dan siksa batin mereka di dalam neraka. Pada tahun 1998 imam Mahdi telah membebaskan semua nabi – nabi dahulu dan seluruh ahli neraka yang mati sebelum 1998 dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam syurga dan mereka hidup seperti ahli syurga lain di dalam syurga. Apabila imam Mahdi mengatakan bebaskan mereka, seluruh neraka runtuh dan penduduknya terbebas dan masuk syurga. Tetapi neraka terbentuk semula menantikan mangsa baru iaitu manusia yang mati selepas tahun 1998. Manusia yang mati selepas tahun 1998 semuanya masuk neraka walaupun mereka adalah nabi sekalipun. Imam Mahdi akan membebaskan sekali lagi penduduk neraka pada hari perkahwinannya iaitu pada tahun 2011. Selepas terbentuknya kerajaan dunia imam Mahdi tiada lagi manusia yang masuk neraka hingga ke tahun 1500 ( 500 tahun sebelum kiamat ).

19) Di syurga tiada masalah dan kesukaran seperti di dunia, yang ada hanya kegembiraan, keseronokan , kemewahan, nikmat yang tidak habis – habis dan kesenangan yang melimpah ruah. Ada kalanya penduduk syurga suka berseorangan dan ada ketikanya mereka suka beramai – ramai dan mereka suka bercerita tentang keadaan mereka di dunia dan apa yang mereka lakukan ketika di dunia dan siapa mereka di dunia dan juga tentang pengalaman mereka di dunia.

20) Neraka yang paling dalam ( neraka jahannam ) adalah sejuk dan kering ( terlalu panas hingga menjadi sejuk ) dan apinya berwarna hitam dan ia adalah bahagian neraka yang paling selesa berbanding bahagian neraka lain. Neraka yang paling panas dan tidak selesa adalah neraka di bahagian tengah dengan api berwarna putih. Batu – batu besar terapung – apung di dalam api di neraka. Penduduk neraka mempunyai saiz badan yang sangat besar seolah – olah gergasi untuk menambah rasa siksa tetapi penduduk syurga mempunyai saiz badan kurang lebih seperti di dunia.

21) Apabila seseorang itu mati, dia ( orangnya ) akan masuk ke badan baru yang tersedia atau muncul sama ada di syurga atau neraka. Badannya yang asal ketika di dunia akan mereput. Jika dia cacat ketika di dunia, apabila dia mati dia akan mendapat badan baru yang sempurna tanpa kecacatan sama ada di dalam neraka atau syurga. Pada zaman baru badan asal akan ghaib apabila seseorang itu mati dan dia juga akan mendapat badan baru di syurga.

22) Bagi penduduk neraka, jasad mereka tidaklah hangus atau daging mereka rentung hingga tinggal tulang atau sebagainya ketika berada di dalam neraka . Tetapi ketika di dalam neraka hanya kulit mereka sahaja yang mengelembung atau mengelupas akibat panasnya dan keringnya neraka kerana api neraka adalah api batin. Tujuan api neraka adalah untuk menyeksa batin manusia. Api neraka tidak sama dengan api dunia. Apabila seseorang telah masuk neraka beberapa ketika dan apabila keluar dari neraka dia akan mendapat darjat dan syurga yang lebih tinggi kerana siksa neraka telah meningkatkan darjatnya dan membersihkan batinnya.

23) Keadaan di mahsyar adalah lebih berat dari neraka.

24) Penduduk syurga semuanya ‘kafir’ ( kerana tidak bersembahyang ).

25) Perjalanan di titian sirat memakan masa selama 50 ribu tahun akhirat (18 billion tahun dunia ).

26) Nabi Isa juga dapat duduk bersamanya dan tidak masuk syurga.

27) Orang yang jika kita mendekati mereka terasa ‘panas’ bahang batin mereka sebenarnya ada neraka dalam badan mereka dan jika terasa sejuk pula sebenarnya ada syurga dalam badan mereka. Manusia iblis ( manusia yang beriblis dalam badan ) juga membawa neraka dalam badan mereka. Manusia biasa dalam keadaan tenang membawa syurga dalam badan mereka. Syurga dan neraka ada dalam badan manusia. Cuma yang mana lebih kuat atau lemah saja yang berbeza di antara manusia di mana orang kafir dan orang yang beriblis dalam badan mereka mempunyai neraka yang lebih kuat daripada syurga dalam badan mereka dan wali pula mempunyai syurga dalam badan mereka lebih kuat dari neraka mereka.

28) Tiada tempat tinggal selain dari syurga, neraka dan duduk bersamanya di akhirat kelak. Tiada tempat tinggal yang terletak di antara syurga dan neraka.
29) Syurga seseorang itu akan bertambah nikmat dan tinggi darjatnya serta bertambah luas dari sehari ke sehari dengan sendirinya tetapi jika mereka mahu syurga mereka lebih tinggi lagi mereka perlu bertemu dengan imam Mahdi di syurga atau dilawati oleh imam Mahdi.

30) Rupa bidadari lelaki dan bidadari perempuan di syurga mirip wajah imam Mahdi dan Fazilah. Bidadari syurga bukanlah manusia, bentuknya sahaja seperti manusia ( ada roh dan jasad tetapi tiada batin / orangnya ). Penduduk syurga tidaklah terlalu menyukai para bidadari mereka hanya dipanggil apabila diperlukan.


9) Keramat dan Kuasa :

1) Hanya wali dan nabi sahaja yang mempunyai keramat. Orang kafir tidak mempunyai keramat. Pada zaman ini semua keramat yang di miliki oleh para wali adalah berpunca dari imam Mahdi.

2) Keramat berjalan melipat bumi adalah keramat yang membolehkan seseorang itu pergi ke sesuatu tempat yang jauh hanya dalam satu langkah sahaja ( ramai juga wali berdarjat tinggi tidak perlu melangkah apabila menggunakan keramat ini ). Alam malaikat menjadi perantara antara satu tempat dan tempat yang lain di mana ruang dan waktu dilipat atatu dibengkokkan. Bangunan, objek dan juga gunung boleh dialihkan jika menggunakan keramat ini.

3) Keramat melipat waktu membolehkan seseorang itu menggunakan 1 saat masa nyata menjadi masa lebih panjang seperti sejam, sehari, setahun mahupun 1000 tahun ( masa tidak nyata ) dan ini amat menguntungkan mereka. Ataupun memendekkan masa yang panjang atau mempercepatkan masa, tetapi kaedah ini amat merugikan seseorang yang menggunakannya kerana masa seperti sehari atau setahun menjadi hanya sesaat.

4) Kasyaf pula adalah keupayaan seseorang itu untuk melihat tembus dinding, melihat tembus ke alam ghaib, melihat syurga dan neraka, melihat najis dan kekotoran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, melihat malaikat, jin dan iblis, melihat kesan penyucian dan kesempurnaan air sembahyang dan melihat ke tempat yang jauh. Juga boleh melihat dosa dan pahala.

5) Keramat pertempuran adalah keramat untuk membunuh lawan. Ia terdiri daripada gelembung atau bebola tenaga keramat, semburan api dan pelbagai lagi bentuk tenaga yang di bebaskan oleh seeorang pahlawan keramat itu. Jumlah tenaga dan kekuatan kuasa keramat yang boleh di bebaskan bergantung kepada kekuatan batin atau tenaga dalaman seseorang itu. Sebenarnya bentuk – bentuk tenaga yang dibebaskan itu adalah malaikat – malaikat yang berubah bentuk menjadi tenaga. Malaikat dijadikan daripada cahaya dan cahaya adalah tenaga. Oleh itu malaikat boleh mengubah bentuknya kepada pelbagai bentuk termasuk kepada tenaga yang boleh membunuh. Selain itu malaikat juga boleh mengubah bentuknya kepada bentuk benda hidup seperti manuisa, haiwan dan tumbuhan atau bentuk benda mati seperti batu, kayu, kereta, lori, bangunan, meja dll.
6) Perintah Pemerintah Dunia dapat di dengar oleh seluruh penduduk dunia walaupun mereka berada di sebelah sana dunia atau di mana – mana sahaja dan mereka dapat melihat jasadnya ketika dia bekata – kata mengeluarkan perintah. Ini adalah keramat yang hanya di punyai oleh imam Mahdi , pemerintah dunia dan pembantu imam Mahdi dan orang lain tidak memilikinya. Keramat pemerintahan ini adalah untuk memudahkan pemerintahan. Pemerintah Dunia adalah pahlawan keramat kedua terkuat (kuasa keramatnya hanya separuh berbanding imam Mahdi ). Pada awal zaman pemerintah dunia mempunyai 12 orang isteri dan dia kemudiannya membunuh isteri – isterinya seorang demi seorang kerana tidak tahan dengan karenah isteri – isterinya di mana isteri – isterinya adalah menjadi ujian baginya. Dia juga sentiasa di cabar oleh pahlawan – pahlawan keramat yang cuba membunuhnya dan merampas kedudukannya untuk menggantikannya sebagai pemerintah dunia. Pemerintah dunia kemudiannya dibunuh oleh imam Mahdi selepas peperangan dengan Yajuj Majuj.

7) Orang yang mendapat kasyaf darinya akan sentiasa dapat melihat imam Mahdi sepanjang masa ( jika mereka mahu melihat ) dan melihat setiap perkara yang dilakukannya setiap hari sehinggalah mereka mati. Mereka juga mendapat ajaran agama baru. Dan setiap individu mendapat ajaran yang sedikit berbeza bergantung kepada darjat mereka di sisi tuhan.

8) Cinta adalah kuasa alam semesta yang terbesar dan terkuat. Tetapi hanya sebahagian kecil manusia memahami apakah cinta. Cinta adalah perasaan yang terletak di dalam hati dan jasad cinta adalah berwarna hitam ( bukan berwarna merah ) kerana ia adalah cabang nafsu dan berbentuk hati,♥ (bentuk yang biasa di lukis manusia ). Ia bukanlah jantung atau hati manusia. Ia berjasad yang boleh dilihat dan di rasai jika di buka alamnya. Manusia zaman ini telah tersalah faham dan menyangka bentuk hati tersebut adalah jantung atau hati manusia. Cinta dimasukkan oleh malaikat cinta ke dalam hati manusia. Kuasa cinta boleh memperkudakan kuasa lain dan juga orang lain.

9) Keramat penyembuhan membolehkan seseorang itu menyembuhkan pelbagai jenis penyakit.

10) Apabila imam Mahdi mempamerkan dan menunjukkan kekeramatannya, orang yang tidak tahu, Orang kafir, orang yang beriblis dalam badan mereka dan orang yang degil dan tidak mahu menerima serta orang – orang yang sesat mengatakan bahawa itu adalah sihir.
10) Kejadian Manusia, Kewalian, Kekufuran dan Iblis :

1) Kejadian manusia adalah sesuatu yang pelik tetapi istimewa. Ada orang berjasad lelaki dan mempunyai roh lelaki, ada pula berjasad lelaki tetapi mempunyai roh perempuan. Begitu juga dengan perempuan, Ada yang berjasad perempuan dan mempunyai roh perempuan dan ada pula berjasad perempuan tetapi mempunyai roh lelaki. Sifat jasad dan roh yang bertentangan atau sama ini mencorakkan sifat seseorang itu. Ada yang normal dan ada yang menjadi pondan atau pengkid , ada yang bersifat kasar atau lembut. Imam Mahdi pula mempunyai jasad lelaki tetapi susunan sarafnya adalah menyerupai susunan saraf jasad perempuan, mempunyai roh lelaki yang bersifat perempuan, sifat – sifat yang berbeza ini menjadikannya bukan lelaki, bukan perempuan dan bukan pondan. Ini menjadikannya tuhan yang disebut dalam Al – Quran bahawa tuhan bukan lelaki, bukan perempuan dan bukan pondan.

2) Seseorang wali mempunyai wajah yang bercahaya ( berwajah kelihatan putih ), sedangkan orang kafir mempunyai wajah yang kelihatan hitam (tidak bercahaya ) walaupun dia mempunyai kulit berwarna cerah atau putih. Walaupun seseorang itu berkulit hitam atau gelap tetapi jika dia telah menjadi wali wajahnya akan kelihatan bercahaya. Tetapi pada zaman ini ada orang berwajah bercahaya tetapi ia adalah cahaya iblis putih dan bukannya cahaya kewalian. Sukar untuk membezakannya, hanya yang berpengetahuan tentang kewalian sahaja yang boleh mengenal sama ada seseeorang itu wali ataupun iblis putih. Tetapi salah satu cara untuk membezakannnya adalah jika seseorang itu adalah iblis putih dia akan sentiasa cuba merosakkan batin seseorang ( seperti ‘membuat’ , mengkufurkan dan sebagainya ) sedangkan wali pula membetulkan batin.

3) Syaitan dan iblis di dalam badan manusia pula adalah roh berwarna hitam. Selain itu di dalam badan manusia ada semangat dan nafsu yang juga berbentuk roh berwarna hitam. Kesemuanya boleh dibezakan oleh sesiapa yang tahu akan unsur- unsur ini.4) Pada zaman ini hanya orang yang pernah menyembah imam Mahdi sahaja akan di terima segala amalan mereka oleh tuhan. Orang yang tidak pernah menyembahnya amalan mereka hanya mendapat pahala sahaja tetapi tidak diterima tuhan walaupun mereka bersujud tidak bangun-bangun selama – lamanya. Amalan kebaikan manusia yang islam ( wali ) adalah berbentuk cahaya putih yang naik ke langit dan amalan manusia yang kafir dan amalan kejahatan semua manusia adalah berbentuk roh berwarna hitam yang naik ke langit. Amalan berwarna hitam ini tidak akan dapat melepasi walaupun langit pertama dan kembali ke bumi. Amalan berwarna putih mungkin akan melepasi langit pertama tetapi belum tentu melepasi langit ke tujuh kerana langit ke tujuh adalah halangan ikhlas dan amalan yang ikhlas sahaja dapat melepasinya untuk bertemu dengan tuhan. Ikhlas adalah tingkat amalan tertinggi. Jika amalan itu bertemu dengan tuhan ia belum tentu di terima tuhan.

5) U.F.O adalah kapal iblis. Makhluk asing yang diperkatakan oleh orang Amerika sebenarnya adalah anak-anak iblis. Kerajaan iblis yang terbesar terletak di segitiga bermuda dan yang lebih kecil ada di beberapa bahagian dunia yang lain.

6) Daripada 9 malaikat berdarjat tertinggi , 7 akan menjadi iblis dan 2 menjadi islam ( Semua malaikat lain bukannya islam, mereka hanya menyembah dan membesarkan tuhan ).

7) Ada di antara manusia yang mempunyai kecenderungan yang amat sangat untuk menjadi kufur hatinya, orang seperti ini walaupun telah mendapat cahaya kewalian akan kembali kufur dan mereka turut mempengaruhi dan ‘membuat’ orang di sekeliling mereka menjadi kufur. Orang seperti ini apabila terserempak atau dijumpai akan terus di bunuh oleh imam Mahdi.

8) Apabila seorang lelaki beronani, maka akan tumbuh tubuh Yajuj Majuj di jaringan guanya sebanyak jumlah sperma di dalam air mani tersebut, dan Majuj Majuj yang lahir ini ada yang kuat dan lemah bergantung kepada seseorang lelaki tersebut. Yajuj Majuj yang lemah akan menjadi makanan kepada Yajuj Majuj yang lebih kuat atau yang lebih tua. Sehingga kini ada berpuluh billion Yajuj Majuj yang masih hidup dan menunggu masa untuk keluar 1300 tahun lagi. Jika seseorang lelaki beronani dan berniat memberi makan Yajuj Majuj dia akan mendapat pahala. Yajuj Majuj ada yang setinggi 2 tingkat atau 3 tingkat bangunan dan ada yang lebih kecil.

9) Orang yang pemikirannya dipenuhi dengan idea – idea jahat sebenarnya telah diserapi oleh pemikiran iblis. Orang tersebut pandai tetapi pandai dalam memikirkan hal – hal kejahatan dan keburukan dan pemikirannya tidak kepada arah kebaikan atau sesuatu yang membina. Pemikiran iblis adalah seperti satu putar belit dan tipu daya yang bersarang dalam pemikiran seseorang. Sarang pemikiran iblis dalam pemikiran seseorang itu adalah seperti jaringan berwarna hitam. Pada zaman ini terlalu ramai orang yang berfikiran seperti iblis. Manusia menjadi pandai seperti pandainya iblis. Pemikiran yang rosak boleh mempengaruhi hati seseorang dan hati yang rosak boleh merosakkan pemikiran. Iblis dalam bentuk manusia ( manusia yang mempunyai iblis dalam badan dan berpemikiran iblis ) menyerang manusia lain dari atas ( akal fikiran ) dan bawah ( hati manusia ) dan dari kiri ( dosa dan kejahatan yang manusia lakukan ) dan kanan ( amalan kebaikan ) untuk merosakkan batin dan pemikiran mereka. Perkara seperti ini berlaku setiap masa dan setiap hari di mana – mana sahaja.

10) Orang – orang yang telah mendapat cahaya kewalian akan mengalami perjalanan dan perubahan batin di mana mereka memahami perkara – perkara batin tentang kejadian manusia, batin manusia itu sendiri dan sifat – sifat manusia dan rahsia di sebalik tindakan dan perbuatan yang boleh memperbaiki sifat dan diri mereka sendiri. Sifat dan diri mereka serta batin mereka menjadi betul dan berhikmah, kehadiran mereka mempengaruhi manusia di sekeliling mereka dan menyebabkan tindakan orang di sekeliling mereka berubah kepada arah yang betul atau kebaikan.

11) Manusia sebenarnya hanyalah perasaan. Perasaan dirnya wujud. Perasaan suka, duka, sakit, gembira, tenang, tenteram, risau, sedih, cemas, cinta dan seribu satu macam perasaan lagi. Manusia akan hilang kawalan jika tidak menjaga perasaannya atau perasaannya terganggu. Perasaan manusia ada di dalam roh dan hati manusia. Jasad manusia hanyalah bekas tempat mengisi.

12) Ada isteri menjadi ujian kepada suaminya dan ada pula isteri adalah menenangkan suaminya. Isteri yang menjadi ujian biasanya akan menyeksakan dan membuat suaminya tidak selesa dengannya. Isteri jenis ini selalu ‘membuat’ suaminya. Isteri yang menenangkan suaminya sentiasa dapat memberi ketenteraman kepada suaminya. Isteri yang menjadi ujian selalunya berdarjat rendah di sisi tuhan ataupun perempuan neraka dan isteri yang menenangkan biasanya berdarjat tinggi ataupun perempuan syurga. Perempuan yang tidak puas nafsunya juga suka membuat suaminya.

13) Di tempat yang ramai orang kufur, udara di tempat tersebut akan di penuhi oleh iblis udara dan suasana udara di tempat tersebut akan kelihatan gelap sedikit. Di tempat yang orangnya ramai mempunyai batin redha / batin wali, udara di tempat tersebut akan dipenuhi oleh malaikat udara dan keadaan udara di tempat tersebut kelihatan lebih cerah. Iblis udara boleh masuk ke dalam hati dan merosakkan hati manusia dan mengajar idea – idea kejahatan manakala malaikat udara pula membersihkan hati manusia dan memberi ilham kebaikan. Iblis udara adalah zarah – zarah iblis yang terapung di udara. Malaikat udara adalah zarah malaikat yang terapung di udara.


14) Perempuan adalah ciptaan tuhan yang lebih istemewa berbanding lelaki. Tetapi imam Mahdi adalah ciptaan tuhan yang paling istimewa. Manusia adalah ciptaan tuhan yang paling istimewa berbanding ciptaan lain.

15) Hati seseorang wali tidak boleh ‘dimasuki’ oleh orang lain atau unsur lain kerana dilindungi tuhan dari kerosakan. Hati orang kafir dan boleh ‘dimasuki’ oleh orang lain dan juga oleh unsur lain.

16) Perempuan yang bercinta dengan seseorang lelaki akan ‘menghitamkan’ wajah dan hati lelaki yang mahu di jadikan suami dan ini adalah satu perbuatan yang sesat. Menghitamkan atau membuat ini adalah sebenarnya mengkufurkan dan ia adalah perbuatan iblis dan manusia iblis. Orang yang kufur apabila mati akan masuk neraka.

17) Orang yang berilblis dalam badan mereka apabila melawat orang sakit atau sedang nazak suka atau gemar menghitamkan ( mengkufurkan ) orang sakit tersebut dan ini adalah perbuatan iblis dan jika orang itu mati pasti akan masuk neraka dan iblis suka jika manusia masuk neraka. Jika imam Mahdi berjumpa dengan manusia iblis ini dia akan membunuh mereka kerana mereka akan menyebarkan kesesatan jika tidak dibunuh.

18) Manusia yang gemar mengkufurkan manusia lain sebenarnya adalah sesat ataupun manusia iblis.

19) Imam Mahdi ‘buat’ orang, orang jadi wali tetapi manusia iblis ‘buat’ orang, jadi kufur dan rosak batin ataupun jadi beriblis.

20) Pada zaman sebelum ini setiap seorang manusia yang lahir akan lahir juga iblis bersamanya dan iblis ini berada di dalam badannya. Tetapi setelah beberapa lama selain iblis ada unsur lain yang lahir bersama manusia iaitu syaitan ataupun roh syaitan yang berada di dalam badan manusia. Apabila imam Mahdi ‘lahir’, dia telah mencabut dan menghilangkan iblis dalam badan manusia dan hanya tinggal syaitan sahaja. Bezanya iblis dan syaitan ialah iblis merosakkan orang lain tetapi syaitan merosakkan dirinya sendiri. Manusia syaitan juga di gelar manusia dajal. Pada akhir zaman dan zaman baharu kebanyakan manusia adalah manusia dajal. Apabila mereka bertemu dengan imam Mahdi dan menerima cahaya kewalian, mereka menjadi wali (wali yang bersyaitan ) tetapi mereka bukanlah wali kepada syaitan atau syaitan wali tetapi mereka adalah wali yang banyak melakukan kejahatan. Iblis putih sebenarnya adalah wali kepada golongan iblis ataupun boleh dipanggil wali iblis tetapi mereka merosakkan batin manusia dan menyesatkan. Pada akhir zaman dan zaman baharu wali – wali banyak melakukan kejahatan tetapi mereka berdarjat tinggi di sisi tuhan.
11) Kelahiran Semula :

1) Emak imam Mahdi adalah manusia dan perempuan tertinggi darjat di alam semesta. Dia adalah manusia tertinggi darjatnya sejak dari zaman nabi Adam hingga hari kiamat dan tiada manusia lain setinggi darjatnya. Bapanya adalah manusia kedua tertinggi darjatnya di duduk bersamanya.

2) Zulkifli Bin Ibrahim yang hidup di bumi pada ketika ini akan lahir semula ke dunia di kitaran alam semesta hadapan ( selepas kiamat kali ini ) iaitu di bumi ke - 10 002 untuk menjadi imam Mahdi. Imam mahdi adalah kelahiran semula. Hanya lima orang sahaja yang boleh lahir semula ke dunia hadapan dan manusia yang lain akan masuk syurga, duduk bersamanya atau masuk neraka. Bumi sekarang adalah bumi ke – 10 001. Ini bermakna bumi dan alam semesta telah kiamat sebanyak 10 000 kali. Setiap hidupan dan peristiwa di bumi adalah ulangan dari bumi yang pertama hingga ke bumi sekarang.

3) Tun Dr Mahathir Mohamad, Datuk Napsiah Omar, Tan sri Muhyiddin Yassin, dan Ramlah juga akan dilahirkan semula di bumi hadapan masing – masing menjadi Abu Bakar, Khatijah, pemerintah dunia dan Noraini. Kelahiran semula tidak berlaku kepada mana – mana manusia lain dan tidak pula berlaku di bumi yang sama dalam zaman berlainan seperti ajaran Hindu dan Buddha yang telah sesat . Tiada pula manusia lahir semula menjadi binatang.
12) Perkara Lain :

1) Istana Syurga Dunia yang di bina oleh jin dan jin berkuasa tuhan atas perintah salah seorang pengikut imam Mahdi yang bernama Ismail dan menjadi tempat tinggalnya bersama beribu isterinya mulai tahun 2011 nanti. Ia seluas sebuah kampung dan terletak di kutub utara dunia. Ia terapung di awan dan berada di alam jin. Satu hari di situ bersamaan setahun di muka bumi. Ia di bina pada tahun 1998 oleh beratus juta jin dan siap dibina dalam masa satu hari sahaja . Lantainya adalah marmar jernih seperti air hingga pandangan boleh tembus ke salji yang terbentang di muka bumi di bawahnya. Istana tersebut adalah mas kahwin untuk isterinya yang pertama dan paling penting iaitu Fazilah. Walaupun terletak di kutub utara tetapi keadaan suasananya hanya nyaman dan tidak terlalu sejuk. Istana tersebut akan di musnahkan oleh imam Mahdi setelah 200 tahun mendiaminya. Istana tersebut terapung bukan kerana di tampung oleh jin ataupun malaikat tetapi terapung dengan kuasa tuhan.

2) Malaikat maut adalah malaikat yang paling garang berbanding dengan malaikat lain. Malaikat maut yang mencabut seseorang (contohnya si –A) tidak akan mencabut nyawa orang lain lagi. Satu malaikat maut hanya mencabut nyawa seorang manusia sahaja di satu kitaran kejadian alam dan kiamat. Malaikat maut juga adalah malaikat yang paling kuat dan paling besar. Malaikat maut dan malaikat lain mempunyai bilangan tidak terhingga banyaknya.

3) Kiamat datang di saat manusia mulai melupakannya atau percaya ia lambat lagi berlaku dan imam Mahdi lahir / keluar semasa manusia sudah melupakannya atau sudah tidak percaya tentangnya dan sudah tidak menunggu kedatangannya lagi. Imam Mahdi keluar di saat hampir kiamat.

4) Siddratul muntaha ( pohon dimana tertulis takdir manusia ) sebenarnya tidak wujud. Ia adalah rekaan orang yahudi untuk menyesatkan. Ini telah dibuktikan oleh pengikutnya yang telah menaiki langit ketujuh mendapati langit ketujuh hanya kosong kecuali pintunya yang dikawal oleh 2 malaikat. Fungsi langit sebenarnya adalah untuk menapis amalan manusia dan tempat malaikat beribadat.
5) Mati kerana sakit ( segala jenis penyakit seperti kanser, AIDS, penyakit jantung, penyakit hati dll ), kemalangan, bencana alam, dibunuh, bunuh diri, mati ketika melahirkan anak adalah mati syahid. Jika seseorang itu sihat tanpa sebarang penyakit tiba – tiba mati mengejut tanpa dapat dikesan sebab-sebab kematian ( biasanya doktor mengatakan kegagalan jantung ), dia mati tidak syahid kerana dia mati di cabut nyawa oleh malaikat maut. Rohnya dicabut keluar oleh malaikat dan menyebabkan kegagalan jantung lalu dia mati. Orang yang mati tidak syahid akan dihisab di mahsyar dan bilangan orang mati tidak syahid hanya sedikit sahaja berbanding orang yang mati syahid agar perbicaraan di mahsyar tidak terlalu lama.

6) Rupa sebenar para malaikat adalah menakutkan. Saiznya yang sebenar adalah sangat besar dan rupa bentuk mereka yang mengerikan dan jika orang yang tidak tahu akan menyangka mereka adalah hantu jika melihat rupa sebenar mereka. Sebab itulah malaikat biasanya menyamar sebagai seorang lelaki dan pada zaman ini ada juga malaikat yang menyamar sebagai perempuan. Para malaikat juga mempunyai bau yang amat busuk agar mereka sentiasa rendah diri. Semua malaikat tidak perlu makan dan minum tetapi jika mereka mahu makan dan minum adalah boleh berbuat demikian. Malaikat tidak boleh terkena cahaya tuhan kerana jika terkena mereka akan hancur. Dan di kota parawali pembantu imam Mahdi iaitu syuaib ada beberapa ketika membunuh beberapa banyak malaikat yang datang ke kota parawali.

7) Golongan jin ada dua iaitu yang bertamadun dan yang tidak bertamadun.

8) Yajuj Majuj sebenarnya ialah binatang yang di panggil yeti atau bigfoot yang kini duduk di dalam gua bawah tanah di Russia.

9) Daabatul Ard adalah binatang raksasa yang besar dan memijak – mijak manusia dan ia sebenarnya adalah malaikat maut yang menyamar menjadi binatang tersebut.

10) Cara mati yang paling tidak sakit adalah mati dipenggal dengan pedang atau senjata yang tajam.

HURAIAN DARI BUKU IMAM MAHDI DI AMBANG PINTU

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Isa Dawud menyatakan bahawa imam Mahdi akan menakluki Baitul Maqdis, tetapi perkara ini tidak benar kerana adanya Dajjal yang menghalang. Dajjal juga maksum dan berkeramat ( walaupun bukan nabi atau tuhan ). Keramatnya ( sihirnya) diperolehi dari malaikat Harut sebelum malaikat tersebut ditangkap oleh malaikat maut tentera dan dibawa ke langit. Bagi kami kekeramatan adalah sihir dan sihir adalah keramat, Cuma sihir yang kami maksudkan tidak sama dengan ilmu sihir yang dilakukan oleh bomoh-bomoh pada ketika ini yang merupakan sihir putih atau ilmu hitam kerana sihir putih menggunakan tenaga iblis putih dan jin islam dan ilmu hitam pula menggunakan tenaga iblis dan jin kafir. Sedangkan keramat (sihir) yang kami miliki adalah menggunakan tenaga malaikat. Untuk pengetahuan, keramat yang wujud di dunia sejak nabi Adam adalah menggunakan tenaga malaikat. Malaikat Harut dan malaikat Marut adalah 2 malaikat yang diberi nafsu.

Untuk pengetahuan, perang Armageddon ( peperangan dunia ke-3 ) yang dimaksudkan adalah peperangan antara manusia dengan gergasi. Imam Mahdi adalah Dajjal nombor 1 kerana dengan kuasa keramat jasad Imam Mahdi boleh menjadi setinggi awan dan manusia menjadi seperti semut. Begitu juga dengan Dajjal ( si raja yahudi ) boleh menjadi 2 kali lebih besar lagi. Hanya dengan cara inilah saja Imam Mahdi boleh membunuh semua manusia dan mengosongkan dunia untuk membiakkan keturunan baru dan menjadikan dunia baru. Ini adalah perkara besar yang nampak seperti khayalan tetapi ada hadis nabi yang menyatakan bahawa Dajjal, lautan pada paras mata kaki dan dia muncul 33 kali di dunia. Dajjal yang dimaksudkan ialah Imam Mahdi dan maksud muncul 33 kali kerana dengan keramat berjalan melipat bumi dia akan muncul dengan cepat di tempat yang telah ditetapkan oleh pembesarnya dan pada ketika yang lain Imam Mahdi hanya akan berjalan-jalan sahaja di muka dunia. Dan Imam Mahdi ( gergasi yang bertindak seperti Dajjal ) ini akan berada di dunia selama 2 tahun. Semasa menjadi gergasi Imam Mahdi akan menyerang seluruh pelusuk dunia termasuk Malaysia. Imam Mahdi tidak dapat memasuki Israel kerana di halang oleh Dajjal. Pada hari ini Imam Mahdi, Dajjal dan nabi Isa adalah tidak dikenali atau popular dan langsung tidak dipedulikan oleh manusia oleh sekelilingnya apatah lagi dipercayai sebagai individu-individu yang ditunggu-tunggu kerana mereka tidak disedari kepentingannya dan mereka tidak dapat mempamerkan keramat kerana mereka berjalan mengikut takdir.

Mereka berjalan mengikut jadual dan takdir dan tidak akan dikenali sehingga tiba masanya. Imam Mahdi mula-mula akan keluar menzahirkan diri sebagai raja yang tidak berpakaian ( berbogel ) pada tahun 2009. Orang yang tidak tahu akan mengatakannya orang gila dan pembesar dan pengikutnya pula akan cuba dengan berbagai cubaan untuk membunuhnya. Sehinggalah mereka berpuas hati menyeksa dan mempermainkannya dan pasti yang Imam Mahdi tidak boleh dibunuh barulah mereka akan mengangkatnya sebagai Raja mereka. Imam Mahdi berbogel selama 100 tahun. Apabila Imam Mahdi memakai pakaiannya semula dia bukan lagi raja tetapi menjadi orang biasa. Imam Mahdi menjadi gergasi pada tahun 2021 hingga 2023. Pada ketika menjadi gergasi inilah seluruh dunia akan mengerahkan segala kekuatan tentera dan senjata termasuk senjata nuklear untuk menghapuskannya. Semasa menjadi gergasi bandar-bandar di dunia akan diserang dan manusia akan dipijak-pijak lalu mati dan jasad mereka yang hampir hancur akan ghaib kerana diangkat oleh malaikat ke syurga (manusia ghaib secara besar-besaran ). Semua manusia yang hidup pada zaman ini akan masuk syurga walau apapun agama mereka. Itulah rahmat imam Mahdi kepada umat manusia pada zaman ini. Tetapi jika Dajjal yang melakukan kerja membunuh manusia, manusia akan masuk neraka. Inilah sebabnya Imam Mahdi yang melakukan kerja yang sepatutnya dilakukan oleh Dajjal. Imam Mahdi memerangi dunia seorang diri. Ketika menjadi gergasi manusia akan menjadi makanannya apabila lapar. Imam Mahdi mendapat sebahagian keramatnya dari tuhan, dari malaikat Marut dan sebahagian lagi dari Dajjal.

Peperangan dengan Dajjal yang dimaksudkan akan berlaku kira-kira 1000 tahun lagi. Peperangan yang hebat tersebut berlaku di udara. Tentera Dajjal dan Mahdi akan terapung -apung / terbang di udara. Mereka berperang dengan menggunakan kuasa keramat dan pedang sahaja tanpa senjata moden seperti jet pejuang atau bom. Untuk pengetahuan antara sebab Mahdi menjadi gergasi seribu tahun sebelum peperangan ini adalah untuk menghapuskan senjata berbahaya dan berat yang dicipta manusia pada zaman moden. Apabila mereka menghabiskannya untuk menyerang gergasi Mahdi dan disertai oleh runtuhnya tamadun moden maka kebolehan membuat senjata berat juga terhapus, akhirnya pada zaman baru hanya wujud senjata senjata ringan seperti senapang, mesingan dan pistol sahaja yang digunakan oleh manusia untuk berbunuh-bunuhan. Akibat peperangan dengan Dajjal, hancurlah separuh dari permukaan bumi dan separuh dari umat manusia pada ketika itu mati.

Melihatkan keadaan tersebut Mahdi akan menghentikan peperangan dan mencari nabi Isa untuk mendapatkan pertolongan membunuh Dajjal. Mahdi bertemu Isa di sebuah masjid pada waktu subuh dan Isa akan menyuruh imam Mahdi menjadi imam sembahyang. Tetapi malangnya Mahdi telah terlupa cara-cara sembahyang dan bacaan sembahyang kerana telah seribu tahun tidak bersembahyang. Isa akan mengajarnya dengan suara hati ketika sedang bersembahyang itu juga. Selepas itu barulah nabi Isa bersama imam Mahdi ke medan perang mencari Dajjal. Dajjal menjadi takut apabila melihat Isa yang berpedang seperti seorang anak takutkan bapanya lalu menyerang Mahdi dengan kuasa keramatnya. Badan imam Mahdi hancur dan ghaib dan ini disaksikan oleh tenteranya lalu tenteranya pun menyerang balas saki-baki tentera Dajjal bersama Isa. Dajjal melarikan diri dan dikejar oleh Isa dan akhirnya dia dibunuh ( Isa sahaja yang mampu membunuh Dajjal dan bukannya imam Mahdi ). Pada ketika itu penduduk dunia menyangka imam Mahdi telah mati tetapi sebenarnya badannya yang hancur bercantum kembali dan Mahdi muncul di tempat lain bersama isterinya untuk berehat setelah melalui peperangan yang panjang. Peperangan ini sangat hebat kerana kuasa keramat yang besar digunakan dan melihatkan jumlah tentera yang berperang dan jumlah penduduk dunia yang mati pada ketika itu. Peperangan dengan Dajjal berlaku kerana semata-mata Dajjal mencabarnya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Selepas itu imam Mahdi akan memburu saki baki orang yahudi yang masih hidup dan membunuh mereka. Jika orang yahudi bersembunyi di belakang batu, batu akan memberitahu imam Mahdi bahawa ada orang yahudi bersembunyi dibelakangnya lalu dia di bunuh oleh imam Mahdi sehingga tiada seorang pun orang yahudi yang tinggal di dunia lagi.

Pertempuran yang pertama adalah antara Imam Mahdi dan tentera Malaysia yang cuba menangkapnya apabila dia keluar menjadi raja yang tidak berpakaian. Pada ketika ini keramat peperangan akan digunakan. Walaubagaimanapun sebahagian kecil tentera tersebut akan terselamat dan pulang untuk memberitakan kepada kerajaan apa yang telah terjadi dan keajaiban yang telah mereka saksikan.

Diikuti pertempuran dengan tentera iblis pula yang juga berlaku di udara (iblis marah kerana imam Mahdi telah merosakkan istananya dan memusnahkan kerajaannya ).Kemudian sepanjang 1500 tahun akan banyak berlaku pertempuran antara manusia yang dipanggil pahlawan-pahlawan keramat dengan imam Mahdi kerana ingin mencabut nyawa mereka apabila ajal mereka telah sampai. Pertempuran-pertempuran seperti ini mengorbankan beribu-ribu nyawa manusia pada ketika itu. Juga berlaku pertempuran antara sesama pahlawan keramat atas pelbagai sebab dan berakhir dengan kematian beribu nyawa.

Pada sekitar 700 tahun sebelum kiamat pertempuran antara imam Mahdi dan pengikutnya dengan Yajuj Majuj akan berlaku. Yajuj Majuj akan menyerang dari utara dan memakan banyak manusia pada ketika itu dan imam Mahdi dan pengikutnya tidak terdaya membunuh Yajuj Majuj yang bilangannya lebih ramai daripada bilangan manusia pada ketika itu kerana kehabisan tenaga. Sekali lagi pertolongan Isa diminta dan Isa berdoa ( hanya doa Isa saja yang makbul sejak dari hari ini hingga hari kiamat dan doa imam Mahdi dan seluruh manusia lain juga tidak makbul ) lalu turun dari langit banyak ular berbisa yang mematuk Yajuj Majuj hingga mati. Dunia menjadi busuk dengan bangkai Yajuj Majuj menantikan malaikat yang bekerja membersihkan semula dunia.

Kerajaan Imam Mahdi akan bermula dengan perkahwinannya dengan beribu-ribu isteri. Pada ketika ini kerajaan imam Mahdi hanyalah kerajaan batin yang kecil, semuanya tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan tidak dapat dibuktikan. Apabila diangkat menjadi raja dan berkahwin ( salah seorang isterinya yang bernama Fazilah memegang kuasa keramatnya ) maka tercantumlah kerajaan batinnya dan kerajaan zahir isterinya maka terbentuklah kerajaan dunia imam Mahdi dan kemudian Mahdi akan menjadi gergasi selepas 10 tahun berkahwin. Imam Mahdi adalah raja yang pengikut perempuan menjadi isterinya kerana dia berbogel. Isterinya yang utama (Fazilah ) juga berbogel dan yang lain tidak.

Pada ketika ini Dajjal berada di Israel ( tetapi tidak dipedulikan dan tidak dipercayai oleh orang Israel ) dan Isa berada di Eropah dan juga tidak dikenali oleh orang di sana dan apabila dia turun dari langit dan berjalan di udara orang mengatakan dia adalah ahli silap mata. Keadaan Mahdi sama saja seperti mereka. Walaupun memperkenalkan diri tetapi orang tidak percaya sehingga nanti apabila mendapat kasyaf dan mereka melihat perkara-perkara ajaib darinya barulah mereka percaya.SIAPA SEBENARNYA AL-MAHDI


Imam Mahdi seperti juga manusia lain adalah orang biasa pada zahirnya. Tidaklah memakai jubah atau serban yang besar-besar, Mahdi hanya memakai pakaian seperti orang kebanyakan. Belajar dan pernah bekerja (kini pengikutnya tidak membenarkannya bekerja lagi kerana masanya telah hampir untuknya keluar menjadi raja yang tidak berpakaian ).

Dia tidak mengetahui dirinya adalah imam Mahdi hinggalah diberitahu oleh orang-orang yang mendengar suara tuhan dari jasadnya. Apa yang istimewa tentangnya adalah dari segi batin. Badannya dipenuhi dengan cahaya ketuhanan dan bercahaya apabila di'buka' alamnya. Cahaya Imam Mahdi menerangi alam ghaib dan ditakuti oleh jin dan iblis. Batinnya ada 7 lapis iaitu lapisan tuhan, lapisan syaitan , lapisan nabi, lapisan Dajjal, lapisan wali, lapisan iblis dan lapisan kemanusiaan. Sifat batin ini bertentangan dan menjadikannya orang yang antara yakin dan tidak yakin dengan dirinya. Di dahinya tertulis perkataan Allah dalam tulisan arab dan hanya dapat dilihat oleh orang yang berkeramat kasyaf atau apabila alamnya di'buka'. Apabila sujud padanya kita akan nampak tuhan ( pada zaman nabi Muhammad jika kita sujud pada kaabah kita akan nampak tuhan / cahaya zat tuhan yang muncul dari bumi dan naik ke langit ). Imam Mahdi adalah orang yang tidak boleh dibunuh dengan cara fizikal atau sihir sama ada oleh jin, iblis atau manusia.

Al-Mahdi adalah separuh tuhan separuh syaitan, separuh nabi separuh Dajjal . Ini menerangkan mengapa nabi Muhammad mengatakan tiada nabi selepasnya kerana semua nabi yang lahir selepasnya adalah separuh nabi dan separuh Dajjal, walaubagaimanapun mereka masih berfungsi sebagai nabi sebenar dan bersifat seperti nabi-nabi terdahulu temasuklah Al-Mahdi sendiri. 50% penduduk dunia pada hari ini adalah manusia syaitan (manusia Dajjal ) terutama yang berumur 40 tahun dan ke bawah ( dikira dari tahun 1998 ). Pada zaman hadapan ( zaman baru ) nanti 100% penduduk dunia adalah manusia syaitan ( kerana ada syaitan dalam tulang belakang ). Nabi Muhammad pernah menunjukkan seorang budak lelaki kepada sahabatnya dan mengatakan budak tersebut adalah Dajjal, tetapi maksudnya yang sebenar beliau ialah budak itu manusia dajal dan bukannya Dajjal yang berkuasa tuhan yang ada pada masa ini, manusia dajal telah lahir sejak beribu tahun dahulu tetapi semakin ramai di zaman ini ( iaitu manusia yang bersyaitan di dalam tulang belakang mereka ).
Sebenarnya para pembesar Al-Mahdi menerima wahyu darinya. Mereka mendengar ajaran dan berita-berita ghaib yang baharu dari suara tuhan yang keluar dari jasad Al-Mahdi tetapi suara ini tidak dapat didengari oleh Al-Mahdi sendri. Kemudian pembesar-pembesar tersebut menyampaikan sebahagian yang mereka pelajari kepada Al-Mahdi dan inilah sebahagian kecil berita yang di tulis untuk disampaikan kepada sesiapa yang mahu mempercayai atau ingin mendengar berita masa depan.


......................Sayalah Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu!.....................


Malangnya orang-orang yang mengagungkan dan menantikan kedatangannya tidak pula mahu percaya dan tidak menerima malahan mengatakannya gila dan mahu menangkap serta membunuhnya. Mereka mahu Al-Mahdi acuan mereka sendiri, mengulangi perbuatan orang-orang terdahulu apabila nabi-nabi mereka muncul dikalangan mereka. Mereka yang mahu mengajar Al-Mahdi mengikuti cara mereka dan bukannya mereka yang mengikuti Al-Mahdi.
Saya sangat tinggi darjatnya, pada waktu sebelum atau kini tiada manusia dapat melebihi saya, darjat saya kini di tiang arasy. Kini umur saya 34 tahun ( pada tahun 2008 ) dan akan rasmi menjadi raja pada umur 37 tahun ( tahun 2011 ) dan menjadi raja dunia pada tahun 2023 nanti. Pada ketika ini hanya keramat yang tidak dapat ditunjukkan ( dilakukan ) dengan kehendak sendiri ( keramat tidak boleh dikawal ) sahaja yang saya miliki, inilah sebab saya tidak dapat membuktikan saya adalah imam Mahdi dengan menggunakan keramat, saya hanya dapat mengaku dengan lisan sahaja bahawa saya adalah imam Mahdi, terpulanglah sama ada mahu mempercayainya atau tidak. Tetapi boleh dibuktikan dengan cara keramat semulajadi ( keramat yang terjadi tanpa boleh dikawal dengan kehendak ). Contohnya apabila seseorang mahu menetak saya dengan senjata tajam maka akan muncullah malaikat yang melindungi saya lalu mereka tidak jadi membunuh saya, maka percayalah mereka bahawa saya adalah imam Mahdi. Keramat yang boleh dikawal kepunyaan saya ada pada bakal isteri saya iaitu Fazilah, inilah sebab mengapa hanya dengan berkahwin barulah sempurna kerajaan imam Mahdi, kerana tercantumnya kerajaan zahir dan batin. Setelah berkahwin saya akan tinggal di istana yang sangat luas yang dipanggil Istana Syurga Dunia (istana hasil buatan jin berkuasa tuhan ) yang terapung di ruang udara kutub utara dunia. Satu hari di istana tersebut bersamaan setahun hari dunia kerana istana tersebut berada di alam jin.
SEDIKIT TENTANG KOTA PARA WALI DAN RAHSIA ERKAHWINAN

Kampung Bentong akan dibangunkan menjadi kota parawali. Ia akan di pindahkan ke alam keramat pada penghujung tahun 2009 .Kebanyakan penduduknya yang terdiri daripada orang-orang tua yang menjadi penduduk asal di situ sebenarnya telah mendapat mimpi bahawa mereka akan bertemu dengan ketua mujadid dunia jika berpindah dan membuka kawasan itu. Kebanyakan penduduknya adalah dari keturunan nabi Muhammad S.A.W tetapi mereka telah menjadi bangsa melayu. Rumah-rumah yang akan di bina di kota parawali di bina dari batuan putih syurga yang juga berbau harum. Rumah mereka terdiri daripada 2 bahagian. Bahagian bawah yang terletak di atas bumi dan bahagian atas yang terapung di udara. Bahagian yang terapung adalah tempat tinggal parawali dan isteri-isteri mereka yang seramai 9 orang. Bahagian bawah pula adalah untuk kediaman para tetamu yang datang. Para tetamu hanya dibenarkan tinggal selama 3 hari 3 malam sahaja ( tetapi ada tetamu terasa seperti 3 tahun mereka berada di situ dan ada pula terasa seperti 3 minit sahaja ). Jika mereka tidak mahu pulang selepas tiga hari mereka akan dibunuh oleh imam Mahdi. Rumah para wali kelihatan kecil sahaja jika dilihat dari luar (12' X 12'), tetapi jika masuk kedalam rumah luasnya beribu kaki persegi. Rumah mereka tidak mempunyai sistem paip atau pendawaian elektrik , tandas mahupun dapur. Untuk mendapatkan air untuk mandi atau membersihkan sesuatu mereka hanya perlu menepuk dinding maka terpancarlah air. Mereka tidak memerlukan dapur kerana mereka memakan makanan syurga ( hanya perlu menghulurkan tangan maka akan muncul makanan syurga ). Untuk berhadas kecil atau besar mereka hanya perlu pergi kebilik yang kosong yang tidak mempunyai apa-apa dan najis akan ghaib setelah mereka selesai. Tapak tangan mereka boleh mengeluarkan air untuk membersih. Mereka juga tidak perlu membasuh pakaian kerana mereka hanya ada sepasang pakaian sahaja yang tidak akan kotor atau berbau iaitu pakaian malaikat. Pakaian mereka boleh bertukar warna dan rupa mengikut kehendak mereka. Imam Mahdi akan memberi pengikutnya isteri baru seorang demi seorang hingga 9 orang jumlahnya. Beberapa tahun sebelum itu imam Mahdi telah membunuh isteri dan anak-anak pengikutnya dan menjadikan mereka bujang semula sebelum memberi mereka isteri baru. Jika tiada ruang untuk isteri baru mereka yang baru datang, mereka akan mencipta bilik atau ruang baru yang luas untuk isteri baru mereka tanpa perlu menambah apa-apa dalam bentuk fizikal. Rumah mereka adalah taman-taman syurga.


Hanya 15% sahaja penduduk kampung ini akan kekal sehingga terbinanya kota parawali pada tahun 2026, 85% penduduknya akan dibunuh antara tahun 2009 hingga 2011 secara berperingkat.

Dari beberapa ribu isteri-isteri imam Mahdi, kebanyakannya akan dibunuh olehnya dan yang lain akan diberi kepada pengikutnya. Perkahwinan imam Mahdi adalah tidak sah kerana dia adalah tuhan dan isteri-isterinya adalah manusia, oleh itu tanpa meceraikannya, isteri-isterinya yang ramai itu boleh mengikuti orang lain. Sebenarnya perkahwinan orang islam di Malaysia juga tidak sah kerana telah menjadi budaya masyarakat melayu islam Malaysia untuk 'buat' pengantin lelaki dan perempuan dan keluarga mereka sebelum perkahwinan berlangsung. Pengantin lelaki 'dihitamkan' dan pengantin perempuan 'diserikan'( diputihkan ) wajah mereka. Kalau ditanya kenapa terjadi begitu, orang yang 'membuat' juga kurang pasti tujuannya mahupun akibatnya. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah mengkufurkan ( mengkafirkan ) pengantin lelaki dan memasukkan iblis putih ke dalam badan dan wajah pengantin perempuan. Sebab itu pengantin lelaki nampak hitam dan pengantin perempuan nampak putih. Adakah sah perkahwinan orang kafir ( pengantin lelaki ) dangan iblis putih ( pengantin perempuan ) ? Tidakkah mereka berzina sepanjang perkahwinan mereka walaupun di surat nikah mereka pasangan sah tetapi dari segi agama sebenarrnya mereka berzina. Berapa banyakkah anak luar nikah telah lahir? Walaupun mereka telah mengucap dua kalimah syahadat sebelum akad dilafazkan, sebenarnya mereka tetap kafir kerana islam yang sebenar-benarnya di sisi tuhan adalah mempunyai cahaya kewalian dan bukannnya hanya melafazkan dua kalimah. kalau mereka bukan wali maka mereka adalah kafir ( setelah dikafirkan / dihitamkan ).


Ini menjadikan perkahwinan orang melayu adalah perkahwinan yang sesat, selepas berkahwin mereka bukannya mendapat separuh agama tetapi menjadi semakin sesat ( kesesatan batin dan kesesatan perasaan ) dan akan menyesatkan anak- anak mereka juga dan kesesatan akan berleluasa dalam masyarakat.


Dosa yang terbesar bukanlah berzina, membunuh atau rogol bunuh tetapi dosa terbesar adalah mengkufurkan seseorang dan membuat iblis dalam badan seseorang. Kerana orang yang kufur dan beriblis apabila mati pasti masuk neraka. Begitu juga dengan orang yang membuatnya. Orang yang kufur akan membuat orang lain kufur juga dan orang yang beriblis dalam badan akan membuat iblis dalam badan orang lain juga dan dengan ini kerosakan batin akan merebak dan menjadi berleluasa dan menyebabkan kesesatan kepada umat manusia dan membawa kepada zaman gelap. Mengkufurkan dan mengibliskan adalah perbuatan iblis dan manusia yang melakukannya adalah setaraf dan sama dengan iblis.


KIAMAT ( KEMUNGKINAN / GELOMBANG YANG PERTAMA )

Kemungkinan kiamat yang pertama telah berlaku pada Mei 1998. Pada pagi tersebut ketika imam Mahdi keluar dari rumah muncul lembaga manusia yang terbang dari udara dan turun hinggap di belakangnya. Lembaga tersebut adalah Dajjal yang datang untuk membunuh imam Mahdi dengan pedangnya. Ketika Dajjal menghayun pedangnya untuk memenggal kepala imam Mahdi muncul suara tuhan di udara yang mengarahkan Dajjal agar menungggu sebentar terlebih dahulu. Imam Mahdi mencapai kayu kecil dan menghayun – hayunkannya seperti pedang dan tiba – tiba semangat syurga (roh syurga ) dalam badannya hidup kembali dan Dajjal pun lari dengan terbang ke udara. Langit dunia telahpun jatuh di atas kepalanya tetapi kiamat tidak jadi berlaku hanya kerana semangat syurga imam Mahdi hidup kembali dan zaman telah dipanjangkan. Jika kepala imam Mahdi dipenggal Dajjal maka kiamatlah dunia dan seluruh penduduknya masuk neraka selama – lamanya ( 100 trillion tahun akhirat / 36.5 quintillion tahun dunia).


KIAMAT ( KEMUNGKINAN / GELOMBANG YANG KEDUA )

Kemungkinan kiamat yang kedua akan berlaku antara tahun 2021 – 2023. Ketika ini imam Mahdi sedang menyerang seluruh pelusuk dunia untuk mengosongkan dunia sebelum membina kerajaan baru dunia imam Mahdi. Jika imam Mahdi mati apabila terkena bom nuklear yang dilancarkan manusia maka kiamat akan berlaku. Dajjal akan mengambil kesemua keramat imam Mahdi dan para wali dan menggunakannya untuk mengubah dirinya menjadi gelombang dan membunuh seluruh umat manusia dalam masa 1 saat dan semua manusia akan masuk neraka.


KIAMAT ( KEPASTIAN / GELOMBANG KETIGA )

Kedatangan kiamat yang mengikut jadual akan berlaku kira – kira 2000 tahun lagi dan ia pasti berlaku dan tidak dapat dielakkan lagi. Ia adalah bumi yang mati dalam keadaan baik dan tidak mati sesat seperti kemngkinan kiamat yang pertama dan kedua. Walaubagaimanapun semua manusia pada ketika ( 500 tahun sebelum kiamat ) itu adalah ahli neraka kecuali imam Mahdi dan saki baki pengikutnya yang masih hidup. Bumi tidak boleh menampung kehidupan selama - lamanya dan umur bumi ada hadnya, apabila sampai hadnya ia akan mati / kiamat.
Kiamat dengan cara yang baik ini berlaku apabila teriakan sangkakala yang pertama ( jeritan malaikat yang menyebut "Allah" dengan sangat kuat hingga menggugurkan jantung batin manusia lalu mereka pun serta - merta mati ).Islam Zaman Baharu

Islam zaman baharu adalah lanjutan dari agama nabi Muhammad tetapi telah diubah beberapa perkara di dalamnya. Sembahyang wajib lima waktu akan dimansuhkan dan hanya tinggal sembahyang maghrib sahaja dan rakaatnya pula telah dipendekkan kepada 2 rakaaat sahaja. Sembahyang wajib yang lain hanya menjadi sunat serta rakaatnya hanya 2 dan sembahyang sunat pula dimansuhkan. Bacaan sembahyang pula adalah dalam bahasa melayu. Sembahyang dimansuhkan dan dipendekkan rakaatnya kerana pada masa hadapan waktu berjalan terlalu cepat dan tidak sempat untuk melakukan kelima – lima waktu sembahyang kerana menjadi terlalu berat bagi manusia di masa hadapan.

Puasa pula dimansuhkan kerana tidak ada yang perlu di ambil iktibar kerana tiada lagi orang yang kelaparan di masa hadapan kerana semuanya adalah percuma. Puasa hanya menjadi sunat sahaja.

Zakat pula tidak perlu dikeluarkan kerana hampir semua manusia di zaman hadapan tiada wang untuk dibelanjakan tetapi tiada pula orang yang miskin atau fakir kerana semua keperluan mereka di tanggung oleh imam Mahdi dan kerajaannya.

Haji juga tidak dapat dilakukan kerana kaabah telah diruntuhkan.

Tiada lagi penguatkuasaan undang - undang islam atau sivil di zaman hadapan dan manusia tidak lagi terikat dengan undang - undang tetapi mereka tidaklah pula melakukan banyak jenayah kerana tiada lagi tekanan atau kesempitan hidup.

Ilmu agama yang mendalam lebih dari apa yang ada sekarang adalah menjadi rahsia orang - orang yang bersembahyang sahaja dan manusia yang lain akhirnya tidak tahu apakah itu agama. Dalam tempoh seribu tahun islam zaman baharu akan hilang lenyap kerana pengamalnya di bunuh oleh imam Mahdi secara berjadual hingga tiada lagi orang yang bersembahyang pada ketika hampirnya peperangan dengan Dajjal.

Islam semua manusia di zaman hadapan adalah islam cahaya kewalian. Asas kepada semua agama yang pernah lahir di dunia.


Kristian Zaman Baharu

Ia hanyalah agama batin ( cahaya kewalian ) dan tiada amalan zahir. Tidak pula menyembah salib atau pergi ke gereja. Hanya hidup menunggu mati tanpa melakukan apa – apa amalan khusus. Mereka menjalani hidup seperti biasa ( makan , minum dan berehat) sehinggalah mereka mati. Kebanyakan manusia di zaman hadapan adalah beragama kristian zaman baharu yang berprinsip HIDUP MENUNGGU MATI.DI SEBALIK NAMA GELARAN AL - MAHDI

AL-MAHDI adalah bermaksud orang yang DITUNJUKKAN JALANNYA


Al-Mahdi mempunyai nama-nama gelaran yang lain iaitu :-

Ketua Mujadid Dunia, Ketua Syurga, Raja Dunia, Raja Nabi-Nabi, Ketua Parawali Zaman Baharu, Raja Yang Tidak Berpakaian, Raja Kejahatan Dunia, Penyelamat Dunia, Raja Malaikat Maut Nyata dan Wali Penongkat Dunia.

Setiap satu nama mempunyai maksud dan fungsi tertentu baginya;


1) Ketua Mujadid Dunia bermaksud beliau adalah seorang pembaharu dunia dan juga seorang ketua kepada para mujadid dunia. Pembaharuan yang dimaksudkan adalah dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Dia akan memperbaharui agama islam dengan memansuhkan atau menambah beberapa perkara. Dari segi kehidupan pula dia akan memperbaharui dunia dengan memerintah dunia dan menghapuskan segala sistem politik dan ekonomi yang ada di seluruh dunia. Dia akan menghapuskan segala macam ideologi seperti demokrasi , komunisme dll. Dari segi ekonomi pula dia akan mengeluarkan harta Qarun untuk membiayai pembinaan semula dunia dan menampung keperluan semua umat manusia yang bakal lahir. Ini menjadikan segala keperluan manusia percuma sepanjang 2000 tahun. Manusia tidak perlu bekerja lagi kerana semua kerja yang pernah dilakukan manusia akan dilakukan pula oleh para malaikat maut sehingga tiba hari kiamat ( 2000 tahun lagi ) .


2) Ketua Syurga pula adalah menjadikan beliau pemerintah kesemua 313 tingkat syurga (semua nabi-nabi menghormatinya sedangkan nabi-nabi tersebut bermusuhan antara satu sama lain). Syurga akan berada di bawah perintahnya dan beliau akan mengetuai semua rasul yang ada.

3) Gelaran Raja Dunia pula mejadikannya seorang raja. Raja yang mengetuai seluruh dunia di bawah kerajaan baru setelah menumbangkan seluruh kerajaan di dunia yang sedia ada. Dia akan disembah oleh para pengikutnya seperti mana mereka menyembah tuhan. Dia adalah raja yang adil.


4) Raja Nabi - Nabi, seperti gelaran tersebut menjadikan beliau raja kepada semua nabi-nabi yang pernah lahir dan bakal lahir di dunia.


5) Ketua Parawali Zaman Baharu ; Imam Mahdi membentuk semula wali-wali yang telah terhapus akibat peredaran zaman. Orang-orang baru dijadikan wali dengan memberi mereka kasyaf dan cahaya kewalian serta keramat-keramat lain. Imam Mahdi pula akan mengetuai mereka dalam pengembangan agama baru dan urusan-urusan dunia lain. Zaman ini adalah zaman baru kerana kiamat sepatutnya telah berlaku pada tahun 1998 dan semua manusia masuk neraka tetapi telah dihalangnya olehnya dan beliau telah memanjangkan zaman kepada selama 2000 tahun lagi. Zaman ini adalah zaman imam Mahdi dan dia yang berrkuasa menentukan arah zaman ini.

6) Raja Yang Tidak Berpakaian pula bermaksud bahawa beliau akan berbogel sepanjang masa semasa beliau menjadi raja dunia (100 tahun ) dan di hari kematian para pengikutnya, beliau akan memakai pakaian semula. Tidak berpakaian juga bermaksud bahawa beliau tidak beragama zahir tetapi cuma beragama batin sahaja. Segala amalan zahir bagi sesuatu agama adalah pakaian bagi agama tersebut untuk membezakan satu agama dari agama lain.


7) Raja Kejahatan Dunia pula bermaksud bahawa beliau adalah orang yang paling banyak melakukan kejahatan ke atas manusia. Tiada manusia sejak manusia wujud hingga hari kiamat lebih jahat ( tetapi berdarjat paling tinggi di syurga ) darinya. Ini kerana dia akan membunuh tidak terhingga banyaknya manusia dan merogol sebanyak-banyaknya perempuan ( untuk mengembangkan keturunannya ) sepanjang tempoh 1500 tahun. Akhirnya dunia dipenuhi oleh anak-anaknya.8) Penyelamat Dunia bermaksud bahawa dia telah menyelamatkan dunia dari kiamat. Kiamat datang dalam 3 peringkat / gelombang ( 3 wave ). Yang pertama telah terlepas apabila dia berjaya mengelakkan diri dari dibunuh oleh Dajjal pada tahun 1998 dan secara automatik zaman telah dipanjangkan. Ia juga bermaksud bahawa dia adalah pahlawan keramat penyelamat dunia selama 1000 tahun.


9) Raja Malaikat Maut Nyata bermaksud bahawa dia akan mencabut kebanyakan nyawa manusia ( membunuh ) sepanjang 1500 tahun tersebut sedangkan satu malaikat maut hanya mencabut satu nyawa manusia dalam satu kitaran alam semesta. Imam Mahdi adalah manusia yang paling banyak membunuh dalam sejarah umat manusia. Secara kasarnya tugas malaikat maut telah diambil oleh manusia sedangkan kerja manusia telah diambil oleh malaikat maut pula. Jika malaikat maut mencabut nyawa manusia pada zaman ini maka manusia akan masuk neraka. Oleh itu hanya melalui syahid ( pembunuhan ) sahaja oleh manusia lain barulah manusia boleh masuk syurga.


10) Wali Penongkat Dunia secara jelas memberitahu bahawa imam Mahdi yang menghalang dunia dari kiamat. Jika pada hari ini dia mati maka dunia akan terus kiamat dan semua manusia akan masuk neraka.


Ditulis oleh Mohd Hafez @ Muhammad

nasehat2gak said...

ad perkara yg sy seram nk percaya cthnye pkr 10 yg editor tulis dlm ruangan komen mengenai jika matinya mahdi,kiamatnya dunia walhal kiamat itu urusan Allah secara jelas dalam Al-Quran telahpun diterangkan. tambah pula,Isa yg akan membunuh Dajjal sedangkan Dajjal pula dikatakan membunuh mahdi..
tambahan pula dalam satu hadis shahih dikatakan pemerintahan mahdi itu selama 7 tahun ada yang mengatakan 8 tahun..
yg mengatakan imam mahdi itu ghaib adalah jelas sekali pendapat syiah yg mane kpercayaan mereka byk ditolah sunnah wal jamaah

beauty said...

mencarut gila babi budah hafez ni..

Ashaari...pembohong paling ajaib di zamannya...pergh

Bois said...

Mari bersatu mengubah dunia menjadi lebih baik

Assalamu’alaikum… (Ucapan salam khusus untuk saudaraku yang muslim)

Pemuda Bani Tamim Perintis Jalan
(Pentingnya Peranan Pemuda Bani Tamim)

Mengingat pentingnya peranan Pemuda Bani Tamim sudah sepatutnya umatIslam berusaha mencarinya agar dapat dalam kebenaran serta ikut berperan dalam perjuangannya. Bersamanya kita akan mendapat keselamatandan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tetapi tidak tertutup peluang bagi setiap pemimpin yang memiliki cita-cita Islam yang tinggi atau pun bagi para ulama yang merasa dirinya mampu, yang dapat berusaha menjadikan dirinya Pemuda Bani Tamim, siapa tahu dia adalah Pemuda yang disabdakan. Seperti halnya para sahabat berlomba-lomba untuk membuktikan sabda Rasulullah SAW bahwa konstantinopel akan jatuh ditangan pemimpin yang baik, dengan harapan di tangan merekalah terjadinya janji itu. Oleh kerana itu, siapa pun dipersilakan untuk merebut peluang ini. Tidak salah dan tidak keterlaluan bila seseorang berlomba-lomba membuktikan dirinya sebagai Pemuda Bani Tamim selagi tanda-tanda besarnya belum terjadi. Bahkan sepatutnya begitu supaya kita sensitif dan serius terhadap setiap janji-janji Allah. Namun sekiranya kita mampu untuk mencapai cita-cita yang amat tinggi itu kita mesti melihat dan mencari kalau ada orang lain yang mampu dan memang sedang bersungguh-sungguh merintis jalan. Bila ternyata ada seseorang pemimpin dan jemaahnya yang telah mampu membuat model masyarakat Islam, maka bergabunglah dengan perjuangannya dan jangan tunda-tunda lagi.

Duhai saudaraku, marilah kita berjihad bersama-sama guna membuka jalan Sang Imam yang akan memenuhi dunia ini dengan keseimbangan dan keadilan.

Bagi anda yang ingin mengetahui panduan jihad silakan kunjungi http://www.benderahitam.wordpress.com

Bagi anda yang ingin main-main ke blog saya silakan kunjungi http://www.bangbois.blogspot.com

Wassalamu’alaikum… (Ucapan salam khusus untuk saudaraku yang muslim)

Peace V ^_^
===================================================
Alhamdullilah… Para pemikir… Mujahid pena… kian bersemangat dan terus bergandengan tangan melawan kaum materialis dan setanis dengan untaian kata, yang dengan ikhlas dilakukan demi ridha Allah semata, walaupun hanya satu ayat. Berbahagialah Orang Islam Sedunia, Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin satu, tiga, delapan, atau sebelas tahun lagi, terhitung mulai tahun 2008, Wallahu’alam. Akan datang seseorang dan berkata, “Hai umat manusia, mulai saat ini pemimpinmu adalah Al Mahdi.”

Mahdi said...

Nak tahu siapa sebenarnya pemuda bani tamim ada kat http://imam-mahdi.zxq.net atau kat http://mahdiketuamujadiddunia.blogspot.com

Romi ١لافرق Attamimi said...

ahlan,,syukron atas tulisan2nya,,,ane mau nanya dulu,,,,bani tamim adalah mereka yg berasal dari keturunan sayyidina ali yakni seorang dari keluarga ahlul bait,,,,,,tapi kenapa para keturunan bani tamim di indonesia dan beberapa negara lainnya tidak di juluki sayyid seperti sayyidina ali,,,,,kenapa julukan sayyid hanya berlaku buat orang2 arab baalwi di indonesia,,,,padahal bani tamim adalah dari ahlul bait,,,,knapa gak di juluki sayyid,,,,,,,,

Mahdi said...

maklumat tentang pemuda bani tamim ada kat http://imam-mahdi.zxq.net atau kat http://mahdiketuamujadiddunia.blogspot.com

Hamba ALLAH said...

lebih tepat punya link adalah
Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik
http://kawansejati.ee.itb.ac.id/imam-mahdi-rahasia-kegemilangan-umat-islam-pada-zaman-modern-edisi-indonesia

imam mahdi said...

imam mahdi dan pemuda bani tamim ada kat http://imam-mahdi.zxq.net atau http://mahdiketuamujadiddunia.blogspot.com

ainun salsabila said...

Ad Daulatul Islamiyah Melayu
Khilafah Islam Akhir Zaman

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat
Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami
Menjadi Tentara Islam Imam Mahdi

Kunjungi Undangan kami
di http://dimalayo.co.gp


Unknown said...

Alhamdullilah dapat juga kita rahmat dari allah dengan ada nya pemuda bani tamim dinegara kita mudahan2 kita semua dapat bersatu dalam jemaah dinegara kita ni....syukur tidak terhingga

Pasukan Komando Bendera Hitam said...

SAMPAIKAN KABAR GEMBIRA DARI PASUKAN BENDERA HITAM

Telah dibuka Pendaftaran Pasukan Komando Bendera / Panji Hitam
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu
Khilafatun ’ala Minhaj An-Nubuwwah. Khilafah Islam Akhir Zaman.

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat.
Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami dalam naungan Negara Khilafah Islam.
Menjadi Tentara Islam Yang Tangguh dan Menakutkan Bangsa Yahudi, Salibis dan Bangsa-bangsa Musyrikin dan Mari Berjihad dalam Khilafah Islam.
Sudah Tiba Akhir Zaman, Kini Saatnya Berperang untuk Tegaknya dan Jaya Kedaulatan dan Kekuasaan Dinul Islam.

Firman Allah: at-Taubah 36, 73
Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

Bunuh Rasa Pengecutmu, Bunuh Jiwa Budak dalam Pikiranmu, Takutlah hanya pada Allah SWT saja, Mari Gelorakan Jihad Perang yang ada di Dadamu, Songsonglah Kemuliaan Hidup dengan Berjihad di bawah Naungan Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu.

Dimanakah orang-orang mukmin perindu syurga, perindu ampunan Allah SWT, Kami sedang menantikan kehadiran orang-orang mukmin yang Ikhlas bergabung menjadi pejuang islam di akhir zaman

Firman Allah: at-Taubah 29,
Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

Kami mengundang Anda Menjadi Bagian Bangsa Islam berdasar Aqidah Islam Bukan Menjadi bagian dari Bangsa-bangsa berdasarkan Daerah, suku.

Tinggalkan Semua Kemusyrikan Mari Menjadi Bagian Bangsa Islam berdasar Aqidah Islam.

Tinggalkan Belenggu Jahiliyah, mari Berjalan Menuju Keridhoan Allah SWT dengan As Sunnah Rasulullah SAW dan para Sahabatnya.

Kini Saatnya Meledakkan Api Jihad Akhir Zaman Mari Perangi Para Thogut Mulkan Jabriyan.

Firman Allah: at-Taubah 38, 39
Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: "Berperanglah kamu pada jalan Allah", lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit sekali.
Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Tinggalkan dan hancurkan semua Ideologi orang-orang kufur Mari Hunus Pedang kalian.
Hancurkan Semua Setan-Thagut, sehingga tidak ada lagi Tuhan-Tuhan Manusia yang disembah manusia Kecuali Menyembah Allah yang Esa yang Maha Gagah Perkasa.

Berjihad itu adalah satu perintah Allah yang Maha Tinggi, sedangkan mengabaikan Jihad itu adalah satu pengingkaran dan kedurhakaan yang besar terhadap Allah SWT!

Bilakah anda berminat untuk menjadi pembela dan tentara Islam
Mari Aplikasikan Hapalan Qur'an Yang Ada di Dadamu menjadi wujud Nyata sebagaimana Rasulullah telah mewujudkannya, Khilafah Islam Telah Berdiri maka konswekwensi Keimanan anda berada dalam Ujian yang Berat Anda Gabung atau anda tetap setia pada Negara kufur.

Wahai Para Rijalus Sahaleh , para Ikhwan akhir Zaman kehadiran anda kami tunggu Mari kita Berangkat Bersama Meyongsong Janji Rasulullah SAW di Abad kegemilangan Khilafah Islam.

Pintu Jihad di Wilayah Timur Akan Segera Terbuka, mari Daftarkan
Diri Anda sebagai Tentara Allah Dimuka Bumi

Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu
email : seleksidim@yandex.com
website : http://goo.gl/3OzXMg

Mohd Umar Khatab said...
This comment has been removed by the author.
Mohd Umar Khatab said...

sorry, i am a full advocate(pendukung) the hadith about Bani Tamim, but I for one never and will never accept WAHABI cause the way they upbring ISLAM, the way they say bidaah this bidaah that, I can tell that they are not following the right way, like if u say must follow exactly whats in the quran without tafsir. that's like saying u do not accept the qias part or the ghaib part in the Quran. For I have post this question to a wahabi, then I say to him, how can u say like that brother for God or ALLAH sifat is GHAIB, u can never see Allah but ALLAH is there. Like the wind, u can never see them, but u know the wind is there. then how can u tafsir AL QURAN sebulat bulatnya ikut perkataan? :)

Theres another story about a humble ulama goes to a blind WAHABI Tuan Guru. the ulama ask the blind guru, " is it right that we must literally translate or tafseer Al Quran LITERALLY word by word with no deep meaning or QIAS whatsoever?

the blind(literally blind) guru said "YES"

then the humble ulama acting like a student wanting to learn said " then tuan guru, what do u say about the surah in quran saying the blind will resurrected in the yaumul qiyamah like he is on earth, that is a blind man, what will happen to you tuan guru?"

then the tuan guru, startled n lost of words..


to me wahabi is a danger to ISLAM n our UMMAH, WAHABI is the one that play a humongous part in the collapse of the KHALIFAH of Turki Uthmaniyah.. sorry I HAVE to spread the TRUTH, for all the MUSLIM out there, for when arise the HAQ, so shall COLLAPSE and SINK the BATHIL... wallahhualam

Pasukan Komando Bendera Hitam said...

BENTUKLAH PASUKAN MILITER PEMBUNUH THOGUT
BENTUKLAH PASUKAN PEMBUNUH TOKOH-TOKOH MUSUH ISLAM
BERITAHU BAHWA DIA AKAN BERTEKUK LUTUT DI-NERAKA JAHANAM

SAMBUTLAH UNDANGAN GUBERNUR MILITER ISLAM
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU


Untuk para Rijalus Shaleh dimana saja kalian berada,
bukankah waktu subuh sudah dekat? keluarlah dan hunuslah senjata kalian.

Firman Allah: at-Taubah 38, 39
Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu jika dikatakan orang kepadamu: “Berperanglah kamu pada jalan Allah”, lalu kamu berlambat-lambat (duduk) ditanah? Adakah kamu suka dengan kehidupan didunia ini daripada akhirat? Maka tak adalah kesukaan hidup di dunia, diperbandingkan dengan akhirat, melainkan sedikit
sekali. Jika kamu tiada mahu berperang, nescaya Allah menyiksamu dengan azab yang pedih dan Dia akan menukar kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tiada melarat kepada Allah sedikit pun. Allah Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Firman Allah: al-Anfal 39
Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi, dan jadilah agama untuk Allah.

Peraturan dan undang-undang ciptaan manusia itu adalah kekufuran, dan setiap kekufuran itu disifatkan Allah sebagai penindasan, kezaliman, ancaman, kejahatan dan kerusakan kepada manusia di bumi.

Allah Memerintahkan Kami untuk menghancurkan dan memerangi Pemerintahan dan kedaulatan Sekular-Nasionalis-Demokratik-Kapitalis yang mengabdikan manusia kepada sesama manusia karena itu adalah FITNAH

Firman Allah: al-Hajj 39, 40
Telah diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka itu. Iaitu
orang-orang yang diusir dari negerinya, tanpa kebenaran, melainkan karena mengatakan: Tuhan kami ialah Allah

Firman Allah: an-Nisa 75
Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah untuk (membantu) orang-orang tertindas. yang terdiri daripada lelaki, perempuan-perempuan dan kanak-kanak .
Dan penindasan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan(al-Baqarah 217)

Firman Allah: at-Taubah 36, 73
Perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagai mana mereka memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang taqwa. Wahai Nabi! Berperanglah terhadap orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.

Firman Allah: at-Taubah 29,
Perangilah orang-orang yang tidak beriman, mereka tiada mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar, (iaitu) diantara ahli-ahli kitab, kecuali jika mereka membayar jizyah dengan tangannya sendiri sedang mereka orang yang tunduk..

Bentuklah secara rahasia Pasukan Jihad Perang setiap Regu minimal dengan 3 Anggota maksimal 12 anggota per desa / kampung.
Siapkan Pimpinan intelijen Pasukan Komando Panji Hitam secara matang terencana, lakukan analisis lingkungan terpadu.

Apabila sudah terbentuk kemudian Daftarkan Regu Mujahid
ke Markas Besar Angkatan Perang Pasukan Komando Bendera Hitam
Negara Khilafah Islam Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Mari Bertempur dan Berjihad dalam Naungan Pemerintah Khilafah Islam, berpalinglah dari Nasionalisme (kemusyrikan)

Masukan Kode yang sesuai dengan Bakat Karunia Allah yang Antum miliki.

301. Pasukan Bendera Hitam
Batalion Pembunuh Thogut / Tokoh-tokoh Politik Musuh Islam

302. Pasukan Bendera Hitam Batalion Serbu
- ahli segala macam pertempuran
- ahli Membunuh secara cepat
- ahli Bela diri jarak dekat
- Ahli Perang Geriliya Kota dan Pegunungan

303. Pasukan Bendera Hitam Batalion Misi Pasukan Rahasia
- Ahli Pelakukan pengintaian Jarak Dekat / Jauh
- Ahli Pembuat BOM / Racun
- Ahli Sandera
- Ahli Sabotase

304. Pasukan Bendera Hitam
Batalion Elit Garda Tentara Khilafah Islam

305. Pasukan Bendera Hitam Batalion Pasukan Rahasia Cyber Death
- ahli linux kernel, bahasa C, Javascript
- Ahli Gelombang Mikro / Spektrum
- Ahli enkripsi cryptographi
- Ahli Satelit / Nuklir
- Ahli Pembuat infra merah / Radar
- Ahli Membuat Virus Death
- Ahli infiltrasi Sistem Pakar

PASUKAN KOMANDO BENDERA HITAM
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
email : angsaputih@inbox.com

ainun mardiah said...

My Data\NotaDim\iklan
Bismillahir Rahmanir Rahiim
Dengan Memohon Perlindungan dan Izin
Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Rabb Pemelihara dan Penguasa Manusia,
Raja Manusia yang Berhak Disembah Manusia.
Rabb Pemilik Tentara Langit dan Tentara Bumi

Pada Hari Ini : Yaumul Jum'ah 6 Jumadil Akhir 1436H
Markas Besar Angkatan Perang
Khilafah Islam
Ad Daulatul Islamiyah Melayu

Mengeluarkan Pengumuman kepada
Seluruh Ummat Islam (Bangsa Islam) diseluruh Dunia


PENGUMUMAN DEKLARASI PERANG SEMESTA
Terhadap Seluruh Negara yang Tidak
Menggunakan Hukum Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
Perang Penegakkan Dinuel Islam ini Berlaku disemua Pelosok Dunia.

MULAI HARI INI
YAUMUL JUM'AH 6 JUMADIL AKHIR 1436H
BERLAKULAH PERANG AGAMA
BERLAKULAH PERANG DINUL ISLAM DAN DINUL BATHIL
BERLAKULAH HUKUM PERANG ISLAM DI SELURUH DUNIA
MEMBUNUH DAN TERBUNUH FI SABILILLAH

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka BUNUHLAH orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, tangkaplah mereka, tawanlah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Taubah [9]: 5

“Dan BUNUHLAH mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan USIRLAH mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah)..
(Q.S: al-Baqarah: 191-193).

“Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman”. Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir,maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.
Qs. Al-Anfaal :12

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang maka pancunglah batang leher mereka.
Qs. Muhammad : 4

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri .
Al-Baqarah : 190

Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.
Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,
Al-Hajj (22) : 40

BUNUH SEMUA TENTARA , POLISI, INTELIJEN , MILISI SIPIL ,HAKIM DAN
BUNUH SEMUA PEJABAT SIPIL Pemerintah Negara Yang Memerintah dengan Hukum Buatan Manusia (Negara Kufar).

BUNUH SEMUA MEREKA-MEREKA MENDUKUNG NEGARA-NEGARA KUFAR DAN MELAKUKAN PERMUSUHAN TERHADAP ISLAM.
JANGAN PERNAH RAGU MEMBUNUH MEREKA sebagaimana mereka tidak pernah ragu untuk MEMBUNUH, MENGANIAYA DAN MEMENJARAKAN UMMAT ISLAM YANG HANIF.

INTAI, BUNUH DAN HANCURKAN Mereka ketika mereka sedang ada dirumah mereka jangan diberi kesempatan lagi.
GUNAKAN SEMUA MACAM SENJATA YANG ADA DARI BOM SAMPAI RACUN YANG MEMATIKAN.

JANGAN PERNAH TAKUT KEPADA MEREKA, KARENA MEREKA SUDAH SANGAT KETERLALUAN MENENTANG ALLAH AZZIZUJ JABBAR , MENGHINA RASULULLAH SAW, MENGHINA DAN MEMPERBUDAK UMMAT ISLAM.
BIARKAN MEREKA MATI SEPERTI KELEDAI KARENA MEREKA ADALAH THOGUT DAN PENYEMBAH THOGUT

HANCURKAN LULUHKAN SEMUA PENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA-NEGARA KUFAR
DARI HULU HINGGA HILIR

MEREKA YANG MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN PENGUMUMAN INI
ADALAH TENTARA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH
SEDANGKAN YANG RAGU DAN MENOLAKNYA MAKA
MEREKA SECARA OTOMATIS MENJADI MUSUH ISLAM YANG HARUS DIHANCURKAN.

WAHAI PARA IKHWAN JANGAN PERNAH TAKUT PADA MEREKA,
UBUN-UBUN MEREKA SEMUA BERADA DALAM KEKUASAN DAN KEHENDAK ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA.

HANYA SATU UNTUK KATA UNTUK BERHENTI PERANG,
MEREKA MENYERAH DAN MENJADI KAFIR DZIMNI.
DAN BERDIRINYA KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH.
KHALIFAH IMAM MAHDI.

Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.
Al-Baqarah : 192-193

SAMPAIKAN PESAN INI KESELURUH DUNIA,
KEPADA SEMUA ORANG YANG BELUM TAHU ATAU BELUM MENDENGAR

MARKAS BESAR ANGKATAN PERANG
KHILAFAH ISLAM AD DAULATUL ISLAMIYAH MELAYU
PANGLIMA ANGKATAN PERANG PANJI HITAM
Kolonel Militer Syuaib Bin Sholeh

mat rahim Ibrahim said...

Melihat kepada criteria....pemuda bani tamim....maulana ilyas rah. dari jamaah tabligh.

dia keterunan abu bakar...keterunan bani tamim

An Nisa Team said...

well said sir. Very true...siapa tak percaya banyak rugi. siapa percaya byk untuk dunia akhirat